Vsi prenosi
stran 1 od 4
Number of Downloads: 69
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
Datoteke:
Beleženje delovnoterapevtske obravnave
Informacije
Datum 13-03-2019
Velikost 511.84 KB
Prenosi 67
Informacije
Datum 13-03-2019
Velikost 594.87 KB
Prenosi 53
Informacije
Datum 25-10-2017
Velikost 456.24 KB
Prenosi 608
Informacije
Datum 20-01-2019
Velikost 8.16 MB
Prenosi 63
Informacije
Datum 11-12-2017
Velikost 704.19 KB
Prenosi 339

WFOT: Definitions of Occupational Therapy (Definicije delovne terapije)

+ WFOT slovar - angleščina, francoščina, nemščina, španščina

Informacije
Datum 28-06-2017
Velikost 504.07 KB
Prenosi 1,842
Informacije
Datum 28-06-2017
Velikost 69.12 KB
Prenosi 1,067
Informacije
Datum 22-07-2018
Velikost 484.91 KB
Prenosi 397
Informacije
Datum 25-03-2018
Velikost 1.11 MB
Prenosi 219
Informacije
Datum 13-03-2019
Velikost 594.87 KB
Prenosi 66

Članek objavljen v reviji Na zdravje.

Informacije
Datum 06-10-2017
Velikost 226.28 KB
Prenosi 461

Priloga k Pravilniku o vrednotenju podiplomskega izobraževanja

Informacije
Datum 14-01-2019
Velikost 150.5 KB
Prenosi 103

Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti.

Informacije
Datum 13-07-2018
Velikost 3.19 MB
Prenosi 565
Informacije
Datum 28-09-2018
Velikost 720.23 KB
Prenosi 121
Informacije
Datum 11-07-2017
Velikost 68.71 KB
Prenosi 435

Intervju s Katarino Galof in Zdenko Pihlar, objavljen v Delovi Sobotni prilogi, dne 4.11.2017.

Informacije
Datum 30-11-2017
Velikost 2.05 MB
Prenosi 492

Zbornik prispevkov 9. KONGRESA DELOVNIH TERAPEVTOV SLOVENIJE z recenzijo
Naslov: IZ TEORIJE V PRAKSO
Ljubljana, 25. in 26. oktober 2018
Urednica: Katarina Galof
Organizacijski odbor: Katarina Galof, Stanislava Kotnik, Denis Kamnar, Leonida Krajnc
Strokovni odbor, recenzenti: Julija Ocepek, Zdenka Pihlar, Andreja Švajger, Lea Šuc, Marija Tomšič, Barbara Harc, Katarina Galof
Angleška lektura: Tina Levec
Organizator kongresa: Zbornica delovnih terapevtov Slovenije – Strokovno združenje
Soorganizator kongresa: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča
Založila in izdala: Zbornica delovnih terapevtov Slovenije – Strokovno združenje
Tisk: UPRINT d.o.o., Limbuš
Leto izdaje: 2018
Naklada: 220 izvodov

Informacije
Datum 06-11-2018
Velikost 6.81 MB
Prenosi 1,161
Informacije
Datum 28-09-2018
Velikost 67.07 KB
Prenosi 103
Informacije
Datum 11-07-2017
Velikost 225.67 KB
Prenosi 360

Iskanje

Kontakt

Zbornica delovnih terapevtov Slovenije -
Strokovno združenje

Linhartova 51,
1000 Ljubljana
Slovenija

t: 01 / 475 83 56
m: 041 / 966 549
f: 01 / 437 20 70

www
www.zdts.si

@
vodstvo@zdts.si
tajnistvo@zdts.si