ESI® - Evaluation of Social Inteaction Skills | OSI - Ocena socialne interakcije

Zbornica delovnih terapevtov
in
UKC Ljubljana - Nevrološka klinika

organizirata strokovno izobraževanje z naslovom

ESI® - Evaluation of Social Inteaction Skills
OSI - Ocena socialne interakcije

 

Datum: 17. - 19. november 2020
Lokacija: Univerzitetni klinični center Ljubljana - Nevrološka klinika,
Zaloška cesta 2, Ljubljana


Izobraževanje je namenjeno delovnim terapevtom in bo potekalo v angleškem jeziku.

Izvajalka: Mette Søndergaard

 

 

Program:

Torek, 17. november 2020

8.00 - 8.30 Registracija
8.30 - 9.00 Uvod
9.00 - 9.50 Priprava na ocenjevanje (1. in 2. sklop) - administrativna
9.50 - 10.10 Odmor
10.10 - 10.55 Priprava na ocenjevanje (3. sklop) - administrativna
10.55 - 12.05 Pregled ocenjevalnih kriterijev in uvod v spretnosti
12.05 - 13.05 Kosilo
13.05 - 15.05 Ocenjevanje: Sam
15.05 - 15.25 Odmor
15.25 - 16.25 Diskusija o rezultatih: Sam
16.25 - 17.00 ESI: ocenjevanje na osnovi dokazov

Domača naloga: preberi 6. in 7. poglavje v Priročniku ter prilogo z naslovom: Primeri ocenjevanje ESI.

Sreda, 18. november 2020

8.30 - 9.30 Uvod v kalibracijski postopek in opazovanje naloge: Christopher
9.30 - 10.05 Odmor
10.05 - 10.50 Diskusija o rezultatih: Christopher
10.50 - 11.00 Krajši odmor
11.00 - 11.45 Dokumentiranje rezultatov ocenjevanja in postavitev ciljev obravnave
11.45 - 12.45 Odmor za kosilo
12.45 - 15.35 Opazovanje dveh nalog: Bill
15.35 - 15.55 Odmor
15.55 - 17.00 Diskusija o rezultatih: Bill

Domača naloga: Preberi 8.in 9. poglavje v Priročniku 1.

Četrtek, 19. november 2020

8.00 - 8.35 Razlaga rezultatov ocenjevanja in pregled zanesljivosti ocenjevalca
8.35 - 9.55 Opazovanje naloge: Dieter
9.55 - 10.15 Odmor
10.15 - 10.50 Diskusija rezultatov: Dieter
10.50 - 11.35 Dokumentiranje rezultatov obravnave in načrtovanje terapevtskega programa
11.35 - 11.45 Načrtovanje opazovanja »v živo«
11.45 - 12.45 Kosilo
12.45 - 14.30 Zaključno opazovanje: primer »v živo« (dve nalogi)
14.30 - 14.50 Odmor
14.50 - 15.25 Diskusija zaključnega primera
15.25 - 15.30 Vrednotenje sprememb: Ben
15.30 - 15.50 Proces kalibracije (navodila)
15.50 - 16.30 Integracija OMPS-a v delovnem okolju in zaključne misli

Domača naloga: po tečaju oceni 10 oseb (poglej navodila za kalibracijo)

 

Kotizacija:

 • 800 eurov za člane ZDTS*
 • 1040 eurov za nečlane ZDTS

Kotizacija vključuje prigrizke med odmori, kosilo, gradiva, potrdilo o udeležbi. Gradivo za tečaj vsebuje priročnika, statistični program in kalibracijski postopek.  Licenco za uporabo testa prejme terapevt od urada AMPS® po uspešno zaključeni kalibraciji.

* Uveljavljanje ugodnosti članstva se lahko koristi po enem letu rednega plačevanja članarine.

 

Minimalno število udeležencev za izvedbo izobraževanja je 15. Prijave zbiramo do 15. septembra 2020 oz. do zapolnitve prostih mest. V primeru kasnejše odjave si ZDTS pridržuje pravico do izstavitve računa v višini 400€.

Nadaljnja navodila sledijo 2 tedna pred izvedbo tečaja.

 

Prijavnica

 

Natisni

AMPS® - Assessment of Motor and Process Skills | OMPS - Ocenjevanje motoričnih in procesnih spretnosti

Zbornica delovnih terapevtov 
in
UKC Ljubljana - Nevrološka klinika 

organizirata strokovno izobraževanje z naslovom

AMPS® - Assessment of Motor and Process Skills
OMPS - Ocenjevanje motoričnih in procesnih spretnosti

 

Datum: 18. - 22. maj 2020
Lokacija: Univerzitetni klinični center Ljubljana - Nevrološka klinika,
Zaloška cesta 2, Ljubljana


Izobraževanje je namenjeno delovnim terapevtom in bo potekalo v angleškem jeziku.

Izvajalka: Gill Chard

 

 

Program:

Ponedeljek, 18. maj 2020

8.00 - 8.30  Registracija 
8.30 - 9.10 Uvod 
9.10 - 9.30  Odmor 
9.30 - 10.50 Priprava na ocenjevanje - administrativna 
10.50 - 12.00 Pregled motoričnih spretnosti in spretnosti prilagajanja
12.00 - 13.15 Odmor za kosilo 
13.15 - 14.25 Ogled primera: Bev, naloga A-3 (motorične spretnosti, spretnosti prilagajanja)
14.25 - 14.45 Odmor
14.45 - 16.20 Ocenjevanje: Kevin, naloga F-2 (motorične spretnosti, spretnosti prilagajanja) 
16.20 - 17.30 Pregled procesnih spretnosti in spretnosti prilagajanja

Domača naloga: preberi 5. in 6. poglavje v Priročniku 1.

Torek, 19. maj 2020

8.30 - 9.50 Ogled primera: Virginia, naloga F-3 (procesne spretnosti) 
9.50 - 10.10 Odmor 
10.10 - 10.40 Razlaga rezultatov opazovanja in individualnost ocenjevanja
10.40 - 12.05 Ocenjevanje: Phyllis, naloga B-2
12.05 - 13.20 Odmor za kosilo
13.20 - 14.15 Diskusija o rezultatih: Phyllis, naloga B-2
14.15 - 14.35 Odmor
14.35 - 15.20 Priprava za izvedbo OMPS-a
15.20 - 17.30 Ocenjevanje: Renia, naloga G-2 (motorične in procesne spretnosti) 

Domača naloga: preberi 7., 8. in 9. poglavje v Priročniku 1.

Sreda, 20. maj 2020

8.30 - 8.55 Razlaga in dokumentiranje rezultatov OMPS-a: Renia 
8.55 - 10.10 Na uporabnika osredotočena obravnava, težave v izvajanju dejavnosti in ocenjevanje: Joan, naloga C-1 (motorične in procesne spretnosti)
10.10 - 10.30 Odmor 
10.30 - 11.30 Diskusija o rezultatih: Joan, naloga C-1
11.30 - 12.20 Joan: naloga, naloga L-5 
12.20 - 13.35 Odmor za kosilo 
13.35 - 14.25 Diskusija o rezultatih: Joan, naloga L-5 
14.25 - 15.15 Diskusija o rezultatih in načrtovanje terapevtske obravnave:  Joan
15.15 - 15.35 Odmor
15.35 - 16.05 Načrt za oceno bolnika: prostor in zahtevnost naloge 
15.35 - 16.05 Uvod v proces kalibracije, OMPS-ovi evalvacijski formularji in kalibracijski primer: Rosemary, naloga F-9

Domača naloga: preberi 10., 11. in 12.  poglavje  v Priročniku 1.

Četrtek, 21. maj 2020

8.30 - 9.50 Kalibracijski primer: Chris, naloga C-1
9.50 - 10.20 Odmor 
10.20 - 11.50 Kalibracijski primer: Gordon, naloga  P-5 
11.50 - 13.05 Odmor za kosilo 
13.05 - 15.30 Kalibracijski primer: Skip, naloga  A-2 in P-3 
15.30 - 15.50 Odmor 
15.50 - 16.30 Skupinski pregled rezultatov: Skip
16.30 - 16.50 Veljavnost in zanesljivost  OMPS-ovih ocenjevanj
16.50 - 17.25 Načrt za opazovanje »v živo«: priprava ocenjevalca in podrobnosti o uporabniku
17.25 - 17.30 Priprava na intervju (domača naloga)

Petek, 22. maj 2020

8.00 - 9.00 Vaja: intervju
9.00 - 9.40 Vaja: priprava okolja 
9.40 - 9.55 Odmor 
9.55 - 12.00 Kalibracijski primer: primer uporabnika »v živo« 
11.30 - 12.20 Joan: naloga, naloga L-5
12.00 - 13.00 Odmor za kosilo 
13.00 - 13.20 Skupinski pregled rezultatov: primer uporabnika »v živo« 
13.20 - 15.20 Kalibracijski primer 
15.20 - 15.40 Odmor
15.40 - 16.00 Statistični program za OMPS: predstavitev
16.00 - 16.30 Podatki za kalibracijo 
16.30 - 17.00 Integracija OMPS-a v delovnem okolju
17.00 - 17.20 Zaključne misli

 

Kotizacija:

 • 1100 eurov za člane ZDTS*
 • 1430 eurov za nečlane ZDTS

Kotizacija vključuje prigrizke med odmori, kosilo, gradiva, potrdilo o udeležbi. Gradivo za tečaj vsebuje priročnika, statistični program in kalibracijski postopek.  Licenco za uporabo testa prejme terapevt od urada AMPS®  po uspešno zaključeni kalibraciji.

* Uveljavljanje ugodnosti članstva se lahko koristi po enem letu rednega plačevanja članarine.

 

Minimalno število udeležencev za izvedbo izobraževanja je 15. Prijave zbiramo do 15. marca 2020 oz. do zapolnitve prostih mest. V primeru kasnejše odjave si ZDTS pridržuje pravico do izstavitve računa v višini 550€.

Nadaljnja navodila sledijo 2 tedna pred izvedbo tečaja.

 

Prijavnica

 

Natisni

31. dnevi rehabilitacijske medicine: Izboljšave v klinični praksi

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča
in
Katedra za fizikalno in rehabilitacijsko medicino,
Medicinska fakulteta, UNI LJ

organizirata delavnico

Izboljšave v klinični praksi

 

Datum: 19. in 20. marec 2020
Lokacija: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS - Soča,
Linhartova 51, Ljubljana (predavalnica v 4. nadstropju

 

 

 

Četrtek, 19. marec 2020

Ura Naslov predavanja Predavatelj
9.00 - 9.05 Uvodni pozdrav  
9.05 - 10.00 Musculoskeletal Ultrasound: An Irrevocable Piece of Physical and Rehabilitation Medicine Prof. Levent Özçakar (Turčija)
10.00 - 10.20 Izboljšave klinične prakse v rehabilitacijski e-medicini Dr. Dušan Čelan, dr. med.,
Luka Šošić, dr. med.,
prim. izr. prof. dr. Breda Jesenšek Papež, dr. med.
10.20 - 10.40 Brezšivna skrb ob odpustu z bolnišnične obravnave na URI – Soča Demetrij Petrica, mag. farm., spec. klin. farm.
10.40 - 10.50 Razprava  
10.50 - 11.10 Odmor  
11.10 - 11.30 Izboljšave za zagotavljanje varnih in učinkovitejših programov rehabilitacije pri gibalno oviranih Prim. Tatjana Erjavec, dr. med.,
Marijana Žen Jurančič, dr. med.
Bernarda Hafner, dipl. fiziot.,
Branka Vipavec, DMS.,
Ksenija Karan, DMS
11.30 - 11.50 Prehabilitacija v kirurgiji Doc. dr. Nataša Kos, dr. med.,
Maja Frangež, dr. med.
11.50 - 12.10 Podaljšana poklicna rehabilitacija Prim. Bojan Pelhan, dr. med.,
Metka Teržan, dr. med.,
Marko Sremec, dr. med.
12.10 - 12.30 Za pridobivanje novih znanj ni nikoli prepozno Petkovšek Gregorin Romana, mag. zdr. neg.
12.30 - 12.50 Prikaz nekaterih učinkovitih sodobnih pristopov kliničnopsihološke obravnave v celostni rehabilitaciji Nina Bras Meglič, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.,
Maja Jurjevčič Tržan, univ. dipl. psih.,
dr. Martina Bürger Lazar, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.,
Nika Jalšovec, univ. dipl. psih.,
Saša Jerko, univ. dipl. psih.
12.50 - 13.00 Razprava  
13.00 - 14.00 Kosilo  
14.00 - 14.20 Program za nadomestno komunikacijo pri odraslih Doc. dr. Metka Moharić, dr. med.,
Maja Ogrin, spec. klin. log.,
Špela Pirc, mag. prof. logop. in surdped.,
asist. dr. Mojca Debeljak, univ. dipl. inž. el., asistent z dok.,
Katja Galič Brancelj, dipl. DT,
David Brecelj, dipl. DT,
Tara Klun, mag. psih.
14.20 - 14.40 Učinkovitost uporabe komunikacije z izmenjavo slik (PECS) kot strategije nadomestne in dopolnilne komunikacije pri otrocih z nevrološkimi motnjami - pregled literature Nika Jelenc, mag. prof. logop. in surdoped.,
Barbara Korošec, spec. klin. logop.
14.40 - 15.00 Novi pristopi v obravnavi nevrogenih motenj požiranja Marjeta Trček Kavčič, mag. prof. logop. in surdoped., mag. prof. spec. in reh. ped.,
Špela Pirc, mag. prof. logop. in surdoped.,
Patricija Širca Ule, prof. spec. in reh. ped.
15.00 - 15.20 Učinkovitost kognitivnega pristopa v procesu učenja učinkovitega izvajanja vsakodnevnih aktivnosti pri otrocih: pregledni članek Doc. dr. Katja Groleger Sršen, dr. med.,
Simona Korelc, dipl. DT
15.20 - 15.40 Izboljšanje zmožnosti gibanja po selektivni dorzalni rizotomiji pri otrocih s cerebralno paralizo Jemec Štukl Irena, dipl. fiziot.,
prim. Hermina Damjan, dr. med.,
doc. dr. Katja Groleger Sršen, dr. med.
15.40 - 16.00 Izboljšave socialnega dela v programih celostne rehabilitacije Špela Malečihar, univ. dipl. soc. delavka,
Tanja Korošec, univ. dipl. soc. delavka
16.00 - 16.15 Razprava  

Petek, 20. marec 2020

Ura Naslov predavanja Predavatelj
9.00 - 9.20 Skupinska vadba namenskih aktivnosti v rehabilitaciji po možganski kapi Doc. dr. Nataša Bizovičar, dr. med., znan. sod.,
Marko Rudolf, dipl. fiziot.,
Katarina Košir, dipl. del. ter.,
Ina Knez, univ. dipl. soc. del.,
Patricija Širca Ule, mag. prof. logo. surdo.,
Vesna Mlinarič Lešnik, uni. dipl. psih.,
doc. dr. Nika Goljar, dr. med.
9.20 - 9.40 Izboljšave v klinični praksi pri osebah z okvaro hrbtenjače Prim. mag. Rajmond Šavrin, dr. med.,
Bojan Čeru, dipl. fiziot.,
Janez Špoljar, mag. fiziot.,
Urša Miklič, dipl. del. ter.,
Tanja Štefančič Smisl, dipl. del. ter.,
Petra Grabner, dipl. del. ter.,
Anja Vesenjak, dipl. del. ter.,
Tibor Kafel, dipl. del. ter.,
Martina Simeunović, dipl. med. ses.,
Katja Hribar, dipl. med. ses.,
Vanja Skok, univ. dipl. soc. del.
9.40 - 10.00 Robotsko podprta delovno-terapevtska obravnava zgornjega uda nevroloških bolnikov: pregled literature in študija primera Dr. Lea Šuc, MSc., dipl,. del. ter.,
Marko Vidovič, mag. kin., dipl. del. ter.,
Julija Ocepek, MSc., dipl. del. ter.
10.00 - 10.20 Analiza hoje s sistemom G-walk pri osebi z okvaro osrednjega živčevja v klinični praksi Ana Špoljar, dipl. fiziot.,
Zdenka Zupanc - Starič, dipl. fiziot.,
viš. pred. Maja Povše, univ. dipl. ped., viš. fiziot.,
mag. Klemen Grabljevec, dr. med.
10.20 - 10.40 Uspešnost načrtovanja programa delovne terapije s pomočjo vprašalnika AMSQ pri osebah z multiplo sklerozo Alma Hukić, dipl. del. ter.,
Dejana Zajc, dipl. del. ter.,
spec., Anja Udovčić Pertot, dr. med.,
mag. Klemen Grabljevec, dr. med.,
10.40 - 10.50 Razprava  
10.50 - 11.10 Odmor  
11.10 - 11.30 Uvajanje multidisciplinarne obravnave oseb z fibromialgijo v ZD Nova Gorica Jurij Karapandža, dr. med.,
Barbaro Lemut, dipl. FT
11.30 - 11.50 Novosti pri rehabilitacijski obravnavi oseb s poškodbo kit iztegovalk v conah I – IX Veronika Potočnik, dr. med.,
Urška Drolc, dipl. DT
11.50 - 12.10 Primerjava Bergove lestvice za oceno ravnotežja in testov hoje z indeksom premičnosti de Morton pri pacientih z mišično-skeletnimi okvarami Aleksander Zupanc, mag. fiziot.,
izr. prof. dr. Gaj Vidmar, univ. dipl. psih.,
doc. dr. Primož Novak, dr. med.,
doc. dr. Urška Puh, dipl. fiziot.
12.10 - 12.30 Ocenjevanje krna pri pacientih po amputaciji spodnjega uda prof. dr. Helena Burger, dr. med.,
Urška Zupanc, dr. med., Andrej Bavec, dr. med.
12.30 - 12.50 Novost pri obravnavi bolečine v križu – GammaSwing Mateja Lukšič Gorjanc, dr. med.
12.50 - 13.05 Razprava  

 

V četrtek, 19. marca 2020 bo od 14.00 - 16.00
organizirana delavnica z naslovom:

US IMAGING AND GUIDANCE FOR INTERVENTIONAL PHYSIATRY

Delavnico bo vodil vabljeni predavatelj

Prof. Levent Özçakar,
Hacettepe University Medical School,
Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ankara, Turkey.

Delavnica bo potekala v obliki predstavitve
(Power-point in prikaz na preiskovancu v živo s projekcijo).

Kraj:
URI – Soča, stavba Vrtnica, kletna sejna soba.

Število udeležencev je omejeno na 20.
Vrstni red prijav bo upoštevan glede na datum prijave.

Zaželeno je poznavanje osnov UZ mišično-skeletnega sistema (ni obvezno).

Splošne informacije:

Srečanje je namenjeno zdravnikom specialistom in specializantom družinske medicine, fizikalne in rehabilitacijske medicine, ortopedije, travmatologije, nevrologije, nevrokirurgije in drugim zdravstvenim delavcem (vsem članom rehabilitacijskih timov) ter ostalim strokovnjakom, ki delajo v rehabilitaciji.

Strokovni vodji srečanja:

 • prof. dr. Helena Burger, dr. med.
 • doc. dr. Nika Goljar, dr. med.

Srečanje bo potekalo v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Republike Slovenije - Soča (URI - Soča), Linhartova 51, Ljubljana (predavalnica v 4. nadstropju).

 

Kotizacija (DDV je vključen):

  do 20. 2. 2020 po 20. 2. 2020
- za oba dneva 250 Eur 350 Eur
- za en dan 200 Eur 300 Eur
- za specializante in sekundarije 150 Eur 250 Eur
- za tiste, ki se bodo udeležili samo UZ delavnice 30 Eur 50 Eur

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun inštituta 01100-6030278088 pri UJP, sklic SI008626.

V 8. dneh po prejetem predplačilu kotizacije vam bomo poslali avansni račun, račun pa v 8. dneh po zaključenem strokovnem srečanju. Kotizacija vključuje zbornik (suplement revije Rehabilitacija), predavanja, udeležbo na delavnici, kosilo ter prigrizke in napitke v odmorih ter potrdilo o udeležbi.

 

Prijave in informacije:

Ela Loparič, URI - Soča
Linhartova 51, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/4758 441
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Odjavite se lahko do vključno 5. 3. 2020. Kasnejših odjav ne bomo upoštevali in bomo zaračunali stroške seminarja v višini polne kotizacije.

 

Prijavnica

 

Natisni

Od aktivnosti do sodelovanja - Delovnoterapevtska obravnava nevrološkega bolnika

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS - Soča
in
Zbornica delovnih terapevtov Slovenije

organizirata učne delavnice

Od aktivnosti do sodelovanja -
Delovnoterapevtska obravnava nevrološkega bolnika

Podaljšan rok prijave! (6. marec 2020)

 

MODUL I - 16. in 17. marec 2020  
35ur kontaktnega dela, 10 ur samostojnega dela / 1,5 ECTS
Normalni razvoj čutno gibalnega sistema (ČGS)
Patološki razvoj ČGS
Normalni razvoj zaznavno spoznavnih funkcij (ZSF)
Patološki razvoj ZSF
Prepoznavanje simptomov patoloških vzorcev gibanja
Razvoj asimetrije v gibanju in drži
MODUL II - april 2020
35 ur kontaktnega dela, 10 ur samostojnega dela /1,5 ECTS

Ocenjevanje na nivoju telesnih funkcij, aktivnosti in sodelovanja
- Zgodnje otroško obdobje
- Mladostnik
- Odrasla oseba z okvaro/boleznijo osrednjega živčevja

MODUL III - maj 2020 
45 ur kontaktnega dela, 10 ur samostojnega dela / 2 ECTS
- Pristopi obravnave osebe z nevrološko okvaro na nivoju telesnih funkcij
- Vodena akt. na področju ožjih dnevnih aktivnosti, igre, prostega časa
- Prenos v okolje, prilagoditev ožjega okolja, izvedbe aktivnosti


MODUL IV - junij 2020
22 ur kontaktnega dela, 9 ur samostojnega dela / 1 ECTS Vloga podporne tehnologije za samostojno življenje
Zaključno preverjanje znanja – praktični in pisni izpit



 

Komu je delavnica namenjena?

Delovnim terapevtom, ki obravnavajo osebe z nevrološko okvaro – otroke z motnjo v razvoju in odrasle z nevrološko boleznijo ali okvaro.

 

Oblike dela:

Moduli bodo potekali v obliki predavanj, demonstracij in praktičnega dela. Celotna delavnica (vsi štirje moduli) obsega 132 kontaktnih ur in 39 ur samostojnega dela, kar znaša  6 ECTS. Izobraževanje vključuje pisno in ustno preverjanje znanje.

Udeležite se lahko posameznih modulov. Za priznanje celotnega izobraževanja, je potrebno opraviti vse štiri module z opravljenim zaključnim preverjanjem znanja.

 

Organizator:

 • Zbornica delovnih terapevtov Slovenije – strokovno združenje
 • Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča

 

Izvajalke:

 • dr. Lea Šuc, MSc, dipl.del ter. RNO, Bobath Senior Tutor,
 • Zdenka Pihlar, RNO, dipl.del.ter., predavateljica delovne terapije,
 • Julija Ocepek, MSc ,dipl.del.ter,
 • Sodelavke Univerzitetnega Rehabilitacijskega Inštituta URI - Soča

 

Kotizacija:

  ČLANI NEČLANI
Modul I 180 € 250 €
Modul II 180 € 250 €
Modul III 230 € 350 €
Modul IV 110 € 150 €
Celotno izobraževanje (vsi 4 moduli) 700 € 1000 €

* lahko se opravi posamezen modul, vendar se prizna celotno modularno izobraževanje le tistim, ki bodo opravili vse module in zaključni pisni ter praktični izpit.

 

Kotizacijo plačate na TRR št.:

SI56 0203 1001 5242 778 odprt pri NLB.
Zbornica delovnih terapevtov Slovenije
Linhartova 51, Ljubljana

 

Rok prijave:

6. marec 2020

Število udeležencev je omejeno. Upoštevali bomo vrstni red prijav.

 

Prijave pošljite na naslov:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

Prijavnica

Preberite več

Natisni

Oprema z vozičkom pri otroku z okvaro živčevja

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS - Soča

organizira seminar

Oprema z vozičkom pri otroku z okvaro živčevja

Vodja: doc. dr. Katja Groleger Sršen, MSc, dr. med.

 

 

Datum: 6. in 7. februar 2020
Lokacija: URI - Soča, Linhartova 51, Ljubljana;
Predavanja: predavalnica v 4. nadst. stavbe Vrtnica
Program delavnice (delo v skupinah) bo organiziran
na oddelku za (re)habilitacijo otrok, stavba Marjetica

Komu je seminar namenjen?

Seminar je namenjen pediatrom, fiziatrom, delovnim terapevtom, fizioterapevtom, specialnim pedagogom, spremljevalcem otrok v programih izobraževanja. Udeležba na seminarju in delavnici bo upoštevana za stalno podiplomsko usposabljanje zdravnikov za podaljševanje licenc ZZS in s strani IVZ kot strokovno izobraževanje.

 

 

 

PROGRAM:

četrtek, 6. februar 2020

13.30 – 14.00 Registracija udeležencev
14.00 – 14.20 Zakonska podlaga za opremo z vozičkom pri otrocih z okvaro živčevja, servis, adaptacijo in predelavo vozila
doc. dr. Metka Moharić, dr. med.
14.20 - 14.40 Značilnosti sedenja pri otroku z okvaro živčevja
dr. Lea Šuc, MSc, dipl. del. ter.
14.40 – 15.00 Tehnične zahteve za ustreznost vozička, protokol testiranja 
Urška Miklič, dipl. del. ter.
15.00 – 15.20 Funkcijske značilnosti in posebnosti pri predpisu vozička za otroka z okvaro osrednjega živčevja in otroka z živčno-mišičnim obolenjem
prim. Hermina Damjan, dr. med.
15.20 – 15.40 Individualno izdelan in serijski počivalnik: funkcijske značilnosti in prikaz primera
Darinka Brezovar, dipl. del. ter.
15.40 – 16.00 Voziček na aktivni pogon: funkcijske značilnosti in prikaz primera 
Simona Korelc, dipl. del. ter.
16.00 – 16.30 Odmor za kavo
16.30 – 16.45 Voziček za transport: funkcijske značilnosti in prikaz primera
Jana Brodnik, dipl. del. ter.
16.45 – 17.05 Voziček na elektromotorni pogon: značilnosti in prikaz primera
Petra Grabner, dipl. del. ter.
17.05 – 17.20 Zadovoljstvo uporabnikov z vozički – predstavitev rezultatov 
doc. dr. Katja Groleger Sršen, dr. med.
17.20 – 17.30 Diskusija in zaključek

 

petek, 7. februar 2020

8.30 – 8.50 Vpliv vozička na ročni pogon na biomehaniko poganjanja in okvaro zgornjih udov
Petra Grabner, dipl. del. ter.
8.50 – 9.10 Ocena zmožnosti vožnje z vozičkom - predstavitev testnega poligona in rezultatov testiranja
doc. dr. Katja Groleger Sršen, dr. med.
9.20 - 10.20 Oprema otroka z vozičkom (praktično delo v skupinah)
Delo v skupinah
10.20 – 10.45 Odmor za kavo
10.45 – 11.45 Oprema otroka z vozičkom (praktično delo v skupinah)
Delo v skupinah
12.00 – Zaključek seminarja

 

Kotizacija:

Kotizacija za udeležbo znaša 160,00 € z vklj. DDV. Račun za plačilo kotizacije vam bomo poslali po pošti v 8 dneh po končanem seminarju. Kotizacija vključuje udeležbo na predavanjih in delavnici, prigrizek in napitke v odmoru ter potrdilo o udeležbi.

 

Prijave in informacije:

Prijave sprejemamo do 15.01.2020 izključno preko spletnega obrazca, ki se nahaja na povezavi: https://dogodki.uri-soca.si/sl/Dogodki/.

Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete ali nam pišete:
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – SOČA,
Tajništvo zdravstvenih programov,
Linhartova 51, 1000 Ljubljana,
tel.: 01/ 4758 243,
E-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Odjavite se lahko do vključno 15. januarja 2020 preko zgoraj navedenega elektronskega naslova. Kasnejših odjav ne bomo upoštevali in bomo zaračunali stroške seminarja v višini polne kotizacije.

 

 

Natisni

Explain Pain

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS - Soča

v sodelovanju z

NoiGroup

organizira seminar

Explain Pain

Izvajalec seminarja: Tim Beames
Strokovni vodja: dr. Lea Šuc, MSc, dipl. del. ter.

 

 

Datum: 14. in 15. marec 2020
Lokacija: URI - Soča, Linhartova 51, Ljubljana;
Predavanja: predavalnica v 4. nadst. stavbe Vrtnica

Kotizacija:

Kotizacija znaša 450,00 € z DDV.

Kotizacija vključuje predavanja in izročke v angleškem jeziku, potrdilo o udeležbi, napitke in prigrizek v odmoru ter kosilo.

V 8 dneh po končanem seminarju vam bomo po pošti poslali račun za plačilo.

 

Prijave in informacije:

Število udeležencev je omejeno na 50, upoštevali bomo vrstni red prijav. Seminar bo potekal v angleškem jeziku, prevod ni zagotovljen.

Prijave sprejemamo do 24. januarja 2020 izključno preko spletnega obrazca, ki se nahaja na povezavi: https://dogodki.uri-soca.si/sl/Dogodki/.

 

Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete ali nam pišete:

Tanja Mihelič Klarić,
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – SOČA,
Tajništvo zdravstvenih programov
elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

Predstavitev in program

 

 

Natisni

ZDTS

Zbornica delovnih terapevtov Slovenije
Strokovno združenje

 • Linhartova c. 51
  1000 Ljubljana

Kontakt

 • Zbornica delovnih terapevtov Slovenije
 • t: 01 / 475 83 56
 • f: 01 / 437 20 70
 • m: 041 / 966 549
 • e: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
© 2019 Zbornica delovnih terapevtov Slovenije - strokovno združenje. Vse pravice pridržane. Izdelava strani baggia.si