Izobraževanja mentorjev za klinično prakso
četrtek, 15. februar 2018, 09:00 - 15:30

Univerza v Ljubljani
Zdravstvena fakulteta
Center za vseživljenjsko učenje
Zdravstvena pot 5, Ljubljana

 

VABILO

Katedra za delovno terapijo vabi na:

IZOBRAŽEVANJA MENTORJEV ZA KLINIČNO PRAKSO

 

KREDITNO OVREDNOTENJE PROGRAMA: 2 kreditni točki po ECTS.

KRAJ IZVAJANJA PROGRAMA: Zdravstvena fakulteta, Zdravstvena pot 5

ZAHTEVE ZA VKLJUČITEV V PROGRAM: Končan visokošolski strokovni študijski program in tri leta delovnih izkušenj. Na izobraževanje se lahko prijavijo samo tisti delovni terapevti, ki IZOBRAŽEVANJA MENTORJEV še niso opravili (še nimajo potrdila o opravljenem izobraževanju) in so pripravljeni sodelovati pri izvedbi klinične prakse za študente delovne terapije.

 

CILJI, KOMPETENCE in VSEBINA PROGRAMA:

Kompetence:

 • Udeleženec/ka bo spoznal/a nov sistem klinične prakse
 • Udeleženec/ka bo pridobil/a sodobna znanja za delo s študenti
 • Udeleženec/ka bo razvil/a komunikacijske spretnosti za delo s študenti in učitelji
 • Udeleženec/ka bo pridobil/a sodobna znanja iz procesa delovne terapije

 

Splošni cilj programa:

 • Usposobiti mentorje za izvajanje kliničnih vaj v okviru novega bolonjskega programa »Delovna terapija«. V izobraževanje bodo vključeni diplomirani delovni terapevti iz vse Slovenije.

 

Program bo potekal v časovnem obdobju med 23.1.2018 in 16. februarjem 2018.

Vsebina in izvedba programa

1. srečanje, 23.1.2018, v prostoru 210,

od 9h - 12h

 • metode vrednotenja v delovni terapiji
 • okupacijski profil klienta
 • analiza izvajanja okupacije interpretacija vrednotenja, oblikovanje poročila
 • načrt obravnave
 • izvedba obravnave
 • izid obravnave; ugotavljanje doseganja zastavljenih ciljev

Izvajalke: Katarina Galof , Vitoslava Marušič, Nevenka Gričar.

 

od 13h - 17.45h v prostoru 210

 • »praksa temelječa na dokazih«
 • pridobivanje in kritično ocenjevanje ustreznosti strokovne literature

Izvajalke: Cecilija Lebar, Alenka Oven

 

2. Udeleženke delajo samostojno na primerih in pripravijo poročilo za en primer (po procesu, ki so ga spoznale na prvem srečanju ali drugi procesni metodi npr. OTIPM, kanadska procesna metoda). Pri izdelavi poročila sodelujejo z učitelji delovne terapije na ZF v 2 kontaktnih urah (skype, spletna učilnica, telefonski pogovori).

 

3. Srečanje, 9.2.2018, Od 9.00 do 12.00 v prostoru 205 - konzultacije z izvajalkami programa izobraževanja

 

4. zaključno srečanje na ZF bo potekalo 15.2.2018

od 9h - 12.45h v prostoru 210

- prikaz primerov;

 • s področja psihiatrije
 • s področja obravnave in skrbi za starostnike
 • s področja obravnave otrok

 

od 13h - 15.30h v prostoru 210

 • s področja medicinske rehabilitacije
 • s področja poklicne rehabilitacije

Izvajalke: Katarina Galof , Vitoslava Marušič, Alenka Plemelj.

 

Po opravljenem celotnem programu vsak/a udeleženka/ec prejme certifikat.

Izobraževanje je brezplačno.

 

  Vodja katedre za delovno terapijo:
Dr. Marija Tomšič


Prijavnica

 

Iskanje

Kontakt

Zbornica delovnih terapevtov Slovenije -
Strokovno združenje

Linhartova 51,
1000 Ljubljana
Slovenija

t: 01 / 475 83 56
m: 041 / 966 549
f: 01 / 437 20 70

www
www.zdts.si

@
vodstvo@zdts.si
tajnistvo@zdts.si