Senzomotorna integracija, stimulacija in snoezelen pri osebah z okvaro centralnega živčnega sistema
od petek, 10. november 2017 -  08:45
do sobota, 11. november 2017 - 18:15

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča

organizira delavnico:

SENZOMOTORNA INTEGRACIJA,
STIMULACIJA IN SNOEZELEN
PRI OSEBAH Z OKVARO CENTRALNEGA ŽIVČNEGA SISTEMA

URI – Soča, 10. in 11. november 2017
Izvajalka: viš. pred. Maja Povše, viš. fiziot., univ. dipl. ped.

 

Senzomotorna integracija je sposobnost sprejemanja informacij preko čutil in sposobnost te informacije integrirati in organizirati v možganih. To omogoča funkcijo telesa v okolju in pridobivanje novih izkušenj.

Snoezelen/multisenzorna soba je prijetno opremljen prostor, brez motečih zunanjih dražljajev, ki je namenjen senzorni stimulaciji (nudenje različnih čutnih dražljajev). S tem spodbujamo razvoj/izboljšanje senzorne integracije.

 

Program: Senzomotorna integracija, stimulacija in snoezelen pri osebah z okvaro centralnega živčnega sistema

 

petek, 10. november 2017

8.45 - 9.00 Registracija udeležencev
9.00 - 9.10 Uvodni pozdrav
9.10 - 10.45 Delovanje centralnega živčnega sistema
Senzorično procesiranje
Motnje senzoričnega procesiranja
10.45 – 11.00 Odmor
11.00 - 12.00 Praktični del – vaje za občutenje in zaznavanje
12.00 – 12.50 Senzomotorna integracija in stimulacija
12.50 – 13.30 Odmor za kosilo
13.30 – 15.00 Razvoj in osnove snoezelen koncepta
Načrtovanje snoezelen prostora
15.00 – 15.15 Odmor
15.15 – 16.45 Predstavitev različnih možnosti uporabe prostora snoezelen
Predstavitev testov in skupinsko delo
16.45 – 17.00 Razprava

 

Program: sobota, 11. november 2017

9.00 - 13.15 (prva skupina)
14.00 - 18.15 (druga skupina)

Praktični del v prostoru snoezelen:

  • spoznavanje opreme v snoezelenu
  • terapevtski vpliv posameznega efekta
  • predstavitev poteka terapije in testiranja

 

Splošne informacije:

Seminar je namenjen strokovnim delavcem (delovnim terapevtom, fizioterapevtom, socialnim pedagogom, specialnim in rehabilitacijskim pedagogom, logopedom, psihologom, medicinskim sestram in ostalim), ki izvajajo terapevtske in izobraževalne programe z osebami z motnjami na področju zaznavanja, motorike, duševnega razvoja, z učnimi in vedenjskimi težavami, dementnimi osebami in osebami z drugimi nevrološkimi motnjami.

Udeležba je omejena na 20 udeležencev. Udeleženci se za praktični del razdelijo na dve skupini. Prva skupina bo imela praktični del v soboto dopoldan, druga v soboto popoldan. Pri razporejanju skupin bomo upoštevali vrstni red prijav.

 

Lokacija:

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - SOČA,
Linhartova 51,1000 Ljubljana;
predavalnica v 4. nadstropju Vrtnice.

Iskanje

Kontakt

Zbornica delovnih terapevtov Slovenije -
Strokovno združenje

Linhartova 51,
1000 Ljubljana
Slovenija

t: 01 / 475 83 56
m: 041 / 966 549
f: 01 / 437 20 70

www
www.zdts.si

@
vodstvo@zdts.si
tajnistvo@zdts.si