ZAČRTAJVA POT DO DOBREGA ZDRAVJA
4. KONGRES DELOVNIH TERAPEVTOV SLOVENIJE

 

Podčetrtek, Terme Olimia, Kongresni center hotel Sotelia
11., 12., 13. september 2008

 

ORGANIZATOR KONGRESA:

Zbornica delovnih terapevtov Slovenije - Strokovno združenje