Znanstveni posvet "Pogled v prihodnost"
sobota, 26. oktober 2019, 09:00 - 17:00

Na posvetu se bomo na kratko ozrli na prehojeno pot razvoja in se predvsem usmerili v prihodnost, ki prinaša delovnim terapevtom številne izzive obravnave uporabnikov skozi vsa obdobja življenja v njihovem življenjskem okolju. Vsak ima, ne glede na zmanjšano zmožnost, pravico do okupacije. Vabljeno predavanje mag. Andreje Bartolac in dr. Claire Alexsandra Sangster Jokić iz Zdravstvenega veleučilišta v Zagrebu predstavlja okupacijo in socialno participacijo v skupnosti.

Posvet je namenjen delovnim terapevtom in drugim strokovnim sodelavcem, ki skupaj z delovnimi terapevti delujejo v timski obravnavi (fizioterapevtom, specialnim pedagogom, socialnim delavcem ipd.). K sodelovanju smo povabili tudi študente delovne terapije in kolege delovne terapevte iz sosednjih držav.

Več informacij

Kraj dogodka Zdravstvena fakulteta

Iskanje

Kontakt

Zbornica delovnih terapevtov Slovenije -
Strokovno združenje

Linhartova 51,
1000 Ljubljana
Slovenija

t: 01 / 475 83 56
m: 041 / 966 549
f: 01 / 437 20 70

www
www.zdts.si

@
vodstvo@zdts.si
tajnistvo@zdts.si