Podpis stavkovnega sporazuma in aneksov h kolektivnim pogodbam


Spoštovani člani sekcije fizioterapevtov in delovnih terapevtov,

 

Republiški odbor Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije je sprejel sklep, da SZSVS pristopi k podpisu Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev in o realizaciji Dogovora o nujnih ukrepih na področju plač v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva in nadaljevanju pogajanj, Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije, Aneksa h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi in Aneksa k Posebnemu tarifnemu delu Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike.

Za delovna mesta podskupin E2, E4, F1 in F2, ki niso bila naslovljena v novembru 2021, smo uspeli dogovoriti dvige plač za enega do štiri plačne razrede, za E1 pa za dva do pet plačnih razredov. Določeni dvigi se bodo izpeljali v januarju, ostali v aprilu, kar lahko razberete iz Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije. Določili smo kriterije za zasedbo delovnih mest delovnim terapevtom, fizioterapevtom, kliničnim psihologom, psihologu – delo s psihično motnjo. Absurdno situacijo, kjer so tehniki I na celi V. stopnji enako vrednoteni kot tehniki II, smo reševali v čim večjem možnem obsegu s kriteriji za zasedbo novih delovnih mest laboratorijskim delavcem s posebnimi znanji, zobotehnikom s posebnimi znanji in ortopedskim tehnikom s posebnimi znanji. Dogovorili smo tudi, da se do konca januarja 2023 sprejme pravilnik o specialnih znanjih za zaposlene v lekarniški dejavnosti, s čimer rešimo situacijo farmacevtskih tehnikov in hkrati odpremo možnosti za farmacevte.  Vladna pogajalska stran pa se je v dogovoru tudi zavezala, da bo pripravila posebni vladni projekt, v katerem bo z januarjem 2023 zagotovila denarna sredstva za naslavljanje plačne skupino J v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva (v smislu preprečevanja outsourcinga - za obdobje do uveljavitve sistemskih sprememb). Sporazum vsebuje tudi določbo, da bodo do 1. 4. 2023 sprejeti standardi in normativi na vseh področjih, kjer še niso sprejeti, in da se črta določilo o tem, da jih potrjuje zdravstveni svet, ki je do sedaj vztrajno blokiral sprejetje le-teh.

Med enega pomembnejših uspehov teh pogajanj pa štejemo tudi določbo 2. člen Aneksa KPDZSV, kjer smo zapisali, da določbe tega aneksa in celotne Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije, kot minimalni standard, veljajo tudi za koncesionarje.

Žal tudi teh pogajanj nismo zaključili na način, da bi uspeli dogovoriti vse, kar smo si zadali, in vse, za kar smo se borili. Zavedamo se, in to smo vladni pogajalski strani velikokrat polagali na srce, da tudi s temi pogajanji ne bo narejenih dovolj velikih korakov za to, da bi se javni zdravstveni in socialnovarstveni sistem pomembno okrepil, da bi zaposleni imeli občutek, da so vsi enakovredni členi verige, da bi v Sloveniji lahko bili pomirjeni in prepričani, da se bodo ljudje z veseljem vračali v naše dejavnosti in skupaj z nami, ki še vztrajamo, gradili boljši jutri za vse.

Ob vsem tem pa ne smemo pozabiti, da v januarju začnemo pogajanja za sistemske spremembe. Vladni cilj je, da bo s  1. 1. 2024 sistem plač postavljen na uravnotežene in pravilne temelje ali, kot temu pravi vlada, stebre. Seveda pa ostaja veliko vprašanje, ali bomo v enem letu le uspeli uravnotežiti vsa delovna mesta na način, da ne bo nihče prikrajšan. Zagotovo bo to v letu 2023  fokus Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije.

Predlagam, da se čimprej povežete z vodstvom, da skladno z 19. členom Aneksa KPZSV za vse zaposlene v plačnih podskupinah E1, E2 in E4 preveri izpolnjevanje kriterijev iz 7. do 18. člena tega aneksa in jim v podpis ponudi ustrezno pogodbo o zaposlitvi z veljavnostjo od 1. januarja 2023.

 

Polona Tanšek Aškerc,
generalna sekretarka

 

Povezava do Uradnega lista: https://www.uradni-list.si/_pdf/2022/Ur/u2022165.pdf

 

Poročilo strokovnega srečanja delovnih terapevtov Slovenije 2022 (foto)

Strokovno srečanje delovnih terapevtov Slovenije je potekalo 07.12.2012 v Tehnološkem parku v Ljubljani. Udeležilo se ga je 108 članov in 7 nečlanov Zbornice-Združenja. 

Srečanje je otvorila vabljena predavateljica dr.Anica Mikuš Kos, s predavanjem o Empatiji delovnega terapevta. 

V nadaljevanju srečanja je predsednica ZDTS dr. Katarina Galof predstavila aktivnosti ZDTS, ki so potekale v letu 2022. Poročala nam je o številu izvedenih izobraževanj ter 10. kongresu ZDTS v Portorožu, sodelovanju z ZZZS in MZ ter s COTEC-om in WFOT-om, o aktivnostih ob svetovnem dnevu delovnih terapevtov in drugem delu ZDTS. Predstavila nam je plan dela in izobraževanja ZDTS v letu 2023.

Na srečanju smo podelili priznanja za dosežke na strokovnem področju kar petim delovnim terapevtkam: EMI BRELIH, MAGDI SMOLEJ, EVALDI BIZJAK, NATAŠI OGRIN JURJEVIČ in MATEJI KAVČIČ. Vsem prejemnicam iskreno čestitamo!

Predstavnici vodstva ZDTS sta čestitali tudi docentkama delovne terapije, Dr. Alenki Oven in Dr. Leji Šuc.

Kolegica Nuša Črešnik je predstavila Skupnostno psihiatrično obravnavo ter delovanje Centrov za duševno zdravje, kar predstavlja širitev razvoja stroke delovne terapije v Sloveniji v zadnjem obdobju.

Na srečanju smo se razveselili motivacijskega in inspirativnega predavanja energične ga. Polone Požgan, Prijazno je biti prijazen, s katerim nam je na sproščen in duhovit način delila konkretne nasvete za boljšo komunikacijo, ki je ključna za ustvarjanje dobrih medosebnih odnosov.

Srečanje smo zaključili s pogostitvijo in prijetnim druženjem vseh prisotnih delovnih terapevtk in terapevtov.

 

Zapisala: Maja Markovič, tajnica
Ljubljana, 22. december 2022

 

SR202201
SR202202
SR202203
SR202204
SR202205

 

Plan izobraževanj za leto 2023

Spoštovani,

obveščamo vas, da smo objavili plan izobraževanj Zbornice delovnih terapevtov Slovenije za leto 2023.

Plan izobraževanj si lahko ogledate na tej povezavi.

 

Z lepimi pozdravi,
Zbornica delovnih terapevtov Slovenije - Strokovno združenje

 

Slovenska revija za delovno terapijo, letnik 11

Spoštovani!

Objavljamo Slovensko revijo za delovno terapijo, letnik 11.

 

Vsebina revije:

 1. Pristopi pri delovnoterapevtski obravnavi otrok z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti
 2. Ustvarjalne aktivnosti v delovni terapiji oseb z motnjami v duševnem zdravju
 3. Delovni terapevt - član tima dolgotrajne oskrbe v Sloveniji
 4. Delovnoterapevtska obravnava po prebolelem COVID-19
 5. Podporni sistem COOK pri osebah z nezgodno možgansko poškodbo: pregled literature
 6. Obolenja roke, vratu in/ali rame pri pisarniških delavcih
 7. Naslovi diplomskih del diplomantov oddelka za delovno terapijo v obdobju med 1. 11. 2021 in 1. 11. 2022

 

Povezava do revije

 

Z lepimi pozdravi,

 

Mentorstvo pripravnikom in izvajanje programa pripravništva

Kot je zapisano v Prilogi 1 - Programi pripravništva in strokovnega izpita za poklice v zdravstveni dejavnosti - 7. Program pripravništva in strokovnega izpita za poklic delovni terapevt/delovna terapevtka, v Uradnem listu Republike Slovenije, stran 7732 / Št. 47 / 6. 7. 2018 v prvem odstavku se pripravnik usposablja v časovnem obsegu pet in pol mesecev na področju dejavnosti delovne terapije:

 • od tega najmanj en mesec v terciarni zdravstveni dejavnosti (dejavnost klinik in inštitutov)
 • in najmanj en mesec v socialno varstvenih zavodih, pri izvajalcih zasebne zdravstvene dejavnosti ali v bolnišnicah, zdravstvenih domovih ali zdraviliščih.

 

V zadnjem obdobju se vse več pripravnikov obrača na ZDTS in preverjajo ali so bili s strani matične inštitucije, kjer opravljajo pripravništvo poslani na dovolj različnih inštitucij oziroma ali njihovo kroženje zadošča pogojem omenjenega pravilnika glede upoštevanja količinskega pogoja  - časovna ustreznost kroženja kot je predstavljeno v zgornjih dveh alinejah. Pogosto se dogaja, da je količina predpisanega kroženja iz zgornjih dveh alinej pravilnika nižja od zahtevane v pravilniku.

ZDTS je bila s strani RSK opozorjena, da mentorje pripravnikom opozori na doslednost upoštevanja programa pripravništva objavljenega v uradnem listu RS za delovne terapevte.

 

Svetovni dan delovne terapije - Nagovor predsednice WFOT (angl.)

Dear Colleagues,

We are pleased to share a video message by the WFOT President, Samantha Shann, for your use in promoting World Occupational therapy Day 2022.

https://wfot.link/worldotday2022presidentsmessage

There will be further communications about World Occupational Therapy Day on the 27th of October 2022. Thank you for your support.

Ritchard Ledgerd, MSc, BScOT
Executive Director
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

Poziv za predlaganje prejemnikov priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju

Spoštovani!

IO ZDTS je na svoji seji dne, 22.9.2022 sprejel sklep da se objavi poziv za predlaganje kandidatov za prejem priznanja na ožjem strokovnem področju.

V skladu s pravilnikom, o priznanjih ZDTS, ki je dostopen na spletni strani https://www.zdts.si/index.php/dokumenti/send/11-pravilniki/26-pravilnik-o-priznanjih-zdts, je predlagatelj lahko član izvršilnega odbora, strokovne sekcije ali član, ki aktivno deluje na področju strokovne sekcije.

Predloge z ustreznimi obrazložitvami v skladu s pravilnikom pričakujemo do 22. novembra 2022.

 

Lep pozdrav,

 

Priznanje SZO

ZDTS se iskreno zahvaljuje vsem delovnim terapevtkam in terapevtom za njihovo požrtvovalnost in empatičnost ter strokovno delo pri obravnavi bolnikov, uporabnikov, stanovalcev in pacientov, katerega ste opravili v teh težkih in zahtevnih časih epidemije in z veseljem z vami deli simbolično priznanje  SZO, katerega je tudi nam -  delovnim terapevtkam in terapevtom podelil minister za zdravje g. Janez Poklukar v petek, 18.marca 2022.

Preberite več

COTEC Public Statement

As an umbrella organisation of National Occupational Therapy Associations across 33 European Countries our thoughts are with our Occupational Therapy colleagues as well as the people and communities in all the areas affected by the devastating conflict in Ukraine. The lives and everyday occupations of people have been destroyed or severely disrupted and their right to live the life they choose has been taken away from them.

COTEC opposes all activities that violate human rights, weaken the well-being and health of human beings and diminish their opportunities for participation and engagement in meaningful activities. We sincerely recognise the harm that a crisis like this brings. The displacement of millions of people, forced to leave their homes and safe environments will have long term consequences in societies.

COTEC calls on our Members and partners to stand united and hope that a peaceful solution is found soon.

 

ZDTS

Zbornica delovnih terapevtov Slovenije
Strokovno združenje

 • Linhartova c. 51
  1000 Ljubljana

Kontakt

 • m:  041 / 966 549
 • @: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
 • Uradne ure:
  petek - ponedeljek,
  od 12.00 do 14.00 ure
© 2019 Zbornica delovnih terapevtov Slovenije - strokovno združenje. Vse pravice pridržane. Izdelava strani baggia.si