Spoštovani!

Konec leta poteče mandat sedanjemu vodstvu, predstavnikom posameznih sekcij in predstavnikom organov ZDTS.

V skladu s 25. členom Statuta ZDTS pozivamo predsednike sekcij, da izvedejo kandidacijske postopke za pripravo predlogov članov za imenovanje v organe ZDTS (10. člen, 18. člen, 20. člen, 21. člen Statuta ZDTS). Izpolnjene liste s predlogi članov posameznih sekcij in podpisanimi izjavami s strani predlaganih kandidatov pisno zbira tajništvo ZDTS do 1. novembra 2019.

 

Z lepimi pozdravi,

ZDTS

 

 

Predlogi kandidatov

 

Izjava kandidata