Assessment of Motor and Process Skill (AMPS)

Kaj je (Assessment of Motor and Process Skills) AMPS?

Assessment of Motor and Process Skills je standardiziran delovnoterapevtski test, ki ocenjuje osnovne in širše dnevne aktivnosti. V prevodu pomeni oceno motoričnih in procesnih spretnosti, ki so potrebne pri izvedbi določene funkcijske aktivnosti. Posameznika ocenjujemo z opazovanjem med izvedbo dnevnih aktivnosti. Ocenjujemo 16 motoričnih in 20 procesnih spretnosti. Motorične spretnosti so združene v naslednje skupine: položaj v odnosu na aktivnost, gibanje, koordinacija, napor in poraba energije. Definirane so kot "gibanje posameznika kot tudi predmetov z namenom, da vešče (spretno) izvedemo dnevno aktivnost". Procesne spretnosti ne pomenijo kognitivnih sposobnosti, ampak so definirane kot "sposobnost, da v logičnem zaporedju izvedemo aktivnost, izberemo in uporabljamo primerne pripomočke, ter da se prilagajamo dogajanju tekom aktivnosti". Razdeljene so v naslednje skupine: uporaba znanja, časovna orientacija, uporaba predmetov v okolju ter adaptacija.

Posameznika ocenjujemo med izvedbo aktivnosti, to je, opazujemo kako izvaja določeno aktivnost. Pri AMPS-u opazujemo kakovost izvedbe. Ocenjujemo tako motorične kot procesne spretnosti, ki jih določena aktivnost zahteva. Temu procesu sledi razlaga v smislu, ali ima posameznik potrebne spretnosti za izvedbo dnevnih aktivnosti.

Aktivnost, ki jo ocenjujemo, izberemo skupaj s testirancem (client-centered). Na razpolago je seznam standardiziranih aktivnosti, ki jih lahko po AMPS-u ocenimo. Vsebuje približno 100 dnevnih aktivnosti, kot so npr. oblačenje, obuvanje, osebna higiena, priprava obroka ... Terapevt izbere 5 aktivnosti, ki ustrezajo funkcionalnemu stanju testiranca (s tem načinom se izognemo učinku stropa in tal), so mu poznane in smiselne. Nato se skupaj s testirancem odločita, kateri 2-3 aktivnosti bosta del AMPS–ove ocene. Izbrano aktivnost ocenjujemo po standardnem postopku, ki je opisan v Priročniku. Vsaka od motoričnih in procesnih spretnosti je ocenjena kot: kompetentna izvedba (4), vprašljiva izvedba (3), neučinkovita, vendar še izvedljiva (2) ter izvedba ob pomoči terapevta (1).

Vsaka aktivnost je tako ocenjena z vidika:

 • utrujenosti,
 • učinkovitosti,
 • varnosti,
 • samostojnosti.

Vrednosti vnesemo v statistični program, ki nam poda oceno o bolnikovem stanju. (Sestavni deli tečaja AMPS so Priročnik in statistični program, ki temelji na Rasch analizi ter seznanitev s postopkom ocenjevanja.)

AMPS omogoča, da po standardnem postopku ocenjujemo dnevne aktivnosti, ki so različne po zahtevnosti. Na ta način lahko ocenimo posameznike z različnimi obolenji in stopnjami prizadetosti. Je senzitiven že za manjše spremembe pri izvedbi funkcijske aktivnosti in je zato primeren za spremljanje funkcijskega stanja, kot tudi za samostojno delovnoterapevtsko oceno. Uspešno se uporablja v kliničnem in raziskovalnem delu.

Statistični program, ki se imenuje Occupational Therapy Assessment Package (OTAP) je v slovenščini. Kalibrirani terapevti, ki uporabljajo verzijo statističnega programa AMPS 9.0 lahko obnovijo licenco z nakupom novega programa OTAP. Uporabniki starejših verzij statističnega programa za obnovitev potrebujejo ponovno kalibracijo (“v živo” ali preko spletne udeležbe na tečaju AMPS). 

AMPS-ov formular v slovenskem jeziku je dostopen na spletnem naslovu:
https://www.innovativeotsolutions.com/resource/amps-documents/

 

ZDTS

Zbornica delovnih terapevtov Slovenije
Strokovno združenje

 • Linhartova c. 51
  1000 Ljubljana

Kontakt

 • m:  041 / 966 549
 • @: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
 • Uradne ure:
  petek - ponedeljek,
  od 12.00 do 14.00 ure
© 2019 Zbornica delovnih terapevtov Slovenije - strokovno združenje. Vse pravice pridržane. Izdelava strani baggia.si