Sekcija delovnih terapevtov na nevrološkem in misično skeletnem področju

Predstavniki sekcije:

  • Zdenka Pihlar – predsednica (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.)
  • Zvezdana Sužnik
  • Barbka Huzjan

Delovni terapevti obravnavamo paciente, ki so utrpeli poškodbo ali bolezen osrednjega živčevja, ter mišično skeletnega sistema. Vključeni smo na vse tri ravni bolnišnične obravnave ( primarni, sekundarni in terciarni nivo) ter na področju zdraviliške dejavnosti. Prav tako se vključujemo v ožje in širše okolje, kjer posameznik živi in deluje.

Specifika dela delovnega terapevta na področju nevroloških in mišično skeletnih okvar, je vezana na :

  1. Ponovno vzpostavljanje izpadle funkcije zaradi posledice bolezni ali poškodbe s pomočjo sodobnih pristopov v delovni terapiji, opornic za roko, ter robotike in navidezne resničnosti.
  2. Učenje strategij izvedbe namenskih aktivnosti s pomočjo ortotskih in medicinsko tehničnih pripomočkov
  3. Prilagoditve ožjega bivalnega okolja za varno in učinkovito izvedbo namenskih aktivnosti.

Učenje strategij izvedbe namenskih aktivnosti s pomočjo medicinsko tehničnih pripomočkov, je eno izmed najpomembnejših področij našega dela.  Usmerjeni smo v osamosvajanje posameznika  na področju skrbi za sebe, dela in produktivnosti, ter prostega časa. Ustrezna oprema z medicinsko tehničnimi pripomočki omogoča posamezniku večjo samostojnost in lažjo integracijo v okolje iz katerega  izhaja. Izvedba namenskih aktivnosti mu pomeni kakovostno življenje. Prilagoditev aktivnosti s pomočjo tovrstnih pripomočkov, pa mu pomaga živeti na način pred boleznijo ali poškodbo.

Hoja je pomembna in neprecenljiva za vsakega posameznika. Žal  je v mnogih primerih zaradi narave poškodbe ali bolezni ni moč povrniti. Delovni terapevt lahko z poglobljenim znanjem na področju sedežne tehnologije in poznavanjem sodobne tehnične opreme za gibanje, omogoči gibanje, ter nadomesti hojo.

Izguba enega zgornjega uda ali v nekaterih primerih  celo obeh, oteži ali celo onemogoči izvedbo aktivnosti kot so hranjenje, opravljanje osebne nege, pisanje ipd. Delovni terapevti znamo poiskati in izdelati specifične pripomočke, ki omogočajo izvedbo mnogih aktivnosti. S pomočjo vadbe z ustrezno ročno protezo, pa dosežemo spretno izvajanje aktivnosti in povrnemo posamezniku dostojanstvo in človeka vredno življenje.

Težke poškodbe in bolezni mišično skeletnega sistema, zahtevajo od delovnega terapevta specialna znanja tako na področju izdelovanja opornic in ostalih pripomočkov za lažjo izvedbo aktivnosti. Naš moto« Zdravnik mi je rešil življenje, delovni terapevt ga je naredil vrednega živeti«, še kako drži. Si predstavljate kako bi kartali, če imate eno roko hromo? Delovni terapevt bi vam izdelal pripomoček, s pomočjo katerega bi suvereno brez zadržkov kartali s prijatelji.

In kako vam lahko pomagamo v domačem okolju? Stanovanje po vrnitvi iz bolnišnice, zdravilišča ali rehabilitacijske ustanove, v mnogih primerih ni več ustrezno. Že z preprostim svetovanjem delovnega terapevta kako rešiti težavo, lahko posameznik samostojno opravlja mnoge aktivnosti, ki jih brez posredovanja delovnega terapevta ne bi mogel več izvesti brez pomoči svojcev in ostalih.

Delovni terapevti imamo specifično poslanstvo. Osveščanje javnosti o prilagoditvah okolja v smislu odpravljanja arhitekturnih ovir v širšem družbenem okolju, je ena od pomembnih vlog v naši stroki. Vse preveč krat so ovire vzrok, da je človek s posebnimi potrebami socialno izoliran in odvisen od tuje pomoči.

 

Zloženka "Izvajanje dnevnih aktivnosti"