Kongres 2016: Program

Četrtek, 27. oktober 2016

8.00 - 9.00 Registracija
9.00 - 10.00 Svečana otvoritev
10.00 - 10.45 Plenarno predavanje:
Ocenjevanje v delovni terapiji: metode na ravni dejavnosti in sodelovanja ter vpliva na okolja
Zdenka Pihlar, Andreja Švajger, Lea Šuc
10.45 - 11.00 Odmor in razstavljalci

 

Sklop I - Moderatorki: Katarina Galof, Jerneja Debevc

11.00 - 11.15 Uporaba Kanadskega testa izvajanja dejavnosti (COPM) v interdisciplinarnem programu za obravnavo pacientov s kronično razširjeno nerakavo bolečinona URI - Soča
Jerneja Debevc, Barbara Horvat, Katja Perme Sušnik
11.15 - 11.30 Uporaba navideznega okolja v delovni terapiji pri bolnici s parkinsonovo boleznijo - prikaz primera
Alma Hukić, Dejana Zajc, Imre Cikajlo
11.30 - 11.45 Delovnoterapevtska obravnava v akutni fazi rehabilitacije pri bolniku z amputacijo spodnje okončine
Janja Tekavec
11.45 - 12.00 Aktivno in kakovostno staranje v domačem okolju
Katarina Galof
12.00 - 12.15 Materinstvo žensk z motnjo v duševnem razvoju v Sloveniji
Irena Ceglar
12.15 - 13.30 Odmor za kosilo in razstavljalci

 

Sklop II - Moderatorki: Andreja Švajger, Barbara Harc

13.30 - 13.45 Delovna terapija na enoti za forenzično psihiatrijo
Barbara Harc, Maja Farkaš
13.45 - 14.00 Timska obravnava v skupnosti - družinske intervencije
Leonida Krajnc, Anica Prosnik Damjan
14.00 - 14.15 Vodeno vključevanje učencev z več primanjkljaji v delovne aktivnosti
Erna Žgur, Matejka Moderc
14.15 - 14.30 Modeli sodelovanja v procesu zaposlitvene rehabilitacije: primer prilagoditve delovnega mesta
Ana Kapel
14.30 - 14.45 V drugih čevljih - vključevanje posameznika s posebnimi potrebami v vzgojno-izobraževalno ustanovo
Silva Bajde, Andreja Škorjanč Marinč
14.45 - 15.00 Integrativna okupaciona terapija
Branka Ćirić (Srbija)
15.00 - 15.30 Odmor in razstavljalci

 

15.30 - 17.00 Delavnice

 

Delavnica št. 1 Izdelava opornic - znanost in umetnost
Zvezdana Sužnik, Milena Špes Škrlec, Aleksandra Orož Koprivnik, Maša Frangež
Delavnica št. 2 Stresni dejavniki v sodobnem življenju
Jana von Pilpach, Helena Sečko
Delavnica št. 3 Biti s telesom, biti v telesu
Andreja Grom, Vida Lovše
Delavnica št. 4 Vprašalnik o volji (Volitional Questionnaire)
Andreja Švajger, Nevenka Gričar

 

17.15 - 19.00 Aktivnosti ob svetovnem dnevu delovne terapije
19.30 Svečana večerja

 

 

Petek, 28. oktober 2016

8.00 - 9.00 Registracija
9.00 - 9.45 Plenarno predavanje: Ustvarjalnost delovnega terapevta
Alenka Oven
9.45 - 10.00 Odmor in razstavljalci

 

Sklop III - Moderatorki: Lea šuc, Andreja Istenič

10.00 - 10.15 Ocenjevanje igre v delovni terapiji
Tjaša Pecman, Jerneja Naveršnik, Lea Šuc
10.15 - 10.30 Delovnoterapevtska obravnava pri otroku z motnjo avtističnega spektra
Katja Godnič, Nevenka Gričar
10.30 - 10.45 Predhodni rezultati o učinkovitosti vadbe na napravi ArmeoSpring pri otrocih s hemiparetično obliko cerebralne paralize
Andreja Istenič, Anja Snedic, Katja Groleger Sršen
10.45 - 11.00 Potapljanje oseb z motnjo v duševnem razvoju
Emilija Sušić
11.00 - 11.15 Vključevanje pomoči z umetnostjo v proces delovne terapije
Evalda Bizjak
11.15 - 11.45 Odmor za kosilo in razstavljalci

 

Sklop IV - Moderatorki: Breda Dolničar, Petra Grabner

11.45 - 12.00 Reintegracija oseb odvisnih od prepovedanih drog v širšo skupnost
Breda Dolničar
12.00 - 12.15 Okupacijska identiteta in kompetenca v procesu zdravljenja odvisnosti
Urška Jovanovič
12.15 - 12.30 Vloga delovnega terapevta v timskem terenskem delu
Tatjana Štefančič Smisl, Urška Miklič
12.30 - 12.45 Vloga delovnega terapevta v timu za oceno predelave in prilagoditve vozila za osebe s trajnimi posledicami poškodb ali bolezni
Petra Grabner
12.45 - 13.00 Predstavitev društva "Spoznajmo multiplo sklerozo"
Renata Žohar
13.00 - 13.15 Izgorelost in zadovoljstvo delovnih terapevtov v Sloveniji
Alenka Plemelj
13.15 - 14.30 Odmor in razstavljalci

 

14.30 - 16.00 Delavnice

 

Delavnica št. 1 Delovni viri in zahteve delovnega terapevta
Alenka Plemelj
Delavnica št. 2 Kaj pomeni biti slep? Kako voditi slepo osebo?
Denis Kamnar
Delavnica št. 3 Predstavitev in uporaba glasbeno-gibalne metode RGM
Rok Koritnik
Delavnica št. 4 Vprašalnik o otrokovi volji (Pediatric Volitional Questionnaire)
Nevenka Gričar, Silva Bajde

 

16.00 - 16.15 Predstavitev nagrajenega plakata
16.15 - 16.45 Zaključne misli

 

PREDSTAVITEV PLAKATOV

 1. Uporaba računalniške in podporne tehnologije pri osebah z motnjami v duševnem razvoju v vsakodnevnem življenju - Silva Bajde, Simon Dolenec, Lidija Pavlin, Andreja Škorjanč Marinč, Nataša Škrbinc, Rok Usenik
 2. Od odraslosti do starosti - Marijina življenjska zgodba - Alijana Miklič
 3. Danes za jutri - Marija Leskovar, Tamara Pernek
 4. Možnosti uporabe IKT pri bolnikih z revmatoidnim artritisom z vidika delovne terapije - Barbka Huzjan
 5. Motivi srednješolcev za vključevanje v zdrave življenjske vzorce - Cecilija Lebar, Vitoslava Marušič
 6. Ocena zadovoljstva staršev z uporabo vozička za otroke z zmanjšanimi zmožnostmi gibanja in s storitvami ob prevzemu ter vzdrževanju pripomočka - Darnika Brezovar, Katja Groleger Sršen, Simona Korelc, Andreja Istenič
 7. Učinkovitost omejitvene terapije pri otrocih s hemiparetično obliko cerebralne paralize - Simona KOrelc, Darinka Brezovar, Jana Brodnik, Katja Groleger Sršen, Hermina Damjan
 8. Medgeneracijsko sodelovanje - Barbara Osolnik, Andreja Istenič, Sara Rupnik Mihelčič, Tanja Robida
 9. Uporaba kratekega okupacijskega profila pri otrocih s spektrom avtistične motnje - Nevenka Gričar, Andreja Kovačič
 10. Delovna terapija od sprejema do vključitve v stanovanjsko enoto - Mihaela Božič, Suzana Likar Štrukelj, Monika Petrič
 11. Delovnoterapevtska obravnava pacienta s parcialno amputacijo prstov in amputacijo obeh spodnjih okončin - Agata Križnar, Matej Burgar
 12. Pomen ergonomskega sedenja - Zdenka Prosič, Mira Barič
 13. Delovna terapija v DSO Izlake - Petra Potisek, Danijela Majković
 14. Terapija s pomočjo psa - prikaz primera - Katarina Košir
 15. Terapija s pomočjo psa - prikaz primera - Marta Vidmar
 16. Terapija s pomočjo psa pri pacientih po amputaciji - Sara Mihelčič Rupnik, Tanja Robida
 17. Ocenjevanje funkcije roke pri osebah z revmatoidnim artritisom - Vitoslava Marušič, Manca Čot, Lea Gabrovšek, Ajda Lotrič, Eva Močnik
 18. Mnenja in izkušnje delovnih terapevtk o skupnostni psihiatrični obravnavi - Mitja Rozman, Bernardka Blatnik, Eva Demšar, Tanija Petrovič, Marjanca Pleško, Urška Triler, Alenka Oven
 19. Trženje delovnoterapevtskih storitev na področju zasebništva - Sonja Brulc, Lea Engelman, Haidi Pečavar, Katarina Galof
 20. Senzorna soba v CIRIUS Kamnik - Anka Gerbec
 21. Še včeraj dojenček, danes srednješolec - Silva Bajde
 22. Vaje za bister um, telo in duha - Špela Sečnik

 

Natisni

ZDTS

Zbornica delovnih terapevtov Slovenije
Strokovno združenje

 • Linhartova c. 51
  1000 Ljubljana

Kontakt

 • m:  041 / 966 549
 • @: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
 • Uradne ure:
  petek - ponedeljek,
  od 12.00 do 14.00 ure
© 2019 Zbornica delovnih terapevtov Slovenije - strokovno združenje. Vse pravice pridržane. Izdelava strani baggia.si