Strokovna izobraževanja

Occupational Based Practise and CMOP -E; COPM

Zbornica delovnih terapevtov Slovenije - Strokovno združenje

razpisuje izobraževanje

"Occupational based practise and CMOP _E"

"COPM"

 

Kraj dogodka:

Ljubljana, URI Soča; 4. nadstropje

 

Datum:

13. in 14. marec 2019

 

Izvajalka:

dr. Helen Polatajko

 

Jezika izobraževanja:

Angleški

 

PROGRAM:

1. dan - 13. 3. 2019

9.30 - 10.00 Registracija udeležencev
10.00 - 11.30 Dejavnost kot središče delovnoterapevtske prakse
11.30 - 13.00 Kanadski model izvedbe dejavnosti in vključenosti kot metoda dela z uporabnikom
(Canadian Model of Occupational Performance and Engagement - CMOP - E)
13.00 - 14.00 Kosilo
14.00 - 15.30 Odnos terapevt uporabnik, omogočanje osredotočenosti na uporabnika
(Canadian Model of Client Centred Enablement - CMCE)
15.30 - 16.30 Okvir kanadske procesne metode
(Canadian Practise Process Framework - CPPF)
16.30 - 17.00 Razprava, vprašanja in odgovori

 

2. dan - 14. 3. 2019

9.30 - 10.30 Praksa usmerjena na uporabnika
10.30 - 10.45 Odmor
10.45 - 13.00 Delavnica
13.00 - 14.00 Kosilo
14.00 - 16.00 Delavnica
16.00 - 16.30 Razprava, vprašanja, zaključki

 

Komu je izobraževanje namenjeno?

Delovnim terapevtom, ki želijo pridobiti znanja o osnovnih elementih Kanadskega modela izvedbe dejavnosti in omogočanja ter njegove procesne metode za delo v praksi z uporabniki ter uporabi kanadskega ocenjevalnega inštrumenta COPM, katerega zadnja različica je prevedena v slovenski jezik in dostopna za nakup na spletni strani http://www.thecopm.ca/buy/translations/. Ker je COPM za delovne terapevte pomembno ocenjevalno orodje in ker želimo, da bi se njegova uporabnost razširila tudi med slovenskimi delovnimi terapevti, članom s plačano članarino razliko do polne kotizacije krije ZDTS.

 

Organizator:

Zbornica delovnih terapevtov Slovenije - strokovno združenje

 

Kotizacija:

 • člani: 50 eur (razliko do polne kotizacije krije ZDTS)
 • nečlani: 250 eur

Račun bo plačnikom izdan po delavnici.

 

Rok prijave:

7. marec 2019 (oziroma do zapolnitve mest)

 

Število udeležencev je omejeno zato bomo upoštevali vrstni red prijav. Upošteva se samo prijave z izpolnjeno prijavnico poslane na naslov (datum poštnega žiga):

Zbornica delovnih terapevtov Slovenije, Linhartova 51, 1000 Ljubljana

ali scan prijavnice poslane po e pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..

 

Prijavnica

 

Izobraževanje mentorjev za klinično prakso

UL, Zdravstvena fakulteta,
Katedra za delovno terapijo in Center za vseživljenjsko učenje ZF

organizirata

Izobraževanje mentorjev za klinično prakso

 

CILJI, KOMPETENCE in VSEBINA PROGRAMA:

Kompetence:

 • Udeleženec/ka bo spoznal/a novosti sistema klinične prakse
 • Udeleženec/ka bo pridobil/a sodobna znanja za delo s študenti
 • Udeleženec/ka bo spoznal terminologijo procesa delovne terapije
 • Udeleženec/ka bo pridobil znanja iz delovno terapevtskih modelov
 • Udeleženec/ka  bo pridobil/a sodobna znanja iz procesa delovne terapije

 

Splošni cilj programa:
Usposobiti mentorje za izvajanje klinične prakse v okviru v okviru visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Delovna terapija. V izobraževanje bodo vključeni diplomirani delovni terapevti iz vse Slovenije.

 

KREDITNO OVREDNOTENJE PROGRAMA: 2 kreditni točki po ECTS

KRAJ izvajanja programa : Zdravstvena fakulteta, Zdravstvena pot 5, Ljubljana.

ČAS izvajanja programa: 11. in 12.februar 2019 in 5. marec 2019

ZAHTEVE ZA VKLJUČITEV V PROGRAM: Končan visokošolski strokovni študijski program in tri leta delovnih izkušenj. Na izobraževanje se lahko prijavijo tisti delovni terapevti, ki so pripravljeni sodelovati pri izvedbi kliničnih vaj in klinične prakse za študente delovne terapije.

 

Vsebina in izvedba programa

1. SREČANJE: 11. 2. 2019 v prostoru 210

9.00 - 9.30 Terminologija v delovno terapevtskem procesu
Cecilija Lebar
9.30 - 10.30 Kielhofner´s Model Of Human Occupation – (Taylor,2017 na osnovi Kielhofner, 1949; v nadaljevanju MOHO) - teoretična izhodišča in uporaba v procesu delovne terapije
Nevenka Gričar
10.30 - 10.45 Odmor
10.45 - 11.30 Primer uporabe MOHO modela v DT procesu pri starejši osebi
Katarina Galof
11.30 - 11.50 Diskusija
11.50 - 12.35 Primer uporabe MOHO modela v DT procesu pri osebi z motnjo v duševnem zdravju
Alenka Plemelj Mohorič
12.35 - 13.00 Diskusija
13.00 - 14.00 Odmor za kosilo
14.00 - 15.00 Prikaz uporabe MOHO modela v DT obravnavi – delo po skupinah
15.00 - 15.15 Odmor
15.15 - 16.15 Predstavitev rezultatov dela v skupinah
16.15 - 16.30 Model MOHO in Mednarodna klasifikacija funkcioniranja, zmanjšane zmožnosti in zdravja (v nadaljevanju MKF)
16.30 - 17.00 Refleksija

 Izvajalke: Cecilija Lebar, Nevenka Gričar, Katarina Galof, Alenka Plemelj Mohorič

 

2. SREČANJE: 12. 2. 2019 v prostoru 310

9.00 - 9.30 Terminologija v delovni terapiji
Vitoslava Marušič
9.30 - 10.30 Person Environment Occupation Performance Model (Baum in Christiansen, 2005; v nadaljevanju PEOP) - teoretična izhodišča in uporaba v DT procesu
Vitoslava Marušič, Alenka Oven
10.30 - 10.45 Odmor
10.45 - 11.30 Primer uporabe PEOP modela pri otrocih z zmanjšanimi zmožnostmi
Silva Bajde, Nevenka Gričar
11.30 - 11.50 Diskusija
11.50 - 12.35 Primer uporabe PEOP modela pri osebi z nevrološko okvaro
Zorana Sicherl
12.35 - 13.00 Diskusija
13.00 - 14.00 Odmor za kosilo
14.00 - 15.00 Prikaz uporabe PEOP modela v DT obravnavi – delo po skupinah
Vitoslava Marušič, Zorana Sicherl, Alenka Oven
15.00 - 15.15 Odmor
15.15 - 16.15 Model PEOP in MKF
Vitoslava Marušič
16.15 - 16.30 Model MOHO in Mednarodna klasifikacija funkcioniranja, zmanjšane zmožnosti in zdravja (v nadaljevanju MKF)
16.30 - 17.00 Refleksija

Izvajalke: Vitoslava Marušič, Alenka Oven, Zorana Sicherl

SAMOSTOJNO DELO in konzultacije z izvajalkami izobraževanja:
Udeleženci/ke pripravijo primer DT obravnave z uporabo modelov , prikazanih na srečanju. Pri izdelavi poročila sodelujejo z učitelji delovne terapije na ZF v 3 kontaktnih urah (skype, spletna učilnica, telefonski pogovori, elektronska pošta)

 

3. SREČANJE: 22. 2 2019 od 8.00 do 12.00 ure: Konzultacije udeležencev izobraževanja z učitelji delovne terapije v prostoru 205 (5 ur).

 

4. SREČANJE: 5. 3. 2019 v prostoru 118

9.00 - 10.30 Predstavitev primerov dobre prakse
10.30 - 10.45 Odmor
10.45 - 11.45 Predstavitev primerov dobre prakse
11.45 - 13.00 Uporabnost modelov MOHO in PEOP v DT praksi
13.00 - 14.00 Odmor za kosilo
14.00 - 17.00
 • Kako ocenjujemo študenta na kliničnih vajah - praksi?
 • Odmor
 • Refleksija in evalvavija programa izobraževanja mentorjev

Izvajalke: Alenka Plemelj, Cecilija Lebar, Vitoslava Marušič, Nevenka Gričar, Alenka Oven, Zorana Sicherl, Katarina Galof

 

Po opravljenem celotnem programu vsak udeleženec/ka prejme certifikat.

 

Vodja katedre za delovno terapijo:
Mag. Alenka Plemelj Mohorič

 

Ocenjevanje v delovnoterapevtski obravnavi oseb z motnjo v duševnem zdravju

Splošni cilj izobraževanja je pridobiti uporabna znanja za delovno terapevtsko ocenjevanje in vrednotenje obravnave oseb z motnjo v duševnem zdravju.

Izobraževanje je namenjeno
delovnim terapevtom na področju obravnave:

 • oseb z motnjo v duševnem zdravju,
 • oseb v dolgotrajni oskrbi, kjer je pridružena duševna motnja in kognitivna zmanjšana zmožnost (npr. institucionalna zavodska oskrba, obravnava na domu v mobilnih teamih),
 • oseb s pridruženo motnjo v duševnem zdravju v zaposlitveni  rehabilitaciji
 • drugih oseb, kjer je prisotna motnja v duševne me zdravju
 • obravnavi oseb v (nekaterih) socialnih zavodih.

 

MODUL 1:
Teoretična izhodišča in pregled ocenjevanj na področju obravnave oseb z motnjo v duševnem zdravju
Psihiatrična bolnišnica Idrija, 7. februar 2019

MODUL 2:
Praktični prikaz in izvedba ocenjevalnih instrumentov: Bulit a City, Comprehensive Occupational Therapy Evaluation(COTE), Allen Cognitve Level Screen Test (delavnice)
Psihiatrična bolnišnica Vojnik, 19. marec 2019

MODUL 3:
Praktični prikaz in izvedba ocenjevalnih instrumentov: Model of Human Occupation Screen Tool (MOHOST) in Assesment Comunication and Interaction Skills (ACIS) (delavnice)
Psihiatrična bolnišnica Begunje, 14. maj 2019

Cilji in kompetence izobraževanja:

 • Udeleženec bo pridobil znanja iz ocenjevanja v DT obravnavi oseb z motnjo v duševnem zdravju.
 • Udeleženec bo pridobil znanja za uporabo Modela človekove okupacije pri osebah z motnjo v duševnem zdravju.
 • Udeleženec bo znal izvajati nekatere ocenjevalne instrumente.
 • Udeleženec bo pridobil znanja za načrtovanje delovno terapevtske obravnave oseb z motnjo v duševnem zdravju.
 • Udeleženec bo pridobil vrednotenje izidov delovno terapevtsko obravnave oseb z motnjo v duševnem zdravju.

 

Nosilec izobraževanja:
mag. Alenka Plemelj v sodelovanju z Matejo Kavčič, Simono Marijo Andrinek in Sašo Potočnik.

 

Dodatne informacije v zvezi z izobraževanjem so dosegljive na e-naslovu: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Možna je izbira modula 1(osnovni seminar)  in izbira vseh treh modulov oziroma celotnega izobraževanja.

 

Izobraževanje bo ustrezno vrednoteno z ECTS krediti s strani Zbornice delovnih terapevtov Slovenije. Vsi udeleženci prejmejo potrdila, vsi udeleženci osnovnega izobraževanja prejmejo zbornik prispevkov izobraževanja najkasneje v mesecu juniju 2019.

 

Prijavnica

 

Pisne prijave na priloženem obrazcu pošljite do 28.01.2019 na:
Mateja Kavčič, delovna terapevtka
Psihiatrična bolnišnica Idrija
Pot Sv. Antona 49
5280 Idrija

ali po elektronski pošti na naslov:
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

Preberi več

Iskanje

Prihajajoči dogodki

Datum: 22. februar 2019
Ura: 08:00 - 12:00
Dogodek: Izobraževanje mentorjev za klinično prakso (3. srečanje)
Datum: 01. marec 2019
Ura: 08:30 - 16:00
Dogodek: Vpliv funkcijskega usposabljanja z glasbo in plesom na kakovost staranja
Datum: 05. marec 2019
Ura: 09:00 - 17:00
Dogodek: Izobraževanje mentorjev za klinično prakso (4. srečanje)
Datum: 08. marec 2019
Ura: 08:45 - 17:00
Dogodek: Priprava terapevtskega programa terapije s pomočjo psa, ki temelji na kliničnem razmišljanju
Datum: 13. marec 2019
Ura: 09:30 - 17:00
Dogodek: Izobraževanje "Occupational Based Practise and CMOP -E"; "COPM"
Datum: 19. marec 2019
Ura: 09:00 - 16:00
Dogodek: Ocenjevanje v delovnoterapevtski obravnavi oseb z motnjo v duševnem zdravju (modul 2)

Koledar dogodkov

februar 2019
P T S Č P S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

Pretekli dogodki

20. februar 2019
Vpliv funkcijskega usposabljanja z glasbo in plesom na kakovost staranja
19. februar 2019
Beleženje storitev v DT obravnavi - Vipava
15. februar 2019
Mit ali resnica? Je gibalno plesna aktivnost učinkovita metoda v procesu rehabilitacije oseb z različnimi okvarami?
14. februar 2019
Sestanek izvršilnega odbora ZDTS
12. februar 2019
Izobraževanje mentorjev za klinično prakso (2. srečanje)
11. februar 2019
Izobraževanje mentorjev za klinično prakso (1. srečanje)
07. februar 2019
Ocenjevanje v delovnoterapevtski obravnavi oseb z motnjo v duševnem zdravju (modul 1)
01. februar 2019
Terapevtski pristop k zdravljenju spastičnosti
29. januar 2019
Beleženje storitev v DT obravnavi - Novo mesto
22. januar 2019
Beleženje storitev v DT obravnavi - Kranjska Gora
19. januar 2019
Kako gibanje in zaznavanje vpliva na izvajanje aktivnosti hranjenja
10. januar 2019
Beleženje storitev v DT obravnavi - Celje
11. december 2018
Strokovno srečanje delovnih terapevtov
11. december 2018
Sestanek nadzornikov
22. november 2018
Sestanek izvršilnega odbora
25. oktober 2018
9. kongres delovne terapije Slovenije
12. oktober 2018
Vloga posturalne kontrole za izboljšanje funkcionalnih aktivnosti zgornjega uda
29. september 2018
Graded Motor Imagery
27. september 2018
Starejši kot sedanjost in prihodnost družbe
14. september 2018
Temeljna načela za izvedbo programa terapije s pomočjo psa
08. junij 2018
Zdravstvena oskrba in rehabilitacija starejše populacije v Sloveniji
21. maj 2018
WFOT Congress 2018
20. april 2018
Delovni terapevt kot član in/ali vodja skupine
13. april 2018
Vloga posturalne kontrole za izboljšanje funkcionalnih aktivnosti zgornjega uda
29. marec 2018
Delovna terapija in zaposlitvena rehabilitacija
18. marec 2018
Rok za oddajo izvlečka za 9. kongres ZDTS
24. februar 2018
IZ TEORIJE V PRAKSO - prenos bio-psiho-socialnih DT modelov v klinično prakso - BELTINCI
15. februar 2018
Izobraževanja mentorjev za klinično prakso
09. februar 2018
Izobraževanja mentorjev za klinično prakso
23. januar 2018
Izobraževanja mentorjev za klinično prakso
23. januar 2018
10. tabor sedečega smučanja
16. januar 2018
VODENA AKTIVNOST - specifična področja dela delovnega terapevta
15. december 2017
Uvod v senzorno integracijo
07. december 2017
Strokovno srečanje delovnih terapevtov
30. november 2017
Kognitivna rehabilitacija: integrativni nevropsihološki pristop
24. november 2017
Rehabilitacija bolnikov s kronično ne-rakavo bolečino
23. november 2017
Oskrba oseb z visoko okvaro vratne hrbtenjače po zaključeni rehabilitaciji
16. november 2017
8. strokovni posvet delovnih terapevtov
15. november 2017
Prirojene in pridobljene okvare roke v otroški dobi
10. november 2017
Senzomotorna integracija, stimulacija in snoezelen pri osebah z okvaro centralnega živčnega sistema
09. november 2017
12th Mediterranean Congress of Physical and Rehabilitation Medicine
07. november 2017
Kreativna delavnica Policy Jam: Sistemska ureditev dolgotrajne oskrbe v SLO
28. oktober 2017
V. kongres Združenja delovnih terapevtov Srbije
27. oktober 2017
Predstavitev in pogovor o sistemski ureditvi dolgotrajne oskrbe v Sloveniji
27. oktober 2017
Svetovni dan delovne terapije
26. oktober 2017
23rd ENOTHE Annual Meeting 2017
20. oktober 2017
Slovenski kongres paliativne oskrbe
27. september 2017
Okrogla miza: Priprava na upokojitev
26. september 2017
Različne oblike podpore za zdravo in aktivno življenje
26. september 2017
17. festival za tretje življenjsko obdobje
20. september 2017
Rehabilitacija roke: Izdelava opornic za roko – osnovne zakonitosti
24. junij 2017
Predavanje dr. Susan Bazyk
02. junij 2017
»Pacient ne govori slovensko!«: Izziv za zdravstvene delavce v Sloveniji

Kontakt

Zbornica delovnih terapevtov Slovenije -
Strokovno združenje

Linhartova 51,
1000 Ljubljana
Slovenija

t: 01 / 475 83 56
m: 041 / 966 549
f: 01 / 437 20 70

www
www.zdts.si

@
vodstvo@zdts.si
tajnistvo@zdts.si