Strokovno srečanje delovnih terapevtov Slovenije je potekalo 7. decembra 2017 na URI - Soča. Udeležilo se ga je 105 članov in nečlanov Zbornice - Združenja.

 

Srečanje je otvorila vabljena predavateljica z Ministrstva za zdravje mag. Zdenka Tičar, ki nam je predstavila namen in potek strokovnega nadzora, katerega za Ministrstvo za zdravje izvajajo nadzorniki - diplomirani delovni terapevti in poteka na predlog ministrstva, posameznika ali institucije pri delovnih terapevtih na njihovih delovnih mestih širom Slovenije. V zadnjem obdobju smo imeli več pripomb nad potrebnostjo tovrstnega nadzora predvsem pa nad izdanimi poročili in priporočili po opravljenem strokovnem nadzoru predvsem v DSO-jih. Tema je izjemno aktualna, saj so mnogi kolegi iz DSO že imeli strokovni nadzor, ki je podal različne ugotovitve niso pa vedeli kako in kaj na podlagi priporočil nadaljevati oziroma izboljšati svoje delovanje, ker se pogosto predlogi ne uresničijo oziroma ne udejanjijo tudi v konkretnem delu. Na vsa tovrstna vprašanja in dileme ter še na vrsto drugih smo dobili izjemno koristne napotke in usmeritve s strani predstavnice Ministrstva za zdravje, mag. Zdenke Tičar. Ob tem bi izpostavila še dilemo kako je glede nadzora socialne inšpekcije nad delovnim terapevtom v DSO-jih. Predvsem je prvo pravilo na katerega mora biti delovni terapevt zaposlen v socialnem zavodu pozoren za katero delovno mesto ima podpisano pogodbo o zaposlitvi - to je ključno pri razreševanju vseh nadaljnjih postopkov in vprašanj.

 

V nadaljevanju srečanja je dr. Monika Zadnikar z Ministrstva za zdravje predstavila Predlog Zakona dolgotrajne oskrbe, ki je bil tudi že v javni obravnavi. Največ pripomb s strani kolegov in kolegic je bilo podanih na kadrovsko opredelitev in posamezne vloge, kjer delovni terapevti niso zavedeni (npr.: koordinator). Predsednica ZDTS Katarina Galof je zbranim pojasnila, da smo kot ZDTS v času javne razprave uradno na obstoječe vprašanje podali ugovor in predlog za uvedbo spremembe z ustreznimi obrazložitvami na možnosti vključevanja diplomiranega delovnega terapevta na vsa delovna mesta in funkcije predvidene v novem zakonu. Istočasno se zavedamo možnosti in priložnosti ob sprejetju zakona za nova delovna mesta in zaposlitev večjega števila diplomiranih delovnih terapevtov po opravljenem ustreznem z zakonom predpisanem dodatnem izobraževanju in vključitvi v lokalno skupnost ne samo v regija pilotnega projekta temveč tudi po njem širom po Sloveniji.

 

Strokovno srečanje smo nadaljevali z vabljenim predavanjem kolega Demisa Cachia, Msc OT., Dip. Ger., Dip. OT, ki nam je predstavil delo delovnega terapevta s starejšimi in dementnimi osebami na Malti tudi z vidika institucionalizacije in dolgotrajne oskrbe.

 

Povezava do prevoda predavanja Demisa Cachie za naslovom: Delovnoterapevtske intervencije pri obravnavi starostnikov.

 

Srečanje je nadaljevala predsednica Zbornice - Združenja Katarina Galof, ki je predstavila vse aktivnosti, ki so potekale v letu 2017. Od pomembnejših je potrebno omeniti postopek ustanavljanja razširjenega strokovnega kolegija (RSK-ja) na Ministrstvu za zdravje, ki je pomemben organ za delovanje same stroke; aktivno sodelovanje v delovni skupini za dolgotrajno oskrbo; trije člani Zbornice so v delovni skupini pri Skupnosti socialnih zavodov Slovenije za poenotenje dokumentacije, itd. Prav tako je udeležence pozvala k aktivnemu sodelovanju s Timom za paliativno oskrbo in predstavila projekt Bolečina v hrbtu, kjer že aktivno sodelujemo pri pripravi klinične poti in strokovnih smernic. Seznanila nas je tudi s ponovno izdajo Slovenske revije za delovno terapijo, ki jo bodo člani ZDTS v prihajajočih dneh prejeli po pošti. Iz predstavitve je bilo razvidno, da se ZDTS aktivno vključuje v veliko aktivnosti na različnih področjih in segmentih tako zdravstvenega kot socialnega varstva. Ob zaključku predstavitve letošnjega dela, je udeležence povabila tudi k aktivni udeležbi 9. kongresa delovnih terapevtov, ki bo 25. in 26. oktobra 2018 v Ljubljani.

 

Srečanje smo zaključili s svečano podelitvijo priznanj za strokovne dosežke na ožjem področju delovne terapije, podelili smo tudi naziv Supervizor in kolegici dr. Tanji Križaj čestitali za uspešno opravljen doktorski študij in zagovor doktorske disertacije.

 

Priznanje za strokovne dosežke na področju somatike je prejela Barbka Huzjan, priznanje za strokovne dosežke na področju pediatrije je prejela Darinka Brezovar, priznanji za strokovne dosežke na področju duševnega zdravja sta prijeli Darja Cijan in Elizabeta Štrubelj, priznanje za strokovne dosežke na področju izobraževanja je prejela dr. Marija Tomšič.

 

Leonidi Krajnc je bil podeljen naziv Supervizor za področje duševnega zdravja v delovni terapiji.

 

Vsem prejemnicam priznanj in naziva iskreno čestitamo!

 

 

Podelitvi je sledilo druženje v preddverju predavalnice.

 

Ljubljana, 11.12.2017 Vodstvo ZDTS