Izobraževanja

Vodena aktivnost - specifična področja dela delovnega terapevta

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča
in
Zbornica delovnih terapevtov Slovenije

organizirata seminar

Vodena aktivnost -
specifična področja dela delovnega terapevta

 

Komu je delavnica namenjena?

Delavnica je namenjena delovnim terapevtom, ki v svoji praksi obravnavajo osebe z različnimi okvarami. Poudarek je na razumevanju težav pri izvedbi aktivnosti ter pomena vodene aktivnosti. Predstavljeni bodo primeri dobre prakse vodene aktivnosti s ciljem samostojne, učinkovite in varne izvedbe ter prenosa v samostojno življenje.

 

Datum:

19. november 2019

 

Lokacija:

URI - Soča, Linhartova 51, Ljubljana; v seminarski sobi kletne predavalnice

 

PROGRAM:

8.30 - 9.00 Registracija udeležencev
9.00 - 9.45 Pomen dejavnosti/aktivnosti v kontekstu modelov zdravja in dobrega počutja posameznika
9.45 - 10.00 Odmor
10.00 - 11.30 Pojem aktivnosti/dejavnosti v duhu Mednarodne Klasifikacije Funkcioniranja
11.30 - 12.00 Odmor
12.00 - 13.30 Analiza aktivnosti po spretnostih
13.30 - 13.45 Odmor
13.45 - 14.30 Vodena aktivnost – namen in pomen v delovnoterapevtski obravnavi
14.30 - 16.00 Učinek vodene aktivnosti pri otroku, mladostniku in odrasli osebi – predstavitev primerov dobre prakse
16.00 - 16.30 Zaključna razprava

 

Izvajalki:

 • Dr. Lea Šuc, MSc OT, dipl. del. ter.
 • Zdenka Pihlar, dipl. del. ter.

 

Kotizacija:

 • Člani ZDTS: 60 €
 • Nečlani: 90 €

Kotizacijo plačate na TRR št.:

SI56 0203 1001 5242778

 

Rok prijave: 6. november, 2019

Datum odjave: 11. november 2019 – po tem datumu ni več možna odjava

 

Upoštevali bomo samo pisno prijavo. Prijavnico pošljite na naslov:

Zbornica delovnih terapevtov Slovenije- strokovno združenje
Linhartova 51
1000 Ljubljana

 

Prijavnica

 

Zdravje in družba: interdisciplinarno raziskovanje zdravja, bolezni in zdravljenja

Vabimo vas, da se udeležite  interdisciplinarne znanstvene konference

Zdravje in družba: interdisciplinarno raziskovanje zdravja, bolezni in zdravljenja,

ki bo potekala v okviru 100-letnice Univerze v Ljubljani.

 

Dogodek v soorganizaciji Filozofske fakultete UL, Zdravstvene in Medicinske fakultete UL ter Fakultete za socialno delo UL se bo odvijal na Filozofski fakulteti, v četrtek, 24. oktobra 2019.

Vsebine konference so v pridobivanju licenčnih točk za stalna izpopolnjevanja Zbornice - zveze.

 

PROGRAM:

8.00 - 8.30 Registracija udeležencev
8.30 - 9.00 Uvodni pozdravi
9.00 - 10.10

Izkušnje interdisciplinarnega raziskovanja: predstavitev prispevkov

 • Jana Šimenc, Danica Avsec: Medicinska antropologija je v (medicinski) praksi
 • Nike Kocijančič Pokorn, Marija Milavec: Jezikovni izzivi v slovenskem zdravstvu
 • Denis Oprešnik s sodelavci: Metodološki pogovori med antropologijo in diabetologijo – vplivi raznoterih pristopov k preučevanju oskrbe oseb s sladkorno boleznijo
 • Lea Bombač, Sara Pistotnik, Miha Lučovnik: Interdisciplinarno raziskovanje na področju reproduktivnega zdravja begunk/migrantk
10.10 - 10.40 Odmor s kavo
10.40 - 12.00
 • Špela Miroševič: Ali psihoterapija podaljšuje življenje bolnikov z rakom?
 • Vera Grebenc, Andrej Kastelic, Špela Razpotnik: Načrtovanje odgovorov na izzive odprte scene – socialne in zdravstvene razsežnosti problematike brezdomnih uporabnikov drog
 • Nina Mešl, Maja Drobnič Radobuljac: Otroci z izkušnjo travme v postopkih zaščite
 • Matic Kavčič, Barbara Domajnko, Mojca Urek: Izobraževanje za medpoklicno sodelovanje v zdravstvenem timu
 • Vesna Homar, Uršula Lipovec Čebron: Izobraževanje zdravstvenih delavcev o kulturnih dimenzijah zdravja, bolezni in zdravljenja
12.00 - 12.15 Odmor
12.15 - 13.45 Prihodnost je interdisciplinarna: okrogla miza
13.45 - 15.00 Kosilo
15.00 - 16.15

Preplet ved: predstavitev interdisciplinarnih projektov

 • Ivanka Huber, Martina Horvat: Ranljivosti in neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih in na terenskih območjih patronažnega varstva
 • Zalka Drglin, Eva Macun: Salutogenetsko porodno okolje: preplet spoznanj porodništva, fiziologije, babištva, arhitekture in humanistike
 • Nena Kopčavar Guček: Edini možen odgovor na nasilje v družini: interdisciplinarno povezovanje - predstavitev projekta POND
 • Nastja Tomat s sodelavci: Odnos slovenske laične javnosti do tvorne skrbi za zdravje možganov in nove strategije komuniciranja o nevroznanosti
 • Julija Podbevšek, Marin Štefanec, Ditka Vidmar: Izboljšave v zdravstveni obravnavi pacientov z bolečino v hrbtu
 • Polona Selič: Stališča študentov medicine do profesionalizma
16.15 - 16.30 Odmor s kavo
16.30 - 18.00

Od besed k dejanjem: delo v skupinah (načrtovanje interdisciplinarnega sodelovanja)

 • Tema 1: Vpliv nasilja na zdravje žensk in otrok (koordinirata Darja Zaviršek, Nena Kopčavar Guček)
 • Tema 2: Razvoj interdisciplinarnega sodelovanja na področju obravnave demenc: ljudje z demenco še veliko zmorejo (koordinirata Jana Mali, Marija Tomšič)
 • Tema 3: Strategije soočanja z jezikovnimi izzivi v zdravstvu (koordinirata Nike Kocijančič Pokorn, Marija Milavec Kapun)
18.00 - 18.30 Sklepne misli

 * Organizatorji konference si pridržujejo pravico za morebitne manjše spremembe programa.

 

Na konferenco se lahko prijavite na tej povezavi.

Več informacij o dogodku.

 

 

Zakonodaja s področja zdravstva in poklicna etika

Zbornica delovnih terapevtov Slovenije

organizira strokovno izobraževanje

Zakonodaja s področja zdravstva in poklicna etika

 

Komu je delavnica namenjena?
Delavnica je namenjena vsem delovnim terapevtom, ne glede na predhodno znanje in izkušnje.
V skladu s Pravilnikom o strokovnem izpopolnjevanju zdravstvenih delavcev in sodelavcev (Uradni list RS, št. 42/17 z dne 4. 8. 2017) mora delovni terapevt poleg vsebin iz ožjega strokovnega področja, opraviti tudi izobraževanja na temo Zakonodaja s področja zdravstva in poklicna etika.

 

Lokacija:

Univerzitetni Rehabilitacijski Inštitut – URI Soča,
Linhartova 51, 1000 Ljubljana
predavalnica 4. nadstropje

 

Datum:

18. oktober 2019

 

PROGRAM:

8.30 - 9.00 Registracija
9.00 - 11.30 Prvi del
11.30 - 12.00 Odmor
12.00 - 14.30 Drugi del
14.30 - 15.00 Vprašanja in zaključne misli

 Izvajalka:

dr. Alenka Oven (Inštitut za dolgotrajno oskrbo)

 

Kotizacija:

 • člani 70 €
 • nečlani 100 €

Kotizacija vključuje prigrizek in potrdilo.

 

Pisne prijave sprejema Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.do 15. oktobra 2019.

 

Vodstvo ZDTS

 

Prijavnica

 

 

Normalno gibanje

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča
in
Zbornica delovnih terapevtov Slovenije

organizirata učno delavnico

Normalno gibanje

 

 

Komu je delavnica namenjena?

Delavnica je namenjena vsem delovnim terapevtom, ne glede na predhodno znanje in izkušnje.

Namen delavnice je poglobiti znanje funkcionalne anatomije ter preko analiz gibanja (kinematika, aktivnost agonistov in stabilizatorjev) pridobiti znanje o mišičnem delu pri osnovnih vsakodnevnih aktivnostih (vstajanje, usedanje, obračanje itd.), saj je le-to pogoj za primerno facilitacijo gibanja. Cilji delavnice so razumevanje normalnega gibanja, spoznavanje osnovne terminologije analize gibanja ter osnovnih principov handlinga. Med praktičnimi sekvencami se bomo učili manualnih spretnosti – handlinga, preko katerega osebi pomagamo pri kvalitetni izvedbi gibanja.

 

Datum:

28., 29. in 30. november 2019

 

Lokacija:

Univerzitetni Rehabilitacijski Inštitut – URI Soča, Linhartova 51, 1000 Ljubljana

 

PROGRAM:

1. dan - četrtek, 28. november 2019

12.00 - 12.30 Pozdrav, uvod, organizacija
12.30 - 14.15 Normalno gibanje, terminologija (poravnava/alignment, podporna ploskev, posturalni set, center mase)
14.15 - 14.30 Odmor
14.30 - 16.00 Facilitacija (teorija in uvod v praktično delo)
16.00 - 17.00 Analiza gibanja: gibanje med stojo in sedenjem

 

2. dan - petek, 29. november 2019

8.00 - 8.30 Ponovitev, vprašanja
8.30 - 10.00 Facilitacija gibanja med stojo in sedenjem
10.00 - 10.15 Odmor
10.15 - 12.00 Koncept posturalne kontrole (pogoj za normalno gibanje)
12.00 - 13.00 Odmor za kosilo
13.00 - 14.45 Analiza premikanja po postelji (bridging) in facilitacija
14.45 - 15.00 Odmor
15.00 - 16.45 Analiza obračanja in facilitacija
16.45 - 17.00 Feed-back in zaključek

 

3. dan - sobota, 30. november 2019

8.00 - 8.30 Ponovitev, vprašanja
8.30 - 10.00 Nadaljevanje facilitacije obračanja, analiza usedanja iz supiniranega položaja
10.15 - 10.30 Odmor
10.30 - 12.00 Facilitacija posedanja in prehoda iz sede v leže
12.00 - 13.00 Odmor za kosilo
13.00 - 14.45 Analiza premikanja po postelji v sede in facilitacija
14.45 - 15.00 Odmor
15.00 - 16.45 Facilitacija transferja na tla/blazino
16.45 - 17.00 Analiza in facilitacija transferja

* Program se lahko spremeni oz. prilagodi glede na potrebe skupine

 

Izvajalka:

Tinka Rajher Boštjan, PT, basic IBITA instructor

 

Kotizacija:

 • člani 200 €
 • nečlani 300 €

Kotizacijo plačate na podlagi računa, ki bo izdan po delavnici.

Rok prijave: 18. november 2019

 

Pravočasna odjava je možna do 25. 11. 2019. V primeru, da udeleženec brez pravočasne odjave ne pride na tečaj, zaračunamo celotno kotizacijo.

Število udeležencev je omejeno, upoštevali bomo vrstni red prijav. Upoštevali bomo samo pisno prijavo.

 

Prijavnico pošljite na naslov:

Zbornica delovnih terapevtov Slovenije
Linhartova 51
1000 LJUBLJANA

 

Prijavnica

 

Znanstveni posvet: Pogled v prihodnost

Vljudno vas vabimo na

znanstveni posvet ob 55. letnici

izobraževanja delovnih terapevtov

z naslovom

POGLED V PRIHODNOST

 

Datum:

sobota, 26. oktober 2019, ob 9.00 uri

 

Lokacija:

Zdravstvena fakulteta Univerze v Ljubljani, predavalnica 18

 

PROGRAM:

8.30 - 9.30 Registracija udeležencev
9.00 - 9.10 Otvoritev s pesmijo
Ditka Čepin
9.10 - 9.25 Pozdravni nagovori
9.25 - 9.30 Pesem
Ditka Čepin
9.30 - 10.30 Vabljeno predavanje: Development of a model of social and occupational participation
Andreja Bartolac, Claire Sangster Jokić (Zdravstveno veleučilište Zagreb)
10.30 - 10.40 Predstavitev srebrnega sponzorja
10.40 - 11.00 Prispevek: Koncept okupacija v delovni terapiji
Cecilija Lebar
11.00 - 12.00 Odmor za kavo in razstavljavci

 

11.20 - 13.00 - PRISPEVKI

11.20 - 11.40 Igranje diatonične harmonike kot okupacija
Jan Čater, Vitoslava Marušič
11.40 - 12.00 Delovna terapija v dislociranih bivalnih enotah SVZ Hrastovec
Nuša Črešnik, Anja Zagoršek
12.00 - 12.20 S podporno tehnologijo do večje participacije v aktivnosti
Silva Bajde
12.20 - 12.40 Razumevanje dejavnikov delovnega okolja pri prilagajanju delovnih mest
Ana Kapel
12.40 - 13.00 Delovna terapija v procesu univerzalnega oblikovanja okolja
Alenka Plemelj, Mateja Dovjak
13.00 - 14.00 Odmor za kosilo

 

14.00 - 15.20 - PRISPEVKI

14.00 - 14.20 Zgodnja nevrorehabilitacija: delovna terapija pri nevrološkem bolniku
Jelka Janša
14.20 - 14.40 Terapija senzorne integracije lahko izboljša participacijo
Nevenka Gričar, Maja Markovič
14.40 - 15.00 Delovno terapevtska obravnava oseb z okvaro hrbtenjače v domačem okolju
Janja Koradej, Alenka Plemelj
15.00 - 15.20 Uporaba naprave Armeo Spring pri osebi po možganski kapi - študija primera
Klavdija Denša, Cecilija Lebar, Julija Ocepek
15.20 - 15.35 Odmor za kavo

 

15.35 - 16.40 Okrogla miza: Sodobne metode izobraževanja
moderatorka Cecilija Lebar
16.40 - 16.50 Zaključki posveta, razglasitev najboljšega plakata, izdaja potrdil in evalvacija
16.50 - 17.00 Kulturna točka
Plesni klub Zebra

 

Organizacijski odbor:

 • Nevenka Gričar
 • Katarina Kacjan Žgajnar
 • Vitoslava Marušič
 • Vesna Osojnik
 • Alenka Plemelj

 

Programski odbor:

 • Katarina Galof
 • Cecilija Lebar
 • Alenka Oven
 • Zorana Sicherl

 

Kotizacija znaša 75 EUR z DDV in vključuje: USB ključek z zbornikom, potrdilo o udeležbi, prigrizke, kosilo in promocijska darila sponzorjev.

Rok za prijavo je 15. oktober 2019.

 

Na posvet se prijavite preko spletne strani CVU na Zdravstveni fakulteti:

http://www2.zf.uni-lj.si/si/component/content/article/28-center-zavsezivljensko-ucenje/2713-aserivnost-2

 

 

Izvedbo dogodka so podprli

 

 

Explain Pain

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS - Soča

v sodelovanju z

NoiGroup

organizira seminar

Explain Pain

Izvajalec seminarja: Tim Beames
Strokovni vodja: dr. Lea Šuc, MSc, dipl. del. ter.

 

 

SPLOŠNE INFORMACIJE:

Datum:

14. in 15. marec 2020

 

Lokacija:

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - SOČA, Linhartova 51, 1000 Ljubljana; dvorana v 4. nadstropju stavbe Vrtnica

 

Kotizacija:

Kotizacija znaša 450,00 € z DDV.

Kotizacija vključuje predavanja in izročke v angleškem jeziku, potrdilo o udeležbi, napitke in prigrizek v odmoru ter kosilo.

V 8 dneh po končanem seminarju vam bomo po pošti poslali račun za plačilo.

 

Prijave in informacije:

Število udeležencev je omejeno na 50, upoštevali bomo vrstni red prijav. Seminar bo potekal v angleškem jeziku, prevod ni zagotovljen.

Prijave sprejemamo do 24. januarja 2020 izključno preko spletnega obrazca, ki se nahaja na povezavi: https://dogodki.uri-soca.si/sl/Dogodki/.

 

Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete ali nam pišete:

Tanja Mihelič Klarić,
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – SOČA,
Tajništvo zdravstvenih programov
elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

Predstavitev in program

 

 

Pisana beseda kot delovnoterapevtski medij

Zbornica delovnih terapevtov Slovenije
in
Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana

organizirata seminar z naslovom

Pisana beseda kot delovnoterapevtski medij

 

Datum:

25. oktober 2019

 

Lokacija:

Center za mentalno zdravje, Grablovičeva 44, Ljubljana (predavalnica)

 

Program izobraževanja

8.30 - 9.00 Prihod/registracija
9.00 - 10.00 Uvodno predavanje: Andreja Grom, dipl. del terapevtka, psihoterapevtka, skupinska analitičarka
10.15 - 11.45 Delavnice 1,2,3
12.00 - 13.30 Delavnice 1,2,3
13.30 - 14.30 Kosilo
14.30 - 16.00 Delavnice 1,2,3
16.00 - 16.30 Zaključne misli in razprava

 

Delavnica 1: TERAPEVTSKO PISANJE - vodita dipl. del. terapevtki Vida Lovše in Tina Kremesec

Delavnica 2: BIBLIOTERAPIJA - vodi dipl. del terapevtka Breda Dolničar

Delavnica 3: »VAJE V SLOGU« - vodita dipl. del terapevtki Lea Dekleva in Polona Vidrih

 

Udeleženci izobraževanja bodo  prisostvovali vsem trem delavnicam, ker bodo potekale sočasno.

Število udeležencev izobraževanja je omejeno na 40.

 

Kotizacija znaša 60 € člani ZDTS IN 90 € nečlani ZDTS. Kosilo je všteto v kotizacijo.

 

Zaradi prezasedenega parkirišča na območju CMZ  je v bližini na razpolago plačljivo parkirišče  na križišču Grablovičeve in Povšetove ulice.

 

Med odmorom izobraževanja bodo potekale tudi volitve v organe ZDTS.

 

Pisne prijave sprejema ga. Silva Potrato do 30. 9. 2019 (scan na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.)

 

 

Prijavnica

 

Znanstveni posvet "Pogled v prihodnost"

Vljudno vas vabimo na

Znanstveni posvet ob 55. letnici izobraževanja delovnih terapevtov

z naslovom

Pogled v prihodnost

ki bo v soboto, 26.10. 2019 na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani s pričetkom ob 9.00 uri

 

Na posvetu se bomo na kratko ozrli na prehojeno pot razvoja in se predvsem usmerili v prihodnost, ki prinaša delovnim terapevtom številne izzive obravnave uporabnikov skozi vsa obdobja življenja v njihovem življenjskem okolju. Vsak ima, ne glede na zmanjšano zmožnost, pravico do okupacije. Vabljeno predavanje mag. Andreje Bartolac in dr. Claire Alexsandra Sangster Jokić iz Zdravstvenega veleučilišta v Zagrebu predstavlja okupacijo in socialno participacijo v skupnosti.

 

Posvet je namenjen delovnim terapevtom in drugim strokovnim sodelavcem, ki skupaj z delovnimi terapevti delujejo v timski obravnavi (fizioterapevtom, specialnim pedagogom, socialnim delavcem ipd.). K sodelovanju smo povabili tudi študente delovne terapije in kolege delovne terapevte iz sosednjih držav.

Ob posvetu bo izšel e-zbornik prispevkov. 

Vabljeni k oddaji povzetkov za prispevek v obliki članka s predstavitvijo ali plakata. Najboljši plakat po izboru udeležencev bo nagrajen.

Navodila za pisanje povzetka, ki ga pošljete na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.so v priloženem dokumentu.

 

Časovnica:

 • oddaja povzetkov: 10. april 2019 (možnost podaljšanja roka)
 • obvestilo avtorjem o sprejetju prispevka: 15. april 2019
 • oddaja prispevkov: 25. maj 2019
 • recenzije prispevkov: 20. junij 2019
 • oddaja končne verzije prispevka: 20. avgust 2019

 

Program posveta:

http://zdts.si/index.php/izobrazevanja/58-strokovna-srecanja/242-znanstveni-posvet-pogled-v-prihodnost-2

 

Prijave in kotizacija

Prijavite se na spletu Zdravstvene fakultete od 05. maja do 10. oktobra 2019. Kotizacija posveta je 75 EUR in vključuje prigrizke, kosilo, promocijsko gradivo, potrdilo o udeležbi in e-zbornik.
Študentje so kotizacije oproščeni.

 

Posvet bo spremljala glasba Ditke Čepin in plesni koraki Plesnega kluba Zebra.

Vabljeni!

 

 

Navodila za pisanje povzetkov za prispevke

 

Guidelines for Abstract Preparation

 

Iskanje

Prihajajoči dogodki

Datum: 16. oktober 2019
Ura: 08:30 - 13:00
Dogodek: Predstavitev rezultatov pilotnega testiranja predlogov novosti v zdravstveni obravnavi pacientov z bolečino v hrbtu
Datum: 18. oktober 2019
Ura: 08:30 - 15:00
Dogodek: Zakonodaja s področja zdravstva in poklicna etika
Datum: 24. oktober 2019
Ura: 08:00 - 18:00
Dogodek: Zdravje in družba: interdisciplinarno raziskovanje zdravja, bolezni in zdravljenja
Datum: 25. oktober 2019
Ura: 08:00 - 16:30
Dogodek: Pisana beseda kot delovnoterapevtski medij
Datum: 26. oktober 2019
Ura: 09:00 - 17:00
Dogodek: Znanstveni posvet "Pogled v prihodnost"
Datum: 19. november 2019
Ura: 08:30 - 16:30
Dogodek: Vodena aktivnost - specifična področja dela delovnega terapevta
Datum: 28. november 2019
Ura: 12:00 - 17:00
Dogodek: Normalno gibanje

Koledar dogodkov

oktober 2019
P T S Č P S N
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Pretekli dogodki

11. oktober 2019
Izdelava drobnih ortotskih pripomočkov (DOP)
03. oktober 2019
Vprašanja s področja zaposlovanja oseb z duševno motnjo
25. september 2019
7. seja RSK za DT
12. junij 2019
Tehnika odloženega priklica
11. junij 2019
Metoda Montessori za starejše in osebe z demenco
07. junij 2019
Kognitivni pristop v procesu učenja učinkovitega izvajanja vsakodnevnih aktivnosti
31. maj 2019
Celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin ter krepitev kompetenc strokovnih delavcev - izobraževanje 5
23. maj 2019
Normalno gibanje
22. maj 2019
Delavnica o vzpostavitvi sistema upravljanja z varnostnimi odkloni in tveganji za varnost v zdravstvu (Projekt SenSys) in Evropski dan pacientovih pravic
22. maj 2019
Rehabilitacija roke: izdelava zahtevnejših (dinamičnih) opornic za roko
14. maj 2019
Ocenjevanje v delovnoterapevtski obravnavi oseb z motnjo v duševnem zdravju (modul 3)
10. maj 2019
Celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin ter krepitev kompetenc strokovnih delavcev - izobraževanje 4
08. maj 2019
Vodena aktivnost - specifična področja dela delovnega terapevta
12. april 2019
Model KAWA - predstavitev in uporaba v delovnoterapevtski obravnavi
12. april 2019
Celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin ter krepitev kompetenc strokovnih delavcev - izobraževanje 4
05. april 2019
Celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin ter krepitev kompetenc strokovnih delavcev - izobraževanje 5
04. april 2019
30. dnevi rehabilitacijske medicine
29. marec 2019
Vloga posturalne kontrole za izboljšanje funkcionalnih aktivnosti zgornjega uda
28. marec 2019
Celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin ter krepitev kompetenc strokovnih delavcev - izobraževanje 3
22. marec 2019
Kognitivni pristop v procesu učenja učinkovitega izvajanja vsakodnevnih aktivnosti
21. marec 2019
Skupščina ZDTS
19. marec 2019
Ocenjevanje v delovnoterapevtski obravnavi oseb z motnjo v duševnem zdravju (modul 2)
19. marec 2019
2. srečanje igrotekarjev
13. marec 2019
Izobraževanje "Occupational Based Practise and CMOP -E"; "COPM"
08. marec 2019
Priprava terapevtskega programa terapije s pomočjo psa, ki temelji na kliničnem razmišljanju
06. marec 2019
Celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin ter krepitev kompetenc strokovnih delavcev - izobraževanje 6
05. marec 2019
Izobraževanje mentorjev za klinično prakso
01. marec 2019
Vpliv funkcijskega usposabljanja z glasbo in plesom na kakovost staranja
19. februar 2019
Beleženje storitev v DT obravnavi
15. februar 2019
Mit ali resnica? Je gibalno plesna aktivnost učinkovita metoda v procesu rehabilitacije oseb z različnimi okvarami?
14. februar 2019
Sestanek izvršilnega odbora ZDTS
07. februar 2019
Ocenjevanje v delovnoterapevtski obravnavi oseb z motnjo v duševnem zdravju (modul 1)
01. februar 2019
Terapevtski pristop k zdravljenju spastičnosti
19. januar 2019
Kako gibanje in zaznavanje vpliva na izvajanje aktivnosti hranjenja
11. december 2018
Strokovno srečanje delovnih terapevtov
11. december 2018
Sestanek nadzornikov
22. november 2018
Sestanek izvršilnega odbora
25. oktober 2018
9. kongres delovne terapije Slovenije
12. oktober 2018
Vloga posturalne kontrole za izboljšanje funkcionalnih aktivnosti zgornjega uda
29. september 2018
Graded Motor Imagery
27. september 2018
Starejši kot sedanjost in prihodnost družbe
14. september 2018
Temeljna načela za izvedbo programa terapije s pomočjo psa
08. junij 2018
Zdravstvena oskrba in rehabilitacija starejše populacije v Sloveniji
21. maj 2018
WFOT Congress 2018
20. april 2018
Delovni terapevt kot član in/ali vodja skupine
13. april 2018
Vloga posturalne kontrole za izboljšanje funkcionalnih aktivnosti zgornjega uda
29. marec 2018
Delovna terapija in zaposlitvena rehabilitacija
18. marec 2018
Rok za oddajo izvlečka za 9. kongres ZDTS
24. februar 2018
IZ TEORIJE V PRAKSO - prenos bio-psiho-socialnih DT modelov v klinično prakso - BELTINCI
15. februar 2018
Izobraževanja mentorjev za klinično prakso
23. januar 2018
10. tabor sedečega smučanja
16. januar 2018
VODENA AKTIVNOST - specifična področja dela delovnega terapevta
15. december 2017
Uvod v senzorno integracijo
07. december 2017
Strokovno srečanje delovnih terapevtov
30. november 2017
Kognitivna rehabilitacija: integrativni nevropsihološki pristop
24. november 2017
Rehabilitacija bolnikov s kronično ne-rakavo bolečino
23. november 2017
Oskrba oseb z visoko okvaro vratne hrbtenjače po zaključeni rehabilitaciji
16. november 2017
8. strokovni posvet delovnih terapevtov
15. november 2017
Prirojene in pridobljene okvare roke v otroški dobi
10. november 2017
Senzomotorna integracija, stimulacija in snoezelen pri osebah z okvaro centralnega živčnega sistema
09. november 2017
12th Mediterranean Congress of Physical and Rehabilitation Medicine
07. november 2017
Kreativna delavnica Policy Jam: Sistemska ureditev dolgotrajne oskrbe v SLO
28. oktober 2017
V. kongres Združenja delovnih terapevtov Srbije
27. oktober 2017
Predstavitev in pogovor o sistemski ureditvi dolgotrajne oskrbe v Sloveniji
27. oktober 2017
Svetovni dan delovne terapije
26. oktober 2017
23rd ENOTHE Annual Meeting 2017
20. oktober 2017
Slovenski kongres paliativne oskrbe
27. september 2017
Okrogla miza: Priprava na upokojitev
26. september 2017
Različne oblike podpore za zdravo in aktivno življenje
26. september 2017
17. festival za tretje življenjsko obdobje
20. september 2017
Rehabilitacija roke: Izdelava opornic za roko – osnovne zakonitosti
24. junij 2017
Predavanje dr. Susan Bazyk
02. junij 2017
»Pacient ne govori slovensko!«: Izziv za zdravstvene delavce v Sloveniji

Kontakt

Zbornica delovnih terapevtov Slovenije -
Strokovno združenje

Linhartova 51,
1000 Ljubljana
Slovenija

t: 01 / 475 83 56
m: 041 / 966 549
f: 01 / 437 20 70

www
www.zdts.si

@
vodstvo@zdts.si
tajnistvo@zdts.si