Kognitivni pristop v procesu učenja učinkovitega izvajanja vsakodnevnih aktivnosti
od petek, 22. marec 2019 -  08:00
do sobota, 23. marec 2019 - 17:00
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS - Soča

organizira seminar
Kognitivni pristop v procesu učenja učinkovitega izvajanja vsakodnevnih aktivnosti
(The Cognitive Orientation to Daily Occupational Performance, CO-OP) 


Kraj dogodka: Univerzitetni Rehabilitacijski Inštitut – URI Soča, Linhartova 51, 1000 Ljubljana


 


Datum: 22. - 23. marec 2019 in 7. junij 2019


 


Izvajalka: Simona Korelc, dipl. del. ter


 


Program:


petek, 22. marec 2019
8.00 - 8.30Registracija udeležencev8.45 - 9.00Uvodni pozdrav9.00 - 10.00Uvod v kognitivni pristop v procesu učenja izvajanja vsakodnevnih aktivnosti10.00 - 10.45Osnove pristopa CO-OP: pregled teorije, modelov in filozofije, na kateri temelji pristop10.45 - 11.00Odmor11.00 - 12.00Osnove za CO-OP: načela in teorije12.00 - 13.00Proces izbire ciljev, ki so za klienta pomembni13.00 - 14.00Kosilo14.00 - 15.00Dinamična analiza izvedbe aktivnosti15.00 - 15.15Odmor15.15 - 16.15Pridobiti spretnosti skozi kognitivne strategije16.15 - 16.30Povzetek dneva, domača naloga

 


sobota, 23. marec 2019
9.00 - 9.45Povzetek prvega dne9.45 - 11.00Izvajanje domače naloge11.00 - 11.15Odmor11.15 - 12.15Uporaba strategij za reševanje problemov12.15 - 13.15Kosilo13.15 - 13.45Vodeno odkrijtje13.45 - 14.00Principi omogočanja učenja in uspešne izvedbe vsakodnevnih aktivnosti14.00 - 14.20Vključevanje staršev inn drugih pomembnih oseb v proces dela14.20 - 14.45Okvir in struktura terapevtske obravnave14.45 - 15.00Odmor15.00 - 16.15CO-OP izvedbe16.15 - 16.30Zaključek

 


petek, 7. junij 2019
9.00 - 10.00Izkušnje z uporabo CO-OP pristopa10.00 - 11.00Predstavitev kratkih primerov (10 min)11.00 - 11.15Odmor11.15 - 12.15Predstavitev kratkih primerov (10 min) in razprava12.15 - 12.50Skupni povzetek12.50 - 13.30Kosilo13.30 - 14.00Razprava izbranih primerov14.00 - 15.00Reševanje problemov15.00 - 15. 15Odmor15.15 - 16.00Sprememba v izvajanju16.00 - 17.00Izvajanje CO-OP: Izzivi in priložnosti

 


Splošne informacije:
Seminar je namenjen delovnim terapevtom, specialnim pedagogom, strokovnim sodelavcem v šolah in vrtcih, ki se v svoji praksi srečujejo z otroki z razvojno motnjo koordinacije, psihologom, pediatrom, fiziatrom, razvojnim pediatrom, fizioterapevtom.
Predavala bo Simona Korelc, dipl. del. ter., z večletnimi praktičnimi izkušnjami s področja CO-OP pristopa in mednarodno licenco za predavatelja CO-OP.
Tečaj je sestavljen iz predavanj, dela v skupinah in analize video posnetkov. Drugi dan tečaja bo del praktičnega dela potekal tako, da bodo udeleženci učili druge udeležence, kako izvesti izbrano aktivnost, nalogo, spretnost. Za delo tekom tretjega dne (v juniju) bo potrebno pripraviti kratek video posnetek dela po principih CO-OP pristopa (vsa podrobna navodila boste prejeli v začetnem delu tečaja).


 


Število udeležencev je omejeno na 12. Upoštevali bomo vrstni red prijav.


 
Obrazložitev vsebine tečaja:
Mnogi otroci imajo težave pri uspešni izvedbi vsakodnevnih aktivnosti, kar je posledica telesnih okvar in motenega funkcioniranja, ki izhajajo iz različnih obolenj. Kot posledica teh omejenih zmožnosti se pogosto razvijejo še socialne, čustvene in vedenjske težave. Pogosto so izključeni iz socialnega okolja, imajo nizko samopodobo in so slabo učinkoviti, se izogibajo telesni dejavnosti in imajo učne težave. Tradicionalno so bili rehabilitacijski pristopi za reševanje težav teh otrok usmerjeni v zdravljenje osnovnih nevroloških okvar. Strokovnjaki so domnevali, da te nevrološke okvare lahko prispevajo k težavam v izvedbi gibalnih aktivnosti. V novejšem času so strokovnjaki razvili terapevtske pristope, ki so usmerjeni v posameznega otroka, značilnosti naloge in okolja, v katerem poteka aktivnost, ne pa v osnovni vzrok za težave (okvaro).
Kognitivni pristop v procesu učenja učinkovitega izvajanja vsakodnevnih aktivnosti« (»The Cognitive Orientation to daily Occupational Performance«, CO-OP, Polatajko & Mandich, 2004) je eden takih pristopov. Je zelo individualiziran pristop, ki je zasnovan tako, da pomaga otrokom in odraslim uporabiti meta-kognitivne sposobnosti za uspešno doseganje njihovih
ciljev na področju aktivnosti. Cilj CO-OP programa je omogočiti posameznikom, ki imajo zelo raznolike težave, da izboljšajo svojo učinkovitost pri izvedbi vsakodnevnih nalog in aktivnosti preko uporabe vodenega odkrivanja in strategij, ki jih vodijo skozi težave pri izvedbi aktivnosti. Pri tem pristop omogoča usmerjanje posameznika preko štirih korakov (cilj, načrt, izvedba, preverjanje uspešnosti). Na ta način lahko izboljšamo izvedbo aktivnosti kot so pisanje, oblačenje, kolesarjenje, tipkanje in druge vsakodnevne aktivnosti. Pristop CO-OP je osredotočen na omogočanje uspeha, uporablja skupne cilje, dinamično analizo aktivnosti, uporabo kognitivnih strategij, vodeno odkrivanje in omogočanje načel. Vsi ti elementi, ki so bistveni za pristop, se nahajajo v strukturiranem formatu intervencije in vključujejo tudi starše/svojce.
Raziskave so pokazale, da lahko ljudje z različnimi diagnozami, ki imajo težave pri učenju ali ponovnem učenju motoričnih veščin, doživijo uspeh.
CO-OP seminar bo usmerjen v pridobivanje dodatnega znanja o tem področju ter učenje izvajanja terapevtskega programa:
Razumevanje teoretičnih osnov in kliničnih izkušenj pristopa CO-OP;Razumevanje predpogojev, ki so potrebni vključevanje in sodelovanje otroka, družine in terapevtov;Uporabo COPM ali drugega ustreznega instrumenta za določitev stopnje sodelovanja in uspešnosti otroka ter določanje ciljev obravnave;Uporabo dinamične analize izvedbe aktivnosti za ugotavljanje otrokovih težav pri izvedbi določeni aktivnosti;Vodenje otroka pri uporabi strategije ˝Goal-Plan-Do-Check˝ in razvijanju kognitivnih strategij za učenje;Razumevanje in uporaba štirih načel CO-OP;Razumevanje in uporaba tehnik vodenega odkritja;Uporaba tehnik za posploševanje in prenos učenja strategij CO-OP iz terapevtskega okolja v vsakdanje življenje. 
 
ZDTS

Zbornica delovnih terapevtov Slovenije
Strokovno združenje

  • Linhartova c. 51
    1000 Ljubljana

Kontakt

  • m:  041 / 966 549
  • @: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
  • Uradne ure:
    petek - ponedeljek,
    od 12.00 do 14.00 ure
© 2019 Zbornica delovnih terapevtov Slovenije - strokovno združenje. Vse pravice pridržane. Izdelava strani baggia.si