Delovna terapija in zaposlitvena rehabilitacija

ZIZRS vabi na enodnevni seminar – učno delavnico iz kataloga izobraževanj Združenja izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije Republike Slovenije za strokovne delavce v letu 2018, ki ga organiziramo skupaj z Zbornico delovnih terapevtov Slovenije – strokovno združenje. Seminar predstavlja eno od možnosti obveznega izobraževanja v organizaciji ZIZRS za strokovne delavce, ki so osvojili specifična znanja v dodiplomskem študiju in zaključili visokošolsko izobraževanje za delovne terapevte.

Tema enodnevne delavnice je: »DELOVNA TERAPIJA IN ZAPOSLITVENA REHABILITACIJA«

Seminar je namenjen  delovnim terapevtom, tako tistim, ki delajo na področju poklicne in zaposlitvene rehabilitacije kot tistim, ki se pri svojem delu v drugih programih srečujejo s težavami in potrebami uporabnikov na področju vključevanja in vračanja na delo.

Delavnica bo v četrtek, 29. marca 2018 v Ljubljani, v prostorih Centra Sonček Šiška, Trg Komandanta Staneta 5.

Delavnica bo potekala skupaj 6 pedagoških ur.

 

Več informacij dobite na tej povezavi.