Kongres

Kongres 2018 - Program in prijavnica

PROGRAM 9. kongresa delovnih terapevtov Slovenije, 25. in 26. oktober 2018

 

Četrtek, 25. oktober 2018

 

8.00 - 9.00 Registracija
9.00 - 10.00 Svečana otvoritev
10.00 - 11.00 Vabljeno predavanje: Dejavnosti starejših Slovencev in vpliv selitve v dom za starejše na njihovo sodelovanje v vsakdanjem življenju
Tanja Križaj
11.00 - 11.30 Odmor in razstavljalci

 

SKLOP 1 - Moderator: Andreja Švajger

11.30 - 11.45 Delovnoterapevtske kompetence diplomantov delovne terapije v Sloveniji
Katarina Galof
11.45 - 12.00 Mnenja mentorjev delovne terapije o klinični praksi
Natalija Kaker, Ana Pristavec, Veronika Šotl, Alenka Oven
12.00 - 12.15 Uporaba informacijsko komunikacijske tehnologije med delovnimi terapevti
Cecilija Lebar, Nevenka Gričar
12.15 - 12.30 Model Kawa v interdisciplinarnem programu obravnave pacientov s kronično ne-rakavo bolečino
Barbara Osolnik, Katja Perme Sušnik
12.30 - 12.45 Uporaba PEOP modela (oseba - okolje - dejavnost - izvedba) v zaposlitveni rehabilitaciji
Ana Kapel
12.45 - 13.00 Ocenjevalno orodje za celostno oceno starostnikov
Monika Zadnikar
13.00 - 13.15 Occupational therapy in Poland - Paradigm Shift
Miłosz Kuśnierz, Rafał Bugaj
13.15 - 14.15 Odmor za kosilo in razstavljalci

 

SKLOP 2 - Moderatorki: Julija Ocepek in Alenka Oven

  DVORANA 1 DVORANA 2
14.15 - 14.30 Doživljanje možganske kapi in soočanje s posledicami
Marija Tomšič
Iz prakse v teorijo
Jožica Petek
14.30 - 14.45 Funkcionalni dan na oddelku po možganski kapi na URI - Soča
Katarina Košir, Julija Ocepek
Pomen ocenjevalnih metod pri obravnavi pacientke s paranoidno shizofrenijo
Mateja Kavčič
14.45 - 15.00 Prilagoditev aktivnosti prostega časa pri osebi po preboleli možganski kapi - prikaz primera
Tina Tinkara Jeras, Slavi Kotnik
Gospodinjske delavnice v Psihiatrični bolnišnici Vojnik
Petra Lajlar, Urška Pocajt Sumrak
15.00 - 15.15 Biti ali ne biti samostojen v vsakodnevnem življenju po kirurškem zdravljenju epilepsije
Katja Angleitner Narobe, Bogdan Lorber
Zakaj je prosti čas pomemben za delovnoterapevtsko obravnavo oseb z zmanjšano zmožnostjo?
Alenka Plemelj
15.15 - 15.30 Vloga delovnega terapevta pri bolnikih z amiotrofično lateralno sklerozo
Marta Vidmar, Alma Hukić, Polona Rogelj
Vključevanje ljudi z motnjo v duševnem razvoju v običajno delovno okolje
Irena Ceglar, Mateja Klančar Golob
15.30 - 15.45 Pozitivni vplivi terapije s pomočjo živali na življenje posameznika
Sara Rupnik Mihelčič, Tonja Robida
Ne slišim, ne vidim, kako naj razumem - prikaz primera
Darja Pajk

 

15.45 - 16.15    Odmor in razstavljalci

16.15 - 17.45    Delavnice

  Delavnica št. 1 Mednarodna klasifikacija funkcioniranja (MKF) - biopsihosocialni model obravnave
Zdenka Pihlar
  Delavnica št. 2 Biblioterapija
Breda Dolničar
  Delavnica št. 3 So »to« težave senzornega procesiranja ali vedenja?
Marijana Markovič, Mojca Strle, Anka Gerbec
  Delavnica št. 4 Kako delovni terapevt lahko pomaga pri srčnem zastoju
Alenka Oven

18.15 -             AKTIVNOSTI OB SVETOVNEM DNEVU DELOVNE TERAPIJA IN SVEČANA VEČERJA

 

 

Petek, 26. oktober 2018

8.00 - 9.00 Registracija
9.00 - 10.00 Vabljeno predavanje: Model organizacije delovne terapije v vzgojno-izobraževalnem procesu za kakovostno vključevanje otrok s posebnimi potrebami v večinske osnovne šole
Lea Šuc
10.00 - 10.30 Odmor in razstavljalci

 

SKLOP 3 - Moderatorka: Marija Tomšič

10.30 - 10.45 Delovna terapija in Parkinsonova bolezen v domačem okolju - študija primera
Lucija Odar, Gregor Cundrič, Marija Tomšič
10.45 - 11.00 Vpliv dvoročne vadbe s sistemom Bimeo na motorične funkcije zgornjih okončin pri bolnikih po možganski kapi
Metka Javh, Nika Goljar, Matjaž Mihelj
11.00 - 11.15 Uporaba navidezne resničnosti v delovni terapiji
Neža Škerlj, Andreja Belec, Špela Ferfolja, Cecilija Lebar
11.15 - 11.30 Enabling a person with spina bifida to engage in professional archery by means of a special hand splint
Başar Öztürk
11.30 - 11.45 Uporabnost sedlastega stola pri gospodinjskih aktivnostih
Polonca Rogelj, Dejana Zajc, Irena Dolinšek
11.45 - 12.00 Vpliv vozička na ročni pogon na biomehaniko poganjanja in okvaro zgornjih udov pri osebah z okvaro hrbtenjače
Petra Grabner, Urša Miklič, Nataša Puzić Ravnjak
12.00 - 12.15 Doživljanje sprememb vsakodnevnih aktivnosti pri osebah z revmatoidnim artritisom
Alenka Vovko, Ema Zgonc, Vitoslava Marušič
12.15 - 13.30 Odmor za kosilo in razstavljalci

 

SKLOP 4 - Moderatorki: Zdenka Pihlar in Denis Kamnar

  DVORANA 1 DVORANA 2
13.30 - 13.45 Razvoj slovenskega vprašalnika za ocenjevanje otrokove predelave senzornih prilivov
Nevenka Gričar
Uporaba ocenjevalnih inštrumentov pri delovnoterapevtski obravnavi na področju gerontologije
Amela Zahirović, Veronika Lah, Katarina Galof
13.45 - 14.00 Terapija senzorne integracije v kombinaciji z metodo učenja plavanja po konceptu Halliwick - prikaz primera
Anka Gerbec
Validacija kot oblika delovnoterapevtske obravnave
Elvisa Čatak, Alenka Oven
14.00 - 14.15 Spremljanje motoričnih in procesnih spretnosti pri otrocih z motnjami avtističnega spektra, primer delovnoterapevtskih obravnav s pomočjo konja
Nika Gombač, Ajda Bergant, Evita Drvarič, Lea Šuc, Jaka Žgajnar
Metoda montessori za starejše in osebe z demenco kot primer prakse usmerjene na uporabnika
Sara Črepinšek
14.15 - 14.30

Pomen telesnega položaja za uspešno in varno hranjenje oseb s cerebralno paralizo
Maja Kavčič, Lea Šuc

Factors affecting activity performance and satisfaction of the elderly residents of Darülaceze
Remziye Akarsu, Başar Öztürk, Yusuf Çelik
14.30 - 14.45 Spremljanje mladostnika z Downovim sindromom pri izvajanju hišnih opravil
Matejka Moderc, Aleksandra Poniž Rupnik
Zadovoljstvo uporabnikov delovne terapije v institucionalnem varstvu starejših
Anja Kopušar, Katarina Galof

 

14.45 - 15.30    Odmor in razstavljalci

16.15 - 17.45    Delavnice

  Delavnica št. 1 Stres znotraj delovno terapevtskega procesa – Soočanje delovnega terapevta s pričakovanji in zahtevami posameznikov, ki se vključujejo v delovno terapijo in z njihovimi svojci
Silva Bajde, Tanja Breznik
  Delavnica št. 2 Pomen pravilnega in varnega nošenja šolske torbe
Zorana Sicherl, Špela Mihevc
  Delavnica št. 3 Vaje za male sklepe rok in nog
Sergeja Harapin Kostevc, Nataša Močnik
  Delavnica št. 4 Nameščanje osebe po možganski kapi in uporaba podporne tehnologije v vsakdanjem življenju
Julija Ocepek, Slavi Kotnik

17.00 - 17.10     Predstavitev nagrajenega plakata

17.10 - 17.30     Zaključne misli

 

PREDSTAVITEV PLAKATOV poteka v četrtek in petek:

1. Vključitev delovnega terapevta v skupnostno obravnavo Renata Petrena
2. Delovna terapija pri gibalno oviranem učencu pri pouku Tehnike in tehnologije Tamara Svete, Maja Poljanšek
3. Obravnava oseb s kompleksnim regionalnim bolečinskim sindromom v delovni terapiji Jerneja Debevc
4. Težave pri opravljanju dnevnih aktivnosti po poškodbi brahialnega pleteža Nuša Koban Čugura
5. Uporaba Lestvice funkcijske neodvisnosti - FIM v delovni terapiji Alma Hukić, Dejana Zajc, Klemen Grabljevec
6. Hortikulturna terapija s pacienti po okvari hrbtenjače Tanja Štefančič Smisl
7. S knjigo rastem Alijana Miklič
8. Uporaba drobnih ortotskih pripomočkov za večjo samostojnost pri kombinirani okvari zgornjih udov – prikaz primera Slavi Kotnik, Agata Križnar
9. Uporabnost ocenjevalnega instrumenta GAS v delovni terapiji Anita Merhar
10. Uporaba Kawa modela pri osebi z zmerno motnjo v duševnem razvoju Asja - Niča Peterkovič, Mateja Klančar Golob
11. Odziv bolnikov na funkcijsko usposabljanje z glasbo – FUNB Gabriela Češarek Vučko, Dejana Zajc, Alma Hukić, Polonca Rogelj, Marta Vidmar
12. Metoda funkcijskega usposabljanja s pomočjo glasbe (FUNB) v podaljšani zdravstveni rehabilitaciji Klavdija Novak, Mateja Sok
13. Vloga delovnega terapevta pri ozaveščanju oseb z okvaro hrbtenjače o zaščiti kože pri sedenju v vozičku Anja Vesenjak, Anita Matjaž Bevk, Nataša Puzić Ravnjak
14. Pregled izvajanja delovne terapije s pomočjo konja v Sloveniji Ajda Bergant, Evita Drvarič, Nika Gombač, Lea Šuc, Jaka Žgajnar
15. Življenjski slog delovnih terapevtov v Sloveniji Katarina Črv
16. Pot za aktivne Jožica Kralj
17. Oblačenje bolnišnične pižame pri osebah z revmatičnimi obolenji Aljaž Oven, Tjaša Popošek, Vitoslava Marušič
18. Pomen telesne aktivnosti pri osebah odvisnih od alkohola: vidik delovnega terapevta na Oddelku za zdravljenje odvisnosti Psihiatrične bolnišnice Idrija Saša Pisk
19. Correlation of leisure and body posture in older elementary school children Dijana Laštro, Olivera Pilipović Spasojević, Lidija Slunjski Tišma
20. Uporaba modela Kawa v rehabilitaciji Barbara Osolnik
21. Lahko branje v delovnoterapevtski obravnavi Janja Blatnik, Urška Brglez, Alenka Plemelj
22. Ocenjevanje učinkovitosti učenja vsakodnevnih aktivnosti pri kronično bolnih otrocih s pomočjo lestvice doseganja ciljev Anja Snedic, Simona Korelc, Darinka Brezovar, Jana Brodnik, Benjamin Trontelj, Katja Groleger Sršen
23. Integracija modela socio-kulturnih aktivnosti v delovni terapiji Centra za poklicno rehabilitacijo Maribor Evalda Bizjak
24. Vloga delovnega terapevta pri zmanjševanju sedentarnih aktivnostih Alenka Plemelj, Nastja Gradišar, Suzana Oprešnik
25. Kako naj, ko pa me vse moti Mojca Sterle, Marijana Markovič
26. Zmorem ... Vpliv podporne in informacijske tehnologije na sodelovanje oseb z motnjami v duševnem razvoju Silva Bajde, Andreja Škorjanc Marinč

 

Organizator si pridržuje pravico do morebitnih sprememb programa!

 

Prijavnica

 

Prijavnica

 

Program v .pdf datoteki