Kategorija: Slovenska revija za delovno terapijo
Razvrsti datoteke:
Privzeto | Ime | Avtor | Datum | Prenosi
Datoteke:

Slovenska revija za delovno terapijo; letnik 10, št. 1

 1. Delovna terapija pri otroku z motnjo aktivnosti in pozornosti v centru za duševno zdravje otrok in mladostnikov: klinična izkušnja / Occupational therapy with child who has activity and attention deficit in the Mental health center for children and youth: clinical experience
 2. Pozitivni in negativni vidiki uporabe vozička na elektromotorni pogon pri otrocih in mladostnikih z zmanjšano zmožnostjo gibanja: sistematični pregled literature / Positive and negative aspects of using electic-powered wheelchair for children and adolescents with physical disabilities: systematic literature review
 3. Slovenska strokovna terminilogija v delovni terapjiji: delfska študija / The Slovenian occupational therapy professional terminology: A delphy study
 4. Pomen poznavanja vzorcev senzorične predelave oseb s sprektroavtistično motnjo za delovne terapevte / The importance of knowledge of sensory processing patterns of persons with autistic spectrum disorder for occupational therapists
Informacije
Datum 16.12.2021
Velikost 1.21 MB
Prenosi 492

Slovenska revija za delovno terapijo, letnik 9 - SUPLEMENT:

Predavanja/lecturers znanstveni prispevki
 1. Samoocena kompetenc za izvajanje delovnoterapevtske obravnave na domu
 2. Plesno gibalna aktivnost v skupnosti - izziv in nove priložnosti
 3. Uporaba multisenzorne sobe - snoezelen v interdisciplinarnem programu za paciente s kronično ne-rakavo bolečino
 4. Delovnoterapevtska ocenjevanja pri obravnavi oseb z motnjo v duševnem zdravju v Sloveniji
 5. Življenjsko ravnovesje in stres pri osebah s težavami v duševnem zdravju ter osebah brez težav v duševnem zdravju
 6. Izzivi s katerimi se spopadajo posamezniki z bipolarno motnjo na delovnem mestu: pregledni članek - Umaknjen na zahtevo soavtorjev!
 7. Lestvica doseganja ciljev v delovni terapiji pri rehabilitaciji odraslih
 8. Športni ples na invalidskem vozičku kot okupacija
 9. Vpliv didaktičnih iger na motorične in spoznavne sposobnosti pri osebah z demenco
 10. Metoda Montessori, izziv za tiste, ki delajo s starejšimi in osebami z demenco
 11. Domače okolje varuje osebe z demenco
 12. Sodelovanje v okviru Bobath koncepta in terapije senzorne integracije
 13. Motivacija otrok s spektroavtistično motnjo pri plezalnih aktivnostih
 14. Znanje prve pomoči med slovenskimi delovnimi terapevti
 15. Prilagoditve domačega okolj - ocena potencialnih ovir v domačem okolju, pri osebah po amputaciji spodnjega uda - delni rezultati
 16. Kako osebe z motnjami vida ob vstopu na trg dela opišejo prioritete in težave v izvajanju dejavnosti
Predavanja/lecturers strokovni prispevki
 1. Procesna metoda v delovni terapiji - teorija, praksa
 2. Osebe z demoenco in snoezelen "Soba za sprostitev"
 3. Video modeliranje pri otroku s spektroavtistično motnjo
 4. Ali ukrep obveznega psihitričnega zdravljenja ponuja uspešno rehabilitacijo in s tem nove priložnosti?
 5. Delovnoterapevtska obravnava uporabnika v mobilni enoti centra za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog
 6. Delovnoterapevtsko ocenjevanje gibalno oviranih posameznikov za pridobitev psa pomočnika
 7. Delovni terapevt kot del integrirane oskrbe starejših ljudi v domačem okolju
 8. Werbeck metoda dela - študija primera
Plakati/posters znanstveni izvlečki
 1. Socialna interakcija in socialna integracija pri nevroloških obolenjih
 2. Uporaba robotsko podprte rehabilitacije zgornjega uda pri različnih nevroloških obolenjih
 3. Vprašalnik o funkcionalnosti zgornjega uda pri osebah z multiplo sklerozo
 4. Aktivnosti delovne terapije v dnevni bolnišnici
 5. Učinki robotizirane vadbe zgornjega uda pri pacientu v kronični fazi okrevanja po možganski kapi
 6. Zadovoljstvo staršev kronično bolnih otrok z uporabo invalidskih vozičkov
 7. Učinkovitost vadbe na robotski napravi Armeo pri otrocihs hemiparezo
 8. Zadovoljstvo staršev otrok z okvaro osrednjega živčevja z opurabo zahtevnejših stolov
Plakati/posters strokovni izvlečki
 1. Obvladovanje jemanja medikamentozne terapije v skupnostni psihiatrični obravnavi
 2. Naj beseda spolnost v delovni terapiji ne bo tabu!
 3. Izvajanje delovne terapije na daljavo kot del študijskega procesa
 4. Priprava otrok in mladostnikov za varno vožnjo v prometu
 5. Novo - ocenjevanje primanjkljajev senzorne integracije pri otrocih
 6. Prostočasne aktivnosti v zavodu za usposabljanje, delo in varstvo Dornava
 7. Vloga delovnega terapevta v projektu program dodatnega usposabljanja
 8. Načrtovanje in izvedba delovnoterapevtske obravnave pri pacientki s sistemsko sklerozo
 9. Kaj počivalnik omogoči osebam s težko gibalno oviranostjo
 10. Model obravnave v programu nadomestnega sporazumevanja za odrasle na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča
Delavnice/workshops strokovni izvlečki
 1. S podporno tehnologijo do večje vključenosti v aktivnost
 2. Presejalni instrument za ocenjevanje človekove okupacije
 3. Risanje reke po modelu KAWA kot ocenjevalna metoda v delovnoterapevtski praksi
 4. "Od besede do zgodbe"
 5. Predstavitev četrte izdaje Kohlmanovega ocenjevanja življenjskih spretnosti
 6. Komunikacijska skupina
 7. Procesiranje čutnih zaznav
 8. Uporaba funkcijskega testa zgornjega uda v delovni terapiji
 9. Pablo Tyromotion - predstavitev naprave, uporaba in izkušnje v klinični praksi
 10. Robotsko podprta terapija v rehabilitaciji roke
 11. Bazalna stimulacija v praksi v Domu starejših občanov Krško
 12. Prepoznavanje in ocenjevanje motenj senzorne integracije
 13. Kaj pomeni dobro sedenje v aktivnem vozičku?
 14. Uporaba Wolfovega testa motoričnih funkcij v delovni terapiji

 

 

 

Informacije
Datum 24.12.2020
Velikost 6.47 MB
Prenosi 1,917

Slovenska revija za delovno terapijo, letnik 9:

 1. Uporaba razvojnonevrološke obravnave in terapije senzorne integracije po ayresovi pri otrocih s cerebralno paralizo - sistematični pregled literature
 2. Primerjava med okupacijami starostnikov
 3. Dnevno varstvo kot prehod v dom za starejše
 4. uporaba terapije s pomočjo psa v delovni terapiji pri pacientih s sindromom Guillain-Barre
 5. delovnoterapevtska obravnava s spodbujanjem senzornih izkušenj za predšolske otroke v času epidemije

 

Informacije
Datum 24.12.2020
Velikost 1.49 MB
Prenosi 711

Slovenska revija za delovno terapijo, letnik 8:

 1. Raba pripomočkov in tehnologij za višjo kakovost življenja starostnikov po možganski kapi
 2. Delovni terapevt v skupnostni psihiatrični obravnavi
 3. Učinkovitost delovnoterapevtske obravnave v domačem okolju
 4. Vloga prostočasnih aktivnosti pri preprečevanju demence pri osebah z blago kognitivno motnjo
 5. Senzorne izkušnje pri predšolskih otrocih
Informacije
Datum 25.05.2020
Velikost 1.23 MB
Prenosi 903

Slovenska revija za delovno terapijo, letnik 7:

 1. Učinek kompresijskih oblačil na motorični razvoj otrok z rizično nevrološko simptomatiko
 2. Uporaba lestvice doseganja ciljev GAS v rehabilitaciji otrok s cerebralno paralizo: predstavitev primera
 3. Uporaba modela KAWA v ambulantni delovnoterapevtski obravnavi pacientke z otroško paralizo - klinična študija primera
 4. Poročilo 9. kongresa delovnih terapevtov Slovenije
Informacije
Datum 30.10.2019
Velikost 827.32 KB
Prenosi 968

Slovenska revija za delovno terapijo; letnik 6, št. 1:

 1. Življenjski slog osnovnošolskih otrok in senzorna integracija
 2. Senzorna stimulacija pri osebah z demenco
 3. Izbira ocenjevalnih instrumentov za načrtovanje in evlaviranje delovnoterapevtske obravnave pri bolniku po možganski kapi
 4. Dnevne aktivnosti v domačem bivalnem okolju
 5. Povezava zmogljivosti stiska in spretnosti roke s spolom, indeksom telesne mase in višino pri osmošolcih
Informacije
Datum 06.12.2018
Velikost 1.75 MB
Prenosi 1,714
ZDTS

Zbornica delovnih terapevtov Slovenije
Strokovno združenje

 • Linhartova c. 51
  1000 Ljubljana

Kontakt

 • m:  041 / 966 549
 • @: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
 • Uradne ure:
  petek - ponedeljek,
  od 12.00 do 14.00 ure
© 2019 Zbornica delovnih terapevtov Slovenije - strokovno združenje. Vse pravice pridržane. Izdelava strani baggia.si