Izobraževanja

Kognitivni pristop v procesu učenja učinkovitega izvajanja vsakodnevnih aktivnosti

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS - Soča

organizira seminar

Kognitivni pristop v procesu učenja učinkovitega izvajanja vsakodnevnih aktivnosti
(The Cognitive Orientation to Daily Occupational Performance, CO-OP)

 

Kraj dogodka: Univerzitetni Rehabilitacijski Inštitut – URI Soča, Linhartova 51, 1000 Ljubljana

 

Datum: 22. - 23. marec 2019 in 7. junij 2019

 

Izvajalka: Simona Korelc, dipl. del. ter

Preberi več

Vloga posturalne kontrole za izboljšanje funkcionalnih aktivnosti zgornjega uda

Zbornica delovnih terapevtov Slovenije - Strokovno združenje
 in
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS - Soča

organizirata učno delavnico

Vloga posturalne kontrole za izboljšanje funkcionalnih aktivnosti zgornjega uda

 

Kraj dogodka: Univerzitetni Rehabilitacijski Inštitut – URI Soča, Linhartova 51, 1000 Ljubljana

 

Datum: 29. in 30. marec 2019

 

Program:

1. dan - 29.3.2019

9:00 – 9:30 Pozdrav, predstavitev, organizacija
9:30 – 11:00 Koncept posturalne kontrole kot pogoj za funkcionalne aktivnosti zgornjega uda
11:00 – 11:15 odmor
11:15 – 13:00 Nameščanje v sede, pojem poravnave telesnih segmentov, poravnava lopatice v sede – praktično delo, podprto s teoretičnim ozadjem
13:00 – 14:00 Odmor za kosilo
14:00 – 15:45 Funkcionalna anatomija ramenskega obroča, facilitacija artrokinematike ramenskega obroča - praktično
15:45 – 16:00 odmor
16:00 – 17:30 Ocena in obravnava pacientov v parih (6 pacientov)
17:30 – 18:00 Feed-back, zaključek

 

2. dan - 30.3.2019

8:00 – 8:30 Ponovitev
8:30 – 10:00 Nadaljevanje praktičnega dela na ramenskem obroču, obravnava podlahti
10:00 – 10:15 odmor
10:15 – 11:45 Obravnavanje pacientov 1. skupina - supervizija (3 pacienti)*
11:45 – 12:15 Kratka predstavitev glavnih problemov in facilitacijskih metod obravnavanih pacientov 1. skupine
12:15 – 13:15 odmor za kosilo
13:15 – 14:30 Praktično delo - obravnava roke/dlani za posturalno orientacijo ali kot priprava za facilitacijo fine motorike
14:30 – 14:45 odmor
14:45 – 16:15 Obravnava pacientov 2. skupina - supervizija (3 pacienti)*
16:15 – 16:45 Kratka predtavitev glavnih problemov in facilitacijskih metod obravnavanih pacientov 2. skupine
16:45 – 17:00 Feed-back, zaključek

Med obravnavami pacientov ene skupine, bo druga skupina spremljala obravnave in pomagala pri procesu kliničnega razmišljanja.

 

Komu je delavnica namenjena?

Delovnim terapevtom, ki so opravili BOBATH tečaj za odrasle in/ali otroke. Namen delavnice je spoznati/ponoviti pomen in koncept posturalne kontrole kot pogoj za funkcionalne aktivnosti zgornjega uda. Na delavnici bomo osvežili znanje o komponentah posturalne kontrole s poudarkom na ramenskem obroču in povezali teoretično znanje s praktičnim delom. Preko obravnav pacientov pod supervizijo inštruktorice bodo imeli udeleženci možnost znanje uporabiti pri kliničnem delu in tako razviti svoj proces kliničnega razmišljanja.

 

 

Organizator:

 • Zbornica delovnih terapevtov Slovenije – strokovno združenje
 • Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča

 

 

Izvajalka: Tinka Rajher Boštjan, PT, basic IBITA instructor

 

Kotizacija: 150 €

Kotizacijo plačate na podlagi računa, ki bo izdan po delavnici.

 

Rok prijave: 18.3.2019

Pravočasna odjava je možna do 22.3.2019. V primeru, da udeleženec brez pravočasne odjave ne pride na tečaj, zaračunamo celotno kotizacijo.

Število udeležencev je omejeno, upoštevali bomo vrstni red prijav.

 

Upoštevali bomo samo pisno prijavo. Prijavnico pošljite na naslov:

Zbornica delovnih terapevtov Slovenije
Linhartova 51
1000 Ljubljana

 

Prijavnica

 

 

 

Izobraževanje mentorjev za klinično prakso

UL, Zdravstvena fakulteta,
Katedra za delovno terapijo in Center za vseživljenjsko učenje ZF

organizirata

Izobraževanje mentorjev za klinično prakso

 

CILJI, KOMPETENCE in VSEBINA PROGRAMA:

Kompetence:

 • Udeleženec/ka bo spoznal/a novosti sistema klinične prakse
 • Udeleženec/ka bo pridobil/a sodobna znanja za delo s študenti
 • Udeleženec/ka bo spoznal terminologijo procesa delovne terapije
 • Udeleženec/ka bo pridobil znanja iz delovno terapevtskih modelov
 • Udeleženec/ka  bo pridobil/a sodobna znanja iz procesa delovne terapije

 

Splošni cilj programa:
Usposobiti mentorje za izvajanje klinične prakse v okviru v okviru visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Delovna terapija. V izobraževanje bodo vključeni diplomirani delovni terapevti iz vse Slovenije.

 

KREDITNO OVREDNOTENJE PROGRAMA: 2 kreditni točki po ECTS

KRAJ izvajanja programa : Zdravstvena fakulteta, Zdravstvena pot 5, Ljubljana.

ČAS izvajanja programa: 11. in 12.februar 2019 in 5. marec 2019

ZAHTEVE ZA VKLJUČITEV V PROGRAM: Končan visokošolski strokovni študijski program in tri leta delovnih izkušenj. Na izobraževanje se lahko prijavijo tisti delovni terapevti, ki so pripravljeni sodelovati pri izvedbi kliničnih vaj in klinične prakse za študente delovne terapije.

 

Vsebina in izvedba programa

1. SREČANJE: 11. 2. 2019 v prostoru 210

9.00 - 9.30 Terminologija v delovno terapevtskem procesu
Cecilija Lebar
9.30 - 10.30 Kielhofner´s Model Of Human Occupation – (Taylor,2017 na osnovi Kielhofner, 1949; v nadaljevanju MOHO) - teoretična izhodišča in uporaba v procesu delovne terapije
Nevenka Gričar
10.30 - 10.45 Odmor
10.45 - 11.30 Primer uporabe MOHO modela v DT procesu pri starejši osebi
Katarina Galof
11.30 - 11.50 Diskusija
11.50 - 12.35 Primer uporabe MOHO modela v DT procesu pri osebi z motnjo v duševnem zdravju
Alenka Plemelj Mohorič
12.35 - 13.00 Diskusija
13.00 - 14.00 Odmor za kosilo
14.00 - 15.00 Prikaz uporabe MOHO modela v DT obravnavi – delo po skupinah
15.00 - 15.15 Odmor
15.15 - 16.15 Predstavitev rezultatov dela v skupinah
16.15 - 16.30 Model MOHO in Mednarodna klasifikacija funkcioniranja, zmanjšane zmožnosti in zdravja (v nadaljevanju MKF)
16.30 - 17.00 Refleksija

 Izvajalke: Cecilija Lebar, Nevenka Gričar, Katarina Galof, Alenka Plemelj Mohorič

 

2. SREČANJE: 12. 2. 2019 v prostoru 310

9.00 - 9.30 Terminologija v delovni terapiji
Vitoslava Marušič
9.30 - 10.30 Person Environment Occupation Performance Model (Baum in Christiansen, 2005; v nadaljevanju PEOP) - teoretična izhodišča in uporaba v DT procesu
Vitoslava Marušič, Alenka Oven
10.30 - 10.45 Odmor
10.45 - 11.30 Primer uporabe PEOP modela pri otrocih z zmanjšanimi zmožnostmi
Silva Bajde, Nevenka Gričar
11.30 - 11.50 Diskusija
11.50 - 12.35 Primer uporabe PEOP modela pri osebi z nevrološko okvaro
Zorana Sicherl
12.35 - 13.00 Diskusija
13.00 - 14.00 Odmor za kosilo
14.00 - 15.00 Prikaz uporabe PEOP modela v DT obravnavi – delo po skupinah
Vitoslava Marušič, Zorana Sicherl, Alenka Oven
15.00 - 15.15 Odmor
15.15 - 16.15 Model PEOP in MKF
Vitoslava Marušič
16.15 - 16.30 Model MOHO in Mednarodna klasifikacija funkcioniranja, zmanjšane zmožnosti in zdravja (v nadaljevanju MKF)
16.30 - 17.00 Refleksija

Izvajalke: Vitoslava Marušič, Alenka Oven, Zorana Sicherl

SAMOSTOJNO DELO in konzultacije z izvajalkami izobraževanja:
Udeleženci/ke pripravijo primer DT obravnave z uporabo modelov , prikazanih na srečanju. Pri izdelavi poročila sodelujejo z učitelji delovne terapije na ZF v 3 kontaktnih urah (skype, spletna učilnica, telefonski pogovori, elektronska pošta)

 

3. SREČANJE: 22. 2 2019 od 8.00 do 12.00 ure: Konzultacije udeležencev izobraževanja z učitelji delovne terapije v prostoru 205 (5 ur).

 

4. SREČANJE: 5. 3. 2019 v prostoru 118

9.00 - 10.30 Predstavitev primerov dobre prakse
10.30 - 10.45 Odmor
10.45 - 11.45 Predstavitev primerov dobre prakse
11.45 - 13.00 Uporabnost modelov MOHO in PEOP v DT praksi
13.00 - 14.00 Odmor za kosilo
14.00 - 17.00
 • Kako ocenjujemo študenta na kliničnih vajah - praksi?
 • Odmor
 • Refleksija in evalvavija programa izobraževanja mentorjev

Izvajalke: Alenka Plemelj, Cecilija Lebar, Vitoslava Marušič, Nevenka Gričar, Alenka Oven, Zorana Sicherl, Katarina Galof

 

Po opravljenem celotnem programu vsak udeleženec/ka prejme certifikat.

 

Vodja katedre za delovno terapijo:
Mag. Alenka Plemelj Mohorič

 

Vpliv funkcijskega usposabljanja z glasbo in plesom na kakovost staranja

Zbornica delovnih terapevtov Slovenije

organizira učno delavnico

Vpliv funkcijskega usposabljanja z glasbo in plesom na kakovost staranja

 

Komu je seminar namenjen?
Terapevtom, ki so opravili osnovno izobraževanje FUNB, oziroma imajo izkušnje na področju funkcijskega usposabljanja s pomočjo glasbe.  Novost je modificiran program FUSOP - prenos na področje preventivnega dela s starostniki s ciljem promocije kakovostnega procesa staranja.

 

Kraja in datuma seminarja:

 • Center slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka;    sreda, 20. februar 2019
 • Dom Janka Škrabana, Beltinci;   petek, 1. marec 2019

 

Program:

8.30 - 9.00 Registracija
9.00 - 11.00

Razvoj  programske zasnove FUNB zadnjih 15 let – kako poteka vadba danes?

 • Funkcijsko Usposabljanje Nevrološkega Bolnika (FUNB) - Gibalno Plesna Aktivnost (GPA) 
 • spremljanje učinka vadbe
 • z dokazi podprta vadba
11.00 - 11.45 Kosilo
11.45 - 13.00

Predstavitev izkušenj pri delu s skupino stanovalcev z nevrološko okvaro:

 • odziv posameznikov
 • ovire in prednosti izvedbe vadbe FUNB
 • učinek glasbe na gibanje
13.00 - 13.15 Odmor
13.15 - 14.15

Modificirana programska zasnova FUNB-a

 • FUSOP  -  Funkcijsko Usposabljanje Starejših Oseb Preventivno
14.15 - 14.30 Odmor
14.30 - 15.30 FUSOP - praktično delo
15.30 - 16.00 Razprava, zaključek seminarja

 

Izvajalki seminarja:

 • Zdenka Pihlar, diplomirana delovna terapevtka, nevroterapevtka
 • Denis Kamnar, višja  delovna terapevtka

 

Kotizacija:

 • člani ZDTS: 70 eur
 • nečlani: 100 eur

 

Rok prijave:
10. februar 2019

Prijavnico (scan) pošljite na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

Prijavnica

 

Ocenjevanje v delovnoterapevtski obravnavi oseb z motnjo v duševnem zdravju

Splošni cilj izobraževanja je pridobiti uporabna znanja za delovno terapevtsko ocenjevanje in vrednotenje obravnave oseb z motnjo v duševnem zdravju.

Izobraževanje je namenjeno
delovnim terapevtom na področju obravnave:

 • oseb z motnjo v duševnem zdravju,
 • oseb v dolgotrajni oskrbi, kjer je pridružena duševna motnja in kognitivna zmanjšana zmožnost (npr. institucionalna zavodska oskrba, obravnava na domu v mobilnih teamih),
 • oseb s pridruženo motnjo v duševnem zdravju v zaposlitveni  rehabilitaciji
 • drugih oseb, kjer je prisotna motnja v duševne me zdravju
 • obravnavi oseb v (nekaterih) socialnih zavodih.

 

MODUL 1:
Teoretična izhodišča in pregled ocenjevanj na področju obravnave oseb z motnjo v duševnem zdravju
Psihiatrična bolnišnica Idrija, 7. februar 2019

MODUL 2:
Praktični prikaz in izvedba ocenjevalnih instrumentov: Bulit a City, Comprehensive Occupational Therapy Evaluation(COTE), Allen Cognitve Level Screen Test (delavnice)
Psihiatrična bolnišnica Vojnik, 19. marec 2019

MODUL 3:
Praktični prikaz in izvedba ocenjevalnih instrumentov: Model of Human Occupation Screen Tool (MOHOST) in Assesment Comunication and Interaction Skills (ACIS) (delavnice)
Psihiatrična bolnišnica Begunje, 14. maj 2019

Cilji in kompetence izobraževanja:

 • Udeleženec bo pridobil znanja iz ocenjevanja v DT obravnavi oseb z motnjo v duševnem zdravju.
 • Udeleženec bo pridobil znanja za uporabo Modela človekove okupacije pri osebah z motnjo v duševnem zdravju.
 • Udeleženec bo znal izvajati nekatere ocenjevalne instrumente.
 • Udeleženec bo pridobil znanja za načrtovanje delovno terapevtske obravnave oseb z motnjo v duševnem zdravju.
 • Udeleženec bo pridobil vrednotenje izidov delovno terapevtsko obravnave oseb z motnjo v duševnem zdravju.

 

Nosilec izobraževanja:
mag. Alenka Plemelj v sodelovanju z Matejo Kavčič, Simono Marijo Andrinek in Sašo Potočnik.

 

Dodatne informacije v zvezi z izobraževanjem so dosegljive na e-naslovu: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Možna je izbira modula 1(osnovni seminar)  in izbira vseh treh modulov oziroma celotnega izobraževanja.

 

Izobraževanje bo ustrezno vrednoteno z ECTS krediti s strani Zbornice delovnih terapevtov Slovenije. Vsi udeleženci prejmejo potrdila, vsi udeleženci osnovnega izobraževanja prejmejo zbornik prispevkov izobraževanja najkasneje v mesecu juniju 2019.

 

Prijavnica

 

Pisne prijave na priloženem obrazcu pošljite do 28.01.2019 na:
Mateja Kavčič, delovna terapevtka
Psihiatrična bolnišnica Idrija
Pot Sv. Antona 49
5280 Idrija

ali po elektronski pošti na naslov:
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

Preberi več

30. dnevi rehabilitacijske medicine

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča

in

Katedra za fizikalno in rehabilitacijsko medicino,
Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani

organizirata

30. dneve rehabilitacijske medicine:
100 LET ORTOPEDSKE TEHNIKE V SLOVENIJI
TER REHABILITACIJSKA TEHNOLOGIJA DANES

URI - Soča, 4. in 5. april 2019

 

 

Četrtek, 4. april 2019

Ura Naslov predavanja Predavatelj
8.30 – 9.00 Registracija udeležencev  
9.00 – 9.20 Zgodovina ortopedske tehnike v Sloveniji prof. dr. Črt Marinček, dr. med.
9.20 – 9.50 Effects of AFO’s on balance Assoc. Prof. Nerrolyn Ramstrand (Švedska)
9.50 – 10.05 Standardi za protetiko in ortotiko Maja Mlakar, dipl. inž. ort. in prot.
10.05 – 10.20 Placebo učinek sestavnih delov protez, ortoz in moderne tehnologije prof. dr. Helena Burger, dr. med.
10.20 – 10.50 Clinical outcome measures used in the evaluation orthotic management of stroke Assoc. Prof. Nerrolyn Ramstrand (Švedska)
10.50 – 11.05 Dokazi o uporabi ortoz za bolnike po možganski kapi in njihova oskrba v Sloveniji doc. dr. Nika Goljar, dr. med., Andreja Erzar, dipl. inž. ort. in prot., Marko Rudolf, dipl. fiziot.
11.05 – 11.35 Odmor  
11.35 – 11.55 Dokazi o uporabi ortoz za bolnike s cerebralno paralizo (CP) in njihova oskrba v Sloveniji doc. dr. Katja Groleger Sršen, dr. med., Ksenija Osrečki, dipl. inž. ort. in prot.
11.55 – 12.10 Dokazi o uporabi ortoz pri mladostnikih z idiopatsko skoliozo Anja Udovčić Pertot, dr. med., Josip Horvat, dipl. inž. ort. in prot., Nada Naglič, dipl. fiziot.
12.10 – 12.30 Mnenje slovenskih kirurgov o uporabi štiritočkovnih ortoz za koleno pri poškodbah križnih vezi asist. Marko Macura, dr. med.
12.30 – 12.50 Mnenja ortopedskih kirurgov iz Ortopedske bolnišnice Valdoltra o uporabi ortoz po kirurški stabilizaciji hrbtenice dr. Hero Nikša, dr. med., Robert Kramar, dr. med., mag. Robert J. Cirman, dr. med., asist. dr. Janez Mohar, dr. med., dr. Matevž Topolovec, dr. med., Marina Mršnik, dr. med.
12.50 – 13.00 Razprava  
13.00 – 14.00 Kosilo  
14.00 – 14.30 Orthotic management of the hand and fingers for management of hypermobility in Ehlers Danlos syndrome Assoc. Prof. Nerrolyn Ramstrand (Švedska)
14.30 – 14.50 Opornice in drobni ortotski pripomočki za zgornji ud Mojca Kobal Petrišič, dipl. del. ter., Agata Križnar, dipl. del. terap., Mira Barič dipl. del. ter., prof. dr. Helena Burger, dr. med.
14.50 – 15.10 Silikon v protetiki in ortotiki Tomaž Maver, dipl. inž. ort. in prot.
15.10 – 15.30 CAD-CAM v protetiki in ortotiki – pregled literature o učinkovitosti in uporaba v Sloveniji danes Matic Bombek, dipl. inž. ort. in prot.
15.30 – 15.50 Težave pri oskrbi z ustreznimi ortozami in medicinsko tehničnimi pripomočki za gibanje na primarnem nivoju Jurij Karapandža, dr. med.
15.50 – 16.10 Težave pri oskrbi z ustreznimi ortozami na sekundarni ravni asist. dr. Tadeja Hernja Rumpf, dr. med.
16.10 – 16.30 Razprava  

 

Petek, 5. april 2019

8.30 – 8.50 Ovire in možne prilagoditve širšega okolja dr. Maja Simoneti (IPoP)
8.50 – 9.10 Prilagoditve okolja in njihov vpliv na kakovost življenja dr. Lea Šuc, MSc, dipl. del. ter.
9.10 – 9.30 Pripomočki za lažjo osebno higieno in odvajanje Tadeja Drenovec, dipl. med. sestra, Bojana Hočevar Posavec, dipl. med. sestra
9.30 – 9.50 Robotizirani pripomočki za nego prof. dr. Marko Munih, univ. dipl. inž. el.
9.50 – 10.10 Pot do varnega požiranja in učinkovitega hranjenja Simona Korelc, dipl. del. ter., Dejana Zajc, dipl. del. ter., Barbara Korošec, spec. klin. log. in Maja Ogrin, spec. klin. log.
10.10 – 10.30 Pripomočki za lažje in pravilno uživanje zdravil Melita Dolenšek, mag. farm.
10.30 – 10.50 Uporaba pripomočkov za povečanje samostojnosti v dnevnih aktivnostih – pregled literature dr. Lea Šuc, MSc, dipl. del. ter.
10.50 – 11.20 Odmor  
11.20 – 11.40 Sistem pomoči, ki omogoča osebam s kompleksnimi komunikacijskimi potrebami učinkovito komunikacijo Valerija Marot, spec, klin.log. in Mateja Drljepan, prof. spec. in rehab. pedag.
11.40 – 12.00 Pravilno sedenje mag. Andreja Švajger, dipl. del. ter., Julija Ocepek, MSc, dipl. del. ter., Darinka Brezovar, dipl. del. ter.
12.00 – 12.20 Oskrba s pravilnim vozičkom doc. dr. Metka Moharić, dr. med.
12.20 – 12.40 Pripomočki za hojo – pregled literature doc. dr. Urška Puh, dipl. fiziot.
12.40 – 13.00 Pripomočki za lažje delo in prilagoditve delovnega mesta prim. Bojan Pelhan, dr. med.
13.00 – 13.20 Pripomočki in prilagoditve za šport invalidov Jana Čander, strokovna sodel. (ZŠIS)
13.40 – 14.00 Razprava  

 

SPLOŠNE INFORMACIJE

Srečanje je namenjeno zdravnikom specialistom in specializantom družinske medicine, fizikalne in rehabilitacijske medicine, ortopedije, travmatologije, nevrologije, nevrokirurgije in drugim zdravstvenim delavcem (vsem članom rehabilitacijskih timov) ter ostalim strokovnjakom, ki delajo v rehabilitaciji.

Strokovni vodji srečanja:

 • prof. dr. Helena Burger, dr. med.
 • doc. dr. Nika Goljar, dr. med.

Srečanje bo potekalo v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Republike Slovenije – Soča (URI – Soča), Linhartova 51, Ljubljana (predavalnica v 4. nadstropju).

 

Kotizacija

  do 15.2.2019 po 15.2.2019
za oba dneva 250 € 300 €
za en dan 200 € 250 €
za specializante in sekundarije 150 € 200 €

 

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun inštituta 01100-6030278088 pri UJP, sklic SI008626.
V 8. dneh po prejetem predplačilu kotizacije vam bomo poslali avansni račun, račun pa v 8. dneh po zaključenem strokovnem srečanju. Kotizacija vključuje zbornik (suplement revije Rehabilitacija), predavanja, kosilo ter prigrizke in napitke v odmorih ter potrdilo o udeležbi.

 

Prijave in informacije:
Ela Loparič, URI – Soča
Linhartova 51,
1000 Ljubljana
Tel.: 01/4758 441
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

Prijavnica

 

ZA UPOŠTEVANJE ZGODNJEGA PLAČILA KOTIZACIJE (do 15. 2. 2019),
PROSIMO, DA OB PRIJAVI PRILOŽITE TUDI POTRDILO O PLAČANI KOTIZACIJI.

Iskanje

Prihajajoči dogodki

Datum: 19. februar 2019
Ura: 14:00 - 18:00
Dogodek: Beleženje storitev v DT obravnavi - Vipava
Datum: 20. februar 2019
Ura: 08:30 - 16:00
Dogodek: Vpliv funkcijskega usposabljanja z glasbo in plesom na kakovost staranja
Datum: 22. februar 2019
Ura: 08:00 - 12:00
Dogodek: Izobraževanje mentorjev za klinično prakso (3. srečanje)
Datum: 01. marec 2019
Ura: 08:30 - 16:00
Dogodek: Vpliv funkcijskega usposabljanja z glasbo in plesom na kakovost staranja
Datum: 05. marec 2019
Ura: 09:00 - 17:00
Dogodek: Izobraževanje mentorjev za klinično prakso (4. srečanje)
Datum: 13. marec 2019
Ura: 08:00 - 17:00
Dogodek: Izobraževanje COPM

Koledar dogodkov

februar 2019
P T S Č P S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

Pretekli dogodki

15. februar 2019
Mit ali resnica? Je gibalno plesna aktivnost učinkovita metoda v procesu rehabilitacije oseb z različnimi okvarami?
14. februar 2019
Sestanek izvršilnega odbora ZDTS
12. februar 2019
Izobraževanje mentorjev za klinično prakso (2. srečanje)
11. februar 2019
Izobraževanje mentorjev za klinično prakso (1. srečanje)
07. februar 2019
Ocenjevanje v delovnoterapevtski obravnavi oseb z motnjo v duševnem zdravju (modul 1)
01. februar 2019
Terapevtski pristop k zdravljenju spastičnosti
29. januar 2019
Beleženje storitev v DT obravnavi - Novo mesto
22. januar 2019
Beleženje storitev v DT obravnavi - Kranjska Gora
19. januar 2019
Kako gibanje in zaznavanje vpliva na izvajanje aktivnosti hranjenja
10. januar 2019
Beleženje storitev v DT obravnavi - Celje
11. december 2018
Strokovno srečanje delovnih terapevtov
11. december 2018
Sestanek nadzornikov
22. november 2018
Sestanek izvršilnega odbora
25. oktober 2018
9. kongres delovne terapije Slovenije
12. oktober 2018
Vloga posturalne kontrole za izboljšanje funkcionalnih aktivnosti zgornjega uda
29. september 2018
Graded Motor Imagery
27. september 2018
Starejši kot sedanjost in prihodnost družbe
14. september 2018
Temeljna načela za izvedbo programa terapije s pomočjo psa
08. junij 2018
Zdravstvena oskrba in rehabilitacija starejše populacije v Sloveniji
21. maj 2018
WFOT Congress 2018
20. april 2018
Delovni terapevt kot član in/ali vodja skupine
13. april 2018
Vloga posturalne kontrole za izboljšanje funkcionalnih aktivnosti zgornjega uda
29. marec 2018
Delovna terapija in zaposlitvena rehabilitacija
18. marec 2018
Rok za oddajo izvlečka za 9. kongres ZDTS
24. februar 2018
IZ TEORIJE V PRAKSO - prenos bio-psiho-socialnih DT modelov v klinično prakso - BELTINCI
15. februar 2018
Izobraževanja mentorjev za klinično prakso
09. februar 2018
Izobraževanja mentorjev za klinično prakso
23. januar 2018
Izobraževanja mentorjev za klinično prakso
23. januar 2018
10. tabor sedečega smučanja
16. januar 2018
VODENA AKTIVNOST - specifična področja dela delovnega terapevta
15. december 2017
Uvod v senzorno integracijo
07. december 2017
Strokovno srečanje delovnih terapevtov
30. november 2017
Kognitivna rehabilitacija: integrativni nevropsihološki pristop
24. november 2017
Rehabilitacija bolnikov s kronično ne-rakavo bolečino
23. november 2017
Oskrba oseb z visoko okvaro vratne hrbtenjače po zaključeni rehabilitaciji
16. november 2017
8. strokovni posvet delovnih terapevtov
15. november 2017
Prirojene in pridobljene okvare roke v otroški dobi
10. november 2017
Senzomotorna integracija, stimulacija in snoezelen pri osebah z okvaro centralnega živčnega sistema
09. november 2017
12th Mediterranean Congress of Physical and Rehabilitation Medicine
07. november 2017
Kreativna delavnica Policy Jam: Sistemska ureditev dolgotrajne oskrbe v SLO
28. oktober 2017
V. kongres Združenja delovnih terapevtov Srbije
27. oktober 2017
Predstavitev in pogovor o sistemski ureditvi dolgotrajne oskrbe v Sloveniji
27. oktober 2017
Svetovni dan delovne terapije
26. oktober 2017
23rd ENOTHE Annual Meeting 2017
20. oktober 2017
Slovenski kongres paliativne oskrbe
27. september 2017
Okrogla miza: Priprava na upokojitev
26. september 2017
Različne oblike podpore za zdravo in aktivno življenje
26. september 2017
17. festival za tretje življenjsko obdobje
20. september 2017
Rehabilitacija roke: Izdelava opornic za roko – osnovne zakonitosti
24. junij 2017
Predavanje dr. Susan Bazyk
02. junij 2017
»Pacient ne govori slovensko!«: Izziv za zdravstvene delavce v Sloveniji

Kontakt

Zbornica delovnih terapevtov Slovenije -
Strokovno združenje

Linhartova 51,
1000 Ljubljana
Slovenija

t: 01 / 475 83 56
m: 041 / 966 549
f: 01 / 437 20 70

www
www.zdts.si

@
vodstvo@zdts.si
tajnistvo@zdts.si