Promocija delovne terapije pri delodajalcih - Študenti 3. letnika Zdravstvene fakultete

Aktivnosti promocije DT na svetovni dan delovne terapije  
študentov 3. letnika, pri predmetu Delovna terapija in delo

 

Študentje so izbranemu delodajalcu v lokalnem okolju predstavile delovno terapijo in njen doprinos pri ohranjanju zdravja, analizi in prilagajanju delovnega okolja ter  prispevanju k boljšemu  zaposlovanju oseb z zmanjšanimi zmožnostmi.

Pripenjamo zapise njihovih izkušenj, najbolj zanimive smo izpostavili z odebeljenim tiskom.  

1    Teja Sušnik:

Za promocijo delovne terapije sem odšla v trgovino Decathlon kjer opravljam študentsko delo. Na kratko sem predstavila kaj delovni terapevti počnemo ter kaj je naša vizija glede povezave delovne terapije in delovnimi mesti. O delovni terapiji še niso veliko slišali sem pa izvedela, da imajo v timu zaposlenega delavca, ki mu je ostalo samo še 20% vida, torej ima priznano invalidnost. Delo smo mu omogočili in olajšali tako, da je dobil namesto službenega telefona tablični računalnik, kjer si lahko zelo poveča besedilo in sliko kar potrebuje za delo v trgovini.

2    Klara Gabršek:

Delodajalca/-ko sem izbrala Trgovina Katja, Kidričeva cesta 5, 3320 Velenje. Kontaktirala sem delodajalko in ji razložila kaj bi bil moj namen obiska in kako bi potekalo. Dobila sem odgovor, da jo zanima in se veseli mojega obiska. Dogovorili sva se za soboto 30.10.2021. Potekalo je v njeni trgovini. Prvo sem se predstavila in nato začela s predstavitvijo. Kot prvo stvar sem predstavila kaj sploh delovna terapija je oziroma s čim se delovni terapevti ukvarjamo. Nato sem šla še na področje delovne terapije in zaposlovanja. Končni odziv je bil pozitiven, saj delodajalka ni niti tako dobro poznala smer delovne terapije in je izvedela in pridobila veliko novih informacij.

3    Maša Ramšak:

Kot "delodajalca" sem kontaktirala Službo za zdravo življenje na zavarovalnici Triglav. Pogovor je potekal preko Gmail-a, potekal je v stilu vprašanj in odgovorov. Začela sem tako, da sem se predstavila kdo sem in zakaj bi predstavila DT. Nato sem dobila potrditveni mail, da Službo zanima kaj je delovna terapija ter kako bi se to vezalo na zdravje zavarovalnih agentov in delavcev v pisarnah na zavarovalnici Triglav. Po tem interesu sem predstavila delovno terapijo na primarni ravni (preventiva, varnost pri delu, ustrezna ergonomija, promocija zdravega življenjskega sloga) nato sem predstavila tudi delovno terapijo v rehabilitaciji, ter na terciarni ravni pri starejši populaciji  na zavarovalnici Triglav.

Zaključek našega pogovora je bila obojestranska ozaveščenost Službe o načelih in smernicah DT, pri izvajanju dela agentov in delavcev v pisarnah.

4    Ema Bešter:

Kot s.p. rad po svojih zmožnostih sodelujem tudi z invalidi, tako sem sodeloval recimo s centrom Korak, okoliščine pa v mojem primeru ne omogočajo, da bi imel dodatne zaposlene in med njimi invalidi.

5    Monika Urbajs:

Promocija je potekala v petek, 29.10.2021. Promocijo sem izvedla pri osebi , ki ima odprt s.p. za pomoč in nego na domu. Promocija je zaradi epidemiološke situacije in na željo gospe potekala preko platforme ZOOM. Udeleženci so bili svojci uporabnikov njene dejavnosti ter izvajalka dejavnosti. Izvajalka dejavnosti je bila s promocijo zadovoljna, saj so tako lahko svojci uporabnikov spoznali delo delovnega terapevta in pomen le-tega. Prav tako, so se seznanili z drugim načinom komunikacije oz. promocije preko spletnega programa ZOOM.

6    Alja Janžekovič:

Kontaktirala sem Tantegel poslovne storitve in varstvo pri delu, d.o.o., kjer sem jim predstavila DT in kje lahko najdemo podobnosti med DT in njihovim delom. Bili so presenečeni, saj se niso zavedali, da je naša in njihova stroka lahko tako podobna v nekaterih stvareh (npr. ergonomija).

7    Suzana Maršnjak:

Predstavitev delovne terapije sem izvedla pri delodajalcu v domačem okolju. Predstavila sem delovno terapijo, delo delovnih terapevtov, možnost zaposlitve (ustanove, populacija ), prikazala sem tudi možnost prilagoditve dela, ki se opravlja pri delodajalcu. Delodajalec je bil navdušen nad predstavitvijo in prikazano prilagoditvijo dela, prej ni poznal delo delovnih terapevtov zdaj pa je mnenja, da bi bilo potrebno še več takšnih promocij delovne terapije in s tem omogočanje prepoznavnosti stroke in njene uporabe pri delu.

8    Nika Plošnik:

Delodajalec, ki izvaja prevozniške storitve po Sloveniji in tujini je za delovno terapijo že slišal, vendar nikoli ni točno vedel kaj specifično je delo delovnega terapevta. Po obrazložitvi se mu zdi to zelo obširno in pomembno delo. Posebej zanimivo pa se mu je zdelo to, kako lahko terapevt pripomore k vračanju na delo, saj bo mogoče tudi sam v položaju ko bo mogel za katerega od zaposlenih urediti prilagoditve delovnega mesta.

9    Lucija Planinc:

PROMOCIJA DELOVNE TERAPIJE – MIZARSTVO RAVNOHRIB

Za delovni terapijo so že slišali. Z njo so seznanjeni predvsem zaradi skrbi za starejše ali pa zaradi kakšnih rehabilitacij. Nihče ni vedel, da je naloga delovnega terapevta tudi ergonomska prilagoditev okolja. Ker delo zajema veliko sklanjanja in nošenja težkih bremen, ima kar nekaj zaposlenih bolečine v hrbtu. Sami imajo že nekaj prilagoditev, kot so dvižne mize in viličarja za prenašanja težkih bremen, vendar velikokrat v naglici pozabijo in sami na hitro dvignejo težko breme. V delavnici bi prav prišel stroj, ki sam prelaga težka kose pohištev, predvsem ploh, večja uporaba viličarja in pravilno dvigovanje težkih bremen (dvigovanje iz počepa).

10    Manca Šuligoj:

Lastnica podjetja katero sem kontaktirala je imela pozitivno mnenje glede zaposlovanja oseb z invalidnostjo. Vendar je poudarila, da delo v njeni proizvodnji ni primerno za vse vrste invalidnosti. Do sedaj so imeli stik samo z eno osebo z invalidnostjo, katere pa nismo mogli zaposliti zaradi težavnosti dela. Rekla je, da zaenkrat nimajo primernega delovnega mesta za zaposlitev invalida. Kljub temu pa je poudarila, da se je pripravljena še nekoliko bolj izobraziti na tem področju in razmišljati v smeri, kako bi lahko s kakšnimi prilagoditvami odprla delovno mesto, ki bi bilo primerno tudi za invalidno osebo.

11    Anja Buh:

Odziv delodajalca: »oo super, nisem vedel, da delovni terapevti delajo tud na tem področju, sem mislil, da so samo v bolnicah«.

12    Larisa Zabukovnik:

Sodelovanje z delovnimi terapevti bi bilo v našem podjetju verjetno zelo smiselno glede na način in potek dela, ki je za večino zaposlenih predvsem sedeče. Izkušenj, kar se tiče prilagoditev delovnega mesta in vračanja na delovno mesto po nekem bolezenskem stanju/poškodbi, pri nas nimamo prav dosti, razen v primeru ene zaposlene po operaciji hernije diska.

13    Jera Trampuž:

Po predstavitvi delovne terapije in dela, ki ga opravlja delovni terapevt, je bil delodajalec presenečen, saj sprva ni vedel kakšno delo opravlja delovni terapevt. Poklic se mu je zdel zelo potreben, saj DT lahko obravnava več različnih skupin ljudi glede na njihovo starost in njihove potrebe. Postavil mi je nekaj vprašanj glede študija, na katere sem mu z veseljem ugotovila, prav tako sem mu pokazala še spletno stran naše fakultete.

14    Lara Svetec

“Zelo zanimivo, če bi prej poznala delovno terapijo, bi delovnega terapevta zagotovo vključila v projekt gradnje našega objekta, da bi bil ljudem na vozičku in z drugimi težavami bolj dostopen in prijazen.”

15    Anja Stojčič

Promocijo delovne terapije sem izvedla v baru, kjer opravljam študentsko delo in sicer pri moji delodajalki. O delovni terapiji je sicer že imela nekaj znanja, saj se je v preteklosti z njo že srečala, ni pa vedela na koliko različnih področjih delujemo in naše ter obravnava pri vračanju ljudi na delo. Prav tako sem jo prosila, če lahko v baru pustim letake, kar mi je pustila.

16    Špela Pintarič

Delodajalca/-ko sem izbrala Trgovina Betka, Ulica borcev 1b, 2000 Maribor. Kontaktirala sem delodajalko in ji razložila kaj je bil moj namen obiska in kako bi potekalo. Dobila sem odgovor, da jo zanima in se veseli mojega obiska. Dogovorili sva se za petek, 29.10.2021. Potekalo je kar v trgovini. Prvo sem se predstavila in nato začela z predstavitvijo. Najprej sem predstavila kaj sploh je delovna terapija in s čim se delovni terapevti ukvarjajo/ukvarjamo. Nato sem šla še na področje delovne terapije in zaposlovanja. Končni odziv je bil pozitiven, saj tudi sam delodajalec tega področja ni dobro poznal. Pridobil je nova znanja in informacije.

17    Urška Ferbežar

Promocijo sem pri delodajalcu najprej začela z vprašanjem, če morda kdo pozna delovno terapijo. Večina delavcev je odgovorila, da za delovno terapijo slišijo prvič. Delovno terapijo sem nato predstavila s pomočjo powerpointa. Predstavila sem kdo smo delovni terapevti, kaj je naše poslanstvo, kako lahko ljudem pomagamo, kje vse delujemo ipd. Odzivi delodajalca in delavcev so bili pozitivni, večina je bila veselih, ker so spoznali delovno terapijo in naloge, ki jih delovni terapevti opravljamo.

18    Antonia Kodrič

Gospod, ki sem mu predstavljala delovno terapijo in našo letošnjo snov, je znanje glede zaposlovanja invalidov že imel in je vedel kako delujejo stvari na tem področju. Delovne terapije pa ni poznal pretirano dobro in je bil kar presenečen in je komentiral, da smo verjetno zelo zaželjen poklic.

19    Tina Pelicon

Kot lastnik restavracije,  kjer je tempo dela zelo hiter težko zaposlim invalidne osebe. Vseeno pa poskušam v drugačna lažja dela vključiti osebe, ki imajo nekoliko omejene zmožnosti. Tako imam kot čistilca zaposlenega gospoda, kateri ima status invalida.

20    Mojca Onišak

odziv frizerke:
Po vprašanju kaj je dt ni vedela točno, kaj to je. Preprosto in enostavno, brez strokovnih izrazov razložim dt. Sama je vedela za olajšave, ampak le s težka zaposli invalidno osebo, saj je težko prilagoditi že sam dostop in prostor saj je zelo majhen salon.

21    Kristina Kokotec

Potek: Delodajalcu sem predstavila katero smer študiram in mu opisala kaj sploh je delovna terapija.
Odziv: Delodajalec se je z nasmeškom odzval, ter pohvalil zanimanje. Iz opisanega je razbral, da je poklic zelo kompleksen, zahteven in pomemben za vsakodnevno življenje. Sam je omenil, da je že slišal za delovno terapijo, ker se je nekdo iz družine že vključeval v delovno-terapevtske obravnave.

22    Alenka Novak

Delodajalec za delovno terapijo še ni slišal, zato sem mu jo najprej predstavila v nekaj stavkih in na določenih primerih, povezanih z delom, ki ga opravlja sam in njegovi zaposleni. Razlaga se mu je zdela zanimiva, ker sploh ni vedel, da take storitve za njega in njegove zaposlene obstajajo oz. so dostopne. Pokazal je veliko zanimanje za delovno terapijo in rekel, da se bo bolj pozanimal v smislu naše stroke in kako bi mu le ta pomagala pri podjetju.

23    Klara Hrovat

Mizarju, ki ga poznam iz okolice, sem predstavila delovno terapijo in poskušala orisati, kako delo izgleda v praksi. Sam še ni prišel v stik z delovno terapijo, zato o njej ni  vedel skoraj nič. Zdela se mu je zanimiva in koristna znanost.

24    Evelina Gomboc

"Za delovno terapijo nisem veliko slišal, vedno sem imel predstavo, da ste vi neke vrste maserji, zdaj pa vidim, da delujete na cisto drugih področjih. Zanimiv poklic, verjamem da bomo v prihodnje se slišali za vas."

25    Katja Šorli

Dogovorila sem se za promocijo delovne terapije pri zasebni (koncesionarnji) zobozdravstveni ambulanti. Predstavila sem poklic DT nato sem se osredotočila na ergonomski del našega dela, ker sem sklepala, da ji/ jim bi najbolj koristilo. Nato sem še predstavila DT na področju zaposlovanja oz. dela. Na koncu sem podarila še promocijski material, ki smo ga dobili in se zahvalila za sodelovanje, ter povprašala po mnenju/ odzivu na promovirano. Odgovor je bil, da se še niso srečali z DT in da jim bodo ergonomski nasveti prišli prav, čeprav ozirom na njihovo delo je težko upoštevat vsa načela. Glede zaposlovanja je povedala, da trenutno ne zaposlujejo.

26    Vita Kopušar

Jaz sem eni, ki ma s.p. predstavlja dt in je bla zelo vesela, sploh ni poznala stroke pa ni vedla, da se lahko vključujemo v vrnitev oseb z zmanjšano zmožnostjo na delo, rekla je da ona sicer nima nobenih zaposlenih poleg sebe, ampak da glede na delo, ki ga opravlja (manikura, gel nohti itd.,...), da se ji zdi da če bo zaposlovala kdaj še koga, bo razmislila o tem, a bi lahko nekoga zaposlila, ki ma kake težave, ne povzroča pa mu težav delo z rokami in sedenje.

27    Kaja Mesarec

Omogočil bi delo vsakemu, ki je sposoben narediti delo, vendar je zaradi narave dela (fizično naporno, na gradbiščih) težko oziroma nemogoče omogočiti prilagoditve.

28    Zarja Tavčar

Delovno terapijo sem predstavila šefici lokala Kivi bar, na Pijavi Gorici. Začela sem s tem, da jaz študiram delovno terapijo, nato pa sem ji predstavila delo delovnega terapevta, kdo so naši uporabniki in področja delovne terapije. Sama se z delovno terapijo še ni srečala in o njej ne ve veliko. Vseeno pa se ji je predstavitev zdela zanimiva.

29    Klavdija Erzar

Nalogo sem izvedla v restavraciji v Kranju, kjer že nekaj let delam kot študentka. Šefu se je moja predstavitev delovne terapije zdela zanimiva, prav tako se je z njo srečal že v preteklosti, po določenih poškodbah. Zdi se mu pametno, da bi okolico rahlo prilagodili, da bi bilo delo lažje in bolj ergonomsko ustrezno. Prav tako so se mu moji predlogi o urejanju okolice za lažjo dostopnost  invalidnih oseb zdeli smiselni, saj je trenutno za njih dostop rahlo otežen.

30    Nastja Toličič

Delovno terapijo sem predstavila šivilji ki ima zaposlene 3 delavce. Ima s.p. In nima zaposlene nobenega z kakšnim bolezenskim stanjem. Sama pravi tudi da ji je delovna terapija zelo tuja, hkrati pa se sama ne bi znašla pri delu z na primer invalidno osebo. Pa tudi v tem poklicu je izjemno pomemben  vid in delo z rokami, pravi.

31    Katja Prek

Za delodajalca sem izbrala Trgovina in šiviljstvo Sukno, Postelja d.o.o., Celovška cesta 336, 1000 Ljubljana. Predstavitev sem izvedla v trgovini. Začela sem s predstavitvijo sebe nato pa delovne terapije oz. kaj mi kot delovni terapevti opravljamo in na katerih področjih delamo. Delodajalka je bila zelo zadovoljna z predstavitvijo, saj se je prvič srečala z delovno terapijo in je pridobila veliko novih in zanimivih informacij o našem delu.

32    Anja Žvanut

Promocijo delovne terapije sem opravila v baru kjer izvajam študentsko delo. Ker je šef tudi po poklicu zdravstveni delavec, je za delovno terapijo že slišal. Bilo mu je zanimivo na koliko različnih področjih lahko izvajamo delo ter je bil mnenja, da se bi moral ta poklic bolj razširit.

33    Blažka Vogrin

Lastnik turistične kmetije imam veliko dela pri strežbi in z opravili na kmetiji. Pomagajo mi  družinski člani in nekaj drugih, ki jih občasno prosim za pomoč. Ker je delo naporno in včasih tudi fizično, mi je težko prositi za pomoč osebam, ki tega ne bi zmogli oz. jih zaposliti, saj je tempo dela hiter in dokaj naporen. Pomagajo pa mi nekatere starejše osebe, ki imajo nekoliko zmanjšane zmožnosti za opravljanje dela in le-tem, dam lažja dela.

34    Lara Bajec

Promocija DT: najprej so si zaposleni poizkusili obleči jopico/pulover brez ene roke ali prstov - navezava na to, da je bili verjetno težko in da tukaj lahko pomagamo tudi DT, saj učimo ljudi tudi te spretnosti, nato pa s pomočjo power-pointa predstavitev kaj je DT, kaj vse počne, kje ga lahko vse srečamo, itd.
Odziv zelo pozitiven, ker v večini niso poznali, da obstaja prav poklic za to in se jim zdi zelo uporaben ter koristen in dobrodošel v današnji družbi.

35    Nika Levec

Za promocijo delovne terapije na področju dela sem si izbrala bližnji lokal, kjer sem včasih opravljala študentsko delo. Zanj sem se odločila predvsem zato, saj delo v strežbi vsebuje tudi določene naloge, ki bi lahko ogrožale zdravje in dobro počutje (dvigovanje zabojev, pomivanje in pometanje tal...).
Lastnico lokala sem poklicala na telefon in ji najprej pojasnila, da jo kličem z razlogom, da bi ji predstavila delovno terapijo in njeno vlogo na področju dela. Ker za delovno terapijo še ni slišala, sem ji najprej razložila s čim se delovni terapevti sploh ukvarjamo, nato pa sem ji na hitro predstavila kakšne so naše vloge na področju dela in zaposlovanja ter kako bi lahko prispevali k boljšemu zdravju pri delu v strežbi. Lastnici se je poklic in delo delovnega terapevta zdelo zelo zanimivo in uporabno tudi pri poklicu natakarja. Na koncu sem se ji zahvalila za poslušanje in jo povabila, da si lahko kaj več o delovni terapiji prebere tudi na spletni strani Zbornice delovnih terapevtov Slovenije.

36    Meta Potočnik

Jani-avtoličar. Gospodu Janiju in njegovemu pomočniku sem delovno terapijo predstavila v času malice, ob kavi.
Njegov komentar pa je bil, da za delovno terapijo še ni slišal in, da se sliši kot obetavna veda. Sam meni, da bi mu lahko pomagali, saj ga zaradi večletne prisilne drže - čepenje in sklanjanje ob avtih boli hrbet.

37    Ana Černelič

Delovno terapijo sem predstavila lastniku kavarne, pri katerem sem v preteklosti delala preko študenta, zato mi je bilo lažje vzpostaviti stik.
Gospoda sem najprej vprašala, če je mogoče že slišal za delovno terapijo oziroma če mogoče ve kaj to je? Odgovor me je presenetil, saj je gospod pritrdil, da je za delovno terapijo že slišal, ker je storitve delovne terapije pred leti potrebovala njegova babica.

38    Karin Grdadolnik

Ko sem delodajalcu predstavljala DT in načela temo o zaposlovanju invalidnih oseb, me je z zanimanjem poslušal, prav tako je z veseljem vzel zgibanko in svinčnik DT. Njegov odziv/odgovor: “Z delovno terapijo se še nisem srečal niti zanjo še nisem slišal, ampak sem vesel da si mi o tem zdaj ti povedala. Kar pa se tiče zaposlovanja invalidnih oseb sem bil že prej na grobo seznanjen, si pa mi zdaj vzbudila zanimanje za le to in se bom zagotovo še kje pozanimal kako in kaj, da bi tudi naše podjetje šlo v to smer.”

39    Laura Jakše

Predstavitev delovne terapije in delovno terapijo na področju dela sem predstavila v poslovalnici Mercator v Tržiču. Zaposleni in poslovodja so me z veseljem poslušali, saj do sedaj nekateri izmed zaposlenih še niso nikoli slišali za področje delovne terapije, nekateri izmed njih pa so že slišali vendar niso vedeli s čim se delovni terapevt pravzaprav ukvarja. Ko sem jim govorila glede zaposlovanja različnih oseb s težavami so povedali, da so v trgovino pred mesecem dni sprejeli na prakso dijakinjo, ki prihaja iz srednješolskega programa v katerem so udeleženi otroci s posebnimi potrebami.

40    Urška Zorc

Delovno terapijo sem predstavila šefu gradbenega podjetja v okolici Mokronoga. Opisala sem mu, kaj delovna terapija sploh je in na katerih področjih se lahko izvaja. Ker je oseba večkrat podvržena dvigovanju težjih bremen, sem se osredotočila na ergonomijo na delovnem mestu. Gospod je bil z predstavitvijo zadovoljen in je dejal, da mu bodo dane informacije prišle prav in jih bo podal naprej svojim zaposlenim.

 

 

Natisni

ZDTS

Zbornica delovnih terapevtov Slovenije
Strokovno združenje

  • Linhartova c. 51
    1000 Ljubljana

Kontakt

  • m:  041 / 966 549
  • @: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
  • Uradne ure:
    petek - ponedeljek,
    od 12.00 do 14.00 ure
© 2019 Zbornica delovnih terapevtov Slovenije - strokovno združenje. Vse pravice pridržane. Izdelava strani baggia.si