WFOT: Launch of new OTION platform

OTION je namenski forum, ki ga je ustanovilo Svetovno združenje delovnih terapevtov in omogoča delovnim terapevtom, asistentom in študentom z vsega sveta, da se povezujejo, delijo ideje in komunicirajo s stroko kot celoto. Registriraj se z brezplačnim računom na povezavi:  Occupational Therapy International Online Network (OTION) platform.

Mednarodna spletna mreža delovne terapije/ Occupational Therapy International Online Network

- - -

Dear Colleagues,

We are pleased to announce the launch of the new Occupational Therapy International Online Network (OTION) platform – the online forum where the occupational therapy community can meet to share ideas and experiences.

Some of the features and functionality of the new OTION platform include:

 • Improved navigation and interface
 • Ability to follow discussions across a range of different forums
 • Set preferences for email notifications and alerts
 • Create a Member profile which can be made visible to other users

Posting on OTION can be made in any language and we will be expanding the translation options as the software becomes available.

We invite you to register with a free account and we hope you enjoy the new OTION.

 

Kind regards,
Ritchard Ledgerd MSc, BScOT
Executive Director
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

Vabljeni k ogledu neposrednega prenosa konference Zdravje 2021

Pandemija kot vsaka kriza je priložnost za spremembe, zlasti zdravstvenega sistema, s ciljem izboljšanja življenja ljudi. Vlade, zasebni sektor, mednarodne organizacije in državljani se morajo spoprijeti s spremenjenimi okoliščinami, v katere nas je pahnila pandemija, njen pečat pa se bo poznal tudi pozneje. Kaj bo drugače? Kako usmeriti razvoj slovenskega zdravstva? Katere spremembe so v teku? Kaj nas čaka v petih, kaj v desetih letih? O tem bodo razpravljali govorniki panela.

 

Prenos bo potekal v sredo, 22. septembra, z začetkom ob 9. uri.

Več informacij najdete na spletni strani konference Zdravje 2021.

 

EULAR Questionnaire Distribution

Vabljeni k sodelovanju v raziskavi z naslovom »2021 Update: Educational Needs among Health Professionals in Rheumatology (HPR) in Europe«.

Raziskava, ki jo je na pobudo Odbora za izobraževanje in usposabljanje nemedicinskih zdravstvenih delavcev (HPR) pri EULAR (Evropska zveza revmatoloških združenj) izvedla mednarodna skupina raziskovalcev.

https://www.soscisurvey.de/HPR_edu_needs/

 The survey was translated into 24 languages. Please send the link to this questionnaire to all your...
- Friends and colleagues
- Associations of nurses, occupational therapists, physiotherapists and alike with a request to forward it to their members
- To universities or other educational institutions with a request to forward it to their graduates
- And anyone else you can think of.

Even if you do not know anything about EULAR or the EULAR School of Rheumatology, we are interested in your opinion on the topic and ask you to fill in the questionnaire. There are no correct or incorrect answers since we are only interested in your personal perspective on this topic.

For more information about this project, kindly see the introductory text of the questionnaire. This text can also be used for a short explanatory email in the national language when inviting participation.

 

Please, feel free to fill it out yourself :) Thanks to everyone for the tremendous support!!!

Lisa Sperl BSc

Section for Outcomes Research
CeMSIIS - Center for Medical Statistics, Informatics, and Intelligent Systems Medical University of Vienna Spitalgasse 23 A - 1090 Vienna Austria
Room: 88.03.515
Phone: +43 1 40 400 16300
Email: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
URL: cemsiis.meduniwien.ac.at/or

 

26. letna RIMS konferenca - 26th Annual RIMS Conference (angl.)

Dear Madam, Sir,

RIMS, the European network for best practice and research in MS Rehabilitation, is pleased to invite you and your members to the 26th Annual RIMS Conference, “Transforming Rehabilitation in MS through Collective Learning: Maximising Stakeholder Engagement”, scheduled to take place from Friday, November 26 to Saturday, November 27, 2021 in a digital format.

The conference’s main theme “Transforming Rehabilitation in MS through Collective Learning: Maximising Stakeholder Engagement”, covers 3 exciting areas:

 • Neuro-biological Effect of Rehabilitation
 • Digital Health
 • Impact of COVID-19 on MS care

 

RIMS represents and brings together health care professionals, researchers and patient organisations from different settings with the aim to enhance activity, participation and autonomy of people with MS by developing and advocating evidence-based rehabilitation. Our long-term vision is that all people with MS throughout Europe have access to evidence-based rehabilitation when they need it. More details on our Society can be found on www.eurims.org

The entire programme of the Conference is available on the website www.rims-annualconference.org/Digital2021

 • Plenary sessions
 • Interactive debates
 • Platform and poster presentations
 • Special Interest Group meetings

 

The Organising Committee would be grateful if we could count on your help to disseminate the information to make the Conference as widely known as possible.

We are therefore sending you herewith a promotional email and flyer as well as the banner of the Conference (attached). May we kindly ask you to forward the flyer to the members of your organisation, and to publish the banner on your website. Please link the banner to the Conference website www.rims-annualconference.org/Digital2021

We look forward to welcome rehabilitation physicians and neurologists, nurses and therapists (e.g. exercise physiologists, occupational therapists, physiotherapists, psychologists, neuropsychologists, social workers, speech and language therapists) and all professionals involved or interested in MS rehabilitation research and practice.

 

Your contribution is highly appreciated, and we hope to virtually welcome you and your members in November 2021!

 

With kind regards,

On behalf of the Scientific and Organising Committees

Daphne Kos OT PhD, Belgium, Organising Committee Member
Giampaolo Brichetto MD PhD, Italy, Organising and Scientific Committee Member
Roshan das Nair Psy., United Kingdom, Organising Committee Member
Piet Eelen RN MSc, Belgium, Organising and Scientific Committee Member
Lars Hvid PT, Denmark, Scientific Committee Member
Letizia Leocani MD PhD, Italy, Scientific Committee Member
Jana Pöttgen Psy., Germany, Scientific Committee Member
Anders Skjerbaek PT MSc, Denmark, Organising Committee Member

Sofie Vandenbergh
Project Manager

M. +32 475 22 80 99
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
www.eurims.org

Register here for our Annual RIMS Conference

 

Program in predavatelji

Promocijski letak

 

Skupina za pripravo terminološkega strokovnega izrazoslovja

Spoštovani!

Zbornica delovnih terapevtov Slovenije je imenovala skupino za pripravo terminološkega strokovnega izrazoslovja, katerega povzetek najdete v spodnji tabeli. Članek z omenjeno vsebino bo objavljen v letošnji decembrski številki Slovenske revije za delovno terapijo.

 

Skupino sestavljajo:

 • Breda Dolničar,
 • Jelka Janša,
 • Sara Črepinšek, 
 • Tjaša Kobol,
 • Jerneja Bernot,
 • Maruša Mohorko,
 • Cecilija Lebar,
 • Andreja Švajger,
 • Alenka Plemelj Mohorič,
 • Evalda Bizjak

 

 

Pojem in viri za opis

Opis z izrazom

»OKUPACIJA«

Opis z izrazom

»DEJAVNOST«

1

Aktivnost (Activity)

(Brea et al, 2012)

Strukturirano zaporedje dejanj ali nalog, ki prispevajo k okupacijam.

Strukturirano zaporedje dejanj ali nalog, ki prispevajo k dejavnostim.

2

Avtonomija (Autonomy)

(Brea et al, 2012)

Svoboda odločanja, ki temelji na upoštevanju notranjih in zunanjih okoliščin in svoboda za delovanje v skladu s temi odločitvami.

3

Funkcija (Function 1)

(Brea et al, 2012)

Fiziološke funkcije telesnih sistemov (vključno s psihološkimi funkcijami), ki omogočajo izvajanje okupacije.

Fiziološke funkcije telesnih sistemov (vključno s psihološkimi funkcijami), ki omogočajo izvajanje dejavnosti.

4

Funkcioniranje (Function 2)

(Brea et al, 2012)

Zmožnost uporabe komponent izvajanja za izvedbo naloge, aktivnosti ali okupacije.

Zmožnost uporabe komponent izvajanja za izvedbo naloge, aktivnosti ali dejavnosti.

5

Izidi (Outcomes)

(AOTA, 2014)

Končni rezultat delovnoterapevtskega procesa; to kar posameznik doseže skozi delovnoterapevtsko obravnavo.

6

Izvedba okupacije/aktivnosti/ naloge /

Izvedba dejavnosti/aktivnosti/ naloge

(Occupation/activity/task performance)

(Brea et al, 2012)

Izbiranje, organiziranje in izvajanje okupacij/aktivnosti / nalog v sodelovanju z okoljem.

Izbiranje, organiziranje in izvajanje dejavnosti/ aktivnosti/nalog v sodelovanju z okoljem.

7

Komponente izvajanja okupacije /

Komponente izvajanja dejavnosti

(Occupational performance components)

(Brea et al, 2012)

Sposobnosti in spretnosti, ki omogočajo in vplivajo na sodelovanje pri nalogah, aktivnostih in okupacijah. Razvrščamo jih na telesne, kognitivne, psihosocialne in čustvene.

Sposobnosti in spretnosti, ki omogočajo in vplivajo na sodelovanje pri nalogah, aktivnostih in dejavnostih. Razvrščamo jih na telesne, kognitivne, psihosocialne in čustvene.

8

Motivacija (Motivation)

(Brea et al, 2012)

Zagon, ki usmerja delovanje posameznika k zadovoljevanju potreb.

9

Naloga (Task)

(Brea et al, 2012)

Zaporedje strukturiranih korakov (dejanj in/ali misli) usmerjenih k doseganju določenega cilja. Ta cilj je lahko: 1. izvajanje aktivnosti ali 2. rezultat izvajanja (izdelek, dosežek), ki se od posameznika pričakuje.

10

Navada (Habit)

(Brea et al, 2012)

Vzorec izvedbe v vsakodnevnem življenju, pridobljen s pogostim ponavljanjem, ki ne zahteva visoke stopnje pozornosti in omogoča učinkovito delovanje.

11

Nesamostojnost (Dependence)

(Brea et al, 2012)

Stanje posameznika, ko potrebuje pomoč, da lahko vsakodnevne aktivnosti opravlja na zadovoljivi ravni.

12

Obravnava (Intervention)

(AOTA, 2010)

Procesi in dejanja delovnega terapevta, ki jih izvede v sodelovanju z uporabnikom, katerih namen je izboljšati vključenosti v okupacije, ki so povezane z zdravjem in sodelovanjem.

Procesi in dejanja delovnega terapevta, ki jih izvede v sodelovanju z uporabnikom, katerih namen je izboljšati vključenosti v dejavnosti, ki so povezane z zdravjem in sodelovanjem.

 

13

Ocenjevanje (Assessment)

(AOTA, 2010)

Uporaba specifičnih ocenjevalnih metod, instrumentov v procesu vrednotenja.

14

Okoliščine (Context)

(Brea et al, 2012)

Razmerja med okoljem, osebnimi dejavniki in dogodki, ki vplivajo na za posameznika smiselne naloge, aktivnosti ali okupacije za posameznika.

Razmerja med okoljem, osebnimi dejavniki in dogodki, ki vplivajo na za posameznika smiselne naloge, aktivnosti ali dejavnosti za posameznika.

15

Okolje (Environment)

(Brea et al, 2012)

Fizični, družbeno-kulturni in časovni dejavniki, ki zahtevajo, omogočajo in oblikujejo izvajanje okupacije.

Fizični, družbeno-kulturni in časovni dejavniki, ki zahtevajo, omogočajo in oblikujejo izvajanje dejavnosti.

16

Okupacija

Dejavnost (Occupation)

(Brea et al, 2012)

Skupina aktivnosti, ki imajo za posameznika oseben in družbeno-kulturni pomen, ki so poimenovane v okviru kulture in podpirajo sodelovanje v družbi.

17

Okupacijska identiteta /

Identiteta povezana z dejavnostjo

(Occupational identity) (Kielhofner, 2002)

 

(Phelan & Kinsella, 2009)

Posameznikov celosten občutek o tem kdo je in kdo želi postati kot okupacijsko bitje, ki izhaja iz njegovih izkušenj s sodelovanjem v okupacijah. V okupacijski identiteti so združene njegova volja, navade in življenjske izkušnje.

 

Ta občutek je povezan s sodelovanjem v različnih nalogah in vlogah.

Posameznikov celosten občutek o tem kdo je in kdo želi postati kot bitje na področju dejavnosti, ki izhaja iz njegovih izkušenj s sodelovanjem v dejavnostih. V identiteti povezani z dejavnostjo so združene njegova volja, navade in življenjske izkušnje.

Ta občutek je povezan s sodelovanjem v različnih nalogah in vlogah.

18

Okupacijska kompetenca /

Kompetenca za dejavnost

(Occupational competence)

(Kielhofner, 2002)

Stopnja, do katere je posameznik sposoben ohranjati vzorec sodelovanja v okupacijah, ki izražajo njegovo okupacijsko identiteto. Poleg udejanjanja okupacijske identitete obsega tudi izpolnjevanje pričakovanj vlog, lastnih vrednot in meril izvedbe ter sodelovanje v vrsti okupacij, ki zagotavljajo občutek sposobnosti, nadzora, zadovoljstva in izpolnitve.

Stopnja, do katere je posameznik sposoben ohranjati vzorec sodelovanja v dejavnostih, ki izražajo njegovo identiteto povezano z dejavnostjo. Poleg udejanjanja identitete povezane z dejavnostjo obsega tudi izpolnjevanje pričakovanj vlog, lastnih vrednot in meril izvedbe ter sodelovanje v vrsti dejavnosti, ki zagotavljajo občutek sposobnosti, nadzora, zadovoljstva in izpolnitve.

19

Okupacijsko prilagajanje /

Prilagajanje dejavnosti (Occupational adaptation) (Grajo in Boiselle, 2018)

 

(Klinger, 2005)

 

 

(Kielhofner, 2002)

Proces oz. izid sodelovanja med osebo, okupacijo ter okoljem kot odziv na okupacijske izzive.

 

Izraža se v spremembah in prilagoditvah izvajanja, ki omogočajo odziv na zunanje in notranje izzive s ciljem ohranjanja sodelovanja v okupacijah.

 

Pomeni oblikovanje pozitivne okupacijske identitete in doseganje okupacijske kompetence skozi čas in v okviru posameznikovega okolja.

Proces oz. izid sodelovanja med osebo, dejavnostjo ter okoljem kot odziv na izzive dejavnosti.

 

Izraža se v spremembah in prilagoditvah izvajanja, ki omogočajo odziv na zunanje in notranje izzive s ciljem ohranjanja sodelovanja v dejavnostih.

 

Pomeni oblikovanje pozitivne identitete povezane z dejavnostjo in doseganje kompetence za dejavnost skozi čas in v okviru posameznikovega okolja.

20

Okupacijsko ravnovesje /

Ravnovesje med dejavnostmi

(Occupational balance)

(Townsed, Polatajko, 2007)

Uravnotežena razporeditev časa za izvajanje okupacij za različne namene, kar prispeva k posameznikovemu zdravju in blagostanju.

Uravnotežena razporeditev časa za izvajanje dejavnosti za različne namene, kar prispeva k posameznikovemu zdravju in blagostanju.

21

Omogočanje (Enablement)

(Townsed, Polatajko, 2007)

Kompetenca delovnega terapevta, da posamezniku omogoči izbiro, organizacijo in izvedbo zanj smiselne okupacije v njegovem okolju.

Kompetenca delovnega terapevta, da posamezniku omogoči izbiro, organizacijo in izvedbo zanj smiselne dejavnosti v njegovem okolju.

22

Ožje okolje (Setting)

(Brea et al, 2012)

Neposredno okolje, ki vpliva na izvedbo naloge, aktivnosti ali okupacije.

Neposredno okolje, ki vpliva na izvedbo naloge, aktivnosti ali dejavnosti.

23

Področja izvajanja okupacije/

Področja izvajanja dejavnosti

(Occupational performance areas)

(Brea et al, 2012)

 

(AOTA, 2014)

Vrste nalog, aktivnosti in okupacij, ki so običajno del vsakodnevnega življenja na področjih skrbi zase, produktivnosti in prostega časa.

 

Vključujejo ožje in širše dnevne aktivnosti, počitek in spanje, izobraževanje, delo, igro, razvedrilo in sodelovanje v družbi.

Vrste nalog, aktivnosti in dejavnosti, ki so običajno del vsakodnevnega življenja na področjih skrbi zase, produktivnosti in prostega časa.

 

Vključujejo ožje in širše dnevne aktivnosti, počitek in spanje, izobraževanje, delo, igro, razvedrilo in sodelovanje v družbi.

24

Rutina (Routine)

(Brea et al, 2012)

Vzpostavljeno in predvidljivo zaporedje nalog.

25

Samostojnost (Independence)

(Brea et al, 2012)

Stanje sposobnosti za zadovoljivo izvajanje vsakodnevnih aktivnosti.

26

Sodelovanje (Participation)

(Brea et al, 2012)

Vključevanje posameznika v življenjske situacije, ki predstavljajo družbeni vidik funkcioniranja.

27

Soodvisnost(Interdependence)

(Brea et al, 2012)

Stanje vzajemne odvisnosti in vplivanja med člani (družbene) skupine.

28

Sposobnost (Ability)

(Brea et al, 2012)

Osebna značilnost, ki podpira izvajanje okupacije.

Osebna značilnost, ki podpira izvajanje dejavnosti.

29

Spretnost (Skill)

(Brea et al, 2012)

Zmožnost, ki se razvije skozi ponavljanje in omogoča izvajanje okupacije.

Zmožnost, ki se razvije skozi ponavljanje in omogoča izvajanje dejavnosti.

30

Spretnosti izvajanja (Performance skills)

(Fisher & Griswold, 2014)

Opazna, k cilju usmerjena dejanja, ki jih je mogoče opazovati kot majhne enote vključenosti v okupacije. Razvijejo se skozi čas, umeščene pa so v določene okoliščine (kontekste) in okolja. Vključujejo motorične, procesne in socialno-interakcijske spretnosti.

Opazna, k cilju usmerjena dejanja, ki jih je mogoče opazovati kot majhne enote vključenosti v dejavnosti. Razvijejo se skozi čas, umeščene pa so v določene okoliščine (kontekste) in okolja. Vključujejo motorične, procesne in socialno-interakcijske spretnosti.

31

Vključenost v okupacijo /

Vključenost v dejavnost

(Occupational engagement)

(Brea et al, 2012)

Občutek možnost izbire, pomembnosti in predanosti med izvajanjem okupacije.

Občutek možnost izbire, pomembnosti in predanosti med izvajanjem dejavnosti.

32

Vloga (Role)

(Brea et al, 2012)

Družbene in kulturne norme ter pričakovanja glede izvajanja okupacije, ki so povezana s posameznikovo družbeno in osebno identiteto.

Družbene in kulturne norme ter pričakovanja glede izvajanja dejavnosti, ki so povezana s posameznikovo družbeno in osebno identiteto.

33

Volja (Volition)

(Brea et al, 2012)

Sposobnost odločanja za izvajanje oz. nadaljevanje izvajanja, vključno z zavedanjem, da je izvajanje aktivnosti prostovoljno.

34

Vrednotenje (Evaluation)

(AOTA, 2010)

Proces pridobivanja in interpretacije podatkov potrebnih za razumevanje posameznika, sistema ali situacije. Vključuje načrtovanje in dokumentiranje procesa vrednotenja.

35

Življenjske spretnosti (Life skills)

(WHO, 1999)

 

 

(Abaoğlu et al., 2017)

Sposobnosti za prilagodljivo in pozitivno vedenje, ki posamezniku omogočajo učinkovito spoprijemanje z zahtevami in izzivi vsakodnevnega življenja.

Primer uporabe: Kohlman Evaluation of Living Skills (Kohlman Thomson, 1992; 2016) ; The Performance Assessment of Self – Care Skills (Halm, Rogers, 1990; 2014); The Test of Grocery Shopping Skills (Brown et al., 2009); The Independent Living Scale- ILS (Loeb, 1996).

 

V DT obravnavi življenjske spretnosti predstavljajo merilo za neodvisno delovanje v skupnosti. AOTA navaja programe za razvoj življenjskih spretnosti.

 

Z lepimi pozdravi,
Vodstvo ZDTS

 

Članarina v ZDTS

Spoštovani!

 

Obveščamo vas o  sklepu, sprejetem na redni letni skupščine Zbornice delovnih terapevtov Slovenije, z dne 24. 3. 2021 glede povišanja članarine ZDTS, ki je bila od leta 2006 nespremenjena.

Skupščina je sprejela sklep, da se poveča mesečni prispevek članarine s 1. 5. 2021. Po novem je za delovno aktivne člane ZDTS članarina 8,34 €/mesec oziroma 100 €/leto.

Vse, ki plačujete članarino mesečno, naprošamo da od 1. 5. 2021 namenite članstvu ZDTS 8,34 € namesto zdajšnjih 6,26 EUR. V kolikor za vas to ureja finančna služba vašega delodajalca jih prosim o novem znesku članarine obvestite sami.

V kolikor ste članarino za leto 2021 oz. za določeno obdobje v letu 2021 že poravnali, velja nova cena od datuma, ko vam preteče plačano obdobje (npr. v kolikor imate poravnano članarino do 30.6.2021, za vas velja nova cena od 1.7.2021, …).

Za študente ostaja cena letne članarine nespremenjena: to je 37,55 €.

Prav tako ostaja cena letne članarine nespremenjena za upokojene delovne terapevte: to je 20 €.

 

Vodstvo ZDTS

 

ZDTS

Zbornica delovnih terapevtov Slovenije
Strokovno združenje

 • Linhartova c. 51
  1000 Ljubljana

Kontakt

 • m:  041 / 966 549
 • @: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
 • Uradne ure:
  petek - ponedeljek,
  od 12.00 do 14.00 ure
© 2019 Zbornica delovnih terapevtov Slovenije - strokovno združenje. Vse pravice pridržane. Izdelava strani baggia.si