Slovenska verzija COPM

 

Možnost nakupa slovenske verzije
"The Canadian Occupational Performance Measure"

 

Navodila in obrazec najdete na tej povezavi.

Plan izobraževanj 2017

1. ZDTS:

 • Izobraževanje mentorjev za pripravništvo (januar)

2. SEKCIJA ZA PEDIATRIJO:

 • Predstavitev in praktična uporaba ocenjevalnega inštrumenta GAS (marec)
 • The Child - Initiated Pretend Play Assessment (ChIPPA), Karen Stagnitti (september)
 • PVQ, SCOPE in COSA (september)

3. SEKCIJA ZA SOMATIKO:

 • Vodena vadba starejših oseb s pomočjo glasbe (DTU) (20. januar)
 • »Nevrodelovni terapevt - specifika področja dela« (6. februar)
 • Od aktivnosti do sodelovanja - delovnoterapevtska obravnava nevrološkega bolnika (URI Soča + ZDTS) (marec, april, maj, junij)
 • Osnove izdelovanja opornic za roko - začetna učna delavnica (UKC Maribor + ZDTS) (junij)
 • Ocenjevanje v  delovni terapiji: nivo aktivnosti/dejavnosti - COPM, OSA, KELS (URI Soča + ZDTS) (september, oktober)

4. SEKCIJA ZA GERIATRIJO:

 • Posvet delovnih terapevtov socialno varstvenih zavodov (april ali maj)

5. SEKCIJA ZA PSIHIATRIJO:

 • »Delovni viri in zahteve za delovno mesto delovnega terapevta« (predavanje in delavnica na temo Zdravje na delovnem mestu) (Psihiatrična bolnišnica Begunje) (16. februar)
 • Delo v skupinah (Psihiatrična klinika Ljubljana - Polje) (marec ali april)
 • Učne delavnice: trening kognitivnih funkcij, DT pri dementnih bolnikih, trening
  komunikacije (UKC Maribor Oddelek za psihiatrijo) (april ali maj)

6. ZAPOSLITVENA REHABILITACIJA:

 • Lestvica doseganja ciljev (GAS (Goal Attainment Scale) - skupaj z  Združenjem izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije (ZIZRS)  (april/maj - odvisno od programa ZIZRS)
 • Vprašalnik o volji (VQ) in proces remotivacije

Ljubljana, 9.12.2016

Iskanje

Kontakt

Zbornica delovnih terapevtov Slovenije -
Strokovno združenje

Linhartova 51,
1000 Ljubljana
Slovenija

t: 01 / 475 83 56
m: 041 / 966 549
f: 01 / 437 20 70

www
www.zdts.si

@
vodstvo@zdts.si
tajnistvo@zdts.si