DODAJMO MLADOST LETOM
6. KONGRES DELOVNIH TERAPEVTOV SLOVENIJE

 

Bled, Grand Hotel Toplice
25. - 27. oktober 2012

 

ORGANIZACIJSKI ODBOR:

Leonida Krajnc
Zvezdana Sušnik
Julija Ocepek

 

STROKOVNI ODBOR:

Zdenka Pihlar
Vita Marušič
Jožica Petek

 

ORGANIZATOR KONGRESA:

Zbornica delovnih terapevtov Slovenije - Strokovno združenje