Ocenjevanje v delovnoterapevtski obravnavi oseb z motnjo v duševnem zdravju (modul 3)
torek, 14. maj 2019, 09:00 - 16:00

Splošni cilj izobraževanja je pridobiti uporabna znanja za delovno terapevtsko ocenjevanje in vrednotenje obravnave oseb z motnjo v duševnem zdravju.

Izobraževanje je namenjeno
delovnim terapevtom na področju obravnave:

 • oseb z motnjo v duševnem zdravju,
 • oseb v dolgotrajni oskrbi, kjer je pridružena duševna motnja in kognitivna zmanjšana zmožnost (npr. institucionalna zavodska oskrba, obravnava na domu v mobilnih teamih),
 • oseb s pridruženo motnjo v duševnem zdravju v zaposlitveni rehabilitaciji
 • drugih oseb, kjer je prisotna motnja v duševne me zdravju
 • obravnavi oseb v (nekaterih) socialnih zavodih.

 

MODUL 1:
Teoretična izhodišča in pregled ocenjevanj na področju obravnave oseb z motnjo v duševnem zdravju
Psihiatrična bolnišnica Idrija, 7. februar 2019

MODUL 2:
Praktični prikaz in izvedba ocenjevalnih instrumentov: Bulit a City, Comprehensive Occupational Therapy Evaluation(COTE), Allen Cognitve Level Screen Test (delavnice)
Psihiatrična bolnišnica Vojnik, 19. marec 2019

MODUL 3:
Praktični prikaz in izvedba ocenjevalnih instrumentov: Model of Human Occupation Screen Tool (MOHOST) in Assesment Comunication and Interaction Skills (ACIS) (delavnice)
Psihiatrična bolnišnica Begunje, 14. maj 2019

Cilji in kompetence izobraževanja:

 • Udeleženec bo pridobil znanja iz ocenjevanja v DT obravnavi oseb z motnjo v duševnem zdravju.
 • Udeleženec bo pridobil znanja za uporabo Modela človekove okupacije pri osebah z motnjo v duševnem zdravju.
 • Udeleženec bo znal izvajati nekatere ocenjevalne instrumente.
 • Udeleženec bo pridobil znanja za načrtovanje delovno terapevtske obravnave oseb z motnjo v duševnem zdravju.
 • Udeleženec bo pridobil vrednotenje izidov delovno terapevtsko obravnave oseb z motnjo v duševnem zdravju.

 

Nosilec izobraževanja:
mag. Alenka Plemelj v sodelovanju z Matejo Kavčič, Simono Marijo Andrinek in Sašo Potočnik.

 

Dodatne informacije v zvezi z izobraževanjem so dosegljive na e-naslovu: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Možna je izbira modula 1(osnovni seminar) in izbira vseh treh modulov oziroma celotnega izobraževanja.

 

Izobraževanje bo ustrezno vrednoteno z ECTS krediti s strani Zbornice delovnih terapevtov Slovenije. Vsi udeleženci prejmejo potrdila, vsi udeleženci osnovnega izobraževanja prejmejo zbornik prispevkov izobraževanja najkasneje v mesecu juniju 2019.

 

---

MODUL 1:
Teoretična izhodišča in pregled ocenjevanj v DT praksi na področju duševnega zdravja (celodnevni seminar)

 

Kraj in datum izobraževanja:

Psihiatrična bolnišnica Idrija, 7. Februar 2019

Rok prijave: 28.01.2019.

 

Organizator:

Zbornica del. terapevtov Slovenije in Psihiatrična bolnišnica Idrija

 

Kotizacija: 75 EUR ( z vključenim DDV)

Kotizacija vključuje: izročke predavanj v elektronski obliki, tiskan zbornik predavanj v juniju 2019, prigrizke v odmoru in kosilo.

 

Omejitev števila udeležencev: 80 (minimalno 40)

 

Izobraževanje je namenjeno:

delovnim terapevtom na področju obravnave:
oseb z motnjo v duševnem zdravju, oseb v dolgotrajni oskrbi, kjer je pridružena duševna motnja in kognitivna zmanjšana zmožnost (npr. institucionalna zavodska oskrba, obravnava a domu v mobilnih teamih), oseb s pridruženo motnjo v duševnem zdravju v zaposlitveni rehabilitaciji

 

Nosilec izobraževanja:

mag. Alenka Plemelj, Mateja Kavčič, dipl. del. ter., vodja delovne terapije v Psihiatrični bolnici Idrija

 

Program izobraževanja:

I. moderator: (PBI)

9.00 - 9.15 Uvodni pozdrav: Psihiatrična bolnišnica Idrija
9.15 - 10.15 Teoretična izhodišča, pregled ocenjevanj in delovnoterapevtska praksa na področju obravnave oseb z motnjo v duševnem zdravju v Sloveniji
Mag. Alenka Plemelj
10.15 - 11.15 Uporaba MOHO modela na področju obravnave oseb z motnjo v duševnem zdravju
Mag. Nevenka Gričar
11.15 - 11.30 Odmor

 

II. moderator: (PBI)

11.30 - 12.00 Kolmanovo ocenjevanje izvedbe vsakodnevnih aktivnosti, primerjava uporabe tretje in četrte verzije
Andreja Ličef, Andreja Plantar, Alenka Plemelj
12.00 - 12.30 Uporaba Kolmanovega ocenjevanja vsakodnevnih aktivnosti v Psihiatrični bolnišnici Idrija, prikaz
Tadeja Mrak, dipl. delovna terapevtka
12.30 - 12.50 Pomen in vrednotenje COPM-a s stališča uporabnikov z motnjo v duševnem zdravju
Mateja Kavčič, dipl. delovna terapevtka
12.50 - 13.00 Vprašanja, razprava
13.00 - 14.00 Kosilo in odmor

 

III. moderator: (PBI)
Predstavitev nekaterih ocenjevalnih instrumentov

14.00 - 14.45 Vprašalnik o volji pri osebah z motnjo v duševnem zdravju, prikaz primera
Mag. Andreja Švajger, dipl. delovna terapevtka
14.45 - 15.15 Test nakupovalnih veščin
Tina Juhant, Breda Košir, Urška Brglez, Alenka Plemelj
15.15 - 15.45 Ocenjevanje dejavnikov okolja
Mag. Alenka Plemelj
15.45 - 16.05 Primer obravnave osebe z geronto-psihiatričnega oddelka PB Idrija
Anja Pavšič, dipl. delovna terapevtka
16.05 - 16.30 Evalvacija in zaključki izobraževanj

 

- - -

MODUL 2:
Praktični prikaz in izvedba ocenjevalnih inštrumentov

 

Kraj:

Psihiatrična bolnišnica Vojnik

 

Kdaj:

19. marec 2019 (od 9.00 do 16.00 ure)

 

Nosilec izobraževanja:

mag. Alenka Plemelj in Simona Marija Andrinek dipl. del. ter., vodja del. terapije v Psihiatrični bolnici Vojnik

 

Omejitev: 40 udeležencev (min. 20)

 

Program:

9.00 Pozdrav organizatorja
9.15 - 10.45 Delavnica 1: Strukturirano ekspresivno ocenjevanje z ocenjevanjem skupinske dinamike, Built a City
11.00 - 11.20 Primer dobre prakse
Urška Pojcat Sumrak, dipl. del. ter.
11.20 - 12.30 Delavnica 2: Comprehensive Occupational Therapy Evaluation (COTE)
12.30 - 13.30 Odmor in kosilo
13.30 - 15.45 Delavnica 3: Ocenjevanje v modelu kognitivne zmanjšane zmožnosti, model Claudie Allan
15.45 - 16.00 Evalvacija in zaključki izobraževanja

 

- - -

MODUL 3
Praktični prikaz in izvedba ocenjevalnih inštrumentov

 

Kraj:

Psihiatrična bolnišnica Begunje

 

Kdaj:

14. maj 2019, od 9. do 16. ure

 

Nosilec izobraževanja:

mag. Alenka Plemelj in Saša Potočnik, del ter., vodja del. terapije v Psihiatrični bolnišnici Begunje

 

Omejitev: 40 udeležencev (min: 20)

 

Program:

9.00 - 9.15 Pozdrav organizatorja
9.15 - 12.00 Delavnica 1: Model of Human Occupation Screen Tool (MOHOST)
izvajalka mag. Nevenka Gričar
12.00 - 13.00 Odmor in kosilo
13.00 - 13.30 Predstavitev ocenjevalnega inštrumenta ESI (Evaluation of Social Interaction)
Vedrana Blaževič, dipl. del. ter.
13.30 - 15.30 Delavnica 2: Assesment Communication and Interaction Skills (ACIS)
izvajalka mag. Alenka Plemelj
15.45 - 16.00 Evalvacija in zaključki izobraževanja

 

Zbornica delovnih terapevtov Slovenije Psihiatrična bolnišnica Begunje Psihiatrična bolnišnica Begunje Psihiatrična bolnišnica Vojnik
ZDTS

Zbornica delovnih terapevtov Slovenije
Strokovno združenje

 • Linhartova c. 51
  1000 Ljubljana

Kontakt

 • m:  041 / 966 549
 • @: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
 • Uradne ure:
  petek - ponedeljek,
  od 12.00 do 14.00 ure
© 2019 Zbornica delovnih terapevtov Slovenije - strokovno združenje. Vse pravice pridržane. Izdelava strani baggia.si