Svetovni dan delovne terapije v CIRIUS-u Vipava

Za obeležitev svetovnega dne delovne terapije, smo delovne terapevtke CIRIUS-a Vipava v avli Centra izobesile plakat. Poleg njega pa še plakat z naslovom »Vloga delovnega terapevta v projektu Program dodatnega usposabljanja«, avtorice Aleksandre Poniž Rupnik, ki je bil pripravljen za letošnji kongres ZDTS. Ker je CIRIUS Vipava, tako kot ostale šole, zaprt v skladu z navodili za preprečevanje širjenja epidemije, je avtorica vsebino plakata predstavila sodelavcem po spletni aplikaciji ZOOM. Predstavljen je bil namen projekta PDU, pomen vključevanja oseb z motnjami v duševnem razvoju in drugimi motnjami k aktivnostim na področju dela, individualni načrti za vključene mladostnike, sodelovanje v obrtnih storitvah in potrebne prilagoditve.

Delovne terapevtke smo bile v mesecu novembru zelo aktivne z različnimi predavanji. Preko spletne aplikacije ZOOM smo sodelavcem v Centru predstavile različne teme s področja delovne terapije: delovno terapijo na splošno, terapijo senzorne integracije, hranjenje oseb s posebnimi potrebami, varno nošnjo šolskih torb, medicinsko tehnične pripomočke, kolo, kot terapevtsko sredstvo in vključevanje mladostnikov k delu v pralnico.

Dve delovni terapevtki sta se, zaradi pomanjkanja kadra v Domu upokojencev Vrhnika, srčno odzvali prošnji vodstva DU Vrhnika ter se vključili k delu v njihovi ustanovi.

 

Delovne terapevtke CIRIUS Vipava

 

 

Natisni