Izobraževanje mentorjev za klinično prakso
torek, 5. marec 2019, 09:00 - 17:00
UL, Zdravstvena fakulteta,
Katedra za delovno terapijo in Center za vseživljenjsko učenje ZF
organizirata
Izobraževanje mentorjev za klinično prakso


 


CILJI, KOMPETENCE in VSEBINA PROGRAMA:


Kompetence:

- Udeleženec/ka bo spoznal/a novosti sistema klinične prakse
- Udeleženec/ka bo pridobil/a sodobna znanja za delo s študenti
- Udeleženec/ka bo spoznal terminologijo procesa delovne terapije
- Udeleženec/ka bo pridobil znanja iz delovno terapevtskih modelov
- Udeleženec/ka bo pridobil/a sodobna znanja iz procesa delovne terapije

 


Splošni cilj programa:
Usposobiti mentorje za izvajanje klinične prakse v okviru v okviru visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Delovna terapija. V izobraževanje bodo vključeni diplomirani delovni terapevti iz vse Slovenije.


 


KREDITNO OVREDNOTENJE PROGRAMA: 2 kreditni točki po ECTS


KRAJ izvajanja programa : Zdravstvena fakulteta, Zdravstvena pot 5, Ljubljana.


ČAS izvajanja programa: 11. in 12.februar 2019 in 5. marec 2019


ZAHTEVE ZA VKLJUČITEV V PROGRAM: Končan visokošolski strokovni študijski program in tri leta delovnih izkušenj. Na izobraževanje se lahko prijavijo tisti delovni terapevti, ki so pripravljeni sodelovati pri izvedbi kliničnih vaj in klinične prakse za študente delovne terapije.


 


Vsebina in izvedba programa


1. SREČANJE: 11. 2. 2019 v prostoru 210
9.00 - 9.30Terminologija v delovno terapevtskem procesu
Cecilija Lebar9.30 - 10.30Kielhofner´s Model Of Human Occupation – (Taylor,2017 na osnovi Kielhofner, 1949; v nadaljevanju MOHO) - teoretična izhodišča in uporaba v procesu delovne terapije
Nevenka Gričar10.30 - 10.45Odmor10.45 - 11.30Primer uporabe MOHO modela v DT procesu pri starejši osebi
Katarina Galof11.30 - 11.50Diskusija11.50 - 12.35Primer uporabe MOHO modela v DT procesu pri osebi z motnjo v duševnem zdravju
Alenka Plemelj Mohorič12.35 - 13.00Diskusija13.00 - 14.00Odmor za kosilo14.00 - 15.00Prikaz uporabe MOHO modela v DT obravnavi – delo po skupinah15.00 - 15.15Odmor15.15 - 16.15Predstavitev rezultatov dela v skupinah16.15 - 16.30Model MOHO in Mednarodna klasifikacija funkcioniranja, zmanjšane zmožnosti in zdravja (v nadaljevanju MKF)16.30 - 17.00Refleksija

Izvajalke: Cecilija Lebar, Nevenka Gričar, Katarina Galof, Alenka Plemelj Mohorič


 


2. SREČANJE: 12. 2. 2019 v prostoru 310
9.00 - 9.30Terminologija v delovni terapiji
Vitoslava Marušič9.30 - 10.30Person Environment Occupation Performance Model (Baum in Christiansen, 2005; v nadaljevanju PEOP) - teoretična izhodišča in uporaba v DT procesu
Vitoslava Marušič, Alenka Oven10.30 - 10.45Odmor10.45 - 11.30Primer uporabe PEOP modela pri otrocih z zmanjšanimi zmožnostmi
Silva Bajde, Nevenka Gričar
11.30 - 11.50Diskusija11.50 - 12.35Primer uporabe PEOP modela pri osebi z nevrološko okvaro
Zorana Sicherl12.35 - 13.00Diskusija13.00 - 14.00Odmor za kosilo14.00 - 15.00Prikaz uporabe PEOP modela v DT obravnavi – delo po skupinah
Vitoslava Marušič, Zorana Sicherl, Alenka Oven15.00 - 15.15Odmor15.15 - 16.15Model PEOP in MKF
Vitoslava Marušič
16.15 - 16.30Model MOHO in Mednarodna klasifikacija funkcioniranja, zmanjšane zmožnosti in zdravja (v nadaljevanju MKF)16.30 - 17.00Refleksija

Izvajalke: Vitoslava Marušič, Alenka Oven, Zorana Sicherl


SAMOSTOJNO DELO in konzultacije z izvajalkami izobraževanja:
Udeleženci/ke pripravijo primer DT obravnave z uporabo modelov , prikazanih na srečanju. Pri izdelavi poročila sodelujejo z učitelji delovne terapije na ZF v 3 kontaktnih urah (skype, spletna učilnica, telefonski pogovori, elektronska pošta)


 


3. SREČANJE: 22. 2 2019 od 8.00 do 12.00 ure: Konzultacije udeležencev izobraževanja z učitelji delovne terapije v prostoru 205 (5 ur).


 


4. SREČANJE: 5. 3. 2019 v prostoru 118
9.00 - 10.30Predstavitev primerov dobre prakse10.30 - 10.45Odmor10.45 - 11.45Predstavitev primerov dobre prakse11.45 - 13.00Uporabnost modelov MOHO in PEOP v DT praksi13.00 - 14.00Odmor za kosilo14.00 - 17.00
- Kako ocenjujemo študenta na kliničnih vajah - praksi?
- Odmor
- Refleksija in evalvavija programa izobraževanja mentorjev

Izvajalke: Alenka Plemelj, Cecilija Lebar, Vitoslava Marušič, Nevenka Gričar, Alenka Oven, Zorana Sicherl, Katarina Galof


 


Po opravljenem celotnem programu vsak udeleženec/ka prejme certifikat.


 


Vodja katedre za delovno terapijo:
Mag. Alenka Plemelj Mohorič


 
ZDTS

Zbornica delovnih terapevtov Slovenije
Strokovno združenje

  • Linhartova c. 51
    1000 Ljubljana

Kontakt

  • m:  041 / 966 549
  • @: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
  • Uradne ure:
    petek - ponedeljek,
    od 12.00 do 14.00 ure
© 2019 Zbornica delovnih terapevtov Slovenije - strokovno združenje. Vse pravice pridržane. Izdelava strani baggia.si