Obvladujmo spremljevalce sodobnega časa: sedenje, staranje in kronična bolečina na delovnem mestu

Vabljeni na znanstveno konferenco

Obvladujmo spremljevalce sodobnega časa:
sedenje, staranje in kronična bolečina na delovnem mestu 

 

Datum: 31. januar 2024
Lokacija: Kongresni center Brdo pri Kranju,
dvorana Grandis
Rok prijave: 24. januar 2024

 

 

 

PROGRAM:

Povezuje: dr. Sonja Robnik

7.30 - 8.30 Registracija in jutranja kava
8.30 - 9.00

UVODNI NAGOVORI

Luka Mesec, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Dr. Valentina Prevolnik Rupel, ministrica za zdravje

Doc. dr. Martina Oder, dekanja Zdravstvene fakultete

Doc. dr. Katarina Galof, predsednica Zbornice delovnih terapevtov Slovenije

Monika Ažman, predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije

HOMO SEDENTARE (SEDEČI ČLOVEK) V DELOVNEM OKOLJU

Veliko poklicev (npr. v pisarnah, laboratorijih, klicnih centrih, v prevozništvu, šiviljski industriji) zahteva dolgotrajno sedenje. V Evropski uniji sedeče delo opravljata približno dva od petih zaposlenih. Ženske, kažejo podatki Eurofounda, o sedečem delu poročajo pogosteje. Prekomerno sedenje prinaša številne posledice, npr. srčno-žilna obolenja, diabetes II. tipa, kostno-mišična obolenja, povišanje telesne teže, otekanje nog, migrenske glavobole. Katere so strategije za zmanjševanje časa sedenja in mišičnega neudobja, kako oblikovati sedeče delovno mesto, kako izvesti aktivni odmor, kako si lahko pomagamo takrat, ko se sedenju ne moremo izogniti, je le nekaj vidikov sedečega dela, ki jih naslavljamo v tem sklopu.

9.00 - 10.40 SEDENTARNOST IN SKRB ZA ZDRAVJE
Mag. Alenka Plemelj Mohorič in dr. Katarina Kacjan Žgajnar 
Zdravstvena fakulteta
BLAŽENJE POSLEDIC SEDEČEGA DELA – AKTIVNI ODMOR
Nina Hiti, Sara Mohorič
Zdravstvena fakulteta
KAKO SEDETI, KO JE TREBA SEDETI?
Dr. Maja Petrič
Zdravstvena fakulteta
555-8745 Odmor

STARANJE NA DELOVNEM MESTU: NAJ BO VARNO IN ZDRAVJU PRIJAZNO

Varnost in zdravje pri delu mora biti pomembna organizacijska in osebna vrednota od prvega vstopa na trg dela dalje, saj se posledice dela v ne-trajnostnih delovnih razmerah kopičijo in negativno vplivajo na našo varnost in zdravje ter kakovost življenja. Delež starejših delavk in delavcev se povečuje, nacionalna raziskava o zdravju in zdravstvenem varstvu pa kaže, da se s starostjo viša delež tistih, ki čutijo hude ali zelo hude telesne bolečine, imajo dolgotrajno bolezen ali zdravstveno težavo in slabše ocenjujejo svoje zdravstveno stanje. Panel prinaša odgovore na vprašanja, kako lahko delovno okolje prispeva k varovanju našega zdravja, kaj motivira ljudi, da nadaljujejo z delom po izpolnitvi pogojev za upokojitev, kako stereotipi o starejših lahko znižujejo psihološko varnost njihovega delovnega okolja, pa tudi, kako na delovnih mestih v Sloveniji sploh zaznavamo psihološko varnost.

11.00 - 12.40 MOTIVI ZA PODALJŠEVANJE DELOVNE AKTIVNOSTI
Dr. Urša Bratun
Zdravstvena fakulteta
ZMOTE IN DEJSTVA O STAREJŠIH DELAVCIH IN DELAVKAH: POMEN ZA NJIHOVO PSIHOLOŠKO VARNO DELOVNO OKOLJE
Prof. dr. Tina Kavčič
Zdravstvena fakulteta
KAKO SLOVENSKI ZAPOSLENI ZAZNAVAJO PSIHOLOŠKO VARNOST SVOJEGA DELOVNEGA OKOLJA
UGOTOVITVE MANJŠE RAZISKAVE
Dr. Katarina Kacjan Žgajnar, mag. Alenka Plemelj Mohorič, prof. dr. Tina Kavčič
Zdravstvena fakulteta
RAZGIBAJMO MIŠICE - AKTIVNI ODMOR
Nina Hiti, Sara Mohorič
Zdravstvena fakulteta
12.40 - 13.00 Odmor

ŽIVETI IN DELATI S KRONIČNO BOLEČINO

Ocene Slovenskega združenja za zdravljenje bolečine kažejo, da kronično bolečino čuti petina odraslega prebivalstva, ženske pogosteje kot moški. Čeprav je ta vrsta bolečine najpogostejša pri starejših, je prisotna tudi v delovno aktivni populaciji. Pri tistih s kronično bolečino, ki se v enem mesecu ne vrnejo na delo, se verjetnost za dolgotrajno nezmožnost za delo poveča, kaže praksa. V zadnjem sklopu bomo iskali odgovore na vprašanja, kako živeti in delati s kronično bolečino, postregli z znanstvenimi dokazi o učinkih telesne vadbe pri ljudeh s kronično bolečino, spregovorili o ovirah za izvajanje redne telesne dejavnosti pri tej populaciji, o dejavnikih, ki jih moramo upoštevati pri ocenjevanju zmožnosti za delo in predstavili konkreten primer procesa zaposlitvene rehabilitacije pri dolgotrajno brezposelnem starejšem delavcu s kronično bolečino.

13.00 - 14.30 TELESNA DEJAVNOST IN VADBA ZA LJUDI S KRONIČNO BOLEČINO V SPODNJEM DELU HRBTA
Izr. prof. dr. Alan Kacin
Zdravstvena fakulteta
MOŽNOSTI POKLICNE REHABILITACIJE PRI BOLNICAH IN BOLNIKIH S KRONIČNO BOLEČINO
Tina Rozman
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča
ZAPOSLITEV DOLGOTRAJNO BREZPOSELNE STAREJŠE OSEBE S KRONIČNO BOLEČINO V PROCESU ZAPOSLITVENE REHABILITACIJE
Ana Miklavčič
Invalidsko podjetje Centerkontura
14.30 - 14.40 ZAKLJUČKI
Mag. Katja Rihar Bajuk, generalna direktorica Direktorata za delovna razmerja in pravice iz dela pri MDDSZ
14.40 DELOVNA ZAKUSKA

 

Kotizacije ni, udeležba na dogodku je brezplačna. Kljub temu pa so prijave obvezne – neprijavljenim, žal, ne bomo mogli zagotoviti udeležbe. Prijave sprejemamo najkasneje do 24. 1. 2024 oziroma do zapolnitve prostih mest po načelu zgodnejših prijav.

Prijavite se lahko na povezavi https://www.1ka.si/konferencaVZD2024.

 

Po dogodku vas vabimo na manjšo zakusko, kjer bo priložnost, da z nami ter drugimi udeleženkami in udeleženci predebatirate še kakšno vprašanje s področja varnosti in zdravja pri delu.

 

Veselimo se srečanja z vami - vabljeni!

 

- - -

V skladu s Pravilnikom o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu bo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti strokovnim delavkam in delavcem za varnost pri delu priznalo 10 točk.

Usposabljanje je vpisano v evidenco strokovnih izpopolnjevanj pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije pod številko I-2023-1062-1062.

 

Vabilo in program

 

   

 

 

Natisni

Normalno gibanje

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča
in
Zbornica delovnih terapevtov Slovenije

organizirata učno delavnico

Normalno gibanje

 

Datum: 14. - 16. december 2023
Lokacija: Univerzitetni Rehabilitacijski Inštitut – URI Soča,
Linhartova 51, 1000 Ljubljana
Rok prijave: 4. december 2023

Komu je delavnica namenjena?

Delavnica je namenjena vsem delovnim terapevtom, ne glede na predhodno znanje in izkušnje.

Namen delavnice je poglobiti znanje funkcionalne anatomije ter preko analiz gibanja (kinematika, aktivnost agonistov in stabilizatorjev) pridobiti znanje o mišičnem delu pri osnovnih vsakodnevnih aktivnostih (vstajanje, usedanje, obračanje itd.), saj je le-to pogoj za primerno facilitacijo gibanja. Cilji delavnice so razumevanje normalnega gibanja, spoznavanje osnovne terminologije analize gibanja ter osnovnih principov handlinga. Med praktičnimi sekvencami se bomo učili manualnih spretnosti – handlinga, preko katerega osebi pomagamo pri kvalitetni izvedbi gibanja.

 

PROGRAM:

1. dan - četrtek, 14. december 2023

8:30 - 9:00 Pozdrav, uvod, organizacija
9:00 - 10:30 Normalno gibanje, terminologija (poravnava/alignment, podporna ploskev, posturalni set, center mase)
10:30 - 10:45 Odmor
10:45 - 12:45 Facilitacija (teorija in uvod v praktično delo)
12:45 - 13:30 Odmor za kosilo
13:30 - 14:45 Analiza gibanja: gibanje med stojo in sedenjem
14:45 - 15:00 Odmor
15:00 - 16:45 Facilitacija gibanja gibanje med stojo in sedenjem
16:45 - 17:00 Feedback in zaključek

 

2. dan - petek, 15. december 2023

8:00 - 9:00 Ponovitev, vprašanja
9:00 - 10:30 Koncept posturalne kontrole (pogoj za normalno gibanje)
10:30 - 10:45 Odmor
10:45 - 12:45 Analiza in facilitacija transferja sede – leže na boku in obratno
12:45 - 13:30 Odmor za kosilo
13:30 - 14:45 Analiza obračanja in facilitacija
14:45 - 15:00 Odmor
15:00 - 16:30 Analiza premikanja po postelji (bridging) in facilitacija
16:30 - 17.00 Feedback in zaključek

 

3. dan - sobota, 16. december 2023

8:00 - 8:30 Ponovitev, vprašanja
8:30 - 10:15 Analiza premikanja po postelji v sede in facilitacija
10:15 - 10:30 Odmor
10:30 - 12:00 Analiza in facilitacija transferja
12:00 Zadnja vprašanja in zaključek delavnice

* Program se lahko spremeni oz. prilagodi glede na potrebe skupine

 

Kotizacija:

 • člani 220 €
 • nečlani 320 €

Kotizacijo plačate na podlagi računa, ki bo izdan po delavnici.

Rok prijave: 4. december 2023

 

Upoštevali bomo samo pisno prijavo.

 

Scan prijavnice pošljite na naslov:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

Prijavnica

 

 

Natisni

Montessori za starejše in osebe z demenco - ponudba izobraževanj 2023/2024

Ljudje z demenco so še vedno prevečkrat odrinjeni na rob družbe. Tja se, zaradi izgube nekaterih spretnosti, sposobnosti in veščin, umikajo tudi sami. Hkrati družba na izzive, kijih prinaša demenca še vedno gleda z zadržanostjo, stigmo in naučeno nemočjo. Tako se med enimi in drugimi prepad z vsakim novim dnem poglablja in širi. Konkretne predloge za premeščanje teh razlik pa je težko najti, saj je vsak posameznik svet zase in enarešitev ni primerna za vse.

Cameron J. Camp je pedagogiko montessori prilagodil za delo s starejšimi in osebami zdemenco. Ta pristop gradi na spoštovanju, dostojanstvu, enakovrednosti, samostojnosti,proceduralnem spominu, tehniki odloženega priklica, vključenosti, ohranjenih spretnostih, sposobnostih in veščinah, ter dejstvu, da se z demenco da dobro živeti.

Metoda montessori za starejše in osebe z demenco (Montessori Inspired Lifestyle:Dementia Programming) je izrazito praktična in prinaša konkretne rešitve, ki izhajajo iz posameznikove življenjske zgodbe ter spretnosti, sposobnosti in veščin, ki so še ohranjene.

 

Izobraževanja:

 • Osnovni seminar s Cameronom J. Campom
 • Modul montessori I.
 • Modul montessori II.
 • Seminar za svojce
 • Osnovni seminar v vaši ustanovi
 • Nadaljevalni seminar v vaši ustanovi - odzivno vedenje
 • Nadaljevalni seminar v vaši ustanovi - pripravljeno okolje
 • Nadaljevalni seminar v vaši ustanovi - priprava dejavnosti

 

 

Celotna ponudba izobraževanj "Montessori za starejše in osebe z demenco"

 

 

Izdal: Dom sv. Jožef Celje

Kontakt:
059 073 800
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

Natisni

ZDTS

Zbornica delovnih terapevtov Slovenije
Strokovno združenje

 • Linhartova c. 51
  1000 Ljubljana

Kontakt

 • m:  041 / 966 549
 • @: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
 • Uradne ure:
  petek - ponedeljek,
  od 12.00 do 14.00 ure
© 2019 Zbornica delovnih terapevtov Slovenije - strokovno združenje. Vse pravice pridržane. Izdelava strani baggia.si