Kongres 2016: Poročilo

»DELOVNA TERAPIJA POMAGA LJUDEM ŽIVETI NA SVOJ NAČIN« - 8. kongres delovnih terapevtov Slovenije

 

POROČILO 8. KONGRESA DELOVNIH TERAPEVTOV SLOVENIJE

8. Kongres delovnih terapevtov Slovenije pod geslom:
»DELOVNA TERAPIJA POMAGA LJUDEM ŽIVETI NA SVOJ NAČIN« je potekal 27. in 28. oktobra 2016 v Grand Hotelu Sava v Rogaški Slatini.

 

Kongresa se je udeležilo 135 delovnih terapevtov iz Slovenije in Srbije. Tekom kongresa se je zvrstilo:

 • 2 plenarni predavanji,
 • 22 predavanj,
 • 8 delavnic,
 • 22 predstavitev plakatov.

 

Svečane otvoritve Kongresa so se udeležili vabljeni gosti iz lokalne skupnosti (župan občine Rogaška Slatina Branko Kidrič), ministrstva za zdravje (Martina Horvat), zbornice zdravniške nege in babištva (Dejan Doberšek), inštituta URI Soča (direktor Robert Cugelj), Inštituta za dolgotrajno oskrbo (direktorica Alenka Oven), predstojnica oddelka DT (Alenka Oven), državni zbor - odbor za družino (Uroš Prikl), Pegazovega doma (direktorica Kristina Kampuš). Za prijetno vzdušje so poskrbeli člani Žoga banda - stanovalci Pegazovega doma in Nina z izjemnim igranjem na prečno flavto.

Kongres so z zelo strokovnim in nazornim predavanjem otvorile vabljene predavateljice Zdenka Pihlar, Andreja Švajger in Lea Šuc, ki so predstavile ocenjevanje v delovni terapiji. Drugi dan kongresa je Alenka Oven v plenarnem predavanju predstavila pomembnost ustvarjalnosti delovnega terapevta. Po izboru udeležencev je nagrado za najboljši plakat prejela Anka Gerbec, ki je predstavila senzorno sobo v CIRIUS Kamnik.

Predstavljene vsebine v obliki predavanj, plakatov in delavnic, so pokazale obsežnost in pomembnost poklica delovnega terapevta ter posredovale nova znanja, ki jih bomo delovni terapevti uporabili v svojem delovnem okolju. Prvi dan kongresa, 27.10. smo praznovali tudi Svetovni dan delovne terapije, v sklopu katerega smo vse udeležence presenetili z zanimivimi dodatnimi aktivnostmi.

Veliko truda in dela je strokovni in organizacijski odbor vložil v promocijo delovne terapije, in sicer je bilo pripravljeno promocijsko gradivo ob svetovnem dnevu delovne terapije, v oddaji Dobro jutro je bil predstavljen krajši prispevek o delovni terapiji, na Valu 202 pa je bil predvajan intervju s predsednico Katarino Galof in v prilogi Slovenskih novic na tematiko zdravja je bil objavljen članek o delovni terapiji.

 

Kongres smo zaključili z naslednjimi ugotovitvami:

 • postajamo prepoznavni,
 • vedno več je vključevanja delovnih terapevtov v skupnost
 • domače okolje,
 • interdisciplinarni pristopi pri obravnavi in predstavitvi primerov dobre prakse,
 • širitev na nova področja delovanja,
 • opazen prenos teorije DT v prakso,
 • suverene predstavitve primerov dobre prakse in raziskav,
 • ustvarjalnost delovnih terapevtov se izraža v uporabi novih pristopov,
 • določene sekcije so bile na kongresu premalo zastopane(geriatrična),
 • glede na število zaposlenih v soc. zavodih premalo aktivne udeležbe in predstavitev na kongresu,
 • tudi v bodoče moramo uvajati, razvijati in izobraževati za nove ocenjevalne inštrumente,

 

Namesto zaključka pa spodbuda:
ČAS ZA PRIPRAVO PRISPEVKOV ZA NASLEDNJI KONGRES SE ZAČENJA JUTRI!!!

 

Ljubljana, 10.11.2016
Poročilo pripravili člani strokovnega in organizacijskega odbora 8. kongresa

 

Fotogalerija:

IMG 1806 1024x682
IMG 1815 1024x682
IMG 1832 1024x682
IMG 1867 1024x682
IMG 1871 1024x682
IMG 1876 1024x682
IMG 1888 1024x682
IMG 1893 511x768
IMG 1925 511x768
IMG 1931 1024x682
IMG 1967 511x768
IMG 1989 1024x682
IMG 1991 1024x682
IMG 1993 1024x682
IMG 1995 1024x682
IMG 2000 1024x682
IMG 2009 1024x682
IMG 2018 1024x682
IMG 2022 1024x682
IMG 2023 1024x682
IMG 2024 1024x682
IMG 2027 1024x682
IMG 2029 1024x682
IMG 2031 1024x682
IMG 2033 1024x682
IMG 2036 1024x682
IMG 2039 1024x682
IMG 2044 1024x682
IMG 2057 1024x682
IMG 2088 511x768
IMG 2089 511x768
IMG 2090 1024x682
IMG 2091 511x768
IMG 2092 511x768
IMG 2093 511x768
IMG 2094 511x768
IMG 2095 511x768
IMG 2096 511x768
IMG 2097 511x768
IMG 2098 511x768
IMG 2099 511x768
IMG 2100 511x768
IMG 2101 511x768
IMG 2102 1024x682
IMG 2103 511x768
IMG 2104 511x768
IMG 2105 511x768
IMG 2106 511x768
IMG 2107 511x768
IMG 2108 511x768
IMG 2109 511x768
IMG 2120 1024x682
IMG 2121 1024x682
IMG 2125 1024x682
IMG 2127 1024x682
IMG 2132 1024x682
IMG 2136 1024x682
IMG 2144 1024x682
IMG 2145 1024x682
IMG 2147 1024x682
IMG 2148 1024x682
IMG 2153 1024x682
IMG 2158 1024x682
IMG 2161 1024x682
IMG 2164 1024x682
IMG 2166 1024x682
IMG 2169 1024x682
IMG 2181 511x768
IMG 2206 1024x682

Natisni

Kongres 2016: Program

Četrtek, 27. oktober 2016

8.00 - 9.00 Registracija
9.00 - 10.00 Svečana otvoritev
10.00 - 10.45 Plenarno predavanje:
Ocenjevanje v delovni terapiji: metode na ravni dejavnosti in sodelovanja ter vpliva na okolja
Zdenka Pihlar, Andreja Švajger, Lea Šuc
10.45 - 11.00 Odmor in razstavljalci

 

Sklop I - Moderatorki: Katarina Galof, Jerneja Debevc

11.00 - 11.15 Uporaba Kanadskega testa izvajanja dejavnosti (COPM) v interdisciplinarnem programu za obravnavo pacientov s kronično razširjeno nerakavo bolečinona URI - Soča
Jerneja Debevc, Barbara Horvat, Katja Perme Sušnik
11.15 - 11.30 Uporaba navideznega okolja v delovni terapiji pri bolnici s parkinsonovo boleznijo - prikaz primera
Alma Hukić, Dejana Zajc, Imre Cikajlo
11.30 - 11.45 Delovnoterapevtska obravnava v akutni fazi rehabilitacije pri bolniku z amputacijo spodnje okončine
Janja Tekavec
11.45 - 12.00 Aktivno in kakovostno staranje v domačem okolju
Katarina Galof
12.00 - 12.15 Materinstvo žensk z motnjo v duševnem razvoju v Sloveniji
Irena Ceglar
12.15 - 13.30 Odmor za kosilo in razstavljalci

 

Sklop II - Moderatorki: Andreja Švajger, Barbara Harc

13.30 - 13.45 Delovna terapija na enoti za forenzično psihiatrijo
Barbara Harc, Maja Farkaš
13.45 - 14.00 Timska obravnava v skupnosti - družinske intervencije
Leonida Krajnc, Anica Prosnik Damjan
14.00 - 14.15 Vodeno vključevanje učencev z več primanjkljaji v delovne aktivnosti
Erna Žgur, Matejka Moderc
14.15 - 14.30 Modeli sodelovanja v procesu zaposlitvene rehabilitacije: primer prilagoditve delovnega mesta
Ana Kapel
14.30 - 14.45 V drugih čevljih - vključevanje posameznika s posebnimi potrebami v vzgojno-izobraževalno ustanovo
Silva Bajde, Andreja Škorjanč Marinč
14.45 - 15.00 Integrativna okupaciona terapija
Branka Ćirić (Srbija)
15.00 - 15.30 Odmor in razstavljalci

 

15.30 - 17.00 Delavnice

 

Delavnica št. 1 Izdelava opornic - znanost in umetnost
Zvezdana Sužnik, Milena Špes Škrlec, Aleksandra Orož Koprivnik, Maša Frangež
Delavnica št. 2 Stresni dejavniki v sodobnem življenju
Jana von Pilpach, Helena Sečko
Delavnica št. 3 Biti s telesom, biti v telesu
Andreja Grom, Vida Lovše
Delavnica št. 4 Vprašalnik o volji (Volitional Questionnaire)
Andreja Švajger, Nevenka Gričar

 

17.15 - 19.00 Aktivnosti ob svetovnem dnevu delovne terapije
19.30 Svečana večerja

 

 

Petek, 28. oktober 2016

8.00 - 9.00 Registracija
9.00 - 9.45 Plenarno predavanje: Ustvarjalnost delovnega terapevta
Alenka Oven
9.45 - 10.00 Odmor in razstavljalci

 

Sklop III - Moderatorki: Lea šuc, Andreja Istenič

10.00 - 10.15 Ocenjevanje igre v delovni terapiji
Tjaša Pecman, Jerneja Naveršnik, Lea Šuc
10.15 - 10.30 Delovnoterapevtska obravnava pri otroku z motnjo avtističnega spektra
Katja Godnič, Nevenka Gričar
10.30 - 10.45 Predhodni rezultati o učinkovitosti vadbe na napravi ArmeoSpring pri otrocih s hemiparetično obliko cerebralne paralize
Andreja Istenič, Anja Snedic, Katja Groleger Sršen
10.45 - 11.00 Potapljanje oseb z motnjo v duševnem razvoju
Emilija Sušić
11.00 - 11.15 Vključevanje pomoči z umetnostjo v proces delovne terapije
Evalda Bizjak
11.15 - 11.45 Odmor za kosilo in razstavljalci

 

Sklop IV - Moderatorki: Breda Dolničar, Petra Grabner

11.45 - 12.00 Reintegracija oseb odvisnih od prepovedanih drog v širšo skupnost
Breda Dolničar
12.00 - 12.15 Okupacijska identiteta in kompetenca v procesu zdravljenja odvisnosti
Urška Jovanovič
12.15 - 12.30 Vloga delovnega terapevta v timskem terenskem delu
Tatjana Štefančič Smisl, Urška Miklič
12.30 - 12.45 Vloga delovnega terapevta v timu za oceno predelave in prilagoditve vozila za osebe s trajnimi posledicami poškodb ali bolezni
Petra Grabner
12.45 - 13.00 Predstavitev društva "Spoznajmo multiplo sklerozo"
Renata Žohar
13.00 - 13.15 Izgorelost in zadovoljstvo delovnih terapevtov v Sloveniji
Alenka Plemelj
13.15 - 14.30 Odmor in razstavljalci

 

14.30 - 16.00 Delavnice

 

Delavnica št. 1 Delovni viri in zahteve delovnega terapevta
Alenka Plemelj
Delavnica št. 2 Kaj pomeni biti slep? Kako voditi slepo osebo?
Denis Kamnar
Delavnica št. 3 Predstavitev in uporaba glasbeno-gibalne metode RGM
Rok Koritnik
Delavnica št. 4 Vprašalnik o otrokovi volji (Pediatric Volitional Questionnaire)
Nevenka Gričar, Silva Bajde

 

16.00 - 16.15 Predstavitev nagrajenega plakata
16.15 - 16.45 Zaključne misli

 

PREDSTAVITEV PLAKATOV

 1. Uporaba računalniške in podporne tehnologije pri osebah z motnjami v duševnem razvoju v vsakodnevnem življenju - Silva Bajde, Simon Dolenec, Lidija Pavlin, Andreja Škorjanč Marinč, Nataša Škrbinc, Rok Usenik
 2. Od odraslosti do starosti - Marijina življenjska zgodba - Alijana Miklič
 3. Danes za jutri - Marija Leskovar, Tamara Pernek
 4. Možnosti uporabe IKT pri bolnikih z revmatoidnim artritisom z vidika delovne terapije - Barbka Huzjan
 5. Motivi srednješolcev za vključevanje v zdrave življenjske vzorce - Cecilija Lebar, Vitoslava Marušič
 6. Ocena zadovoljstva staršev z uporabo vozička za otroke z zmanjšanimi zmožnostmi gibanja in s storitvami ob prevzemu ter vzdrževanju pripomočka - Darnika Brezovar, Katja Groleger Sršen, Simona Korelc, Andreja Istenič
 7. Učinkovitost omejitvene terapije pri otrocih s hemiparetično obliko cerebralne paralize - Simona KOrelc, Darinka Brezovar, Jana Brodnik, Katja Groleger Sršen, Hermina Damjan
 8. Medgeneracijsko sodelovanje - Barbara Osolnik, Andreja Istenič, Sara Rupnik Mihelčič, Tanja Robida
 9. Uporaba kratekega okupacijskega profila pri otrocih s spektrom avtistične motnje - Nevenka Gričar, Andreja Kovačič
 10. Delovna terapija od sprejema do vključitve v stanovanjsko enoto - Mihaela Božič, Suzana Likar Štrukelj, Monika Petrič
 11. Delovnoterapevtska obravnava pacienta s parcialno amputacijo prstov in amputacijo obeh spodnjih okončin - Agata Križnar, Matej Burgar
 12. Pomen ergonomskega sedenja - Zdenka Prosič, Mira Barič
 13. Delovna terapija v DSO Izlake - Petra Potisek, Danijela Majković
 14. Terapija s pomočjo psa - prikaz primera - Katarina Košir
 15. Terapija s pomočjo psa - prikaz primera - Marta Vidmar
 16. Terapija s pomočjo psa pri pacientih po amputaciji - Sara Mihelčič Rupnik, Tanja Robida
 17. Ocenjevanje funkcije roke pri osebah z revmatoidnim artritisom - Vitoslava Marušič, Manca Čot, Lea Gabrovšek, Ajda Lotrič, Eva Močnik
 18. Mnenja in izkušnje delovnih terapevtk o skupnostni psihiatrični obravnavi - Mitja Rozman, Bernardka Blatnik, Eva Demšar, Tanija Petrovič, Marjanca Pleško, Urška Triler, Alenka Oven
 19. Trženje delovnoterapevtskih storitev na področju zasebništva - Sonja Brulc, Lea Engelman, Haidi Pečavar, Katarina Galof
 20. Senzorna soba v CIRIUS Kamnik - Anka Gerbec
 21. Še včeraj dojenček, danes srednješolec - Silva Bajde
 22. Vaje za bister um, telo in duha - Špela Sečnik

 

Natisni

Kongres 2016: Delovna terapija pomaga ljudem živeti na svoj način

DELOVNA TERAPIJA POMAGA LJUDEM ŽIVETI NA SVOJ NAČIN
8. KONGRES DELOVNIH TERAPEVTOV SLOVENIJE

 

Rogaška Slatina, Grand hotel SAVA
27. in 28. oktober 2016

 

ORGANIZACIJSKI ODBOR:

Katarina Galof
Leonida Krajnc
Zvezdana Sušnik
Slavi Kotnik

 

STROKOVNI ODBOR:

Zdenka Pihlar
Vita Marušič
Andreja Švajger
Julija Ocepek

 

ORGANIZATOR KONGRESA:

Zbornica delovnih terapevtov Slovenije - Strokovno združenje

 

SOORGANIZATOR KONGRESA:

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča

 

Natisni

ZDTS

Zbornica delovnih terapevtov Slovenije
Strokovno združenje

 • Linhartova c. 51
  1000 Ljubljana

Kontakt

 • m:  041 / 966 549
 • @: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
 • Uradne ure:
  petek - ponedeljek,
  od 12.00 do 14.00 ure
© 2019 Zbornica delovnih terapevtov Slovenije - strokovno združenje. Vse pravice pridržane. Izdelava strani baggia.si