COPM v procesu delovne terapije

Zbornica delovnih terapevtov Slovenije

organizira učno delavnico

COPM v procesu delovne terapije

 

Datum: 24. november 2021
Lokacija: URI Soča, predavalnica v 4. nadstropju 
v primeru poslabšanja epidemiološke situacije, bo delavnica potekala preko spleta
Kotizacija: člani ZDTS 100 €, nečlani 140 €
Rok za prijavo: 15. november 2021

 
PROGRAM:
8.30 - 9.00 Registracija
9.00 - 9.30 Uvod
Jelka janša
9.30 - 10.30 Na uporabnika in dejavnost osredotočen pristop
Andreja Švajger
10.30 - 10.45 Odmor
10.45 - 12.00 Kanadski okvir za proces prakse
Jelka Janša , Monika Vrhovnik Hribar
12.00 - 13.15 Kosilo
13.15 - 15.00 COPM v uporabi
Jelka Janša, Andreja Švajger, Monika Vrhovnik Hribar
15.00 - 15.15 Odmor
15.15 - 16.30 Diskusija

 

Izvajalke:

 • Monika Vrhovnik Hribar, dipl.del.ter
 • pred. mag. Andreja Švajger, dipl. del. ter.
 • mag. Jelka Janša, dipl. del. ter

 

Kotizacija:

 • člani: 100 €
 • nečlani: 140 €

Kotizacijo plačate na podlagi računa, ki bo izdan po delavnici, na TRR št.: SI56 0203 1001 5242 778 (Zbornica delovnih terapevtov Slovenije - strokovno združenje)

 

Rok prijave:

15. november 2021.

Pravočasna odjava je možna do 15. marca 2020. V primeru, da udeleženec brez pravočasne odjave ne pride na tečaj, zaračunamo celotno kotizacijo.

Izobraževanje se bo izvedlo ob min. številu 15 udeležencev. V nasprotnem primeru si organizator pridržuje pravico odpovedi izvedbe izobraževanja.

Upoštevali bomo samo pisno prijavo!

Scan prijavnice pošljite na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

Navodilo za udeležence: Člani ZDTS naj s seboj prinesejo Priročnik za COPM. Prosimo, da ga predhodno preberejo. Prav tako je potrebno imeti ocenjevalne obrazce, katere se kupi na spletni strani: http://www.thecopm.ca

Prijavnica

 

Natisni

Timski pristop v obravnavi nevrogene disfagije pri odraslih

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča

organizira spletni seminar

Timski pristop v obravnavi nevrogene disfagije pri odraslih

 

 

Datum: 11. november 2021
Lokacija: preko spletne platforme ZOOM
Kotizacija: 80,00 € z vključenim DDV
Rok za prijavo: 30. oktober 2021
Vodja: asist. Maja Ogrin, spec. klin. log.

Komu je seminar namenjen?

Seminar je namenjen medicinskemu in negovalnemu osebju ter drugim strokovnjakom, ki so neposredno vključeni v proces hranjenja starejših in oseb z motnjami požiranja. Udeleženci se bodo seznanili z boleznimi, pri katerih lahko nastanejo motnje požiranja in spoznali različne težave v posameznih fazah požiranja. Seznanili se bodo z vlogami posameznih članov tima in spoznali postopke ukrepanja v primeru motenj požiranja.

Udeležba na seminarju bo upoštevana za stalno podiplomsko usposabljanje zdravnikov za podaljševanje licenc ZZS in s strani IVZ kot strokovno izobraževanje.

Seminar se bo izvedel v obliki interaktivnega videoizobraževanja preko spletne platforme ZOOM. Za nemoteno sodelovanje je potrebno pred prvo povezavo opraviti tehnični test preko povezave: https://zoom.us/test. ZOOM je uporabniku prijazna spletna platforma in za udeležbo potrebujete kvalitetno internetno povezavo in računalnik.

PROGRAM:
8.30 Uvodni nagovor
8.40 - 9.00 Anatomija in fiziologija požiranja;
doc. dr. Maja Šereg Bahar, dr. med. spec. otorinolaringologije
9.00 - 9.20 Motnje požiranja in diagnostični postopki za njihovo ugotavljanje ter motnje požiranja pri osebi s traheostomo;
prof. dr. Irena Hočevar Boltežar, dr. med. spec. otorinolaringologije
9.20 - 9.40 Funkcijska preiskava žrela in požiralnika;
Mateja Ogulin, dr. med
9.40 - 10.00 Radiološka vstavitev gastrostome;
Pavel Kavčič, dr. med. spec. radiolog.
10.00 - 10.20 Aspiracijska pljučnica kot zaplet pri motnjah požiranja;
Marijana Žen Jurančič, dr. med., spec. interne medicine
10.20 - 10.30 Odmor
10.30 - 10.50 Vloga respiratornega fizioterapevta pri motnjah požiranja;
Bernarda Hafner, dipl. fiziot.
10.50 - 11.10 Prehranska obravnava pri bolnikih z motnjami požiranja;
Monika Fortner, mag. dietet.
 11.10 - 11.30 Zagotavljanje zadostne prehranjenosti bolnika z motnjo požiranja;
Neža Majdič, dr. med.
11.30 - 11.50 Vloga medicinske sestre pri bolniku z disfagijo;
Taja Messaci, dipl. m. s.
11.50 - 12.10 Zagotavljanje ustreznega položaja in uporaba pripomočkov za hranjenje;
Dejana Zajc, dipl. del. ter.
12.10 - 12.20 Odmor
12.20 - 12.40 Logopedska diagnostika motenj požiranja;
Patricija Širca Ule, spec. klin. log.
12.40 - 13.00 Logopedska diagnostika motenj požiranja;
asist. Maja Ogrin, spec. klin. log
13.00 - 13.20 IDDSI smernice
Marjeta Trček Kavčič, mag. prof. log. in surdoped., mag. prof. spec. in rehab. ped.
13.20 - 13.50 Psihološki vidiki nevrogenih težav s hranjenjem in požiranjem;
Vesna Mlinarič Lešnik, univ. dipl. psih.
13.50 - 14.05 Predstavitev izdelkov klinične prehrane;
Medias International
14.05 - 14.15 Diskusija in zaključek

Kotizacija:

Kotizacija za seminar znaša 80,00 € z DDV.

Račun za plačilo kotizacije vam bomo poslali po pošti v 8 dneh po končanem seminarju. Kotizacija vključuje udeležbo na predavanjih, izročke v elektronski obliki in potrdilo o udeležbi.

 

Prijave in informacije:

Prijave sprejemamo do 30.10.2021 izključno preko spletnega obrazca, ki se nahaja na povezavi: https://dogodki.uri-soca.si/sl/Dogodki/.

 

Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete ali nam pišete:

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – SOČA,
Tajništvo zdravstvenih programov,
Linhartova 51, 1000 Ljubljana,
tel.: 030/620 377,
E-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

Odjavite se lahko do vključno 05.11.2020 preko zgoraj navedenega elektronskega naslova. Kasnejših odjav ne bomo upoštevali in bomo zaračunali stroške seminarja v višini polne kotizacije.

 

Natisni

Nevropsihološka ocena pri vračanju v proces vožnje po nevrološki okvari

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča

organizira seminar z delavnico

Nevropsihološka ocena pri vračanju v proces vožnje po nevrološki okvari

 

 

Datum: 26. november 2021
Lokacija: preko spletne platforme ZOOM
Kotizacija: 80,00 € z vključenim DDV
Rok za prijavo: 20. november 2021
Vodja: asist. dr. Urša Štaba, spec. klin. psih.

Komu je seminar namenjen?

Seminar obravnava empirično zasnovane metode za vrednotenje kognitivnih, vidno zaznavnih, vedenjskih in izvršilnih funkcij, ki so potrebne za vožnjo. Te sposobnosti pogosto niso očitne zunanjemu opazovalcu ali vozniku samemu. Obravnavali bomo simptome in diagnoze, ki povzročajo primanjkljaje pri vožnji.

Seminar je namenjen kliničnim psihologom, psihologom, zdravnikom, delovnim terapevtom, učiteljem vožnje, študentom, prostovoljcem in ostalim, ki jih zanima ocenjevanje vozniških zmožnosti pri osebah s posebnimi potrebami.

Udeležba na seminarju in delavnici bo upoštevana za stalno podiplomsko usposabljanje zdravnikov za podaljševanje licenc ZZS in s strani IVZ kot strokovno izobraževanje.

Seminar se bo izvedel v obliki interaktivnega videoizobraževanja preko spletne platforme ZOOM. Za nemoteno sodelovanje je potrebno pred prvo povezavo opraviti tehnični test preko povezave: https://zoom.us/test. ZOOM je uporabniku prijazna spletna platforma in za udeležbo potrebujete kvalitetno internetno povezavo in računalnik.

PROGRAM:
8.00 - 8.30 Registracija udeležencev
8.30 - 9.00 Modeli in temeljni kognitivni principi vožnje;
asist. dr. Urša Čižman Štaba, spec. klin. psih.
9.00 - 9.30 Značilnosti kognitivne oškodovanosti posameznih nevroloških okvar; 
asist. dr. Barbara Starovasnik Žagavec, spec. klin. psih.
9.30 - 9.50 Vpliv samozavedanja na sposobnost vračanja v proces vožnje po nevrološki okvari;
mag. Marjana Krajnc Dobre, spec. klin. psih.
9.50 - 10.10 Dejavniki ki vplivajo na uspešnost vračanja v proces vožnje po nevrološki okvari;
asist. dr. Katja Dular, spec. klin. psih.
10.10 - 10.30 Rehabilitacija vožnje: učinkovitost kognitivnega treninga in ponovna ocena;
asist. Vesna Mlinarič Lešnik, spec. klin. psih.
10.30 - 11.00 Odmor
11.00 - 11.20 Vpliv osebnostnih motenj in motenj čustvovanja na vožnjo;
asist. Vida Ana Politakis, univ. dipl. psih.
11.20 - 11.40 Posebnosti pri ocenjevanju starejših voznikov;
asist. dr. Miha Rutar, univ. dipl. psih.
 11.40 - 12.00 Strah pred vožnjo;
asist. dr. Barbara Horvat Rauter, univ. dipl. psih.
12.00 - 12.20 Skladnost ocene vozniških zmožnosti med nevrospihološko preiskušnjo in simulatorjem vožnje – izsledki raziskave;
asist. Karmen Resnik Robida, dipl. zdr. psih, mag. nevrz.
12.20 - 14.00 Odmor
14.00 - 14.30 Predstavitev ambulante za voznike s posebnimi potrebami URI Soča;
Marko Sremec, spec. MDPŠ
14.30 - 14.50 Ocenjevanje vozniških zmožnosti s simulatorjem vožnje;
Marjan Loboda, tehnik v laboratoriju za preizkušanje vozniških sposobnosti
14.50 - 15.10 Ocena vozniške zmožnosti učitelja vožnje;
Brane Legan, učitelj vožnje
15.10 - 15.30 Predstavitev simulatorja vožnje SimFit2Driv; 
prof. dr. Jaka Sodnik, uni. dipl. inž. el. Doc. dr. Kristina Stojmenova, mag. gosp. Inž.
15.30 - 16.00 Diskusija

Kotizacija:

Kotizacija za seminar znaša 80,00 € z DDV.

Račun za plačilo kotizacije vam bomo poslali po pošti v 8 dneh po končanem seminarju. Kotizacija vključuje udeležbo na predavanjih, izročke v elektronski obliki in potrdilo o udeležbi.

 

Prijave in informacije:

Prijave sprejemamo do 20.11.2021 izključno preko spletnega obrazca, ki se nahaja na povezavi: https://dogodki.uri-soca.si/sl/Dogodki/.

 

Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete ali nam pišete:

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – SOČA,
Tajništvo zdravstvenih programov,
Linhartova 51, 1000 Ljubljana
tel.: 030/620 377,
E-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

Odjavite se lahko do vključno 20.11.2021 preko zgoraj navedenega elektronskega naslova. Kasnejših odjav ne bomo upoštevali in bomo zaračunali stroške seminarja v višini polne kotizacije.

 

Natisni

Delovnoterapevtska obravnava otrok s težavami pri odvajanju blata

Vabilo na strokovno izobraževanje

Delovnoterapevtska obravnava otrok s težavami pri odvajanju blata

 

 

Datum: 13. in 14. november 2021
Lokacija: preko aplikacije ZOOM 
Kotizacija: 130,00 €
Rok za prijavo: 15. oktober 2021

Predavateljica:

Isabelle Beaudry Bellefeuille je dipl. delovna terapevtka, ki je diplomirala na McGill University, Kanada, leta 1991. Kasneje je pridobila specialna znanja na področju pediatrije in senzorne integracije. 20 let živi in dela v Španiji, kje aktivno sodeluje pri promociji senzorne integracije. Je lastnica in direktorica delovno terapevtske klinike v Oviedu, Španiji.

Doktorirala je na University of Newcastle (Australia) pod vodstvom dr. Shelly Lane. Njena raziskovanja so vezana na toaletne navade otrok s senzorne perspektive.

Izdala je 4 knjige in številne članke na temo senzorne integracije in njene uporabe v delovni terapiji. Predavala je na različnih španskih univerzah. Leta 2005 je ustanovila Združenje za senzorno integracijo Španije. Leta 2014 je sodelovala pri razvoju in implementaciji delovne terapije v šole.

 

Organizatorki izobraževanja:

Igra in delovna terapija, Andreja Kovačič s.p.,
TVIPSI, delovna terapija in senzorna integracija, Nevenka Gričar s.p.

PROGRAM:

sobota, 13. november

10.00 - 11.15 Fiziologija odvajanja
11.15 - 11.45 Odmor
11.45 - 13.00 Težave inkontinence blata in zavračanja odvajanja blata
13.00 - 14.00 Odmor
14.00 - 15.30 Pregled standardnih ocenjevanj
15.30 - 16.00 Odmor
16.00 - 17.00 Analiza in klinično sklepanje

 nedelja, 14. november

10.00 - 13.00 DT obravnava
13.00 - 14.00 Odmor
14.00 - 17.00 Primeri udeležencev

 

Izobraževanje bo v angleškem jeziku (ne bo simultanega prevajanja v slovenski jezik).
Predavateljica si pridržuje pravico do spremembe programa.

 

Kotizacija:

Kotizacija znaša 130 EUR in vključuje enodnevno izobraževanje ter izročke.

 

Prijave:

Zaradi potrditve izvedbe izobraževanja predavateljici, prosimo za prijave do 15.10. 2021. Po potrditvi izvedbe izobraževanja, vam bomo poslali podatke za plačilo. Skenirano prijavnico pošljite na: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Izobraževanja se lahko udeležijo delovni terapevti.

 

Prijavnica

 

Natisni

ZDTS

Zbornica delovnih terapevtov Slovenije
Strokovno združenje

 • Linhartova c. 51
  1000 Ljubljana

Kontakt

 • m:  041 / 966 549
 • @: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
 • Uradne ure:
  petek - ponedeljek,
  od 12.00 do 14.00 ure
© 2019 Zbornica delovnih terapevtov Slovenije - strokovno združenje. Vse pravice pridržane. Izdelava strani baggia.si