O delovni terapiji

Delovna terapija je zdravstvena stroka in delovni terapevt je zdravstveni delavec, ki promovira zdravje in dobro počutje preko vključenosti posameznika v dejavnosti. Zaradi širine dela delovnega terapevta se pogosto soočamo s težavo, kako razložiti kaj je delovna terapija in kaj dela delovni terapevt. Delovna terapija je osredotočena na posameznika, kateremu želi omogočiti vključevanje v njemu smiselne dejavnosti in hobije, katere izboljšujejo njegovo zdravstveno stanje na področju telesnih funkcij, struktur in zgradb ter dejavnosti.

Dejavnosti ter aktivnosti najdemo v vsem kar nas obdaja, vključno s tuširanjem in umivanjem zob, plačanim ali prostovoljnim delom, prostočasnimi ali športnimi aktivnostmi, tudi spanjem. Vse naštete dejavnosti in aktivnosti so nam v celoti ali delno onemogočene oz. postanejo za nas prenaporne če imamo nesrečo, zbolimo, se poškodujemo. Ko se znajdemo v težavah pri zadovoljevanju vsakodnevnih ciljev, nas delovni terapevt z individualnim strokovnim pristopom vzpodbudi, upoštevajoč naše želje in spretnosti, prilagojeno izvedbo dejavnosti in okolja.

Delovni terapevti iščemo bistvo življenja posameznikov, kaj je njim pomembno, pri čem imajo težave in s čim jim lahko pomagamo, da živijo polno življenje. Smo reševalci problemov, kreativni pri svojem delu, inovativni v pristopih, delujemo celostno s postopnim zadovoljevanjem majhnih ciljev, da skupaj dosežemo večje.

V Sloveniji je večina delovnih terapevtov zaposlena v različnih inštitucijah na sekundarni in terciarni ravni (bolnišnice, klinike, inštituti), zelo malo je tistih, ki delujejo na primarni ravni (zdravstveni domovi – preventiva) ali v lokalni skupnosti, v domačem okolju, v vrtcih ali šolah kljub temu, da širina poklicnega delovanja (nabor aktivnosti/dejavnosti) delovnemu terapevtu omogoča, da delo lahko opraviči kjerkoli.

Evropsko združenje delovnih terapevtov (COTEC) http://www.coteceurope.eu/
Svetovno združenje delovnih terapevtov (WFOT) http://www.wfot.org/

Izobraževanje za delovne terapevte poteka na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani na Oddelku za delovno terapijo.

Svetovni dan delovnih terapevtov obeležujemo 27. oktobra.

 

Iskanje

Združenja in izobraževanja

Kontakt

Zbornica delovnih terapevtov Slovenije -
Strokovno združenje

Linhartova 51,
1000 Ljubljana
Slovenija

t: 01 / 475 83 56
m: 041 / 966 549
f: 01 / 437 20 70

www
www.zdts.si

@
vodstvo@zdts.si
tajnistvo@zdts.si