Izobraževanje mentorjev za klinično prakso
torek, 5. marec 2019, 09:00 - 17:00

UL, Zdravstvena fakulteta,
Katedra za delovno terapijo in Center za vseživljenjsko učenje ZF

organizirata

Izobraževanje mentorjev za klinično prakso

 

CILJI, KOMPETENCE in VSEBINA PROGRAMA:

Kompetence:

  • Udeleženec/ka bo spoznal/a novosti sistema klinične prakse
  • Udeleženec/ka bo pridobil/a sodobna znanja za delo s študenti
  • Udeleženec/ka bo spoznal terminologijo procesa delovne terapije
  • Udeleženec/ka bo pridobil znanja iz delovno terapevtskih modelov
  • Udeleženec/ka bo pridobil/a sodobna znanja iz procesa delovne terapije

 

Splošni cilj programa:
Usposobiti mentorje za izvajanje klinične prakse v okviru v okviru visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Delovna terapija. V izobraževanje bodo vključeni diplomirani delovni terapevti iz vse Slovenije.

 

KREDITNO OVREDNOTENJE PROGRAMA: 2 kreditni točki po ECTS

KRAJ izvajanja programa : Zdravstvena fakulteta, Zdravstvena pot 5, Ljubljana.

ČAS izvajanja programa: 11. in 12.februar 2019 in 5. marec 2019

ZAHTEVE ZA VKLJUČITEV V PROGRAM: Končan visokošolski strokovni študijski program in tri leta delovnih izkušenj. Na izobraževanje se lahko prijavijo tisti delovni terapevti, ki so pripravljeni sodelovati pri izvedbi kliničnih vaj in klinične prakse za študente delovne terapije.

 

Vsebina in izvedba programa

1. SREČANJE: 11. 2. 2019 v prostoru 210

9.00 - 9.30 Terminologija v delovno terapevtskem procesu
Cecilija Lebar
9.30 - 10.30 Kielhofner´s Model Of Human Occupation – (Taylor,2017 na osnovi Kielhofner, 1949; v nadaljevanju MOHO) - teoretična izhodišča in uporaba v procesu delovne terapije
Nevenka Gričar
10.30 - 10.45 Odmor
10.45 - 11.30 Primer uporabe MOHO modela v DT procesu pri starejši osebi
Katarina Galof
11.30 - 11.50 Diskusija
11.50 - 12.35 Primer uporabe MOHO modela v DT procesu pri osebi z motnjo v duševnem zdravju
Alenka Plemelj Mohorič
12.35 - 13.00 Diskusija
13.00 - 14.00 Odmor za kosilo
14.00 - 15.00 Prikaz uporabe MOHO modela v DT obravnavi – delo po skupinah
15.00 - 15.15 Odmor
15.15 - 16.15 Predstavitev rezultatov dela v skupinah
16.15 - 16.30 Model MOHO in Mednarodna klasifikacija funkcioniranja, zmanjšane zmožnosti in zdravja (v nadaljevanju MKF)
16.30 - 17.00 Refleksija

Izvajalke: Cecilija Lebar, Nevenka Gričar, Katarina Galof, Alenka Plemelj Mohorič

 

2. SREČANJE: 12. 2. 2019 v prostoru 310

9.00 - 9.30 Terminologija v delovni terapiji
Vitoslava Marušič
9.30 - 10.30 Person Environment Occupation Performance Model (Baum in Christiansen, 2005; v nadaljevanju PEOP) - teoretična izhodišča in uporaba v DT procesu
Vitoslava Marušič, Alenka Oven
10.30 - 10.45 Odmor
10.45 - 11.30 Primer uporabe PEOP modela pri otrocih z zmanjšanimi zmožnostmi
Silva Bajde, Nevenka Gričar
11.30 - 11.50 Diskusija
11.50 - 12.35 Primer uporabe PEOP modela pri osebi z nevrološko okvaro
Zorana Sicherl
12.35 - 13.00 Diskusija
13.00 - 14.00 Odmor za kosilo
14.00 - 15.00 Prikaz uporabe PEOP modela v DT obravnavi – delo po skupinah
Vitoslava Marušič, Zorana Sicherl, Alenka Oven
15.00 - 15.15 Odmor
15.15 - 16.15 Model PEOP in MKF
Vitoslava Marušič
16.15 - 16.30 Model MOHO in Mednarodna klasifikacija funkcioniranja, zmanjšane zmožnosti in zdravja (v nadaljevanju MKF)
16.30 - 17.00 Refleksija

Izvajalke: Vitoslava Marušič, Alenka Oven, Zorana Sicherl

SAMOSTOJNO DELO in konzultacije z izvajalkami izobraževanja:
Udeleženci/ke pripravijo primer DT obravnave z uporabo modelov , prikazanih na srečanju. Pri izdelavi poročila sodelujejo z učitelji delovne terapije na ZF v 3 kontaktnih urah (skype, spletna učilnica, telefonski pogovori, elektronska pošta)

 

3. SREČANJE: 22. 2 2019 od 8.00 do 12.00 ure: Konzultacije udeležencev izobraževanja z učitelji delovne terapije v prostoru 205 (5 ur).

 

4. SREČANJE: 5. 3. 2019 v prostoru 118

9.00 - 10.30 Predstavitev primerov dobre prakse
10.30 - 10.45 Odmor
10.45 - 11.45 Predstavitev primerov dobre prakse
11.45 - 13.00 Uporabnost modelov MOHO in PEOP v DT praksi
13.00 - 14.00 Odmor za kosilo
14.00 - 17.00
  • Kako ocenjujemo študenta na kliničnih vajah - praksi?
  • Odmor
  • Refleksija in evalvavija programa izobraževanja mentorjev

Izvajalke: Alenka Plemelj, Cecilija Lebar, Vitoslava Marušič, Nevenka Gričar, Alenka Oven, Zorana Sicherl, Katarina Galof

 

Po opravljenem celotnem programu vsak udeleženec/ka prejme certifikat.

 

Vodja katedre za delovno terapijo:
Mag. Alenka Plemelj Mohorič

 

Iskanje

Kontakt

Zbornica delovnih terapevtov Slovenije -
Strokovno združenje

Linhartova 51,
1000 Ljubljana
Slovenija

t: 01 / 475 83 56
m: 041 / 966 549
f: 01 / 437 20 70

www
www.zdts.si

@
vodstvo@zdts.si
tajnistvo@zdts.si