»Z DELOVNO TERAPIJO DO AKTIVNEGA ŽIVLJENJA« - 7. kongres delovnih terapevtov Slovenije

 

7. Kongres delovnih terapevtov Slovenije z mednarodno udeležbo pod geslom:
»Z DELOVNO TERAPIJO DO AKTIVNEGA ŽIVLJENJA« je potekal 24. in 25. oktobra 2014 v Grand Hotelu Primus na Ptuju.

Kongresa se je udeležilo130 delovnih terapevtov iz Slovenije in Hrvaške, od teh je bilo 44 aktivnih udeležencev. Tekom kongresa se je zvrstilo:

 • 27 predavanj,
 • 4 delavnice,
 • 16 predstavitev plakatov.

 

Kongres je z zelo nazornim in zanimivim predavanjem otvorila vabljena predavateljica gospa Claire Sangster Jokić iz Kanade.

Predstavljene vsebine tekom kongresa so pokazale obsežnost in pomembnost poklica delovnega terapevta ter posredovale nova znanja, ki jih bomo delovni terapevti uporabili v svojem delovnem okolju.

Veliko truda in dela je strokovni in organizacijski odbor vložil tudi v promocijo delovne terapije, kar se je pokazalo v dobro obiskani tiskovni konferenci na kongresu in objavah v medijih.

 

Kongres smo zaključili z naslednjimi ugotovitvami:

 • področje delovanja delovnih terapevtov se širi (preventiva, avtizem, slepi in slabovidni, turizem),
 • pri delu uporabljamo več lastnih pristopov, metod in tehnik obravnav (Co-op, GMI, KELS, CIMT, …),
 • opazen je napredek v uporabi strokovne terminologije,
 • dokazi pridobljeni v naših raziskavah se povezujejo s tujimi raziskavami in literaturo,
 • potrebno je konstantno objavljanje v naši reviji.

 

Rezultati Ankete o zadovoljstvu udeležencev 7. kongresa delovnih terapevtov Slovenije so pokazali, da:

 • so bili udeleženci kongresa zadovoljni (ocena 5) z organizacijo, krajem, terminom, trajanjem kongresa in s temo kongresa ter z delovnim gradivom; zadovoljni so bili tudi z vsebino delavnic in predstavitvijo posterjev,
 • nekoliko manj zadovoljni (ocena 4) so bili s predavanji, saj so pričakovali več predavanj s področja geriatrije, več novitet, predvsem novih delovnoterapevtskih metod dela,
 • v prihodnje si želijo več predstavitev primerov dobre prakse/primerov uspešno rehabilitiranih posameznikov.

 

Poročilo pripravili člani strokovnega in organizacijskega odbora 7. kongresa

Fotogalerija: