30. dnevi rehabilitacijske medicine
od četrtek, 4. april 2019 -  08:00
do petek, 5. april 2019 - 17:00

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča

in

Katedra za fizikalno in rehabilitacijsko medicino,
Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani

organizirata

30. dneve rehabilitacijske medicine:
100 LET ORTOPEDSKE TEHNIKE V SLOVENIJI
TER REHABILITACIJSKA TEHNOLOGIJA DANES

URI - Soča, 4. in 5. april 2019

 

 

Četrtek, 4. april 2019

Ura Naslov predavanja Predavatelj
8.30 – 9.00 Registracija udeležencev  
9.00 – 9.20 Zgodovina ortopedske tehnike v Sloveniji prof. dr. Črt Marinček, dr. med.
9.20 – 9.50 Effects of AFO’s on balance Assoc. Prof. Nerrolyn Ramstrand (Švedska)
9.50 – 10.05 Standardi za protetiko in ortotiko Maja Mlakar, dipl. inž. ort. in prot.
10.05 – 10.20 Placebo učinek sestavnih delov protez, ortoz in moderne tehnologije prof. dr. Helena Burger, dr. med.
10.20 – 10.50 Clinical outcome measures used in the evaluation orthotic management of stroke Assoc. Prof. Nerrolyn Ramstrand (Švedska)
10.50 – 11.05 Dokazi o uporabi ortoz za bolnike po možganski kapi in njihova oskrba v Sloveniji doc. dr. Nika Goljar, dr. med., Andreja Erzar, dipl. inž. ort. in prot., Marko Rudolf, dipl. fiziot.
11.05 – 11.35 Odmor  
11.35 – 11.55 Dokazi o uporabi ortoz za bolnike s cerebralno paralizo (CP) in njihova oskrba v Sloveniji doc. dr. Katja Groleger Sršen, dr. med., Ksenija Osrečki, dipl. inž. ort. in prot.
11.55 – 12.10 Dokazi o uporabi ortoz pri mladostnikih z idiopatsko skoliozo Anja Udovčić Pertot, dr. med., Josip Horvat, dipl. inž. ort. in prot., Nada Naglič, dipl. fiziot.
12.10 – 12.30 Mnenje slovenskih kirurgov o uporabi štiritočkovnih ortoz za koleno pri poškodbah križnih vezi asist. Marko Macura, dr. med.
12.30 – 12.50 Mnenja ortopedskih kirurgov iz Ortopedske bolnišnice Valdoltra o uporabi ortoz po kirurški stabilizaciji hrbtenice dr. Hero Nikša, dr. med., Robert Kramar, dr. med., mag. Robert J. Cirman, dr. med., asist. dr. Janez Mohar, dr. med., dr. Matevž Topolovec, dr. med., Marina Mršnik, dr. med.
12.50 – 13.00 Razprava  
13.00 – 14.00 Kosilo  
14.00 – 14.30 Orthotic management of the hand and fingers for management of hypermobility in Ehlers Danlos syndrome Assoc. Prof. Nerrolyn Ramstrand (Švedska)
14.30 – 14.50 Opornice in drobni ortotski pripomočki za zgornji ud Mojca Kobal Petrišič, dipl. del. ter., Agata Križnar, dipl. del. terap., Mira Barič dipl. del. ter., prof. dr. Helena Burger, dr. med.
14.50 – 15.10 Silikon v protetiki in ortotiki Tomaž Maver, dipl. inž. ort. in prot.
15.10 – 15.30 CAD-CAM v protetiki in ortotiki – pregled literature o učinkovitosti in uporaba v Sloveniji danes Matic Bombek, dipl. inž. ort. in prot.
15.30 – 15.50 Težave pri oskrbi z ustreznimi ortozami in medicinsko tehničnimi pripomočki za gibanje na primarnem nivoju Jurij Karapandža, dr. med.
15.50 – 16.10 Težave pri oskrbi z ustreznimi ortozami na sekundarni ravni asist. dr. Tadeja Hernja Rumpf, dr. med.
16.10 – 16.30 Razprava  

 

Petek, 5. april 2019

8.30 – 8.50 Ovire in možne prilagoditve širšega okolja dr. Maja Simoneti (IPoP)
8.50 – 9.10 Prilagoditve okolja in njihov vpliv na kakovost življenja dr. Lea Šuc, MSc, dipl. del. ter.
9.10 – 9.30 Pripomočki za lažjo osebno higieno in odvajanje Tadeja Drenovec, dipl. med. sestra, Bojana Hočevar Posavec, dipl. med. sestra
9.30 – 9.50 Robotizirani pripomočki za nego prof. dr. Marko Munih, univ. dipl. inž. el.
9.50 – 10.10 Pot do varnega požiranja in učinkovitega hranjenja Simona Korelc, dipl. del. ter., Dejana Zajc, dipl. del. ter., Barbara Korošec, spec. klin. log. in Maja Ogrin, spec. klin. log.
10.10 – 10.30 Pripomočki za lažje in pravilno uživanje zdravil Melita Dolenšek, mag. farm.
10.30 – 10.50 Uporaba pripomočkov za povečanje samostojnosti v dnevnih aktivnostih – pregled literature dr. Lea Šuc, MSc, dipl. del. ter.
10.50 – 11.20 Odmor  
11.20 – 11.40 Sistem pomoči, ki omogoča osebam s kompleksnimi komunikacijskimi potrebami učinkovito komunikacijo Valerija Marot, spec, klin.log. in Mateja Drljepan, prof. spec. in rehab. pedag.
11.40 – 12.00 Pravilno sedenje mag. Andreja Švajger, dipl. del. ter., Julija Ocepek, MSc, dipl. del. ter., Darinka Brezovar, dipl. del. ter.
12.00 – 12.20 Oskrba s pravilnim vozičkom doc. dr. Metka Moharić, dr. med.
12.20 – 12.40 Pripomočki za hojo – pregled literature doc. dr. Urška Puh, dipl. fiziot.
12.40 – 13.00 Pripomočki za lažje delo in prilagoditve delovnega mesta prim. Bojan Pelhan, dr. med.
13.00 – 13.20 Pripomočki in prilagoditve za šport invalidov Jana Čander, strokovna sodel. (ZŠIS)
13.40 – 14.00 Razprava  

 

SPLOŠNE INFORMACIJE

Srečanje je namenjeno zdravnikom specialistom in specializantom družinske medicine, fizikalne in rehabilitacijske medicine, ortopedije, travmatologije, nevrologije, nevrokirurgije in drugim zdravstvenim delavcem (vsem članom rehabilitacijskih timov) ter ostalim strokovnjakom, ki delajo v rehabilitaciji.

Strokovni vodji srečanja:

  • prof. dr. Helena Burger, dr. med.
  • doc. dr. Nika Goljar, dr. med.

Srečanje bo potekalo v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Republike Slovenije – Soča (URI – Soča), Linhartova 51, Ljubljana (predavalnica v 4. nadstropju).

 

 

Iskanje

Kontakt

Zbornica delovnih terapevtov Slovenije -
Strokovno združenje

Linhartova 51,
1000 Ljubljana
Slovenija

t: 01 / 475 83 56
m: 041 / 966 549
f: 01 / 437 20 70

www
www.zdts.si

@
vodstvo@zdts.si
tajnistvo@zdts.si