MOHO (Model človekove okupacije) in ocenjevalni instrumenti v pediatriji - NOV TERMIN

Zbornica delovnih terapevtov Slovenije

organizira učno delavnico

MOHO (Model človekove okupacije)
in
ocenjevalni instrumeni v pediatriji

 

Datum: 22. in 23. januar 2021
Lokacija: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS - Soča
Linhartova c. 51
Rok prijave: -
Kotizacija: - člani : 230 €; - nečlani : 300 €

Seminar MOHO ocenjevanje za pediatrično področje je prestavljen, zaradi prekrivanja z Bobath tečajem. Nov termin delavnice je 22. in 23. januar 2021!

Glede na trenutno COVID situacijo bo izobraževanje on-line, a bo vključevalo aktivne metode dela.

Kratka predstavitev vsebine seminarja:

Na področju otrok in mladostnikov se delovni terapevti v Sloveniji pogosto srečujemo, da nimamo na voljo dovolj primernih ocenjevanj za določene skupine otrok in mladostnikov. Ker je ocenjevanje pomembno izhodišče za oblikovanje terapevtskih ciljev in načrtovanje obravnave, je nujno izobraževanje na tem področju. Primerna ocenjevanja pomagajo delovnemu terapevtu tudi pri zvišanju strokovne kompetence in komunikaciji v multidisciplinarnem timu.

Na seminarju bodo udeleženci spoznali in se naučili uporabe treh MOHO ocenjevalnih instrumentov s področja pediatrije, ki smo jih z dovoljenjem "MOHO Clearinghouse" prevedli v slovenščino: SCOPE (The Short Child Occupational Profile), COSA (Child Occupational Self Assessment) in PVQ (The Pediatric Volitional Questionnaire).

Kratka predstavitev vseh treh ocenjevalnih instrumentov:

SCOPE:

 • Omogoča vpogled v otrokovo participacijo/sodelovanje v okupacijah
 • Delovnemu terapevtu pomaga ugotoviti na katerem podsistemu ima otrok težave, kar omogoča izbiro nadaljnjih ocenjevanj ali pa načrtovanje obravnave
 • Uporablja se lahko pri otrocih in mladostnikih od 6. meseca do 21. leta
 • Delovnemu terapevtu pomaga pri oblikovanju močnih in šibkih strani (izzivov) otrokove okupacije – pomoč pri načrtovanju obravnave
 • Uporabljamo ga lahko – v začetnem ocenjevanju, sprotnem preverjanju in končni evalvaciji otrokovega napredka; v različnih okoljih, pri različnih okvarah, motnjah in boleznih.

PVQ:

 • Vprašalnik izpolni delovni terapevt preko opazovanja otrokovega vedenja, kar mu pomaga pri ugotavljanju stopnje otrokove motivacije, ugotavljanju v katerih okoljih in pri katerih aktivnostih je motivacija bodisi višja ali nižja
 • Uporablja se ga lahko pri mlajših otrocih in otrocih, ki imajo težave s kognitivnimi, verbalnimi ali fizičnimi sposobnostmi (ki sami ne morejo podati informacij o svoji motivaciji, volji); torej ustrezen je za 2 – 7 let (pri otrocih z motnjo v duševnem razvoju lahko tudi po 7letu starosti).
 • Uporabljamo ga lahko – v začetnem ocenjevanju, sprotnem preverjanju in končni evalvaciji otrokovega napredka

COSA:

 • Delovnemu terapevtu omogoči vpogled v otrokovo in mladostnikovo zaznavanje (percepcijo) svoje okupacijske kompetence in pomena vsakdanjih aktivnosti
 • Izpolni ga otrok sam; če otrok potrebuje pri tem podporo, mu je potrebno le-to zagotoviti (npr. če ne zna brati- mu delovni terapevt prebere vprašanja, ipd.)
 • Pogoji: koncentracija, razumevanje napisanega ali govorjenega sporočila, sporočanje ali izražanje misli, pisanje (lahko ima pri tem tudi podporo).
 • Uporablja se pri otrocih 8 do 13 let (lahko tudi za mlajše in starejše – presoja DT)
PROGRAM:

petek, 22. januar 2021

9.00 - 10.30 Teoretične osnove MOHO modela in normalni razvoj otroka
10.30 - 11.15 Odmor
11.15 - 12.45 Ocenjevanje otroka in njegove participacije v različnih starostnih obdobjih (ocenjevalni instrumenti v okviru MOHO modela)
12.45 - 13.00 Odmor
13.00 - 14.30 Uporaba SCOPE ocenjevanja v procesu delovne terapije - teoretične osnove
14.30 - 14.45 Odmor
14.45 - 16.15 Uporaba SCOPE ocenjevanja v procesu delovne terapije -  teoretočne osnove

sobota, 23. januar 2021

9.00 - 10.30 Uporaba SCOPE ocenjevanja
10.30 - 11.15 Odmor
11.15 - 12.45 Praktična uporaba vprašalnikov, ocenjevalnih obrazcev in obrazcev za načrtovanje intervencije v okviru SCOPE ocenjevanja - delo v skupinah
12.45 - 13.00 Odmor
13.00 - 14.30 Predstavitev COSA, PVQ kot ocenjevalna instrumenta (koncept, struktura in klinična uporaba)
14.30 - 14.45 Odmor
14.45 - 16.15 Predstavitev COSA, PVQ ocenjevanja v procesu delovne terapije - študija primera
Obseg:

25 ur (16 kontaktnih in 9 ur samostojnega dela) - 1 ECTS

Za pridobitev celotnega obsega kreditnih točk morajo udeleženci v roku enega meseca po končanem seminarju izdelati študijo primera, kjer so uporabili predstavljene ocenjevalne instrumente (SCOPE in COSA/PVQ). 

Izvajalki:
 • mag. Nevenka Gričar, dipl.del.ter.
 • Silva Bajde, dipl.del.ter
Kotizacija:
 • člani: 230 €
 • nečlani: 300 €

V kotizacijo je vključeno gradivo (priročniki za posamezne ocenjevalne instrumente v slovenščini), napitki med odmorom in kosilo.
Kotizacijo plačate na podlagi računa, ki bo izdan po delavnici, na TRR št.: SI56 0203 1001 5242 778 (Zbornica delovnih terapevtov Slovenije - strokovno združenje)

Prijave:

Število udeležencev je omejeno, upoštevali bomo vrstni red prijav. Upoštevali bomo samo pisno prijavo!

Scan prijavnice pošljite na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

Prijavnica

 

 

Natisni

Senzorna integracija

Združenje za senzorno integracijo

vas vabi na strokovno izobraževanje

» Senzorna integracija «

 

 

1. modul:

 • SI 101 »Uvod« (16 ur predavanj) (ON-SITE): 29. in 30. oktober 2020
 • SI 102 »Teorija« (CLASI 30 ur predavanj preko spleta (on-line) od 2. novembra 2020 + GSIÖ 18 predavanj (on-site)): 11., 12. in 13. december 2020

Nadaljevanje za delovne terapevte, fizioterapevte in logopede:

2. modul:

 • SI 201 »Ocenjevanje iz ASI perspektive« (8 tednov) preko spleta (on-line) od 14. decembra 2020

Rok prijave: 14 dni pred pričetkom posameznega modula (lahko na vse hkrati ali vsakega posamezno)

Združenje za senzorno integracijo v sodelovanju z mag. Elisabeth Sőchting, predsednico Avstrijskega združenja za senzorno integracijo (GSIÖ) in The Collaborative for Leadership in Ayres Sensory Integration® (CLASI) v letu 2020 ponovno načrtujemo izobraževanje na področju Senzorne integracije (SI) po principih dr. J. Ayres.

Izobraževanje načrtujemo izvesti v 4 modulih.

Za zaključek izobraževanja je obvezna 95% prisotnost in opravljene obveznosti po zaključenem sklopu.

Vsak udeleženec dobi potrdilo ZSI in GSIÖ o zaključenem izobraževanju senzorne integracije, ki je ovrednoteno z ETCS s strani Zbornice delovnih terapevtov Slovenije.

Izobraževanje SI je kombinacija predavanj »on site« in predavanj preko spleta.
 • »Uvod« predavajo strokovne sodelavke Združenja za senzorno integracijo. Predavanje je v slovenskem jeziku.
 • Predavanja »on site« izvaja mag. Elisabeth Sőchting, delovna terapevtka in magistra psihologije iz Avstrije. Terapijo senzorne integracije po principih Ayres-ove izvaja že od leta 1990. Ves čas intenzivno sodeluje s strokovnjaki (učenci dr. Ayres-ove) iz ZDA, kjer je tudi pridobila SI certifikate. Predavanja so v angleškem jeziku.
 • Predavanja preko spleta so v domeni CLASI, kjer predavajo ASI terapevti in predavatelji. Predavanja so v angleškem jeziku.
KOTIZACIJA:

1. modul:

 • SI 101 »Uvod« - 250 €
 • SI 102 »Teorija« - CLASI 230 $ + GSIÖ 300 €

2. modul:

 • SI 201 - CLASI 230 $

Kotizacija vključuje udeležbo na izobraževanju, gradivo ter okrepčilo med odmorom (kava in prigrizki). Število mest je omejeno.

Prijavo potrdite s plačilom akontacije v višini 200 € plačate najkasneje do 1. 10. 2020 na:

 • Združenje za senzorno integracijo, Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana, TRR: SI56 0205 3025 9692 273.

Pri plačilu obvezno navedite vaš ime in priimek. Akontacija se v primeru neudeležbe na seminarju ne vrača (razen, če je izobraževanje odpovedano s strani Združenja).
Akontacija se všteje v ceno izobraževanja!

Plačilo kotizacije je pogoj za udeležbo na izobraževanju!

V kolikor se na izobraževanje prijavite in se le-tega ne udeležite, si pridržujemo pravico do obračuna 50 % kotizacije.
V primeru, da ne bo dovolj prijavljenih udeležencev, izobraževanja ne bomo izvedli. V tem primeru Združenje za senzorno integracijo plačan znesek v celoti povrne plačniku.

Prijavnico na izobraževanje s popolnimi podatki pošljite po pošti na naslov:

Združenje za senzorno integracijo,
Zdravstvena pot 5,
1000 Ljubljana.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na elektronskem naslovu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Vabimo vas tudi k ogledu naše spletne strani
http://senzornaintegracijaslovenija.weebly.com/

 

V pričakovanju vaše udeležbe vas prijazno pozdravljamo.

Marijana Markovič
Predsednica ZSI

 

Prijavnica

 

Natisni

Izdelava drobnih ortotskih pripomočkov (DOP)

Univerzitetna rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča

organizira enodnevno delavnico

Izdelava drobnih ortotskih pripomočkov (DOP)

 

 

Datum: petek, 23. oktober 2020
Lokacija: Univerzitetni Rehabilitacijski Inštitut – URI Soča,
Linhartova 51, 1000 Ljubljana;
Pedagoška sejna soba v kleti ARS stavbe Vijolica
Rok prijave: 15. oktober 2020

Komu je delavnica namenjena:

Delavnica je namenjena delovnim terapevtom, ki obravnavajo paciente, katerim bi uporaba drobnih ortotskih pripomočkov omogočila izvajanje aktivnosti.

Po teoretičnem delu, v katerem bodo predstavljeni individualno izdelani pripomočki pri različnih vrstah omejitev rokovanja, bo praktični del. Prikazani bodo materiali, ki jih uporabljamo in njihova obdelava, sledil bo prikaz izdelave nekaterih pripomočkov, na koncu pa bi udeleženci izdelali željen drobni ortotski pripomoček.

Za evalvacijo bodo udeleženci izdelali izbrani drobni ortotski pripomoček. Kdor bi želel izdelati pripomoček, ki bi bil dejansko uporaben za pacienta, prosimo, da s seboj prinese obris pacientove roke na papirju z označenimi točkami oziroma področji, kjer so problemi (kontrakture, deformacije, izpad funkcije…).

Delavnico bo vodila Agata Križnar, dipl. del. ter.

Vprašanja v zvezi z delavnico pošljite na e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

PROGRAM:

8.00 - 8.15 Registracija udeležencev
8.15 - 9.15
 • Vloga pomen in aplikacija DOP
 • Prikaz različnih primerov aplikacije DOP
9.15 - 10.15
 • Seznanitev z varnostnimi ukrepi v delavnici in pri rokovanju s stroji
 • Spoznavanje z različnimi materiali (pleksidur, woodcast, granule, neopren, platno, silikon…) in njihovo uporabo
 • Napotki za uporabo, aplikacijo in vzdrževanje
10.15 - 10.45 Odmor za kavo
10.45 - 12.15
 • Prikaz izdelave DOP za hranjenje (kroj, rezanje, oblikovanje)
 • Prikaz izdelave DOP za pisanje
 • Prikaz izdelave DOP za tipkanje
 • Izdelava kroja in rokavice za fiksiranje prijema
12.15 - 13.15 Odmor za kosilo
13.15 - 16.15 Samostojna izdelava željenega DOP (po individualnem dogovoru z udeleženci)
16.15 - 16.45 Vprašanja in razprava
Kotizacija:

Kotizacija za udeležbo znaša 120,00 € z vklj. DDV. Račun za plačilo kotizacije vam bomo poslali po pošti v 8 dneh po končani delavnici. Kotizacija vključuje predavanja, prigrizek in napitke v odmoru, kosilo ter potrdilo o udeležbi.

Število udeležencev je omejeno na 10 oseb.

Prijave in informacije:

Prijave sprejemamo do 15. oktobra 2020 izključno preko spletnega obrazca, ki se nahaja na povezavi:

https://dogodki.uri-soca.si/sl/Dogodki/.

 

Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete ali nam pišete:
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – SOČA,
Tajništvo zdravstvenihprogramov,
Linhartova 51,
1000 Ljubljana

tel.: 01 / 4758 243,
e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Odjavite se lahko do vključno 10.10.2020 preko zgoraj navedenega elektronskega naslova. Kasnejših odjav ne bomo upoštevali in bomo zaračunali stroške delavnice v višini polne kotizacije.

 

Natisni

Kognitivni pristop v procesu učinkovitega uzvajanja vsakodnevnih aktivnosti

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča

organizira seminar

Kognitivni pristop v procesu učinkovitega izvajanja vsakodnevnih aktivnosti
(The Cognitivie Orientation to daily Occupational Performance, CO-OP)

 

Datum: 25. in 26. september 2020 in 22. januar 2021
Lokacija: Univerzitetni Rehabilitacijski Inštitut – URI Soča,
Linhartova 51, 1000 Ljubljana;
sejna soba na otroškem oddelku v pritličju stavbe Marjetica
Rok prijave: 8. september 2020

Komu je seminar namenjen?

Seminar je namenjen delovnim terapevtom, specialnim pedagogom, strokovnim sodelavcem, psihologom, pediatrom, fiziatrom, razvojnim pediatrom, fizioterapevtom.

Predavala bo Simona Korelc, dipl. del. ter., z večletnimi praktičnimi izkušnjami s področja CO-OP pristopa in mednarodno licenco za predavatelja CO-OP.

Seminar je sestavljen iz predavanj, dela v skupinah in analize video posnetkov. Drugi dan seminarja bo del praktičnega dela potekal tako, da bodo udeleženci učili druge udeležence, kako izvesti izbrano aktivnost, nalogo, spretnost. Za delo tekom tretjega dne (v januarju) bo potrebno pripraviti kratek video posnetek dela po principih CO-OP pristopa (vsa podrobna navodila boste prejeli v začetnem delu seminarja).

 

PROGRAM:

petek, 25. september 2020

9.00 - 9.30 Registracija udeležencev
9.45 - 10.00 Uvodni pozdrav
10.00 - 11.00 Uvod v kognitivni pristop v procesu učenja izvajanja vsakodnevnih aktivnosti
11.00 - 11.45 Osnove pristopa CO-OP: pregled teorije, modelov in filozofije, na kateri temelji pristop
11.45 - 12.00 Odmor
12.00 - 13.00 Osnove za CO-OP: načela in teorije
13.00 - 14.00 Kosilo
14.00 - 15.00 Proces izbire ciljev, ki so za klienta pomembni
15.00 - 16.00 Dinamična analiza izvedbe aktivnosti
16.00 - 16.15 Odmor
16.15 - 17.15 Pridobiti spretnosti skozi kognitivne strategije
17.15 - 17.30 Povzetek dneva, domača naloga

 

sobota, 26. september 2020

9.00 - 9.45 Povzetek prvega dne
9.45 - 11.00 Izvajanje domače naloge
11.00 - 11.15 Odmor
11.15 - 12.15 Uporaba strategij za reševanje problemov
12.15 - 13.15 Kosilo
13.15 - 13.45 Vodeno odkritje
13.45 - 14.00 Principi omogočanja učenja in uspešne izvedbe vsakodnevnih aktivnosti
14.00 - 14.20 Vključevanje staršev in drugih pomembnih oseb v proces dela
14.20 - 14.45 Okvir in struktura terapevtske obravnave
14.45 - 15.00 Odmor
15.00 - 16.15 CO-OP izvedbe
16.15 - 16.30 Zaključek

 

petek, 22. januar 2021

9.00 - 10.00 Izkušnje z uporabo CO-OP pristopa
10.00 - 11.00 Predstavitev kratkih primerov (10 min)
11.00 - 11.15 Odmor
11.15 - 12.15 Predstavitev kratkih primerov (10 min) in razprava
12.15 - 12.50 Skupni povzetek
12.50 - 13.30 Kosilo
13.30 - 14.00 Razprava izbranih primerov
14.00 - 15.00 Reševanje problemov
15.00 - 15.15 Odmor
15.15 - 16.00 Sprememba v izvajanju
16.00 - 17.00 Izvajanje CO-OP: Izzivi in priložnosti

 

Izvajalka:

Simona Korelc, dipl. del. ter.

 

Kotizacija:

Kotizacija za udeležbo na seminarju znaša 300,00 € z vključenim DDV-jem. V primeru izrednih razmer povezanih z obvladovanjem širjenja korona virusa bo izvajanje seminarja potekalo na daljavo.

Račun za plačilo kotizacije vam bomo poslali po pošti v 8 dneh po končanem seminarju. Kotizacija vključuje predavanja in izročke, prigrizek in napitke v odmoru, kosilo ter potrdilo o udeležbi.

 

Prijave in informacije:

Prijave sprejemamo do 8. 9. 2020 izključno preko spletnega obrazca, ki se nahaja na povezavi:
https://dogodki.uri-soca.si/si/Dogodki/.

Število udeležencev je omejeno na 15. Upoštevali bomo vrstni red prijav!

 

Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete ali nam pišete:

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Repblike Slovenije - SOČA,
Tajništvo zdravstvenih programov,
Linhartova c. 51,
1000 Ljubljana

tel.: 01 / 475 82 43
e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

Obrazložitev vsebine seminarja:

Preberite več

Natisni

ZDTS

Zbornica delovnih terapevtov Slovenije
Strokovno združenje

 • Linhartova c. 51
  1000 Ljubljana

Kontakt

 • m:  041 / 966 549
 • @: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
 • Uradne ure:
  petek - ponedeljek,
  od 12.00 do 14.00 ure
© 2019 Zbornica delovnih terapevtov Slovenije - strokovno združenje. Vse pravice pridržane. Izdelava strani baggia.si