Ocenjevanje v delovnoterapevtski obravnavi oseb z motnjo v duševnem zdravju (modul 1)
četrtek, 7. februar 2019, 09:00 - 16:30

Splošni cilj izobraževanja je pridobiti uporabna znanja za delovno terapevtsko ocenjevanje in vrednotenje obravnave oseb z motnjo v duševnem zdravju.

Izobraževanje je namenjeno
delovnim terapevtom na področju obravnave:

  • oseb z motnjo v duševnem zdravju,
  • oseb v dolgotrajni oskrbi, kjer je pridružena duševna motnja in kognitivna zmanjšana zmožnost (npr. institucionalna zavodska oskrba, obravnava na domu v mobilnih teamih),
  • oseb s pridruženo motnjo v duševnem zdravju v zaposlitveni rehabilitaciji
  • drugih oseb, kjer je prisotna motnja v duševne me zdravju
  • obravnavi oseb v (nekaterih) socialnih zavodih.

 

MODUL 1:
Teoretična izhodišča in pregled ocenjevanj na področju obravnave oseb z motnjo v duševnem zdravju
Psihiatrična bolnišnica Idrija, 7. februar 2019

MODUL 2:
Praktični prikaz in izvedba ocenjevalnih instrumentov: Bulit a City, Comprehensive Occupational Therapy Evaluation(COTE), Allen Cognitve Level Screen Test (delavnice)
Psihiatrična bolnišnica Vojnik, 19. marec 2019

MODUL 3:
Praktični prikaz in izvedba ocenjevalnih instrumentov: Model of Human Occupation Screen Tool (MOHOST) in Assesment Comunication and Interaction Skills (ACIS) (delavnice)
Psihiatrična bolnišnica Begunje, 14. maj 2019

Cilji in kompetence izobraževanja:

  • Udeleženec bo pridobil znanja iz ocenjevanja v DT obravnavi oseb z motnjo v duševnem zdravju.
  • Udeleženec bo pridobil znanja za uporabo Modela človekove okupacije pri osebah z motnjo v duševnem zdravju.
  • Udeleženec bo znal izvajati nekatere ocenjevalne instrumente.
  • Udeleženec bo pridobil znanja za načrtovanje delovno terapevtske obravnave oseb z motnjo v duševnem zdravju.
  • Udeleženec bo pridobil vrednotenje izidov delovno terapevtsko obravnave oseb z motnjo v duševnem zdravju.

 

Nosilec izobraževanja:
mag. Alenka Plemelj v sodelovanju z Matejo Kavčič, Simono Marijo Andrinek in Sašo Potočnik.

 

Dodatne informacije v zvezi z izobraževanjem so dosegljive na e-naslovu: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Možna je izbira modula 1(osnovni seminar) in izbira vseh treh modulov oziroma celotnega izobraževanja.

 

Izobraževanje bo ustrezno vrednoteno z ECTS krediti s strani Zbornice delovnih terapevtov Slovenije. Vsi udeleženci prejmejo potrdila, vsi udeleženci osnovnega izobraževanja prejmejo zbornik prispevkov izobraževanja najkasneje v mesecu juniju 2019.

 

---

MODUL 1:
Teoretična izhodišča in pregled ocenjevanj v DT praksi na področju duševnega zdravja (celodnevni seminar)

 

Kraj in datum izobraževanja:

Psihiatrična bolnišnica Idrija, 7. Februar 2019

Rok prijave: 28.01.2019.

 

Organizator:

Zbornica del. terapevtov Slovenije in Psihiatrična bolnišnica Idrija

 

Kotizacija: 75 EUR ( z vključenim DDV)

Kotizacija vključuje: izročke predavanj v elektronski obliki, tiskan zbornik predavanj v juniju 2019, prigrizke v odmoru in kosilo.

 

Omejitev števila udeležencev: 80 (minimalno 40)

 

Izobraževanje je namenjeno:

delovnim terapevtom na področju obravnave:
oseb z motnjo v duševnem zdravju, oseb v dolgotrajni oskrbi, kjer je pridružena duševna motnja in kognitivna zmanjšana zmožnost (npr. institucionalna zavodska oskrba, obravnava a domu v mobilnih teamih), oseb s pridruženo motnjo v duševnem zdravju v zaposlitveni rehabilitaciji

 

Nosilec izobraževanja:

mag. Alenka Plemelj, Mateja Kavčič, dipl. del. ter., vodja delovne terapije v Psihiatrični bolnici Idrija

 

Program izobraževanja:

I. moderator: (PBI)

9.00 - 9.15 Uvodni pozdrav: Psihiatrična bolnišnica Idrija
9.15 - 10.15 Teoretična izhodišča, pregled ocenjevanj in delovnoterapevtska praksa na področju obravnave oseb z motnjo v duševnem zdravju v Sloveniji
Mag. Alenka Plemelj
10.15 - 11.15 Uporaba MOHO modela na področju obravnave oseb z motnjo v duševnem zdravju
Mag. Nevenka Gričar
11.15 - 11.30 Odmor

 

II. moderator: (PBI)

11.30 - 12.00 Kolmanovo ocenjevanje izvedbe vsakodnevnih aktivnosti, primerjava uporabe tretje in četrte verzije
Andreja Ličef, Andreja Plantar, Alenka Plemelj
12.00 - 12.30 Uporaba Kolmanovega ocenjevanja vsakodnevnih aktivnosti v Psihiatrični bolnišnici Idrija, prikaz
Tadeja Mrak, dipl. delovna terapevtka
12.30 - 12.50 Pomen in vrednotenje COPM-a s stališča uporabnikov z motnjo v duševnem zdravju
Mateja Kavčič, dipl. delovna terapevtka
12.50 - 13.00 Vprašanja, razprava
13.00 - 14.00 Kosilo in odmor

 

III. moderator: (PBI)
Predstavitev nekaterih ocenjevalnih instrumentov

14.00 - 14.45 Vprašalnik o volji pri osebah z motnjo v duševnem zdravju, prikaz primera
Mag. Andreja Švajger, dipl. delovna terapevtka
14.45 - 15.15 Test nakupovalnih veščin
Tina Juhant, Breda Košir, Urška Brglez, Alenka Plemelj
15.15 - 15.45 Ocenjevanje dejavnikov okolja
Mag. Alenka Plemelj
15.45 - 16.05 Primer obravnave osebe z geronto-psihiatričnega oddelka PB Idrija
Anja Pavšič, dipl. delovna terapevtka
16.05 - 16.30 Evalvacija in zaključki izobraževanj

 

- - -

MODUL 2:
Praktični prikaz in izvedba ocenjevalnih inštrumentov

 

Kraj:

Psihiatrična bolnišnica Vojnik

 

Kdaj:

19. marec 2019 (od 9.00 do 16.00 ure)

 

Nosilec izobraževanja:

mag. Alenka Plemelj in Simona Marija Andrinek dipl. del. ter., vodja del. terapije v Psihiatrični bolnici Vojnik

 

Omejitev: 40 udeležencev (min. 20)

 

Program:

9.00 Pozdrav organizatorja
9.15 - 10.45 Delavnica 1: Strukturirano ekspresivno ocenjevanje z ocenjevanjem skupinske dinamike, Built a City
11.00 - 11.20 Primer dobre prakse
Urška Pojcat Sumrak, dipl. del. ter.
11.20 - 12.30 Delavnica 2: Comprehensive Occupational Therapy Evaluation (COTE)
12.30 - 13.30 Odmor in kosilo
13.30 - 15.45 Delavnica 3: Ocenjevanje v modelu kognitivne zmanjšane zmožnosti, model Claudie Allan
15.45 - 16.00 Evalvacija in zaključki izobraževanja

 

- - -

MODUL 3
Praktični prikaz in izvedba ocenjevalnih inštrumentov

 

Kraj:

Psihiatrična bolnišnica Begunje

 

Kdaj:

14. maj 2019, od 9. do 16. ure

 

Nosilec izobraževanja:

mag. Alenka Plemelj in Saša Potočnik, del ter., vodja del. terapije v Psihiatrični bolnišnici Begunje

 

Omejitev: 40 udeležencev (min: 20)

 

Program:

9.00 - 9.15 Pozdrav organizatorja
9.15 - 12.00 Delavnica 1: Model of Human Occupation Screen Tool (MOHOST)
izvajalka mag. Nevenka Gričar
12.00 - 13.00 Odmor in kosilo
13.00 - 13.30 Predstavitev ocenjevalnega inštrumenta ESI (Evaluation of Social Interaction)
Vedrana Blaževič, dipl. del. ter.
13.30 - 15.30 Delavnica 2: Assesment Communication and Interaction Skills (ACIS)
izvajalka mag. Alenka Plemelj
15.45 - 16.00 Evalvacija in zaključki izobraževanja

 

Zbornica delovnih terapevtov Slovenije Psihiatrična bolnišnica Begunje Psihiatrična bolnišnica Begunje Psihiatrična bolnišnica Vojnik

 

 

Iskanje

Kontakt

Zbornica delovnih terapevtov Slovenije -
Strokovno združenje

Linhartova 51,
1000 Ljubljana
Slovenija

t: 01 / 475 83 56
m: 041 / 966 549
f: 01 / 437 20 70

www
www.zdts.si

@
vodstvo@zdts.si
tajnistvo@zdts.si