Plan izobraževanj 2019

Plan izobraževanj Zbornice delovnih terapevtov Slovenije - strokovnega združenja za leto 2019

 

Datum

Naslov izobraževanja

Izvajalec-nosilec

Kraj izobraževanja

Organizator

10.1.2019

Beleženje storitev v DT obravnavi

 

ZDTS

Celje

ZDTS

19.1.2019

Kako gibanje in zaznavanje vpliva na izvajanje aktivnosti hranjenja

Lea Šuc

Zdenka Pihlar

DSO Ljutomer

ZDTS

22.1.2019

Beleženje storitev v DT obravnavi

 

ZDTS

Kranjska Gora

ZDTS

23.1.2019

Beleženje storitev v DT obravnavi

 

ZDTS

Vipava

ZDTS

29.1.2019

Beleženje storitev v DT obravnavi

 

ZDTS

Novo mesto

ZDTS

7. 2. 2019

1/3 Ocenjevanje  v DT obravnavi oseb  z motnjo v duševnem zdravju

Teoretična izhodišča in pregled ocenjevanj

Alenka Plemelj,

Mateja Kavčič

Psihiatrična bolnišnica Idrija

ZDTS in PB Idrija

20.2.2019

Vpliv funkcijskega usposabljanja z glasbo in plesom na kakovostno staranje - nadaljevalna učna delavnica

 

 

 

Zdenka Pihlar

Denis Kamnar

 

Center slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka

 

ZDTS in CSS Škofja Loka

2. 3. 2019

Vpliv funkcijskega usposabljanja z glasbo in plesom na kakovostno staranje - nadaljevalna učna delavnica    

Zdenka Pihlar

Petra Voroš

DSO Beltinci

ZDTS in DSO Beltinci

11.-15. 3. 2019

CMOP-E + COPM

Helen Polatajko

URI -Soča

ZDTS

19.3.2019

2/3 Ocenjevanje  v delovno-terapevtski obravnavi oseb  z motnjo v duševnem zdravju

Modul 1- izvedbe izbranih ocenjevalnih instrumentov (delavnica)

Alenka Plemelj,

Simona Andrinek

Psihiatrična bolnišnica Vojnik

ZDTS in PB Vojnik

29.- 30.3.2019

Vloga posturalne kontrole za izboljšanje funkcionalnih aktivnosti zgornjega uda

Tinka Rajhar Boštjan

URI-Soča

ZDTS in URI-Soča

marec/april

Delovna terapija in zaposlitvena rehabilitacija

Andreja Švajger, Ana Kapel

Ljubljana

ZIZRS in ZDTS

april

Učna delavnica – predstavitev KAWA modela

 

Barbara Osolnik, Leonida Krajnc

 

 

UKC Maribor – odd. za psihiatrijo

 

ZDTS + UKC

Maribor

 

 

april

Vodena aktivnost – specifika področja dela delovnega terapevta

Zdenka Pihlar

Lea Šuc

URI-Soča

URI-Soča in ZDTS

8. ali 14. 5. 2019

 

3/3 Ocenjevanje  v DT obravnavi oseb  z motnjo v duševnem zdravju

Modul 2- izvedbe izbranih ocenjevalnih instrumentov

(delavnica)

Alenka Plemelj,

Saša Potočnik

Psihiatrična bolnišnica Begunje

ZDTS + PB Begunje

23.- 25. 5. 2019

Normalno gibanje

Tinka Rajher Boštjan

URI-Soča

ZDTS in URI-Soča

maj

 

 

Rehabilitacija roke: Izdelava zahtevnejših opornic 

 

 

 

vabljeni predavatelj iz tujine in delovne terapevtke Inštituta za FRM  UKC MB

UKC MB

ZDTS in FRM UKC MB

maj - junij

Uvodna učna delavnica »Funkcijsko usposabljanje s pomočjo glasbe FUNB« MODUL I, II, III

 

Zdenka Pihlar

Modul I in III v URI-Soča,

Modul II v ustanovah udeležencev delavnice

ZDTS

september

Učna delavnica – Terapija s pisano besedo

Jožica Petek,

Breda Dolničar

UKC – Psihiatrična klinika Ljubljana

Psihiatrična klinika Ljubljana

september

Delovni terapevt mentor študentu in pripravniku

 

Katarina Galof

URI-Soča

ZDTS

marec – september

Od aktivnosti do sodelovanja – delovnoterapevtska obravnava nevrološkega bolnika – učna delavnica

 

Lea Šuc

Zdenka Pihlar

URI-SOČA

URI-Soča in ZDTS

oktober

Delovni terapevt član tima dolgotrajne oskrbe

 

Katarina Galof

URI-Soča

ZDTS

oktober

Ocenjevalni instrument GAS

Simona Korelc, Anita Merhar,

Lea Šuc

URI - Soča

ZDTS

november

Zakonodaja s področja zdravstva in poklicna etika

Alenka Oven – inštitut,

Katarina Galof

URI-Soča

ZDTS

 

28.- 30.11. 2019

Normalno gibanje

Tinka Rajher Boštjan

URI-Soča

ZDTS in URI-Soča

december

Strokovno srečanje DT

Katarina Galof

URI-Soča

ZDTS

 

 

Natisni