11. kongres ZDTS - Program

Objavljamo program 11. kongresa delovnih terapevtov Slovenije, ki bo potekal 30. in 31. maja 2024 v Hotelu Šport Otočec:

četrtek, 30. maj 2024
8.00 - 9.00 Registracija  
9.00 - 9.15 UVODNE MISLI + PODELITEV PRIZNANJ ZA ŽIVLJENJSKO DELO 
SKLOP 1 - Moderator: ANDREJA ŠVAJGER
9.15 - 9.30 KLINIČNE VAJE ŠTUDENTOV DELOVNE TERAPIJE - IZKUŠNJE MENTORJEV,
Špela Mihevc, Katarina Galof  
9.30 - 9.45 SODELOVANJE ŠTUDENTA DELOVNE TERAPIJE IN MENTORJA NA KLINIČNI PRAKSI
Simona Enci, Tina Grabner
9.45 - 10.00 IZKUŠNJE IN MNENJA OSEB, VKLJUČENIH V OBRAVNAVO POST-COVIDNEGA SINDROMA
Mateja Kavčič  
10.00 - 10.15 IZGORELOST DELOVNIH TERAPEVTOV V SOCIALNOVARSTVENIH ZAVODIH MED EPIDEMIJO COVID-19
Aleksandra Gjura  
10.15 - 10.30 PRIMER DOBRE PRAKSE: DELOVNOTERAPEVTSKA OBRAVNAVA OTROKA PO ZLOMU NADLAHTNICE IN POŠKODBE ŽIVCEV
Neža Fefer, Anita Pesek, Darinka Brezovar, Simona Korelc Primc, Jana Brodnik, Andreja Istenič, Anja Snedic, Eva Grudnik, Katja Groleger Sršen  
10.30 - 10.45 UPORABA KOMPRESIJSKEGA OBLAČILA ZA IZBOLJŠANJE FUNKCIJE ZGORNJEGA UDA
Staša Rener, Tamara Svete  
10.45 - 11.00 VLOGA DELOVNE TERAPIJE PRI ZDRAVLJENJU ODVISNIH OD PREPOVEDANIH DROG
Neca G. Strniša 
11.00 - 11.30 Odmor in razstavljavci
11.30 - 13.00 DELAVNICE 
 
 • Delavnica št. 1: DELOVNOTERAPEVTSKA OBRAVNAVA OSEB Z DEMENCO S POMOČJO GLASBE
  Zdenka Pihlar, Petra Vöröš, Marta Turnšek
 • Delavnica št. 2: POGANJANJE VOZIČKA IN NEVROLOŠKE BOLEZNI: SPODBUJANJE DEJAVNOSTI
  Marta Vidmar, Urša Miklič, Petra Grabner, Tibor Kafel
 • Delavnica št. 3: DELOVNA TERAPIJA Z GLASBO
  Urška Pocajt Sumrak, Ana Hernavs
 • Delavnica št. 4: KAKO IZBOLJŠATI POSTAVLJANJE CILJEV V DELOVNI TERAPIJI
  Tibor Kafel  
13.00 - 14.00 Odmor za kosilo in razstavljavci 
14.00 - 15.30 DELAVNICE 
 
 • Delavnica št. 1: VKLJUČENOST DELOVNEGA TERAPEVTA V PREDELAVE VOZIL ZA OSEBE S TRAJNIMI POSLEDICAMI POŠKODB ALI BOLEZNI
  Petra Grabner, Marta Vidmar, Urša Miklič, Tibor Kafel
 • Delavnica št. 2: STOPNJEVANA MOTORIČNA PREDSTAVA: PROTOKOL UPORABE IN MODIFIKACIJA PRISTOPOV V KLINIČNI PRAKSI
  Jerneja Debevc, Tina Tinkara Jeras
 • Delavnica št. 3: LITERARNA SKUPINA: Kratka zgodba kot terapevtski medij v delovni terapiji
  Vida Lovše, Breda Dolničar
 • Delavnica št. 4: STOPNJEVANJE AKTIVNOSTI KOT STRATEGIJA V DELOVNI TERAPIJI
  Barbara Osolnik, Andreja Švajger, Tina Brezovar  
15.30 - 16.00 Odmor in razstavljavci 
SKLOP 2 - Moderator: BREDA DOLNIČAR
16.00 - 16.15 INTERVENCIJE S POMOČJO KONJA V DELOVNI TERAPIJI IN VPLIV NA PROCES DELOVNE TERAPIJE
Silva Bajde  
16.15 - 16.30 PODPORNA TEHNOLOGIJA IN KAKOVOST ŽIVLJENJA OSEB Z OKVARO HRBTENJAČE
Urša Miklič, Marta Vidmar 
16.30 - 16.45 POMEN OKOLJA PRI IZVAJANJU OKUPACIJ OSEB, ODVISNIH OD PREPOVEDANIH SUBSTANC
Klara Lahajnar, Špela Mihevc  
16.45 - 17.00 UPORABA OPORNIC OSEBAM Z RIZARTROZO IZBOLJŠA KAKOVOST ŽIVLJENJA
Eva Rojko, Maša Frangež, Aleksandra Orož Koprivnik, Zvezdana Sužnik, Milena Špes Škrlec, Veronika Kroflič  
17.00 - 17.15 GOSPODINJSKE AKTIVNOSTI KOT DEL DELOVNOTERAPEVTSKE OBRAVNAVE V REHABILITACIJI
Ema Zgonc, Zdenka Prosič Sukič, Nataša Ogrin Jurjevič, Marko Vidovič  
17.15 - 17.30 TUDI ČE SLABŠE VIDIM, LAHKO PLEŠEM
Breda Košir, Marija Tomšič  
17.30 - 17.45 VPOGLED V POTEK DELOVNE TERAPIJE S STAREJŠIMI NA DOMU - KVANTITATIVNI DEL ŠTUDIJE
Petra Benedičič, Fiona Maclean 
17.45 - 18.00 USTVARJALNOST DELOVNEGA TERAPEVTA PRI OCENI DELOVNEGA FUNKCIONIRANJA
Ana Miklavčič  
18.00 - 18.15 PREDSTAVITEV PROTOKOLA VADBE NA ROBOTSKI NAPRAVI ARMEO PRI OTROCIH S HEMIPAREZO
Andreja Istenič, Neža Fefer, Simona Korelc Primc, Jana Brodnik, Anja Snedic, Anita Pesek, Katja Groleger Sršen  
19.00 - 20.00 VEČERJA 
20.00 - 22.00 DRUŽABNI VEČER 
petek, 31. maj 2024
8.00 - 9.00 Registracija 
9.00 - 10.30 Slavnostna akademija ob 60 letnici izobraževanja delovnih terapevtov Slovenije 
10.30 - 11.00 Odmor in razstavljavci 
SKLOP 1 - Moderator: ALENKA OVEN
11.00 - 11.15 IZDELAVA PRIPOMOČKA ZA PITJE VODE Z UPORABO 3D TISKA - PRIKAZ PRIMERA
Marcel Kepic, Anja Udovčič Pertot
11.15 - 11.30 UPORABNOST KRATKEGA OKUPACIJSKEGA PROFILA PRI OTROCIH Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU IN AVTIZMOM
Silva Bajde, Nevenka Gričar  
11.30 - 11.45 PROSTI ČAS OSEB Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU IN UPORABA TEHNOLOGIJE
Matjaž Vrhunc, Alenka Oven 
11.45 - 12.00 PALIATIVNA DELOVNOTERAPEVTSKA OBRAVNAVA STAREJŠEGA ODRASLEGA S PARKINSONOVO BOLEZNIJO
Anja Grušovnik Mušič  
12.00 - 12.15 VLOGA DELOVNEGA TERAPEVTA V TIMU SKUPNOSTNE PSIHIATRIČNE OBRAVNAVE
Nuša Črešnik 
12.15 - 12.30 SPODBUJANJE ZDRAVEGA STARANJA Z VIDIKA DELOVNE TERAPIJE
Daša Modic, Alenka Oven  
12.30 - 12.45 OBLIKOVANJE STANOVANJA ZA VSA ŽIVLJENJSKA OBDOBJA
Mateja Dovjak, Urška Hvala, Alenka Plemelj Mohorič, Robert Klinc  
12.45 - 13.00 KAKO OSEBE S KRONIČNO NERAKAVO BOLEČINO OCENJUJEJO IZVAJANJE VSAKODNEVNIH DEJAVNOSTI PRED IN PO INTERDISCIPLINARNEM REHABILITACIJSKEM PROGRAMU
Andreja Švajger, Marko Vidovič  
13.00 - 14.00 Odmor za kosilo in razstavljavci 
14.00 - 15.30 DELAVNICE 
 
 • Delavnica št. 1: KAKO DO VEČJE PARTICIPACIJE S POMOČJO PRILAGODITEV TEHNOLOGIJE POSAMEZNIKU
  Silva Bajde
 • Delavnica št. 2: OCENA ZMOŽNOSTI VOŽNJE Z VOZIČKOM ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE, PREDSTAVITEV TESTNEGA POLIGONA
  Anja Snedic, Andreja Istenič, Jana Brodnik, Simona Korelc Primc, Neža Fefer, Katja Groleger Sršen
 • Delavnica št. 3: FACILITACIJA TEŽJE POMIČNEGA STAREJŠEGA ODRASLEGA
  Anja Grušovnik Mušič
 • Delavnica št. 4: DELOVNI TERAPEVT - PROMOTOR ZDRAVJA
  Špela Mihevc, Urša Miklič  
15.30 - 16.00 Odmor in razstavljavci 
SKLOP 2 - Moderator: NEVENKA GRIČAR
16.00 - 16.15 DOŽIVLJANJE VKLJUČEVANJA V PLESNE AKTIVNOSTI PRI STAREJŠIH OSEBAH
Manica Erjavec, Alenka Oven  
16.15 - 16.30 UPORABA SLOVENSKEGA PREVODA VPRAŠALNIKA TOALETNIH NAVAD
Anja Stojčič, Nevenka Gričar  
16.30 - 16.45 OCENJEVANJE ŽIVLJENJSKIH SPRETNOSTI
Alenka Plemelj Mohorič, Andreja Ličef, Andreja Platnar, Lea Korbar  
16.45 - 17.00 PROGRAM SENZORNE STIMULACIJE PRI TEŽKI POŠKODBI MOŽGANOV
Alenka Juhant, Pavla Šink  
17.00 - 17.15 IZBIRA IGRE ZA PODPORO SENZORNEGA PROCESIRANJA PRI OTROCIH Z AVTIZMOM
Katja Godnič, Marijana Markovič  
17.15 - 17.30 OCENA PRIPRAVLJENOSTI NA PISANJE PRI SKUPINI OTROK Z ZMANJŠANIMI ZMOŽNOSTMI GIBANJA
Neža Fefer, Eva Grudnik, Anita Pesek, Darinka Brezovar, Simona Korelc Primc, Jana Brodnik, Andreja Istenič, Anja Snedic, Laura Kostanjšek, Gaj Vidmar, Katja Groleger Sršen  
17.30 - 17.45 OCENA IN ZAPOSLITVENA REHABILITACIJA OSEBE S SPEKTROAVTISTIČNO MOTNJO
Vanesa Medved, Evalda Bizjak 
17.45 - 18.00 UPORABA SLOVENSKEGA PREVODA OCENJEVANJA OTROKOVE IGRE PRI ŠTIRILETNIKIH
Meta Kržišnik, Nevenka Gričar  
18.00 - 18.15 Predstavitev nagrajenega plakata 
18.15 - 18.30 Zaključne misli

 

Povezava do predstavitve plakatov

 

 

Natisni

11. kongres ZDTS - Predstavitev plakatov

PREDSTAVITEV PLAKATOV:

Glasovanje bo potekalo v času kongresa; v ČETRTEK, 30. maja, in v PETEK, 31. maja do 15.00 ure:

 1. ŽIVLJENJSKE VLOGE PO POŠKODBI HRBTENJAČE
  Ema Bešter, Zorana Sicherl
 2. INTERDISCIPLINARNI PRISTOP IN IZKUŠNJE Z UPORABO SISTEMA REHATT MR PRI OSEBI PO MOŽGANSKI KAPI - PRIKAZ PRIMERA
  Tina Tinkara Jeras, Katarina Košir, Julija Ocepek
 3. SMERNICE EDUKACIJE ZA DELOVNOTERAPEVTSKO OBRAVNAVO SINDROMA KARPALNEGA KANALA
  Klara Prislan
 4. STOPNJEVANA MOTORIČNA PREDSTAVA V DELOVNOTERAPEVTSKI OBRAVNAVI OSEB Z BOLEČINO ZGORNJEGA UDA
  Larisa Zabukovnik, Zorana Sicherl
 5. DELOVNOTERAPEVTSKA OBRAVNAVA S POMOČJO ŽIVALI V CIRIUS KAMNIK
  Anka Gerbec, Anka Kregar, Maja Jenko, Tina Bregant
 6. FUNKCIONALNA OPORNICA, KI OSEBI PO MOŽGANSKI KAPI OMOGOČA UPRAVLJANJE TIPKOVNICE - PRIKAZ PRIMERA
  Katarina Košir, Tina Tinkara Jeras, Metka Javh
 7. STRATEGIJE  SPORAZUMEVANJA ZA USPEŠNO IZVEDBO DELOVNOTERAPEVTSKE OBRAVNAVE PRI POSAMEZNIKIH Z AFAZIJO
  Slavi Kotnik, Tina Tinkara Jeras, Urška Brglez
 8. ŽIVLJENJE STAREJŠIH OSEB V DOMAČEM OKOLJU
  Anja Bolte, Alenka Oven
 9. PROSTI ČAS STAREJŠIH OSEB V DOMAČEM OKOLJU
  Nastja Toličič, Alenka Oven
 10. DELOVNA TERAPIJA IN DOMAČE NALOGE
  Dejana Zajc
 11. UČINKOVITOST ROBOTSKE VADBE ZGORNJEGA UDA PO APLIKACIJI BOTULIN TOKSINA
  Polonca Rogelj
 12. NEPRIMERNO VEDENJE UPORABNIKOV DO DELOVNIH TERAPEVTOV V SLOVENIJI
  Vesna Žvižaj, Alenka Oven
 13. IGRA, KI NI SAMO IGRA
  Anita Matjaž Bevk, Karin Košnik, Staša Rener, Tamara Svete
 14. STEREOTIPI V DELOVNI TERAPIJI
  Jerneja Drame, Anka Gerbec, Maja Jenko, Karin Gradadolnik, Nataša Kepic, Anka Kregar, Martina Lenček, Anita Matjaž Bevk, Renata Pavlinič, Staša Rener, Patricija Šinkovec, Svete Tamara
 15. NEVERBALNA KOMUNIKACIJA ZAPOSLENIH - DOŽIVLJANJE STANOVALCEV DOMA STAREJŠIH
  Špela Peklaj, Alenka Oven
 16. ZAPOSLITEV SLEPE OSEBE V REALNEM DELOVNEM OKOLJU: POROČILO PRIMERA
  Polona Jesenko, Maruša Joger Rosbach, Alja Dremelj, Valentina Šerjak

 

 

Natisni

11. kongres delovnih terapevtov - Prijavnica

»KAKOVOST = PRILOŽNOST + MOŽNOST + IZBIRA« 
11. kongres delovnih terapevtov Slovenije

 Hotel Šport Otočec
30. in 31. maj 2024

 

KOTIZACIJA vključuje prigrizke med odmori, kosilo, večerjo in družabne aktivnosti (prvi dan), zbornik prispevkov

 

cenik UDELEŽENCI Celoten kongres Prvi dan Drugi dan
Člani * 320 180 180
Nečlani 450 230 230
študenti / upokojenci 150 90 90

 Vse cene so v EUR.

* Člani ZDTS z redno plačano članarino zadnjega pol leta so upravičeni do bonitet članstva.

 

PRIJAVA je možna do 6. maja 2024

Kotizacija se plača po izstavitvi računa (po dogodku), na TRR ZDTS:   SI56 02031-0015242778, s pripisom za kongres in številko računa.

 

Pisna odjava po e-pošti brez stroškov je možna do 27. maja 2024, po tem datumu se zaračuna celotno kotizacijo.

Izpolnjeno prijavnico pošljite na: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

Prijavnica za kongres

 

 

Natisni

 • 1
 • 2
ZDTS

Zbornica delovnih terapevtov Slovenije
Strokovno združenje

 • Linhartova c. 51
  1000 Ljubljana

Kontakt

 • m:  041 / 966 549
 • @: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
 • Uradne ure:
  petek - ponedeljek,
  od 12.00 do 14.00 ure
© 2019 Zbornica delovnih terapevtov Slovenije - strokovno združenje. Vse pravice pridržane. Izdelava strani baggia.si