Pripravništvo

Vsem, ki so pričeli z opravljanjem pripravništva v decembru 2017, lahko mentorji omogočijo skrajšanje le tega v sorazmernem deležu s predhodno pisno potrditvijo MZ, kateremu vlogo v potrditev pošlje mentor pripravnika. 

Od 1.1.2018 velja 6 mesečno pripravništvo. Do objave Programa pripravništva v uradnem listu (predvidoma konec januarja oz. v februarju) so mentorji dolžni za vsakega pripravnika MZ zaprositi za potrditev programa pripravništva. Osnutek predloga programa šest mesečnega pripravništva pripravljen s strani ZDTS je bil poslan na MZ in ga mentorji člani ZDTS, v kolikor ga v tem prehodnem obdobju potrebujejo, lahko pridobijo na Zbornici.

 

Zbornica delovnih terapevtov Slovenije -
Strokovno združenje