Podpis stavkovnega sporazuma in aneksov h kolektivnim pogodbam


Spoštovani člani sekcije fizioterapevtov in delovnih terapevtov,

 

Republiški odbor Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije je sprejel sklep, da SZSVS pristopi k podpisu Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev in o realizaciji Dogovora o nujnih ukrepih na področju plač v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva in nadaljevanju pogajanj, Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije, Aneksa h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi in Aneksa k Posebnemu tarifnemu delu Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike.

Za delovna mesta podskupin E2, E4, F1 in F2, ki niso bila naslovljena v novembru 2021, smo uspeli dogovoriti dvige plač za enega do štiri plačne razrede, za E1 pa za dva do pet plačnih razredov. Določeni dvigi se bodo izpeljali v januarju, ostali v aprilu, kar lahko razberete iz Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije. Določili smo kriterije za zasedbo delovnih mest delovnim terapevtom, fizioterapevtom, kliničnim psihologom, psihologu – delo s psihično motnjo. Absurdno situacijo, kjer so tehniki I na celi V. stopnji enako vrednoteni kot tehniki II, smo reševali v čim večjem možnem obsegu s kriteriji za zasedbo novih delovnih mest laboratorijskim delavcem s posebnimi znanji, zobotehnikom s posebnimi znanji in ortopedskim tehnikom s posebnimi znanji. Dogovorili smo tudi, da se do konca januarja 2023 sprejme pravilnik o specialnih znanjih za zaposlene v lekarniški dejavnosti, s čimer rešimo situacijo farmacevtskih tehnikov in hkrati odpremo možnosti za farmacevte.  Vladna pogajalska stran pa se je v dogovoru tudi zavezala, da bo pripravila posebni vladni projekt, v katerem bo z januarjem 2023 zagotovila denarna sredstva za naslavljanje plačne skupino J v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva (v smislu preprečevanja outsourcinga - za obdobje do uveljavitve sistemskih sprememb). Sporazum vsebuje tudi določbo, da bodo do 1. 4. 2023 sprejeti standardi in normativi na vseh področjih, kjer še niso sprejeti, in da se črta določilo o tem, da jih potrjuje zdravstveni svet, ki je do sedaj vztrajno blokiral sprejetje le-teh.

Med enega pomembnejših uspehov teh pogajanj pa štejemo tudi določbo 2. člen Aneksa KPDZSV, kjer smo zapisali, da določbe tega aneksa in celotne Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije, kot minimalni standard, veljajo tudi za koncesionarje.

Žal tudi teh pogajanj nismo zaključili na način, da bi uspeli dogovoriti vse, kar smo si zadali, in vse, za kar smo se borili. Zavedamo se, in to smo vladni pogajalski strani velikokrat polagali na srce, da tudi s temi pogajanji ne bo narejenih dovolj velikih korakov za to, da bi se javni zdravstveni in socialnovarstveni sistem pomembno okrepil, da bi zaposleni imeli občutek, da so vsi enakovredni členi verige, da bi v Sloveniji lahko bili pomirjeni in prepričani, da se bodo ljudje z veseljem vračali v naše dejavnosti in skupaj z nami, ki še vztrajamo, gradili boljši jutri za vse.

Ob vsem tem pa ne smemo pozabiti, da v januarju začnemo pogajanja za sistemske spremembe. Vladni cilj je, da bo s  1. 1. 2024 sistem plač postavljen na uravnotežene in pravilne temelje ali, kot temu pravi vlada, stebre. Seveda pa ostaja veliko vprašanje, ali bomo v enem letu le uspeli uravnotežiti vsa delovna mesta na način, da ne bo nihče prikrajšan. Zagotovo bo to v letu 2023  fokus Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije.

Predlagam, da se čimprej povežete z vodstvom, da skladno z 19. členom Aneksa KPZSV za vse zaposlene v plačnih podskupinah E1, E2 in E4 preveri izpolnjevanje kriterijev iz 7. do 18. člena tega aneksa in jim v podpis ponudi ustrezno pogodbo o zaposlitvi z veljavnostjo od 1. januarja 2023.

 

Polona Tanšek Aškerc,
generalna sekretarka

 

Povezava do Uradnega lista: https://www.uradni-list.si/_pdf/2022/Ur/u2022165.pdf

 

ZDTS

Zbornica delovnih terapevtov Slovenije
Strokovno združenje

  • Linhartova c. 51
    1000 Ljubljana

Kontakt

  • m:  041 / 966 549
  • @: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
  • Uradne ure:
    petek - ponedeljek,
    od 12.00 do 14.00 ure
© 2019 Zbornica delovnih terapevtov Slovenije - strokovno združenje. Vse pravice pridržane. Izdelava strani baggia.si