• Naslovnica
 • Koledar dogodkov
 • Celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin ter krepitev kompetenc strokovnih delavcev - izobraževanje 5
Celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin ter krepitev kompetenc strokovnih delavcev - izobraževanje 5
petek, 31. maj 2019, 08:00 - 17:00

Spoštovani!

V sklopu projekta »Celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin ter krepitev kompetenc strokovnih delavcev« v ZD Maribor pripravljamo izobraževanja za strokovne delavce in laike, zato vas vabimo, da se nam pridružite.

Vsebina izobraževanja vključuje tematske sklope za povečanje kompetenc strokovnih delavcev iz mreže vseh razvojnih ambulant, vrtcev, socialnega varstva in nevladnih organizacij iz celotne Republike Slovenije in laikov/nestrokovnjakov za celostno zgodnjo obravnavo otrok s posebnimi potrebami.

 

Obseg izobraževanja za različne strokovne delavce in laike/nestrokovnjake vključuje:

 • SKLOP 1 - najmanj 12 pedagoških ur (2-krat po šest pedagoških ur) izobraževanja za strokovne delavce in laike/nestrokovnjake (starše otrok s posebnimi potrebami in predstavnike družin ter predstavnike nevladnih organizacij s tega področja);
 • SKLOP 2 - najmanj 18 pedagoških ur (3-krat po šest pedagoških ur) izobraževanja po posameznem področju celostne zgodnje obravnave za strokovnjake;
 • SKLOP 3 - najmanj 6 pedagoških ur (1-krat po šest pedagoških ur) izobraževanja za laike/nestrokovnjake (starše otrok s posebnimi potrebami in predstavnike družin ter predstavnike nevladnih organizacij s tega področja).

 

Pripraviti moramo devet ciklov izobraževanj za vse tri sklope. Nosilec izobraževanja za navedene strokovne delavce in laike/nestrokovnjake iz celotne države bo upravičenec iz Kohezijske regije Vzhodna Slovenija, aktivnosti bodo prav tako potekale v tej regiji.

 

Želimo vam veliko zadovoljstva, pridobljenih novih vsebin in znanj, ki jih boste lahko uporabili v službi in doma

 

SKLOP 2


Izobraževanje 3

 

Koordinator: Simona Muhič, univ.dipl.soc.del., ZD dr. Adolfa Drolca Maribor, Razvojna ambulanta za predšolske otroke, tel. 02 22 86 325, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Kraj izobraževanja: ZD Maribor, Vošnjakova 2-4, Maribor- Predavalnica v 6. nadstropju.

Predviden čas izvedbe: 28. 3., 29.03., 30. 3. 2019

Trajanje: 3x6 pedagoških ur

Ciljna skupina: Za strokovnjake po posameznem področju celostne zgodnje obravnave

Izvajalec: Center IRIS

Naslov: Ocena otrokovega zgodnjega razvoja-kaj, zakaj, kako?; Strategije dela s slepimi in slabovidnimi otroki v predšolskem obdobju:

Predavatelji in teme: Sporočili bodo pred predavanji

 

Kratek opis in cilji za udeležence:

 • Tiflopedagoška ocena funkcionalnosti vida (slabovidnih otrok, slepih otrok z ostankom vida, otrok z abnormalno nevrološko simptomatiko) (3 pedagoške ure)
 • Oregonska razvojna lestvica za slepe in slabovidne otroke v predšolskem obdobju- ocena razvojnih področij (2 pedagoške ure)
 • Taktilni profil slepih otrok (1 ped. ura)
 • Ocena veščin iz razširjenega kurikula v predšolskem obdobju (2 pedagoški uri)
 • Ocena igre slepih in slabovidnih otrok v predšolskem obdobju (2 pedagoški uri)
 • Ocena otrokovega ožjega okolja (1 pedagoška ura)
 • Celostna ocena slepih in slabovidnih otrok-sklepna mnenja in priporočila za delo z otrokom (1 ped. ura)
 • Strategije dela s slepimi in slabovidnimi otroci v predšolskem obdobju (2 pedagoške ure)
 • Strategije dela z otroki z okvaro vidne funkcije (CVI) in z otroki z abnormalno nevrološko simptomatiko (2,5 pedagoške ure)
 • Oblikovanje individualnega družinskega načrta (1,5 ped. ur)

 

Po končanem programu bodo udeleženci pridobili naslednja znanja in veščine:

 • o vsebini celostne tiflopedagoške ocene razvoja in potreb slepih in slabovidnih otrok ter njihovih družin v predšolskem obdobju;
 • sposobni bodo postaviti diferencialno diagnozo;
 • pridobili bodo znanja o strategijah dela s slepimi in slabovidnimi otroki v predšolskem obdobju;
 • pridobili bodo nasvete kako osvojena znanja vključiti v terapevtsko delo, ipd.
Izobraževanje 4

Koordinator: Simona Muhič, univ.dipl.soc.del., ZD dr. Adolfa Drolca Maribor, Razvojna ambulanta za predšolske otroke, tel. 02 22 86 325, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Kraj izobraževanja: ZD Maribor, Vošnjakova 2-4, Maribor - Predavalnica v 6. nadstropju.

Predviden čas izvedbe: 12.04.2019, 13.04.2019 in 10.05.2019

Trajanje: 3x6 pedagoških ur

Ciljna skupina: Za strokovnjake po posameznem področju celostne zgodnje obravnave

Izvajalec: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS

Naslov: Govorno jezikovni razvoj v predšolskem obdobju – Razvoj komunikacijskih veščin in jezikovnih zmožnosti pri otrocih z nevrološko motnjo


Predavateljice: BK – Barbara Korošec, SK - Simona Korelc, KGS – Katja Groleger Sršen,
VM - Valerija Marot, SL - Svetlana Logar


1. dan

09.00 - 09.45 Zgodnji razvoj govorno jezikovne komunikacije (BK)
09.45 - 10.30 Razvoj komunikacijskih funkcij in veščin (VM)
10.15 - 11.00 Otroci z nevrološkimi motnjami in otroci z razvojnim zaostankom (KGS)
11.00 - 11.15 Odmor
11.45 - 12.30 Razvoj jezika (VM)
12.30 - 13.15 Klinična ocena komunikacijskih funkcij in veščin pri otrocih z nevrološko motnjo (BK)
13.15 - 14.00 Odmor
14.00 - 14.45 Komunikacijska matrica (BK)
14.45 - 15.30 Klinična ocena aktualnih jezikovnih zmožnosti (VM)
15.30 - 16.15 Ocena splošnih kognitivnih funkcij ki podpirajo govorno jezikovno komunikacijo (SL)
16.15 - 16. 30 Razprava


2. dan

09.00 – 09.30 Kaj je nadomestna in dopolnilna komunikacija (BK)
09.30 - 10.15 Razvoj sistema pozornosti in igre (SL)
10.15 – 11.00 Igra kot orodje učenja komunikacijskih veščin (VM)
11.00 - 11.15 Odmor
11.15 -12.00 Cilji obravnave v delovni terapiji v podporo razvoju nadomestne in dopolnilne komnikacije (SK)
12.00 – 12.45 Razvoj strategije nadomestne in dopolnilne komunikacije v podporo razvoju jezikovnih zmožnosti, pri otroku ki ne govori (VM)
12.45 - 13.30 Razvoj zgodnje pismenosti pri otroku, ki ne govori (VM)
13.30 - 14.15 Odmor
14.15 – 15.00 Razvoj nadomestne komunikacije kot edinenega načina sporazumevanja (BK)
15.00 – 15.45 Orodja za nadomestno komunikacijo (BK)
15.45 - 16.15 Razprava in navodila za pripravo delavnice

 

3. dan

9.00 - 12.00 Predstavitve primerov - udeleženci (anamneza, ocena komunikacijskih veščin in funkcij, cilji NDK, ocena terapevtskega dela)
12.00 - 12.45 Odmor
12.45 - 15.30 Predstavitve primerov - udeleženci (anamneza, ocena komunikacijskih veščin in funkcij, cilji NDK, ocena terapevtskega dela)
15.30 - 16.00 Zaključno predavanje in diskusija

 

V časovnem razdobju enega meseca bodo udeleženci pripravili:

 • oceno komunikacijskih veščin in funkcij pri otroku z nevrološko motnjo;
 • pripravili načrt dela za uvajanje NDK pri posameznem otroku pri otroku z nevrološko motnjo;

 

 

Izobraževanje 5

 

Koordinator: Simona Muhič, univ.dipl.soc.del., ZD dr. Adolfa Drolca Maribor, Razvojna ambulanta za predšolske otroke, tel. 02 22 86 325, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Kraj izobraževanja: Izobraževanje bo potekalo v ZD Maribor, Vošnjakova 2-4, Maribor- Predavalnica v 6. nadstropju.

Predviden čas izvedbe: 05.04.2019, 06.04.2019, 31.05.2019

Trajanje: 3x6 pedagoških ur

Ciljna skupina: Za strokovnjake po posameznem področju celostne zgodnje obravnave

Izvajalec: AKAL, izobraževanje za zdravje, Urša Lunder, s.p.

Naslov: Sporočanje slabe novice

Predavatelj: Urša Lunder, dr.med.spec.

 

Kratek opis predavanj:

 1. dan: Model šestih korakov sporočanja slabe novice (SPIKES)
 2. dan: Čustveno odzivanje ob prejemanju slabe novice in učinkovite podpore
 3. dan: Karpmanov trikotnik:- kako izbiramo učinkovite odgovore na čustvene situacije

 

 

Izobraževanje 6

 

Koordinator: Simona Muhič, univ.dipl.soc.del., ZD dr. Adolfa Drolca Maribor, Razvojna ambulanta za predšolske otroke, tel. 02 22 86 325, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Kraj izobraževanja: ZD Maribor, Vošnjakova 2-4, Maribor - Predavalnica v 6. nadstropju.

Predviden čas izvedbe: 06.03. 2019, 07.03.2019 in 08.03.2019 - od 9.00 ure do 14.00 ure

Trajanje: 3x6 pedagoških ur

Ciljna skupina: Za strokovnjake po posameznem področju celostne zgodnje obravnave

Izvajalec: Člani multidisciplinarnega tima Razvojne ambulante za predšolske otroke ZD Kranj, ZD dr. Adolfa Drolca Maribor in ZD Celje

Naslov: Klinične poti in protokoli sodelovanja v praksi

 

Kratek opis in cilji za udeležence: Udeleženci bodo podrobno spoznali klinične poti in protokole sodelovanja različnih služb.

 

1. srečanje

 • Predstavitev kliničnih poti in protokolov sodelovanja različnih služb – ZD Kranj
 • ZD Kranj – predstavitev kliničnih poti skozi primer
 • ZD Maribor – predstavitev kliničnih poti skozi primer
 • ZD Celje – predstavitev kliničnih poti skozi primer
 • Diskusija

 

2. srečanje

 • Protokoli sodelovanja različnih služb – ZD Kranj
 • Protokoli sodelovanja skozi primer (ZD Kranj, ZD, Celje in ZD Maribor)
 • Diskusija

 

3. srečanje

 • Storitve v razvojni ambulanti: pregled predlogov storitev in oblikovanje predloga za ZZZS (delo po skupinah-po profilih)
 • Klinična pot obravnave otroka po posameznih strokovnih profilih – delavnice po posameznem profilu in predstavitev predlogov

 

 

Izobraževanje 7

 

Koordinator: Simona Muhič, univ.dipl.soc.del., ZD dr. Adolfa Drolca Maribor, Razvojna ambulanta za predšolske otroke, tel. 02 22 86 325, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Kraj izobraževanja: ZD Maribor, Vošnjakova 2-4, Maribor- Predavalnica v 6. nadstropju.

Predviden čas izvedbe: 08.04. 2019, 09.04.2019 in 10.04.2019 – od 9.00 ure do 14.00 ure

Trajanje: 2x6 pedagoških ur

Ciljna skupina: Za strokovnjake po posameznem področju celostne zgodnje obravnave

Izvajalec: Člani multidisciplinarnega tima Razvojne ambulante za predšolske otroke ZD Kranj, ZD dr. Adolfa Drolca Maribor in ZD Celje

Naslov: Timsko delo v multidisciplinarnem timu Razvojne ambulante za predšolske otroke

Kratek opis in cilji za udeležence: Udeleženci bodo podrobno spoznali timsko delo.

 

1. srečanje

 • Predstavitev vloge in dela članov multidisciplinarnega tima Centrov za zgodnjo obravnavo
 • Indikacije za vključevanje otrok v obravnave pri posameznih članih multidisciplinarnega tima
 • Diskusija

 

2. srečanje

 • Predstavitev timskega dela v Razvojni ambulanti za predšolske otroke – oblike timskih sestankov/pregledov/beleženje storitev/zapisniki
 • Timski pregledi v Razvojnem vrtcu; terapevtskih kolonijah
 • Koordinacija, sodelovanje in povezovanje z različnimi službami, kjer je otrok in njegova družina v obravnavi (Sodelovanje z vrtci, Centri za socialno delo, NVO - terapevtske kolonije, šole za starše)

 

3. srečanje

 • Zapisniki:
  • Zapisnik timskih sestankov
  • Individualni načrt pomoči
  • Zapisnik timskega pregleda
 • Primeri iz prakse (ZD Maribor, ZD Celje, ZD Kranj)
 • Poročila posameznega strokovnega profila – delavnice po posameznem profilu in predstavitev
 • Sodelovanje z vrtci, Razvojnimi vrtci, Zavodi za usposabljanje, delo in varstvo, kjer imajo oddelek za predšolske otroke
 • Sodelovanje in nevladnimi organizacijami – predstavnik družine in organizacija letovanja.

 

 

Izobraževanje 8

 

Koordinator: Simona Muhič, univ.dipl.soc.del., ZD dr. Adolfa Drolca Maribor, Razvojna ambulanta za predšolske otroke, tel. 02 22 86 325, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Kraj izobraževanja: ZD dr. Adolfa Drolca Maribor, Vošnjakova 2-4, Maribor - Predavalnica v 6. nadstropju.

Predviden čas izvedbe: 08.03.2019, 16.03.2019, 23.03.2019

Trajanje: 3x6 pedagoških ur

Ciljna skupina: Za strokovnjake po posameznem področju celostne zgodnje obravnave

Izvajalec: Zveza NVO za avtizem

Predavateljice:

 • Sabina Korošec Zavšek
 • Janja Kranjc
 • Marta Macedoni Lukšič

 

Kratek opis in cilji za udeležence:

1. srečanje

 • Značilnosti oseb s SAM in senzorne težave
 • Prilagajanje aktivnosti za otroke s SAM in nadomestna komunikacija
 • Ocenjevanje senzornih težav in razvojnih mejnikov
 • Prilagajanje in strukturiranje okolja in aktivnosti za otroka s SAM
 • Izzivi medinstitucionalnega sodelovanja v procesu celostne obravnave otroka
 • Delo s starši in družino

 

2. srečanje

 • Analiza vedenja
 • Medinstitucionalno sodelovanje in načrtovanje pri spremljanju otrokovega razvoja

 

3. srečanje

 • Socialne veščine otrok s SAM
 • Drevo učenja
 • Postavljanje mej otroku s SAM
ZDTS

Zbornica delovnih terapevtov Slovenije
Strokovno združenje

 • Linhartova c. 51
  1000 Ljubljana

Kontakt

 • m:  041 / 966 549
 • @: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
 • Uradne ure:
  petek - ponedeljek,
  od 12.00 do 14.00 ure
© 2019 Zbornica delovnih terapevtov Slovenije - strokovno združenje. Vse pravice pridržane. Izdelava strani baggia.si