zbornica in društvo delovnih terapevtov Slovenije
zbornica in društvo delovnih terapevtov Slovenije

Športne poškodbe roke

Vabljeni na strokovno srečanje v organizaciji Splošne bolnice Celje in Slovenskega društva za rehabilitacijo roke!

Prenesite si zloženko

Sedež društva

ZDTS - strokovno združenje
Linhartova 51,
1000 Ljubljana,
Slovenija

Poslovni podatki

davčna št.:21995656
matična št.:5831903000
trans. rač.:02031-0015242778

Kontakt

T 041/ 966 - 549 

T (01) 475 83 56
F (01) 437 20 70