COPM v procesu delovne terapije

Zbornica delovnih terapevtov Slovenije

organizira učno delavnico

COPM v procesu delovne terapije

 

Datum: 18. marec 2020
Lokacija: Dom starejših občanov Fužine,
Nove Fužine 40, Ljubljana

PROGRAM:
8.30 - 9.00 Registracija
9.00 - 9.30 Uvod
Jelka janša
9.30 - 10.30 Na uporabnika in dejavnost osredotočen pristop
Andreja Švajger
10.30 - 10.45 Odmor
10.45 - 12.00 Kanadski okvir za proces prakse
Jelka Janša , Monika Vrhovnik Hribar
12.00 - 13.15 Kosilo
13.15 - 15.00 COPM v uporabi
Jelka Janša, Andreja Švajger, Monika Vrhovnik Hribar
15.00 - 15.15 Odmor
15.15 - 16.30 Diskusija

 

Izvajalke:

 • Monika Vrhovnik Hribar, dipl.del.ter
 • pred. mag. Andreja Švajger, dipl. del. ter.
 • mag. Jelka Janša, dipl. del. ter

 

Kotizacija:

 • člani: 80 € (40 € bo sofinancirano s strani ZDTS), torej član plača 40 €
 • nečlani: 100 €

Kotizacijo plačate na podlagi računa, ki bo izdan po delavnici, na TRR št.: SI56 0203 1001 5242778 (Zbornica delovnih terapevtov Slovenije - strokovno združenje)

 

Rok prijave:

10. marec 2020.

Pravočasna odjava je možna do 15. marca 2020. V primeru, da udeleženec brez pravočasne odjave ne pride na tečaj, zaračunamo celotno kotizacijo.
Število udeležencev je omejeno, upoštevali bomo vrstni red prijav.

Upoštevali bomo samo pisno prijavo!

Scan prijavnice pošljite na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

Navodilo za udeležence: Člani ZDTS naj s seboj prinesejo Priročnik za COPM. Prosimo, da ga predhodno preberejo.

Nečlani ZDTS Gradivo lahko naročijo preko spleta: http://www.thecopm.ca

Prijavnica

 

Natisni

MOHO (Model človekove okupacije) in ocenjevalni inštrumenti v pediatriji

Zbornica delovnih terapevtov Slovenije

organizira učno delavnico

MOHO (Model človekove okupacije)
in
ocenjevalni inštrumenti v pediatriji

 

Izvedba: 17. in 18. april 2020
Lokacija: Univerzitetni Rehabilitacijski Inštitut - URI Soča,
Linhartova 51, 1000 Ljubljana

Kratka predstavitev seminarja:

Na področju otrok in mladostnikov se delovni terapevti v Sloveniji pogosto srečujemo, da nimamo na voljo dovolj primernih ocenjevanj za določene skupine otrok in mladostnikov. Ker je ocenjevanje pomembno izhodišče za oblikovanje terapevtskih ciljev in načrtovanje obravnave, je nujno izobraževanje na tem področju. Primerna ocenjevanja pomagajo delovnemu terapevtu tudi pri zvišanju strokovne kompetence in komunikaciji v multidisciplinarnem timu.

Na seminarju bodo udeleženci spoznali in se naučili uporabe treh MOHO ocenjevalnih instrumentov s področja pediatrije, ki smo jih z dovoljenjem “MOHO Clearinghouse” prevedli v slovenščino: SCOPE (The Short Child Occupational Profile), COSA (Child Occupational Self Assessment) in PVQ (The Pediatric Volitional Questionnaire).

Kratka predstavitev vseh treh ocenjevalnih instrumentov:

SCOPE:

 • Omogoča vpogled v otrokovo participacijo/sodelovanje v okupacijah
 • Delovnemu terapevtu pomaga ugotoviti na katerem podsistemu ima otrok težave, kar omogoča izbiro nadaljnjih ocenjevanj ali pa načrtovanje obravnave
 • Uporablja se lahko pri otrocih in mladostnikih od 6. meseca do 21. leta
 • Delovnemu terapevtu pomaga pri oblikovanju močnih in šibkih strani (izzivov) otrokove okupacije – pomoč pri načrtovanju obravnave
 • Uporabljamo ga lahko – v začetnem ocenjevanju, sprotnem preverjanju in končni evalvaciji otrokovega napredka; v različnih okoljih, pri različnih okvarah, motnjah in boleznih.

PVQ:

 • Vprašalnik izpolni delovni terapevt preko opazovanja otrokovega vedenja, kar mu pomaga pri ugotavljanju stopnje otrokove motivacije, ugotavljanju v katerih okoljih in pri katerih aktivnostih je motivacija bodisi višja ali nižja
 • Uporablja se ga lahko pri mlajših otrocih in otrocih, ki imajo težave s kognitivnimi, verbalnimi ali fizičnimi sposobnostmi (ki sami ne morejo podati informacij o svoji motivaciji, volji); torej ustrezen je za 2 – 7 let (pri otrocih z motnjo v duševnem razvoju lahko tudi po 7letu starosti).
 • Uporabljamo ga lahko – v začetnem ocenjevanju, sprotnem preverjanju in končni evalvaciji otrokovega napredka

COSA:

 • Delovnemu terapevtu omogoči vpogled v otrokovo in mladostnikovo zaznavanje (percepcijo) svoje okupacijske kompetence in pomena vsakdanjih aktivnosti
 • Izpolni ga otrok sam; če otrok potrebuje pri tem podporo, mu je potrebno le-to zagotoviti (npr. če ne zna brati- mu delovni terapevt prebere vprašanja, ipd.)
 • Pogoji: koncentracija, razumevanje napisanega ali govorjenega sporočila, sporočanje ali izražanje misli, pisanje (lahko ima pri tem tudi podporo).
 • Uporablja se pri otrocih 8 do 13 let (lahko tudi za mlajše in starejše – presoja DT)
PROGRAM:

petek, 17. april 2020

9.00 - 10.30 Teoretične osnove MOHO modela in normalni razvoj otroka
10.30 - 11.15 Odmor
11.15 - 12.45 Ocenjevanje otroka in njegove participacije v različnih starostnih obdobjih (ocenjevalni instrumenti v okviru MOHO modela)
12.45 - 13.00 Odmor
13.00 - 14.30 Uporaba SCOPE ocenjevanja v procesu delovne terapije - teoretične osnove
14.30 - 14.45 Odmor
14.45 - 16.15 Uporaba SCOPE ocenjevanja v procesu delovne terapije - teoretične osnove

 sobota, 18. april 2020

9.00 - 10.30 Uporaba SCOPE ocenjevanja - študija primera
10.30 - 11.15 Odmor
11.15 - 12.45 Praktična uporaba vprašalnikov, ocenjevalnih obrazcev in obrazcev za načrtovanje intervencije v okviru SCOPE ocenjevanja - delo v skupinah
12.45 - 13.00 Odmor
13.00 - 14.30 Predstavitev COSA, PVQ kot ocenjevalna instrumenta (koncept, struktura in klinična uporaba)
14.30 - 14.45 Odmor
14.45 - 16.15 Uporaba COSA, PVQ ocenjevanja v procesu delovne terapije - študija primera

 

Obseg:

25 ur (16 kontaktnih in 9 ur samostojnega dela) - 1 ECTS

Za pridobitev celotnega obsega kreditnih točk morajo udeleženci v roku enega meseca po končanem seminarju izdelati študijo primera, kjer so uporabili predstavljene ocenjevalne instrumente (SCOPE in COSA/PVQ). 

 

Izvajalki:

 • mag. Nevenka Gričar, dipl.del.ter.
 • Silva Bajde, dipl.del.ter

 

Kotizacija:

 • člani: 230 €
 • nečlani: 300 €

V kotizacijo je vključeno gradivo (priročniki za posamezne ocenjevalne instrumente v slovenščini), napitki med odmorom in kosilo.

Kotizacijo plačate na podlagi računa, ki bo izdan po delavnici, na TRR št.: SI56 0203 1001 5242778 (Zbornica delovnih terapevtov Slovenije - strokovno združenje)

 

Rok prijave:

1.april 2020.

Pravočasna odjava je možna do 10. aprila 2020. V primeru, da udeleženec brez pravočasne odjave ne pride na tečaj, zaračunamo celotno kotizacijo.
Število udeležencev je omejeno, upoštevali bomo vrstni red prijav.

Upoštevali bomo samo pisno prijavo!

Scan prijavnice pošljite na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Prijavnica

 

Natisni

Normalno gibanje

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča
in
Zbornica delovnih terapevtov Slovenije

organizirata učno delavnico

Normalno gibanje

 

Datum: 28., 29. in 30. maj 2020
Lokacija: Univerzitetni Rehabilitacijski Inštitut – URI Soča,
Linhartova 51, 1000 Ljubljana

Komu je delavnica namenjena?

Delavnica je namenjena vsem delovnim terapevtom, ne glede na predhodno znanje in izkušnje.

Namen delavnice je poglobiti znanje funkcionalne anatomije ter preko analiz gibanja (kinematika, aktivnost agonistov in stabilizatorjev) pridobiti znanje o mišičnem delu pri osnovnih vsakodnevnih aktivnostih (vstajanje, usedanje, obračanje itd.), saj je le-to pogoj za primerno facilitacijo gibanja. Cilji delavnice so razumevanje normalnega gibanja, spoznavanje osnovne terminologije analize gibanja ter osnovnih principov handlinga. Med praktičnimi sekvencami se bomo učili manualnih spretnosti – handlinga, preko katerega osebi pomagamo pri kvalitetni izvedbi gibanja.

 

PROGRAM:

1. dan - četrtek, 28. maj 2020

12.00 - 12.30 Pozdrav, uvod, organizacija
12.30 - 14.15 Normalno gibanje, terminologija (poravnava/alignment, podporna ploskev, posturalni set, center mase)
14.15 - 14.30 Odmor
14.30 - 16.00 Facilitacija (teorija in uvod v praktično delo)
16.00 - 18.00 Analiza gibanja: gibanje med stojo in sedenjem

 

2. dan - petek, 29. maj 2020

9.00 - 9.30 Ponovitev, vprašanja
9.30 - 10.30 Facilitacija gibanja med stojo in sedenjem
10.45 - 11.00 Odmor
11.00 - 12.45 Koncept posturalne kontrole (pogoj za normalno gibanje)
12.45 - 13.45 Odmor za kosilo
13.45 - 15.15 Analiza premikanja po postelji (bridging) in facilitacija
15.15 - 15.30 Odmor
15.30 - 16.45 Analiza obračanja in facilitacija
16.45 - 17.00 Feed-back in zaključek

 

3. dan - sobota, 30. maj 2020

8.00 - 8.30 Ponovitev, vprašanja
8.30 - 10.00 Nadaljevanje facilitacije obračanja, analiza usedanja iz supiniranega položaja
10.15 - 10.30 Odmor
10.30 - 12.00 Facilitacija posedanja in prehoda iz sede v leže
12.00 - 13.00 Odmor za kosilo
13.00 - 14.45 Analiza premikanja po postelji v sede in facilitacija
14.45 - 15.00 Odmor
15.00 - 16.45 Facilitacija transferja na tla/blazino
16.45 - 17.00 Analiza in facilitacija transferja

* Program se lahko spremeni oz. prilagodi glede na potrebe skupine

 

Izvajalka:

Tinka Rajher Boštjan, PT, basic IBITA instructor

 

Kotizacija:

 • člani 200 €
 • nečlani 300 €

Kotizacijo plačate na podlagi računa, ki bo izdan po delavnici.

Rok prijave: 18. maj 2020

 

Pravočasna odjava je možna do 25. 5. 2020. V primeru, da udeleženec brez pravočasne odjave ne pride na tečaj, zaračunamo celotno kotizacijo.

Število udeležencev je omejeno, upoštevali bomo vrstni red prijav. Upoštevali bomo samo pisno prijavo.

 

Scan prijavnice pošljite na naslov:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

Prijavnica

 

 

Natisni

Ergonomija

Zbornica delovnih terapevtov Slovenije  -  strokovno združenje

organizira učno delavnico z naslovom 

» Ergonomija «

 

 

Datum: sreda. 8. april 2020
Lokacija: URI - Soča, Linhartova 51, Ljubljana
Predavanja: kletna sejna soba nove stavbe
Organizator: Zbornica delovnih terapevtov Slovenije

Komu je delavnica namenjena?

Ergonomija in njena načela ter zakonitosti so pomembno področje človekovega vsakdanjega delovanja. Ergonomija se tesno povezuje in prepleta s strokovnim znanjem delovnega terapevta, ne glede na to na katerem področju je delovni terapevt zaposlen.

Namen delavnice je osvežiti, dopolniti in nadgraditi znanje s področja ergonomije in pridobljeno znanje uspešno prenesti v vsakdanjo delovnoterapevtsko prakso.

Program:

sreda, 8. april 2020
8.30 - 9.00 Registracija udeležencev
9.00 - 10.30 Ergonomija in delovna terapija
Alenka Plemelj
10.30 - 10.45 odmor
10.45 - 12.15 Najpogostejši ergonomski izzivi za delovne terapevte v delovnem
okolju
Andreja Švajger
12.15 - 13.00 Kosilo
13.00 - 14.30 Delavnica 1,2
14.30 - 16.00 Delavnica 1,2
16.00 - 16.50 Videoanaliza, prikaz primera
16.50 - 17.00 Zaključne misli in razprava
  Delavnica 1: Ergonomija in sedeče delo
Zdenka Prosič
  Delavnica 2: Ergonomija v domačem okolju
Barbara Osolnik

 

Izvajalke:

 • pred. mag. Alenka Plemelj, prof. def., dipl. del. ter.
 • pred. mag. Andreja Švajger, dipl. del. ter.
 • Barbara Osolnik, dipl. del. ter,
 • Zdenka Prosič, dipl. del. ter.

 

Kotizacija:

 • člani: 80 €
 • nečlani: 120 €

Kotizacijo plačate na podlagi računa, ki bo izdan po delavnici, na TRR št.: SI56 0203 1001 5242778 (Zbornica delovnih terapevtov Slovenije - strokovno združenje)

 

Rok prijave:

23. marec 2020

Pravočasna odjava je možna do 2. aprila 2020. V primeru, da udeleženec brez pravočasne odjave ne pride na tečaj, zaračunamo celotno kotizacijo.
Število udeležencev je omejeno, upoštevali bomo vrstni red prijav.

Upoštevali bomo samo pisno prijavo!

Scan prijavnice pošljite na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

Prijavnica

 

Natisni

31. dnevi rehabilitacijske medicine: Izboljšave v klinični praksi

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča
in
Katedra za fizikalno in rehabilitacijsko medicino,
Medicinska fakulteta, UNI LJ

organizirata delavnico

Izboljšave v klinični praksi

 

Datum: 19. in 20. marec 2020
Lokacija: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS - Soča,
Linhartova 51, Ljubljana (predavalnica v 4. nadstropju

 

 

 

Četrtek, 19. marec 2020

Ura Naslov predavanja Predavatelj
9.00 - 9.05 Uvodni pozdrav  
9.05 - 10.00 Musculoskeletal Ultrasound: An Irrevocable Piece of Physical and Rehabilitation Medicine Prof. Levent Özçakar (Turčija)
10.00 - 10.20 Izboljšave klinične prakse v rehabilitacijski e-medicini Dr. Dušan Čelan, dr. med.,
Luka Šošić, dr. med.,
prim. izr. prof. dr. Breda Jesenšek Papež, dr. med.
10.20 - 10.40 Brezšivna skrb ob odpustu z bolnišnične obravnave na URI – Soča Demetrij Petrica, mag. farm., spec. klin. farm.
10.40 - 10.50 Razprava  
10.50 - 11.10 Odmor  
11.10 - 11.30 Izboljšave za zagotavljanje varnih in učinkovitejših programov rehabilitacije pri gibalno oviranih Prim. Tatjana Erjavec, dr. med.,
Marijana Žen Jurančič, dr. med.
Bernarda Hafner, dipl. fiziot.,
Branka Vipavec, DMS.,
Ksenija Karan, DMS
11.30 - 11.50 Prehabilitacija v kirurgiji Doc. dr. Nataša Kos, dr. med.,
Maja Frangež, dr. med.
11.50 - 12.10 Podaljšana poklicna rehabilitacija Prim. Bojan Pelhan, dr. med.,
Metka Teržan, dr. med.,
Marko Sremec, dr. med.
12.10 - 12.30 Za pridobivanje novih znanj ni nikoli prepozno Petkovšek Gregorin Romana, mag. zdr. neg.
12.30 - 12.50 Prikaz nekaterih učinkovitih sodobnih pristopov kliničnopsihološke obravnave v celostni rehabilitaciji Nina Bras Meglič, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.,
Maja Jurjevčič Tržan, univ. dipl. psih.,
dr. Martina Bürger Lazar, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.,
Nika Jalšovec, univ. dipl. psih.,
Saša Jerko, univ. dipl. psih.
12.50 - 13.00 Razprava  
13.00 - 14.00 Kosilo  
14.00 - 14.20 Program za nadomestno komunikacijo pri odraslih Doc. dr. Metka Moharić, dr. med.,
Maja Ogrin, spec. klin. log.,
Špela Pirc, mag. prof. logop. in surdped.,
asist. dr. Mojca Debeljak, univ. dipl. inž. el., asistent z dok.,
Katja Galič Brancelj, dipl. DT,
David Brecelj, dipl. DT,
Tara Klun, mag. psih.
14.20 - 14.40 Učinkovitost uporabe komunikacije z izmenjavo slik (PECS) kot strategije nadomestne in dopolnilne komunikacije pri otrocih z nevrološkimi motnjami - pregled literature Nika Jelenc, mag. prof. logop. in surdoped.,
Barbara Korošec, spec. klin. logop.
14.40 - 15.00 Novi pristopi v obravnavi nevrogenih motenj požiranja Marjeta Trček Kavčič, mag. prof. logop. in surdoped., mag. prof. spec. in reh. ped.,
Špela Pirc, mag. prof. logop. in surdoped.,
Patricija Širca Ule, prof. spec. in reh. ped.
15.00 - 15.20 Učinkovitost kognitivnega pristopa v procesu učenja učinkovitega izvajanja vsakodnevnih aktivnosti pri otrocih: pregledni članek Doc. dr. Katja Groleger Sršen, dr. med.,
Simona Korelc, dipl. DT
15.20 - 15.40 Izboljšanje zmožnosti gibanja po selektivni dorzalni rizotomiji pri otrocih s cerebralno paralizo Jemec Štukl Irena, dipl. fiziot.,
prim. Hermina Damjan, dr. med.,
doc. dr. Katja Groleger Sršen, dr. med.
15.40 - 16.00 Izboljšave socialnega dela v programih celostne rehabilitacije Špela Malečihar, univ. dipl. soc. delavka,
Tanja Korošec, univ. dipl. soc. delavka
16.00 - 16.15 Razprava  

Petek, 20. marec 2020

Ura Naslov predavanja Predavatelj
9.00 - 9.20 Skupinska vadba namenskih aktivnosti v rehabilitaciji po možganski kapi Doc. dr. Nataša Bizovičar, dr. med., znan. sod.,
Marko Rudolf, dipl. fiziot.,
Katarina Košir, dipl. del. ter.,
Ina Knez, univ. dipl. soc. del.,
Patricija Širca Ule, mag. prof. logo. surdo.,
Vesna Mlinarič Lešnik, uni. dipl. psih.,
doc. dr. Nika Goljar, dr. med.
9.20 - 9.40 Izboljšave v klinični praksi pri osebah z okvaro hrbtenjače Prim. mag. Rajmond Šavrin, dr. med.,
Bojan Čeru, dipl. fiziot.,
Janez Špoljar, mag. fiziot.,
Urša Miklič, dipl. del. ter.,
Tanja Štefančič Smisl, dipl. del. ter.,
Petra Grabner, dipl. del. ter.,
Anja Vesenjak, dipl. del. ter.,
Tibor Kafel, dipl. del. ter.,
Martina Simeunović, dipl. med. ses.,
Katja Hribar, dipl. med. ses.,
Vanja Skok, univ. dipl. soc. del.
9.40 - 10.00 Robotsko podprta delovno-terapevtska obravnava zgornjega uda nevroloških bolnikov: pregled literature in študija primera Dr. Lea Šuc, MSc., dipl,. del. ter.,
Marko Vidovič, mag. kin., dipl. del. ter.,
Julija Ocepek, MSc., dipl. del. ter.
10.00 - 10.20 Analiza hoje s sistemom G-walk pri osebi z okvaro osrednjega živčevja v klinični praksi Ana Špoljar, dipl. fiziot.,
Zdenka Zupanc - Starič, dipl. fiziot.,
viš. pred. Maja Povše, univ. dipl. ped., viš. fiziot.,
mag. Klemen Grabljevec, dr. med.
10.20 - 10.40 Uspešnost načrtovanja programa delovne terapije s pomočjo vprašalnika AMSQ pri osebah z multiplo sklerozo Alma Hukić, dipl. del. ter.,
Dejana Zajc, dipl. del. ter.,
spec., Anja Udovčić Pertot, dr. med.,
mag. Klemen Grabljevec, dr. med.,
10.40 - 10.50 Razprava  
10.50 - 11.10 Odmor  
11.10 - 11.30 Uvajanje multidisciplinarne obravnave oseb z fibromialgijo v ZD Nova Gorica Jurij Karapandža, dr. med.,
Barbaro Lemut, dipl. FT
11.30 - 11.50 Novosti pri rehabilitacijski obravnavi oseb s poškodbo kit iztegovalk v conah I – IX Veronika Potočnik, dr. med.,
Urška Drolc, dipl. DT
11.50 - 12.10 Primerjava Bergove lestvice za oceno ravnotežja in testov hoje z indeksom premičnosti de Morton pri pacientih z mišično-skeletnimi okvarami Aleksander Zupanc, mag. fiziot.,
izr. prof. dr. Gaj Vidmar, univ. dipl. psih.,
doc. dr. Primož Novak, dr. med.,
doc. dr. Urška Puh, dipl. fiziot.
12.10 - 12.30 Ocenjevanje krna pri pacientih po amputaciji spodnjega uda prof. dr. Helena Burger, dr. med.,
Urška Zupanc, dr. med., Andrej Bavec, dr. med.
12.30 - 12.50 Novost pri obravnavi bolečine v križu – GammaSwing Mateja Lukšič Gorjanc, dr. med.
12.50 - 13.05 Razprava  

 

V četrtek, 19. marca 2020 bo od 14.00 - 16.00
organizirana delavnica z naslovom:

US IMAGING AND GUIDANCE FOR INTERVENTIONAL PHYSIATRY

Delavnico bo vodil vabljeni predavatelj

Prof. Levent Özçakar,
Hacettepe University Medical School,
Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ankara, Turkey.

Delavnica bo potekala v obliki predstavitve
(Power-point in prikaz na preiskovancu v živo s projekcijo).

Kraj:
URI – Soča, stavba Vrtnica, kletna sejna soba.

Število udeležencev je omejeno na 20.
Vrstni red prijav bo upoštevan glede na datum prijave.

Zaželeno je poznavanje osnov UZ mišično-skeletnega sistema (ni obvezno).

Splošne informacije:

Srečanje je namenjeno zdravnikom specialistom in specializantom družinske medicine, fizikalne in rehabilitacijske medicine, ortopedije, travmatologije, nevrologije, nevrokirurgije in drugim zdravstvenim delavcem (vsem članom rehabilitacijskih timov) ter ostalim strokovnjakom, ki delajo v rehabilitaciji.

Strokovni vodji srečanja:

 • prof. dr. Helena Burger, dr. med.
 • doc. dr. Nika Goljar, dr. med.

Srečanje bo potekalo v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Republike Slovenije - Soča (URI - Soča), Linhartova 51, Ljubljana (predavalnica v 4. nadstropju).

 

Kotizacija (DDV je vključen):

  do 20. 2. 2020 po 20. 2. 2020
- za oba dneva 250 Eur 350 Eur
- za en dan 200 Eur 300 Eur
- za specializante in sekundarije 150 Eur 250 Eur
- za tiste, ki se bodo udeležili samo UZ delavnice 30 Eur 50 Eur

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun inštituta 01100-6030278088 pri UJP, sklic SI008626.

V 8. dneh po prejetem predplačilu kotizacije vam bomo poslali avansni račun, račun pa v 8. dneh po zaključenem strokovnem srečanju. Kotizacija vključuje zbornik (suplement revije Rehabilitacija), predavanja, udeležbo na delavnici, kosilo ter prigrizke in napitke v odmorih ter potrdilo o udeležbi.

 

Prijave in informacije:

Ela Loparič, URI - Soča
Linhartova 51, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/4758 441
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Odjavite se lahko do vključno 5. 3. 2020. Kasnejših odjav ne bomo upoštevali in bomo zaračunali stroške seminarja v višini polne kotizacije.

 

Prijavnica

 

Natisni

Od aktivnosti do sodelovanja - Delovnoterapevtska obravnava nevrološkega bolnika

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS - Soča
in
Zbornica delovnih terapevtov Slovenije

organizirata učne delavnice

Od aktivnosti do sodelovanja -
Delovnoterapevtska obravnava nevrološkega bolnika

Podaljšan rok prijave! (6. marec 2020)

 

MODUL I - 16. in 17. marec 2020  
35ur kontaktnega dela, 10 ur samostojnega dela / 1,5 ECTS
Normalni razvoj čutno gibalnega sistema (ČGS)
Patološki razvoj ČGS
Normalni razvoj zaznavno spoznavnih funkcij (ZSF)
Patološki razvoj ZSF
Prepoznavanje simptomov patoloških vzorcev gibanja
Razvoj asimetrije v gibanju in drži
MODUL II - april 2020
35 ur kontaktnega dela, 10 ur samostojnega dela /1,5 ECTS

Ocenjevanje na nivoju telesnih funkcij, aktivnosti in sodelovanja
- Zgodnje otroško obdobje
- Mladostnik
- Odrasla oseba z okvaro/boleznijo osrednjega živčevja

MODUL III - maj 2020 
45 ur kontaktnega dela, 10 ur samostojnega dela / 2 ECTS
- Pristopi obravnave osebe z nevrološko okvaro na nivoju telesnih funkcij
- Vodena akt. na področju ožjih dnevnih aktivnosti, igre, prostega časa
- Prenos v okolje, prilagoditev ožjega okolja, izvedbe aktivnosti


MODUL IV - junij 2020
22 ur kontaktnega dela, 9 ur samostojnega dela / 1 ECTS Vloga podporne tehnologije za samostojno življenje
Zaključno preverjanje znanja – praktični in pisni izpit 

Komu je delavnica namenjena?

Delovnim terapevtom, ki obravnavajo osebe z nevrološko okvaro – otroke z motnjo v razvoju in odrasle z nevrološko boleznijo ali okvaro.

 

Oblike dela:

Moduli bodo potekali v obliki predavanj, demonstracij in praktičnega dela. Celotna delavnica (vsi štirje moduli) obsega 132 kontaktnih ur in 39 ur samostojnega dela, kar znaša  6 ECTS. Izobraževanje vključuje pisno in ustno preverjanje znanje.

Udeležite se lahko posameznih modulov. Za priznanje celotnega izobraževanja, je potrebno opraviti vse štiri module z opravljenim zaključnim preverjanjem znanja.

 

Organizator:

 • Zbornica delovnih terapevtov Slovenije – strokovno združenje
 • Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča

 

Izvajalke:

 • dr. Lea Šuc, MSc, dipl.del ter. RNO, Bobath Senior Tutor,
 • Zdenka Pihlar, RNO, dipl.del.ter., predavateljica delovne terapije,
 • Julija Ocepek, MSc ,dipl.del.ter,
 • Sodelavke Univerzitetnega Rehabilitacijskega Inštituta URI - Soča

 

Kotizacija:

  ČLANI NEČLANI
Modul I 180 € 250 €
Modul II 180 € 250 €
Modul III 230 € 350 €
Modul IV 110 € 150 €
Celotno izobraževanje (vsi 4 moduli) 700 € 1000 €

* lahko se opravi posamezen modul, vendar se prizna celotno modularno izobraževanje le tistim, ki bodo opravili vse module in zaključni pisni ter praktični izpit.

 

Kotizacijo plačate na TRR št.:

SI56 0203 1001 5242 778 odprt pri NLB.
Zbornica delovnih terapevtov Slovenije
Linhartova 51, Ljubljana

 

Rok prijave:

6. marec 2020

Število udeležencev je omejeno. Upoštevali bomo vrstni red prijav.

 

Prijave pošljite na naslov:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

Prijavnica

Preberite več

Natisni

ZDTS

Zbornica delovnih terapevtov Slovenije
Strokovno združenje

 • Linhartova c. 51
  1000 Ljubljana

Kontakt

 • Zbornica delovnih terapevtov Slovenije -
  Strokovno združenje
 • m: 041 / 966 549
 • @: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
 • @: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
© 2019 Zbornica delovnih terapevtov Slovenije - strokovno združenje. Vse pravice pridržane. Izdelava strani baggia.si