Ocenjevanje v delovnoterapevtski obravnavi oseb z motnjo v duševnem zdravju (modul 1)
četrtek, 7. februar 2019, 09:00 - 16:30
Splošni cilj izobraževanja je pridobiti uporabna znanja za delovno terapevtsko ocenjevanje in vrednotenje obravnave oseb z motnjo v duševnem zdravju.
Izobraževanje je namenjeno
delovnim terapevtom na področju obravnave:

- oseb z motnjo v duševnem zdravju,
- oseb v dolgotrajni oskrbi, kjer je pridružena duševna motnja in kognitivna zmanjšana zmožnost (npr. institucionalna zavodska oskrba, obravnava na domu v mobilnih teamih),
- oseb s pridruženo motnjo v duševnem zdravju v zaposlitveni rehabilitaciji
- drugih oseb, kjer je prisotna motnja v duševne me zdravju
- obravnavi oseb v (nekaterih) socialnih zavodih. 
MODUL 1:
Teoretična izhodišča in pregled ocenjevanj na področju obravnave oseb z motnjo v duševnem zdravju
Psihiatrična bolnišnica Idrija, 7. februar 2019
MODUL 2:
Praktični prikaz in izvedba ocenjevalnih instrumentov: Bulit a City, Comprehensive Occupational Therapy Evaluation(COTE), Allen Cognitve Level Screen Test (delavnice)
Psihiatrična bolnišnica Vojnik, 19. marec 2019
MODUL 3:
Praktični prikaz in izvedba ocenjevalnih instrumentov: Model of Human Occupation Screen Tool (MOHOST) in Assesment Comunication and Interaction Skills (ACIS) (delavnice)
Psihiatrična bolnišnica Begunje, 14. maj 2019


Cilji in kompetence izobraževanja:

- Udeleženec bo pridobil znanja iz ocenjevanja v DT obravnavi oseb z motnjo v duševnem zdravju.
- Udeleženec bo pridobil znanja za uporabo Modela človekove okupacije pri osebah z motnjo v duševnem zdravju.
- Udeleženec bo znal izvajati nekatere ocenjevalne instrumente.
- Udeleženec bo pridobil znanja za načrtovanje delovno terapevtske obravnave oseb z motnjo v duševnem zdravju.
- Udeleženec bo pridobil vrednotenje izidov delovno terapevtsko obravnave oseb z motnjo v duševnem zdravju. 
Nosilec izobraževanja:
mag. Alenka Plemelj v sodelovanju z Matejo Kavčič, Simono Marijo Andrinek in Sašo Potočnik.
 
Dodatne informacije v zvezi z izobraževanjem so dosegljive na e-naslovu: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Možna je izbira modula 1(osnovni seminar) in izbira vseh treh modulov oziroma celotnega izobraževanja.
 
Izobraževanje bo ustrezno vrednoteno z ECTS krediti s strani Zbornice delovnih terapevtov Slovenije. Vsi udeleženci prejmejo potrdila, vsi udeleženci osnovnega izobraževanja prejmejo zbornik prispevkov izobraževanja najkasneje v mesecu juniju 2019.


 


---
MODUL 1:
Teoretična izhodišča in pregled ocenjevanj v DT praksi na področju duševnega zdravja (celodnevni seminar)
 
Kraj in datum izobraževanja:
Psihiatrična bolnišnica Idrija, 7. Februar 2019
Rok prijave: 28.01.2019.
 
Organizator:
Zbornica del. terapevtov Slovenije in Psihiatrična bolnišnica Idrija
 
Kotizacija: 75 EUR ( z vključenim DDV)
Kotizacija vključuje: izročke predavanj v elektronski obliki, tiskan zbornik predavanj v juniju 2019, prigrizke v odmoru in kosilo.
 
Omejitev števila udeležencev: 80 (minimalno 40)
 
Izobraževanje je namenjeno:
delovnim terapevtom na področju obravnave:
oseb z motnjo v duševnem zdravju, oseb v dolgotrajni oskrbi, kjer je pridružena duševna motnja in kognitivna zmanjšana zmožnost (npr. institucionalna zavodska oskrba, obravnava a domu v mobilnih teamih), oseb s pridruženo motnjo v duševnem zdravju v zaposlitveni rehabilitaciji
 
Nosilec izobraževanja:
mag. Alenka Plemelj, Mateja Kavčič, dipl. del. ter., vodja delovne terapije v Psihiatrični bolnici Idrija
 
Program izobraževanja:
I. moderator: (PBI)
9.00 - 9.15Uvodni pozdrav: Psihiatrična bolnišnica Idrija9.15 - 10.15Teoretična izhodišča, pregled ocenjevanj in delovnoterapevtska praksa na področju obravnave oseb z motnjo v duševnem zdravju v Sloveniji
Mag. Alenka Plemelj10.15 - 11.15Uporaba MOHO modela na področju obravnave oseb z motnjo v duševnem zdravju
Mag. Nevenka Gričar11.15 - 11.30Odmor

 


II. moderator: (PBI)
11.30 - 12.00Kolmanovo ocenjevanje izvedbe vsakodnevnih aktivnosti, primerjava uporabe tretje in četrte verzije
Andreja Ličef, Andreja Plantar, Alenka Plemelj12.00 - 12.30Uporaba Kolmanovega ocenjevanja vsakodnevnih aktivnosti v Psihiatrični bolnišnici Idrija, prikaz
Tadeja Mrak, dipl. delovna terapevtka12.30 - 12.50Pomen in vrednotenje COPM-a s stališča uporabnikov z motnjo v duševnem zdravju
Mateja Kavčič, dipl. delovna terapevtka12.50 - 13.00Vprašanja, razprava13.00 - 14.00Kosilo in odmor

 


III. moderator: (PBI)
Predstavitev nekaterih ocenjevalnih instrumentov
14.00 - 14.45Vprašalnik o volji pri osebah z motnjo v duševnem zdravju, prikaz primera
Mag. Andreja Švajger, dipl. delovna terapevtka14.45 - 15.15Test nakupovalnih veščin
Tina Juhant, Breda Košir, Urška Brglez, Alenka Plemelj15.15 - 15.45Ocenjevanje dejavnikov okolja
Mag. Alenka Plemelj15.45 - 16.05Primer obravnave osebe z geronto-psihiatričnega oddelka PB Idrija
Anja Pavšič, dipl. delovna terapevtka16.05 - 16.30Evalvacija in zaključki izobraževanj

 


- - -


MODUL 2:
Praktični prikaz in izvedba ocenjevalnih inštrumentov


 


Kraj:


Psihiatrična bolnišnica Vojnik


 


Kdaj:


19. marec 2019 (od 9.00 do 16.00 ure)


 


Nosilec izobraževanja:


mag. Alenka Plemelj in Simona Marija Andrinek dipl. del. ter., vodja del. terapije v Psihiatrični bolnici Vojnik


 


Omejitev: 40 udeležencev (min. 20)


 


Program:
9.00Pozdrav organizatorja9.15 - 10.45Delavnica 1: Strukturirano ekspresivno ocenjevanje z ocenjevanjem skupinske dinamike, Built a City11.00 - 11.20Primer dobre prakse
Urška Pojcat Sumrak, dipl. del. ter.11.20 - 12.30Delavnica 2: Comprehensive Occupational Therapy Evaluation (COTE)12.30 - 13.30Odmor in kosilo13.30 - 15.45Delavnica 3: Ocenjevanje v modelu kognitivne zmanjšane zmožnosti, model Claudie Allan15.45 - 16.00Evalvacija in zaključki izobraževanja

 


- - -


MODUL 3
Praktični prikaz in izvedba ocenjevalnih inštrumentov


 


Kraj:


Psihiatrična bolnišnica Begunje


 


Kdaj:


14. maj 2019, od 9. do 16. ure


 


Nosilec izobraževanja:


mag. Alenka Plemelj in Saša Potočnik, del ter., vodja del. terapije v Psihiatrični bolnišnici Begunje


 


Omejitev: 40 udeležencev (min: 20)


 


Program:
9.00 - 9.15Pozdrav organizatorja9.15 - 12.00Delavnica 1: Model of Human Occupation Screen Tool (MOHOST)
izvajalka mag. Nevenka Gričar12.00 - 13.00Odmor in kosilo13.00 - 13.30Predstavitev ocenjevalnega inštrumenta ESI (Evaluation of Social Interaction)
Vedrana Blaževič, dipl. del. ter.
13.30 - 15.30Delavnica 2: Assesment Communication and Interaction Skills (ACIS)
izvajalka mag. Alenka Plemelj15.45 - 16.00Evalvacija in zaključki izobraževanja

 


 


 
ZDTS

Zbornica delovnih terapevtov Slovenije
Strokovno združenje

  • Linhartova c. 51
    1000 Ljubljana

Kontakt

  • m:  041 / 966 549
  • @: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
  • Uradne ure:
    petek - ponedeljek,
    od 12.00 do 14.00 ure
© 2019 Zbornica delovnih terapevtov Slovenije - strokovno združenje. Vse pravice pridržane. Izdelava strani baggia.si